Upravljanje rizicima

Rizik je neizvestan događaj ili uslov koji, ako se desi, ima pozitivan ili negativan uticaj na jednu ili više dimenzija projekta, kao što su: obim, trajanje, troškovi i kvalitet projekta

Drugim rečima, to je mogućnost da se desi nešto neplanirano. Sada kada ti je poznato šta je rizik, jasno je da je ceo projekat prilično neizvestan. Sadrži puno potencijalnih rizika, zar ne?

Ako je vrlo teško predvideti kog dana će se završiti projekat, koliko će tačno koštati ili koliko nam tačno resursa treba za njegovu realizaciju, onda možemo reći da postoji velika neizvesnost na projektu.

Sa druge strane upravljanje rizicima je kritičan deo projektnog menadžmenta. U toj meri da uspeh ili propast projekta direktno zavise od toga da li se baviš rizicima na projektu ili ne.

Početi realizaciju projekta, bez prethodne analize rizika je neodgovorno. Ako ne i nedopustivo ponašanje projektnog menadžera. Razmisli o tome pri sledećem projektu. Ako imamo projekt menadžera svesnog ove uzročno-posledične veze i ako se bavi rizicima, tj. identifikuje ih, analizira i prati tokom projekta, onda raste uspešnost projekta.

Međutim, realnost je dosta drugačija. Ovoj temi se ne posvećuje dovoljno vremena pa upravljanje rizicima projekta bude često zanemarena tema prilikom vođenja projekata. Vrlo često, zar ne?

I to je potpuno očigledno i svi znaju da je tako. I opet, bez obzira na to, nekako se prelazi preko toga.

Ne razmišlja se o tome jer menadžer projekta nema dovoljno vremena da se time bavi. Ili nema dovoljno informacija?

Istina je da mnogi projekt menadžeri ne znaju koji su benefiti upravljanja rizicima jer im niko nije objasnio rizike na pravi način.

Nisu svesni koliko će vremena i novca uštedeti ako planiraju i prate rizike na projektu. Ako je nešto rizično, treba mu posvetiti dovoljno pažnje. Treba se baviti njime. Na svaki način treba smanjiti potencijalne probleme, zar ne?

I zato dobri projekt menadžeri znaju da upravljanje rizicima drastično utiče na uspešnost projekta. Zato oni planiraju rizike kao i sve druge oblasti projekta. Ako ne i više!

Zašto je bitno upravljanje rizicima na projektu?

Uz pravilno upravljanje rizicima projekta, drastično se smanjuje njihov negativan uticaj na projekat. To povećava šansu da svi ciljevi projekta budu uspešno realizovani u zadatim rokovima i u zadatom budžetu.

Dobro planiranje rizika = dobro planiranje projekta

Ako upravljaš rizicima, onda upravljaš i projektom!

Planiramo kako da smanjimo rizike, a ako se rizik desi uvek imamo spreman plan delovanja (contingency plan). Znači, razmišljamo nekoliko koraka unapred i time držimo projekat pod kontrolom.

Mnogo je bolje i lakše kada imaš plan za sve moguće događaje, nego kada čekaš da se oni dese. Kada se dese, onda vuku sa sobom veliku količinu stresa, nervoze, konflikta u timu… U toj situaciji je vrlo teško trezveno razmišljati. Logičan zaključak je da je mnogo bolje i jednostavnije razmišljati o projektnim izazovima pre nego što se dese, tj. unapred analizirati i planirati rizike.

Ono što je posebno interesantno je odgovor na pitanje kada je najbolje vreme da se krene sa analiziranjem rizika, jer postoji samo jedan ispravan odgovor. A to je ODMAH. Uvek treba na vreme da kreneš sa analiziranjem rizika na projektu. Što pre, to bolje! Još u početnoj fazi planiranja projekta, treba da pristupiš planiranju rizika.

Ako se ne baviš rizicima na projektu, velika je šansa da će oni prouzrokovati katastrofalne posledice na projekat. O tome svedoči i svetska statistika.

