Obuka za upravljanje projektima | Project Management Srbija

Obuka za upravljanje projektima

KURS ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 

Ako čitate ove redove, znači da ste zainteresovani za obuku za upravljanje projektima, odnosno za project manager kurs i dobro je što je tako jer ste na pravom mestu.

Recite zbogom projektima koji kasne i prekoračuju budzet. Postanite super heroj projekt menadzmenta!

Krajnje je vreme da prestanite da se nervirate zbog probijanja rokova jer smo pripremili obuku kojom ćete steći samouverenost u vodjenju projekata. Umesto da se osećate frustrirano i nervozno zbog vaših projekata, osetite sigurnost i opuštenost na poslu.

Naravno, nije lako osetiti olakšanje i samouverenost prilikom upravljanja projektima jer je puno toga protiv vas. Projekat sam po sebi nosi velike rizike. O tome govori poražavajuća globalna statistika koja kaže da se dve trećine projekata završi neuspešno. Zašto je to tako? Odgovor je jednostavan:

– Nedostatak obučenih rukovodilaca projekata ili projekt menadžera.

 

Nedostatak formalne obuke čini da firme imaju velike gubitke zbog neuspešnih projekata. Projekt menadžerima nedostaju odgovarajuće tehnike i alati koji će im pomoći da poboljšaju svoje veštine upravljanja projektima. Samim tim povećaće profit firme, zar ne? 

Slika sa treninga za upravljanje projektima - Adient Seating

Slika sa treninga – Adient Seating

 

Nećemo vam reći da će sve ići lakše posle obuke. Nećemo vam reći da ćete imati dovoljno znanja i “trikova” da budete bolji projektni menadžer.

Ne, jer vaš život je u vašim rukama. I vaši projekti zavise samo od vas. Bez obzira na to gde ste sada i šta vam se do sada dešavala sa projektima, sada možete početi svesno da birate da promenite način vođenja svojih projekata. Nema bezizlaznih i nerešivih situacija. Svaki segment projekta se može promeniti i poboljšati.

Razmislite o tome!

Dovoljno je samo da stvorite taj osećaj i vidite sebe kako vam sve ide od ruke i kako ste uspešni projekt menadžera. To je naša zvezda vodilja. Želimo da vam pomognemo u tome, kao i stotinama drugih.   

aleksandar-mitas

I zato smo spremili baš ovaj trening koji vodi naš najbolji predavač i konsultant. Zato smo ubacili što više konkretnih iskustava i primera dobre prakse i stvorili originalni kurs za upravljanje projektima pod nazivom:

 

SAVREMENE TEHNIKE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 

Šta čete naučiti na ovom project manager kursu?

 • Naučićete kako se upravlja projektima, kako se upravlja vremenom, timom, komunikacijom između članova tima, rizicima, troškovima, kvalitetom, nabavkom…
 • Naučićete kako završiti projekat u dogovorenom roku i u okviru zadatog budžeta
 • Naučićete kako ostvariti ciljeve projekta, osigurati kvalitet i obezbediti zadovoljstvo investitora/klijenta
 • Naučićete šta je kritični put projekta, zašto projekt menadžer treba da posveti posebnu pažnju  aktivnostima na kritičnom putu i kako kontrolisati trajanje ovih aktivnosti, odnosno celog projekta
 • Naučićete kako da pratite varijansu (odstupanja) projekta i kako preventivno i korektivno delovati i upravljate projektom na pravi način, odnosno naučićete mehanizme vraćanja projekta na pravi put.

I ono što je najbitnije.

Za samo 48 sati ćete napraviti VELIKI ISKORAK u svom znanju. Ova project management edukacija je prva prečica koja vam treba.

Kome je namenjen kurs?

