Napredna akademija projektnog menadžmenta | Project Management Srbija

Napredna akademija projektnog menadžmenta

Zainteresovani ste za napredno upravljanje projektima?

Želite da naučite napredne tehnike za vođenje više projekata?

Želite da znate kako da realizujete strateške ciljeve kompanije kroz realizaciju najboljih projekata?

Želite lakše i efikasnije da upravljate resursima na više projekata?

Ovo je svakako krajnja misao svake kompanije, a srž ove strategije leži u ocenjivanju, određivanju prioriteta i odabiru projekta koji su u skladu sa poslovnom strategijom. Upravljanje portfolijom projekata pomaže vam da stvari postavite u pravu perspektivu i podržava donošenje teških odluka zasnovanih na viziji vaše kompanije.

Mi smo rešili da vam pomognemo da izbegnete ove zamke kroz jedinstveni koncept koji nudi Napredna akademija projektnog menadžmenta.


Posle višegodišnjeg iskustva u konsaltingu iz domena projektnog menadžmenta i saradnje sa eminentnim kompanijama, nastala je Akademija projektnog menadžmenta. A sada idemo korak dalje i prelazimo na Naprednu akademiju projektnog menadžmenta. Želimo da vam pokažemo kako da postignete centralizovano upravljanje i kontrolu svih projekata u kompaniji i balansirano korišćenje resursa.

Napredna akademija projektnog menadžmenta je jedinstveni i sveobuhvatni koncept na našem tržištu. Pokriva apsolutno sve segmente upravljanja protfolijom projekata. Znači, sve što Vam treba u vezi portfolija i praćenja svih projekata iz jedne tačke je pokriveno ovom obukom. Apsolutno SVE.

Napravili smo koncept koji čine tri obuke neophodne da postanete odlični u projektnom menadžmentu.

1. OBUKA ZA PORTFOLIO MENADŽMENT

Teorijska obuka na kojoj ćete naučiti kako da na osnovu definisanih strateških ciljeva odaberete najbolje projekte. Naravno uz dokazano najbolju metodologiju za vođenje portfolija projekata. I ne samo to, nego ćete čuti kako istovermeno voditi više projekata i kako rasporediti i kontrolisati angažovanje resursa. Doživećete učestvovanje na realnim projektima jer ćemo pomoću konkretnih projekata pratiti realizaciju portfolija.

Postaćete efikasniji u planiranju, praćenju i kontroli više projekata. Bićete spremni da upravljate resursima i troškovima kompanije na jedan lakši i jednostavniji način

Radićemo korak po korak, uz metodologiju koja je primenljiva uvek i svuda!

2. MS PROJECT – VRHUNSKI ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Kada odaberemo najbolje projekte, unećemo ih u Microsoft Project, jedan od najboljih svetskih softvera za vođenje projekata. Napravićemo portfolio i pratićemo realizaciju kroz ovaj softverski alat.

Pratićemo:

– trajanje svih pojedinačnih projekata, kao i portfolija u celini      
– troškove na nivou projekata i portfolija    
– angažovanje ljudskih resursa u okviru pojedinačnih projekata, kao i na nivou celog portfolija


Naučićemo i da preopoznamo da li postoji odstupanje u odnosu na inicijalni plan, kao i kako da ceo sistem vratimo na pravi put. Dobićete na brzini i u svakom trenutku ćete znati kada će se vaši projekti završiti i koliko će koštati na kraju.


Još ako možete za trenutak da zamislite sebe kako ovo koristite na poslu. I da u svakom trenutku znate da li kasnite i koliko, da li ste probili budžet i koliko za svaki pojedinačni projekat. Vrlo korisno, zar ne?

3. NAPREDNE MENADŽERSKE VEŠTINE PROJEKT MENADŽERA

Projekt menadžer je po definiciji menadžer. To znači da do rezultata dolazi radom drugih ljudi. Zato treba da neguje svoje menadžerske veštine. Ta potreba projekt menadžera je dovela do toga da se posebno bavimo temama: menadžerske veštine, timski rad, konflikti, delegiranje, motivacija, donošenje odluka, upravljanje sopstvenim vremenom

To će biti vaša tajna uspešnog vođenja tima.

DODATNE PREDNOSTI

 • Rad na konkretnim projektima – i to nije sve. Posebnu vrednost daje rad na konkretnim projektima. Tu ćete provežbati teoriju, usavršiti metodologiju i lako ubaciti projekte u pravi softver. Onda je jasno da ćete imati i znanje i alat za brže i efikasnije praćenje projekata

 • Konsultacije i vežbanja – Napredna akademija projektnog menadžmenta je koncipirana tako da će sa vama raditi tri predavača sa puno iskustva i interesantnih priča iz oblasti projektnog menadžmenta i menadžerskih veština.

Jednostavno.

Online!