Svetska statistika 

 • Samo 36% organizacija ima formalni program upravljanja rizikom preduzeća
 • 69% rukovodilaca nije uvereno da će njihove trenutne politike i prakse upravljanja rizikom biti dovoljno da zadovolji buduće potrebe
 • 62% kompanija je iskusilo događaj kritičnog rizika u poslednje tri godine
 • 34% menadžera projekata ne koristi upravljanje rizikom
 • 42% njih ne koristi nikakvu formalnu metodologiju za upravljanje projektima
Slika sa obuke, klijent: Arhikom

Obuka za upravljanje rizicima na projektu

Uvek postoji teži put. A to je učenje na svojim greškama, Pokušaji i promašaji. Bolje se nauči, duže ostaje u sećanju, ali je mukotrpnije, teže i bolnije. I vremenski zahtevno. Dugo traje da bi se steklo iskustvo i znanje.

A postoji i mnogo lakši put!

Za samo jedan dan, uz iskusne predavače i konsultante, možeš saznati sve tajne upravljanja rizicima na projektima.

Matrica rizika

Svi koji su prošli ovu obuku su naučili da sa lakoćom kontrolišu rizike. Ako mogu oni, sigurno možeš i ti. Lako se uči, interaktivno je i zabavno. Videćeš i čuti sve primere dobre prakse i što je još bitnije osetićeš kako izgleda ceo proces risk managementa. Ako je neki kurs interaktivan, onda je to baš ovaj. Sam kurs Upravljanja rizicima je pravljen po principu jednodnevne radionice i sastoji se iz malo teorije, a mnogo prakse u vidu brainstorming sesija, puno timskog rada i razmene ideja. 

Neke od njegovih glavnih celina su:

 1. Kreiranje plana za upravljanje rizicima
 2. Identifikacija rizika na projektu
 3. Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
 4. Planiranje strategije odgovora na rizike
 5. Kontrola rizika
 6. Praktična vežbanja iz gore navedenih oblasti

KOME JE NAMENJENA OBUKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA?

OVA OBUKA JE ZA TEBE, AKO ŽELIŠ DA:

 

 • Imaš veću šansu da projekat završiš na vreme i u dogovorenom budžetu
 • Smanjiš pojavu rizičnih događaja na projektima
 • Proširiš svoje znanje upravljanja projektima
 • Budeš bolji projektni menadžer
 • Budeš deo menadžmenta ili si već u menadžmentu jer su rizici univerzalna kategorija koja se javlja ne samo na projektima, već i u ostalim aspektima posla

OVA OBUKA JE ZA TEBE, AKO SI:

 • Risk manager
 • Program ili portfolio menadžer
 • Član projektnog tima
 • Sponzor projekta ili investitor
 • Vlasnik kompanije
 • Šef službe razvoja ili projektovanja
 • Direktor kancelarije za projekte

ŠTA ĆEŠ NAUČITI NA  OBUCI?

Ova obuka nije za svakoga. Ona zahteva neko predznanje vođenja projekata. I ono što je najbitnije, ona zahteva želju za napredovanjem i usavršavanjem. Kada odlučiš da se prijaviš, na obuci ćeš naučiti sledeće:

 • kako da budeš bolji projekt menadžer
 • kako da postaneš risk manager na projektu
 • kako da napraviš plan za upravljanje rizicima projekta
 • kako da identifikuješ rizike na projektu korišćenjem različitih alata i tehnika
 • kako da napraviš matricu rizika
 • kako da napraviš registar rizika
 • kako da pratiš i ažuriraš registar rizika u toku projekta
 • kako da rangiraš rizike, odnosno odrediš prioritete među njima
 • kako da napraviš plan reagovanja na pojavu rizika
 • kako da kontrolišeš rizike

KAKO IZGLEDA OBUKA?

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Obuka je podeljena u dva dela. Prvi deo služi da napraviš plan za upravljanje rizicima. U njemu ćemo objasniti kako  identifikovati i analizirati rizike, kako odrediti prioritete među njima i kako ih kontrolisati tokom projekta. Plan će nam biti polazna osnova za dalje aktivnosti. 