Kurs “Savremene tehnike upravljanja projektima” je namenjen svima koji žele sa savladaju tehnike upravljanja projektima. Kurs je baziran na najkorišćenijoj metodologiji vođenja projekata (PMI metodologija), odnosno metodologiji koju propagira Project Management Institute kao najveće svetsko telo koje se bavi vođenjem projekata. Ova metodologija predstavlja dobru praksu projektnog menadžmenta i tačno definiše kroz koje faze, korake i procese prolazi projekat od svog početka, odnosno iniciranja pa do svog završetka.

Kurs za project management je namenjen rukovodiocima projekta, učesnicima projekta, ali i menadžerima i ostalima koji se u svom radu susreću sa projektima i projektnim upravljanjem (građevinski i mašinski inženjeri, arhitekte, programeri).

Jednom reči, namenjen je budućim herojima projekt menadžmenta!

kss-rilinda

Znanje dobijeno na kursu je primenljivo uvek i svuda, na svim projektima bez obzira na vrstu i obim projekta, kao i na tip industrije u kojoj se dešava projektni zadatak. Trening je osmišljen na takav način da uključi i aktivira sve polaznike bez obzira na njihov nivo znanja.  Zato i nije potrebno nikakvo predznanje, niti prethodno vođenje projekata jer će se nakon završene obuke zaokružiti slika o sastavnim delovima projekta i pravilnom načinu upravljanja projektom.

A ako ste već vodili projekte ili bili član projektnog tima, onda je još bolje jer ćete mnoge stvari sagledati iz novog ugla. Vrata projektnog menadžmenta će vam se otvoriti i postaćete daleko efikasniji u vođenju projekata.

projekt-menadzment-kurs

Kako izgleda obuka?

 • Obuka za upravljanje projektima je interaktivna, sastoji se od više tematskih celina u kojima se prolazi teorijski deo nakon čega slede praktični primeri i vežbe. Tokom interaktivne obuke se prolazi izrada plana jednog realnog projekta, osmišljenog na samom treningu i simulira njegova realizacija, praćenje i kontrola. Svi primeri su realni i predstavljaju simulaciju konkretnih projekata na osnovu potreba i zahteva polaznika. Propagira se timski rad jer se radi projektno planiranje u grupi.
utisci-jca

Utisci sa obuke za upravljanje projektima

 

 

 

 

 

Plan obuke

Kurs obrađuje sledeće tematske celine:

I DAN

09.00 – 10.30

 • Šta je projekat, a šta program i portfolio projekata,
 • Kojih pet projektnih procesa i deset oblasti znanja treba dobro naučiti,
 • Na osnovu čega izabrati pravi projekat u moru ponuđenih predloga

10.30 – 10.45 Pauza

10.45 – 12.15

 • Upravljanje integracijom (Projektna povelja ili projektni zadatak – dokument koji formalno pokreće sam projekat, Project management planovi),
 • Upravljanje obimom projekta (definisanje ciljeva projekta, tačnije onoga što jeste i što nije sastavni deo projekta, Work Breakdown Structure – dekompozicija projekta na manje delove kojima možemo sa velikom preciznošću predvideti trajanje, početak i kraj, potrebne resurse, troškove i slično)

12.15 – 12.45 Pauza

12.45 – 14.15

 • Upravljanje vremenom (Mrežni dijagram, šta je kritični put i kako identifikovati aktivnosti na njemu)
 • Izrada Gant dijagram
 • Kontrola vremena

14.15 – 14.30 Pauza

14.30 – 16.00

 • Upravljanje troškovima (Formiranje budžeta, Earn Value metoda, praćenje i kontrola troškova)

20151203_155909

II DAN

09.00 – 10.30

 • Obnavljanje gradiva iz prethodnog dana,
 • Upravljanje kvalitetom (Išikava dijagram, Mape procesa, Kontrolne liste, Pareto metoda, Histogram, Kontrolna karta, Sketer dijagram) sa ciljem da investitor (klijent) dobije baš ono što je tražio i sa onim kvalitetom koji je dogovoren