Naprednoj akademiji projektnog menadžmenta možete prisustvovati sa bilo kog mesta gde imate signal za internet. Nema potrebe da putujete do mesta obuke pa dodatno štedite i vreme i novac. Nebitno je gde ste jer sve što vam treba je želja da učite i napredujete. I naravno internet.

Videćete i čuti predavača, kao i sve ostale učesnike. Naravno, moći ćete da postavljate pitanja predavaču, da četujete sa njim, radite u malim grupama.


DA, UŽIVO!
I SA PREDAVAČEM.

Imaćete online obuku u realnom vremenu. Sa predavačem.

Ide se korak po korak, tako što će vas predavači voditi kroz prezentaciju,. Dodatno će objašnjavati i pisati na tabli bitne delove, pričati o primerima dobre prakse iz preko 200 kompanija sa kojima smo sarađivali. Imaćete i dodatne video materijale kako biste stvorili sliku kako to treba da izgleda.

I sve to u realnom vremenu. Osetićete da, zaista, učestvujete na projektima!

Sve sa ciljem da bolje razumete napredni koncept upravljanja projektima i kako to primenjivati u praksi.DA, RADIĆEMO NA KONKRETNIM PROJEKTIMA!

Naravno, kao i uvek radićemo na konkretnim projektima, kroz dosta praktičnih primera, vežbi, video materijala i uz konstantne konsultacije sa predavačem.

Projekte ćete predlagati vi, a mi ćemo vam pomoći u simulaciji njihove realizacije.

Naučićete kako da izaberete projekte za portfolio, kako da napravite plan portfolija, kako da ga realizujete i kontrolišete. Kako teorijski, tako i pomoću softvera.

I sve vreme radimo na konkretnim projektima!


Skoro ništa!

U stvari podrazumeva se da imate internet. I potrebno je:

 • 1 minut vremena da instalirate aplikaciju Zoom
 • Dobra volja i pozitivna energija 🙂
 • I to je apsolutno sve što vam treba da se priključite Naprednoj akademiji projektnog menadžmenta
 • Zaista!


Ako odgovorite sa DA na neko od ovih pitanja, onda JESTE

AKO STE PROJEKT MENADŽER

 • Želite da naučite kako istovremeno voditi više projekata?
 • Želite bolji timski rad?
 • Želite da naučite oprobane tehnike za rešavanje konflikta u timu?
 • Želite da naučite kako najbolje delegirati zadatke članovima tima?
 • Želite da bolje upravljati svojim vremenom?
 • Želite prečicu do uspešnih portfolija projekata?
 • Želite da povećate šansu da projekti budu gotovi u roku, u budžetu i da su ostvareni svi ciljevi?
 • Želite da naučite da radite u softveru kako bi lakše i brže istovremeno vodili nekoliko projekata?
 • Želite da napravite izveštaje koji se odnose na sve projekte koje vodite, i to samo u dva klika?
 • Želite da iz jedne tačke pratite troškove svih projekata?
 • Želite da savladate napredne tehnike za vođenje projekata?
 • Želite da brzo i lako donosite odluke?

Neću vam reći da će vam, nakon napredne kademije, posao biti mnogo lakši i jednostavniji. I da ćete sve te projekte voditi sa manje stresa i nervoze. Najbolje je da to sami zaključite.

AKO STE ZAVRŠILI AKADEMIJU PROJEKTNOG MENADŽMENTA

 • Želite dalje da napredujete?
 • Hočete da dignete lestvicu i da sa vođenja jednog projekta pređete na vođenje grupe projekata?
 • Želite da proširite vidike i razvijete veštine potrebne za novo radno mesto – vođa projektnih timova?
 • Želite dodatno razviti svoje liderske veštine uz predavača koji ima više od 15 godina iskustva vođenje HR sektora u velikim korporacijama
 • Želite da uspostavite bolje odnose u timu i rešite sve konflikte?
 • Želite da naučite kako u Microsoft Projectu voditi više projekata, a ne samo jedan?
 • Želite da naučite napredne tehnike za motivaciju članova tima?
 • Želite da znate koji resursi su angažovani na kojim projektima i u kojoj meri kako biste ih mogli optimalno rasporediti za naredne projekte

Onda će upravljanje grupom projekata biti posao u kome ćete uživati, zar ne? A ova obuka će vam postaviti čvrst temelj. I drastično olakšati vođenje grupe projekata.