Obuka za upravljanje rizicima na projektu, klijent: Adient

Onda ćeš identifikovati sve potencijalne rizike na projektu korišćenjem različitih alata i tehnika.  Odredićeš njihove prioritete u zavisnosti od toga kolika im je verovatnoća da se dese i koji uticaj imaju na projekat. Naravno koristićeš unapred pripremljenu matricu rizika koja je sastavni deo našeg plana.

Lepota svega je da što nas je više, to je bolje. Cilj ovih brainstorming radionica je da što više članova projektnog tima učestvuje i da što više rizika bude prepoznato i ubačeno u registar. Sada imaš sve rizike u registru. Imaš informaciju o toleranciji na rizike, na osnovu koje znaš kojim rizicima ćeš se baviti.

PLAN REAKCIJE NA RIZIKE

Drugi deo služi da napraviš plan reakcije na rizike i da izvršiš ažuriranje našeg projekt menadžment plana(ova). Ovde treba da ispoljiš kreativnost! Prvo, treba da napraviš analizu da li uopšte treba reagovati na pojavu rizika ili ne. Ako je trošak sprečavanja/smanjenja rizika veći nego posledice rizika, naravno da nećeš ništa raditi. Nećeš bespotrebno trošiti budžet. Međutim, ako je drugačije, odnosno ako je jeftinije da preduzmeš neku meru nego da čekaš da se rizik desi, onda krećeš u akciju.

Biraš najoptimalnije rešenje. Biraš najoptimalniju strategiju delovanja.

PROMENA PROJEKTA

Sve ovo ćemo raditi na konkretnom projektu, a kao posledica bavljenja rizicima, promenićemo potrebnu projektnu dokumentaciju: WBS, Gant dijagram, budžet projekta, resurse i ostale bitne segmente jednog projekta.

Dakle, posledice (ishodi) upravljanja rizicima su:

 • Naknadno dodate ili uklonjene aktivnosti
 • Naknadno dodati, uklonjeni ili zamenjeni resursi na određenim aktivnostima
 • Promena rasporeda aktivnosti
 • Outsource aktivnosti/resursa
 • Promena budžeta
 • Promena ugovora

Dokumentacija koju ćeš napraviti na treningu:

 
 • Plan za upravljanje rizicima na projektu
 • Matrica rizika
 • Registar rizika
 • Izmena projektne dokumentacije radi smanjenja rizika

ZAKLJUČAK

Znači, na licu mesta ćeš razumeti zašto i kako upravljati rizicima na projektu. Razumećeš kako umanjiti negativne dogadjaje na projektu i kako je šansa za uspeh projekta daleko veća.

Videćeš zašto je planiranje projekta iterativan proces jer se nakon planiranja rizika vraćaš na početak planiranja. I to ne samo rečima, već i delima. Osetićeš stvarni iterativni rad na projektu jer ćeš menjati projektne planove u skladu sa taktikom odgovora na pojavu rizika.

Tako ćeš na kraju dana dobiti potpuno novi plan projekta. Plan koji je potpuno realan i u koji svi veruju. Svi će znaju da će projekat biti gotov na vreme, u okviru zadatog budžeta i da će klijent biti zadovoljan kada sve privedeš kraju. I to nije sve. I nakon obuke smo sa tobom. Svu podršku tokom i posle obuke možeš dobiti kod nas. Sve potrebne odgovore ćeš dobiti ili smernicu gde ih možete pronaći.

Zato iskoristi priliku! Odmah povećaj uspešnost svojih projekata i brzo nauči da upravljaš rizicima na projektu.

ZNAČAJ UPRAVLJANJA RIZICIMA

kako za projekte, tako i za firme

Na osnovu procena firme Forrester Consulting o stanju upravljanja rizicima u glavnim industrijama u više zemalja, zaključeno je da se organizacije bore da proaktivno upravljaju rizicima, ali da su uglavnom nepripremljene za kritične događaje koji se povećavaju po obimu i intenzitetu. Evo tri nalaza iz studija koje bi trebalo da znaš kada praviš plan za upravljanje rizicima:

 • Manje od 50% se slaže da će upravljanje rizikom verovatno biti složenije za dve godine
 • 52% ispitanika se slaže da je proaktivno ublažavanje rizika jednako važno kao i efikasan odgovor na rizik
 • Organizacije očekuju povećanje optimizacije strategija za smanjenje rizika od 122% u narednih 18 meseci

DODATNE PREDNOSTI NAŠE OBUKE ZA RIZIKE

RADIMO NA TVOM KONKRETNOM PROJEKTU!