10.30 – 10.45 Pauza

10.45 – 12.15

 • Upravljanje ljudskim resursima (formiranje i razvoj tima, definisanje pravila ponašanja, nagrada i priznanja)
 • Upravljanje rizicima (kvantitativna i kvalitativna analiza rizika, registar rizika, pravljenje strategije odgovora na pojavu rizika)

12.15 – 12.45 Pauza

12.45 – 14.15

 • Upravljanje komunikacijom na projektu (kako, kada, na koji način i sa kim ćemo komunicirati, kako ćemo izveštavati o statusu i ostalim elementima projekta)
 • Upravljanje zainteresovanim stranama (ko su zaintreresovane strane na projektu, kako ćemo njima upravljati)

14.15 – 14.30 Pauza

14.30-16.00

 • Upravljanje nabavkom,
 • Zatvaranje projekta,
 • Obnavljanje celog kursa, i
 • Uvod u MS Project kao jedan od najboljih softverskih alata za projektni menadžment

 

Rekli su o kursu Project Manager

utisci-mitas

Utisci sa treninga

Utisci sa treninga

 

DODATNE PREDNOSTI NAŠEG KURSA

 • Radimo na vašem konkretnom projektu. Nema gotovog, unapred pripremljenog projekta sa kojim radimo sa svim firmama. Ne, kod nas toga nema jer nisu sve firme iste. Nama su sve kompanije sa kojima radimo jedinstvene i sve imaju neke svoje specifične potrebe. Zato se kod nas projekat smišlja na licu mesta u zavisnosti od vaših želja i potreba.

  Zato se naš projekt menadžer kurs prilagođava vašim zahtevima, potrebama i projektima. Bilo da se radi o projektu koji ste započeli pa bi hteli da ga sagledate iz novog ugla i da ga bolje isplanirate ili realizujete, bilo da se radi o projektu na kojem tek treba da radite. Bitno je da uvek smišljamo projekat na licu mesta, tačnije vi predlažete projekat na kome ćemo raditi i proći kroz “pravu” metodologiji vođenja projekata. Na taj način i polaznici i kompanija iz koje su polaznici, ostvaruju najveći benefit jer rade na projektu koji ih “najviše žulja”.

Isključivo vi birate projekat na kojem ćemo raditi!

 • 100% naših polaznika bi preporučilo ovaj kurs drugima
 • Prosečna ocena našeg kursa je 4,82 (ocena 1-5)
 • Radili smo sa najvećim kompanijama u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i BiH
 • Dobijate najveću vrednost za vaš novac i zato dobijate potpunu garanciju zadovoljstva pa u slučaju da niste zadovoljni obukom, vratićemo vam sav novac. Baš sav novac. Bez bilo kakvih dodatnih pitanja. Zato što znamo šta nudimo.

 

Obuka za upravljanje projektima

NIS: Izrada WBS-a za marketing kampanju

 

Soko Štark: optimizacija linije za slane štapiće

 

Pogledajte i video komentar sa obuke

 

NAPREDNI KURS – SIMULACIJA PROJEKTA

Pored ovog osnovnog kursa, postoji i četvorodnevni kurs upravljanja projektima koji je pažljivo razvijan i prvenstveno namenjen onima koji:

 • nisu učestvovali na projektima
 • imaju malo iskustva u vođenju projekata
 • žele detaljniju, formalnu edukaciju
 • žele da vide i osete simulaciju pravog projekta
 • žele mnogo praktičnog rada i zabave.