UPRAVLJANJE PORTFOLIJOM
(14 ČASOVA)

 • Uvod u upravljanje portolijom projekata
 • Selekcija projekata
 • Kreiranje portfolija
 • Resursi i benefiti portoflija
 • Rizici portoflija
 • Realizacija projekata
 • Praćenje napretka portfolija
 • Kontrola portfolija
 • NADOKNADA

NAPREDNI MS PROJECT
(16 ČASOVA)

 • Uvod u napredni MS Project
 • Kreiranje projekta
 • Napredne osobine aktivnosti i resursa
 • Kreiranje dodatnih polja
 • Kreiranje portfolija projekata
 • Pravljenje zajedničke baze resursa kako bismo sve resurse pratili iz jedne tačke  
 • Ažuriranje projekata i portfolija
 • Praćenje trajanja portfolija i pojedinačnih projekata,
 • Praćenje troškova i angažovanja resursa na nivou portfolija i pojedinačnih projekata
 • Puno vežbanja
 • NADOKNADA


MENADŽERSKE VEŠTINE
(16 ČASOVA)

 • Menadžerske veštine
 • Timski rad i kako uspostaviti idealne odnose u timu
 • Konflikti u timu i kako ih rešiti
 • Delegiranje zadataka članovima tima
 • Motivacija
 • Povratna informacija i aktivno slušanje
 • Upravljanje sopstvenim vremenom
 • Donošenje odluka
 • NADOKNADA
 • Zaključak, sređivanje utisaka200+ firmi u regionu nam je ukazalo poverenje

Saradjivali smo sa najvećim firmama u Srbiji i regionu (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija). Ovo su samo neke od njih.RAD NA KONKRETNIM PROJEKTIMA

Kroz rad na konkretnom projektu ćete spojiti teoriju i praksu na najbolji mogući način i sa lakoćom iskoristiti stečeno znanje na sopstvenim projektima.

RAD U SOFTVERU

Obuke iz projektnog menadžmenta su ili teorijske ili softverske, a ovo je jedina obuka u regionu koja je kombinuje jedno i drugo. Prvo savladate teoriju projektnog menadžmenta, a onda sebi olakšate posao, upotrebom odgovarajućeg softvera.

OPTIMALNO KORIŠĆENJE RESURSA

Visok nivo vidljivosti pomaže vam da procenite potrebu i potražnju za različitim veštinama, kao i buduću dostupnost resursa. Možete izvršiti kontrolu nad korištenjem resursa i dodeliti optimalno opterećenje svakom resursu.

POŠTOVANJE ROKOVA

Projekti postaju neuspešni zbog loše procene troškova, lošeg upravljanja raspodelom resursa ili pogrešne procene trajanja aktivnosti. Ovi faktori takođe rezultiraju i kašnjenjem projekata.

Od ključne je važnosti da se projekti isporučuju na vreme i u okviru budžeta. Vi ćete u realnom vremenu imati pregled odstupanja u odnosu na plan. Uz ovakva ažuriranja, moći ćete blagovremeno da preduzmete korektivne mere kako bi izbegli katastrofalan efekat na napredak projekta.

MANJE RIZIKA

Još jedna bitna stvar koju ćete naučiti je upravljanje rizikom celog portfolija. Kako projekti napreduju, postaje sve važnije identifikovati bilo šta što može ometati napredak.

Naučičete kako da prepoznate i umanjite rizike na projektu jer ćete tako povećati šansu za uspešnim portfolijom. Kada smanjujete rizike, povećavate šanse da projekti bude gotov na pravi način. Baš onako kako ste planirali.

ISKUSNI PREDAVAČI

Sa vama če raditi iskusni predavača sa desetogodišnjim trenerskim i konsultantskim iskustvom, sa više od 200 održanih treninga i više od 1500 polaznika

PROSEČNA OCENA TRENINGA (1-5): 4,85


DODATNE INFORMACIJE

DATUM POČETKA: 2.septembar

TRAJANJE: 3 meseca

DINAMIKA: 2 x nedeljno po 90 minuta

VREME: utorkom i četvrtkom od 18.00 do 19.30h

BROJ ČASOVA: 46

Priručnik sa obuka: DA

Sertifikat sa obuke: DA


INVESTICIJA: 51.990 RSD (449 EUR)

ili na tri mesečne rate po 19.990 RSD (172 EUR)

RANE UPLATE DO 15.juna: 46.990 RSD

ili na četiri rate po 13.000 RSD (112 EUR)

Slika sa osnovne Akademije projektnog menadžmenta


DA. NARAVNO!

Pre nego što počne obuka, moći ćete da vidite da li je to za vas i da li vam se svidja online obuka ili ne. Dakle, AKADEMIJA PROJEKTNOG MENADŽMENTA ĆE POČETI 2.septembra, a za sve vas koji nikada niste prisustvovali online obuci, organizujemo besplatni webinar.

Tema: “Uvod u naprednu Akademiju projektnog menadžmenta”

Datum: ponedeljak, 14.jun

Vreme: 10.00-11.00h

Na licu mesta ćete videti kako izgleda ovaj sveobuhvatni koncept online obuka, moći ćete da postavite sva pitanja koja vas interesuju, da razjasnite sve nedoumice oko ovakvog tipa edukacije.

Tako ćete na pravi način razumeti kako funkcioniše Akademija.

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

PRIJAVA ZA NAPREDNU AKADEMIJU PROJEKTNOG MENADŽMENTA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Poruka (neophodno)