 

Nema gotovog, unapred pripremljenog projekta sa kojim radimo sa svim firmama. Ne, kod nas toga nema jer nije tvoja firma ista kao i ostale firme. 

Tvoja firma je jedinstvena i ima neke svoje specifične potrebe. Zato se kod nas projekat smišlja na licu mesta u zavisnosti od tvojih želja i potreba.

Za sve dodatne informacije možeš nas kontaktirati na 063 104 27 15

REKLI SU O TRENINGU

 • 100% naših polaznika bi preporučilo ovaj kurs drugima
 • Radimo na konkretnom projektu po principu learnig by doing
 • Nema dugotrajnih teorijskih priča, već odmah prelazimo sa reči na dela
 • Na licu mesta ažuriramo planove projekta na osnovu risk response strategije
 • Prosečna ocena kursa je 4,82

GLAVNI BENEFITI OBUKE “KAKO SMANJITI RIZIKE NA PROJEKTIMA”

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Kreiranje plana za upravljanje rizicima je polazna osnova za sve dalje aktivnosti upravljanja rizicima. Naučićeš kako da napraviš dobar plan za rizike i da postaviš zdrave temelje za svoj projekat.

IDENTIFIKACIJA RIZIKA

Naučićeš različite alate i tehnike kojima ćeš otkriti sve pretnje za projekat. Naučićeš da poređaš rizike prema prioritetu u zavisnosti od verovatnoće da se rizik desi i uticaja koji ima na projekat. 

TEHNIKE ZA SMANJENJE RIZIKA

Naučićeš različite tehnike za smanjenje rizika, a u idealnom slučaju i eliminaciju rizika. Znaćeš koja tehnika je idealna za koji rizik i kako ih primeniti u praksi, na konkretnom projektu. 

Smanjenje rizika ti povećava šansu da imaš uspešan projekat! 

USKLAĐIVANJE PROJEKTA

Naučićeš da je planiranje projekta iterativan proces jer se nakon planiranja rizika vraćaš na početak planiranja projekta. Videćeš da je važno prilagođavati projektne planove u skladu sa taktikom odgovora na pojavu rizika. 

Posledica bavljenja rizicima je promena projektne dokumentacije i bolji projekat. Sve je unapred prevenirano.

 

POSEBNO IZDVAJAMO!!!

Naučićeš različite načine kako da smanjiš najveće pretnje za projekat i kako da ti svi naredni projekti budu bolji. Kada jednom nađeš najbolje rešenje za svoje rizike, možeš ga primeniti za sve naredne projekte. Postaješ drastično bolji projektni menadžer, a svi tvoji projekti imaju veću šansu da budu gotovi na vreme i u budžetu. Da li bi ti značilo da naučiš:

 • kako da smanjiš kašnjenje nabavki (dobavljača)
 • kako da smanjiškašnjenje podizvođača
 • kako da smanjiš lošu komunikaciju u timu
 • kako da smanjiš česte promene zahteva os strane investitira
 • sam navedi šta još želiš da smanjiš
 
Sve to radimo na obuci!

OPŠTE INFORMACIJE O IN-HOUSE OBUCI (samo za firme)

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 9-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 4

Investicija po polazniku: 24.990 RSD + PDV

TERMIN OTVORENE ONLINE OBUKE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA (za firme i fizička lica)

Datum početka: 2. oktobar

Trajanje: 3 nedelje (10 časova)

Dinamika: dva puta nedeljno po dva časa

Vreme: ponedeljkom i sredom od 18:00 do 19:30h

Investicija: 24.990 RSD (241 EUR) + PDV

Fizička lica: 24.990 RSD

SLIKE SA TRENINGA

PRIJAVA

strelica

Želim brzo da naučim da upravljam rizicima projekta

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)