Zato postoje dva dodatna dana kako bi svi detaljno videli, čuli, upoznali i proučili sve segmente projektnog menadžmenta. Sistem rada ovog treninga za upravljanje projektima se sastoji u tome da se polaznici obuke podele u dva tima i da svaki tim ima svoj projekat. Kako bi što bolje osetili rad na projektu, timovi će imati brejnstroming sesije i kroz praktičan rad i vežbanja doći do konsenzusa i definisati: 

 • Ciljeve projekta
 • Projektni zadatak
 • WBS (ono što treba napraviti na projektu)
 • Gant dijagram (aktivnosti prikazane u vremenu, sa rokovima i odgovornim osobama, gde se tačno zna kada koja aktivnost počinje i kada treba da se završi)
 • Budžet (koliki će biti troškovi projekta)
 • Projektni tim
 • Kako definisati kvalitet projektnih aktivnosti
 • Rizike na projektu i kako ih umanjiti/sprečiti
 • Izveštavanje (vrste i formate izveštaja koje će koristiti na projektu)
 • Potrebne nabavke
 • Poseban segment, tačnije ceo jedan dan će biti posvećen veštinama projekt menadžera koje se odnose na formiranje tima, timski rad, planiranje vremena, delegiranje zadataka, donošenje odluka, motivaciju zaposlenih, menadžerske veštine.

 

 

Cilj je da, kroz simulaciju projekta, polaznici zaista vide i oseti šta znači učestovati na projeku, odnosno upravljati projektom. Znači nije klasična obuka, jedan priča, a ostali slušaju, već je ovaj način rada mnogo više od treninga.

 

Ovo je simulacija projekta, pravo ISKUSTVO UČESTVOVANJA NA REALNOM PROJEKTU sa puno interakcije, vežbanja, timskog rada, novih veština…

 

Naravno, nakon definisanja svakog pojedinanog dokumenta ide prezentacija predloženog rešenja, kraća diskusija o tome i predlog prilika za unapređenje istog dokumenta.

Utisci sa obuke za upravljanje projektima

Utisci sa napredne obuke za upravljanje projektima

 

SLIKE SA TRENINGA

 

 

OPŠTE INFORMACIJE O PROJECT MANAGEMENT KURSU

 

Naziv kursa Osnovni kurs Napredni kurs
Trajanje kursa 2 dana 4 dana
Vreme 09-16h 09-16h
Tip obuke In-house In-house
Minimalan broj polaznika 4 4
Treći i četvrti dan obuke Detaljnije planiranje projekta

Investicija

26.990 + PDV

49.990 + PDV

 

 

TERMIN OSNOVNE ONLINE OBUKE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA:

Datum početka: 26.oktobar

Trajanje: mesec dana 

Dinamika: utorkom i četvrtkom po dva časa 

Broj časova: 18 časova  

Vreme: 18.00-19.30h

Investicija: 26.990 RSD (233 EUR)

 

 

DA REZIMIRAMO ŠTA JE NAJBITNIJE ŠTO ĆETE NAUČITI:

 

 

I – NAUČIĆETE PRAVU METODOLOGIJU koju primenjuje 3.000.000 ljudi širom sveta

To je prava “prečica” do uspešnih projekata. Kada znate kako, onda je sve lako, Pomislite samo kakva će to promena biti u vašem životu ako koristite pravu metodologiju za upravljanje projektima. Onda je sve mnogo lakše i jednostavnije. Pomislite šta bi se sve promenilo u Vašem životu sa primenom ove metodologije.

 

II NAUČIĆETE KAKO JE PRAĆENJE KRITIČNOG PUTA PROJEKTA GARANCIJA DA ĆE PROJEKAT BITI GOTOV NA VREME

Videćete i razumeti šta je kritični put na projektu i kako ga odrediti. Kada odredite koje su aktivnosti na kritičnom putu, onda ćete znati koje aktivnosti ne smeju da kasne ako želite da projekat bude gotov na vreme. Kašnjenje bilo koje aktivnosti sa kritičnog puta dovodi do kašnjenja projekta. Tačka. Ostale imaju mogućnost kašnjenja, a da ne ugroze projekat. Sada imate sve informacije o tome gde je potrebna vaša veća pažnja, iskusniji ljudi i gde je kašnjenje nedopustivo. Kada to znate, šanse da projekat bude gotov na vreme su ogromne.

 

III NAUČIČETE KAKO DA PROCENITE KOLIKI ĆE BITI TROŠKOVI NA KRAJU PROJEKTA

Da li ste znali da pomoću metode koju ćemo raditi na projekt menadžer treningu možete da predvidite budućnost projekta. Na osnovu tekućih dešavanja na projektu možete da procenite šta će biti na kraju projekta. I koliki će biti troškovi na kraju. Tek tako. Pomoću ove metode možete kontrolisati troškove mnogo lakše nego pre obuke. Zamislite tu mogućnost da u svakoj sekundi znate koliki će biti troškovi na kraju projekta.

 

IV NAUČIĆETE KAKO DA DEFINIŠETE AKTIVNOSTI KOJE ČINE PROJEKAT

Ovo je stvar na kojoj smo najviše radili na prethodnim obukama za upravljanje projektima kako bi je što više poboljšali i unapredili. Ova WBS tehnika služi da definišemo šta sve čini projekat i pomaže da projekat podelimo na njegove sastavne delove. Ta podela ide do one tačke kada je sasvim lako i jednostavno proceniti koje aktivnosti treba uraditi da bi ciljevi projekta bili realizovani. To će vam koristiti jer na tom nivou možete prilično tačno proceniti potrebne resurse, trajanje i troškove aktivnosti. A zna se da su najveće greške na projektu pogrešna procena trajanja aktivnosti. Da li vam se dopada mogućnost da efikasno odredite šta jeste, a šta nije deo projekta? I da li Vam se dopada mogućnost da smanjite greške prilikom procene trajanja aktivnosti ili ne?

 

V NAUČIĆETE ZAŠTO JE BITNO DA SE BAVITE RIZICIMA NA PROJEKTU

Vrlo je bitno da znate kako da smanjite rizike i da povećate uspešnost projekta. Ako ne upravljate rizicima, rizici će upravljati Vama. Najčešće zanemarene tema prilikom upravljanja projektima su rizici. Nemojte praviti istu grešku zbog koje je 70% projekata završilo neuspešno. Zato planirajte i kontrolišite rizike. Zbog toga što ćete se baviti rizicima na projektu, možete  ukloniti one najopasnije koji Vam ugrožavaju projekat što znači da će Vam se povećati šansa za uspešan završetak projekta. Smanjenje/otklanjanje rizika povećava uspešnost Vašeg projekta. Uz samo malo dodatnog napora, šansa da ćete uspešno završiti projekat je drastično porasla. Jel možete da zamislite sebe kako to koristite na poslu i kako vam može pomoći?

 

VI NAUČIĆETE KAKO DA MOTIVIŠETE TIM [napredna obuka]

Bilo bi vrlo praktično da vidite koje sve tehnike motivacije postoje, zar ne? A još bolje da ih isprobate u praksi i da osetite kako deluju. Šta mislite, ako imate motivisan projektni tim, da li raste šansa da projekat prodje kako treba? 
 
 
VII NAUČIĆETE KAKO DA DELEGIRATE ZADATKE I DONOSITE ODLUKE [napredna obuka]
Ovde ćete naučiti kako i kome delegirati i kako različite tehnike za donošenje odluka što će vam pomoći da poboljšate svoje menadžerske veštine i lakše upravljate ljudima na projektu.
 

Da li vam se dopada ovo što ćete naučiti?

Ako možete sebe davidite kao projekt menadžera kome gore navedene tehnike pomažu da bolje obavlja posao, onda nema čekanja. Sve je jasno. Imate način kako da značajno unapredite svoje projekte ili počnete da ih samostalno vodite.

Zato dosta je bilo gubljenja vremena, prijavite se za Vašu obuku za upravljanje projektima i postanite bolji projekt menadžer. 

strelica

 

Želim brzo da naučim da upravljam projektima

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Prijavljujem se za kurs

Vaša poruka