Upravljanje rizicima projekta | Project Management Srbija

Upravljanje rizicima projekta

Upravljanje rizicima

 

Rizik je neizvestan događaj ili uslov koji, ako se desi, ima pozitivan ili negativan uticaj na jednu ili više dimenzija projekta, kao što su: obim, trajanje, troškovi i kvalitet projekta

Drugim rečima, to je mogućnost da se desi nešto neplanirano. Sada kada je poznato šta je rizik, jasno je da je ceo projekat prilično neizvestan.

Sadrži puno potencijalnih rizika, zar ne?

Ako je vrlo teško predvideti kog dana će se završiti projekat, koliko će tačno koštati ili koliko nam tačno resursa treba za njegovu realizaciju, onda možemo reći da postoji velika neizvesnost na projektu.

Sa druge strane upravljanje rizicima je kritičan deo projektnog menadžmenta. U toj meri da uspeh ili propast projekta direktno zavise od toga da li se neko bavi rizicima na projektu ili ne. 

Početi realizaciju projekta, bez prethodne analize rizika je neodgovorno. Ako ne i nedopustivo ponašanje projektnog menadžera. Mislite o tome pri sledećem projektu.

Ako imamo projekt menadžera svesnog ove uzročno-posledične veze i ako se bavi rizicima, tj. identifikacije ih, analizira i prati tokom projekta, onda raste uspešnost projekta

Međutim, realnost je dosta drugačija. Ovoj temi se ne posvećuje dovoljno vremena pa upravljanje rizicima projekta bude često zanemarena tema prilikom vođenja projekata. Vrlo često, zar ne?

I to je potpuno očigledno i svi znaju da je tako. I opet, bez obzira na to, nekako se prelazi preko toga. 

Ne razmišlja se o tome jer menadžer projekta nema dovoljno vremena da se time bavi. Ili nema dovoljno informacija? 

Istina je da mnogi projekt menadžeri ne znaju koji su benefiti upravljanja rizicima jer im niko nije objasnio rizike na pravi način.

Nisu svesni koliko će vremena i novca uštedeti ako planiraju i prate rizike na projektu.

Ako je nešto rizično, treba mu posvetiti dovoljno pažnje. Treba se baviti njime. Na svaki način treba smanjiti potencijalne probleme, zar ne?

I zato dobri projekt menadžeri znaju da upravljanje rizicima drastično utiče na uspešnost projekta. Zato oni planiraju rizike kao i sve druge oblasti projekta. Ako ne i više!

 

Zašto je bitno upravljanje rizicima na projektu?

Uz pravilno upravljanje rizicima projekta, drastično se smanjuje njihov negativan uticaj na projekat. To povećava šansu da svi ciljevi projekta budu uspešno realizovani u zadatim rokovima i u zadatom budžetu.

Dobro planiranje rizika = dobro planiranje projekta

Ako upravljamo rizicima, onda upravljamo i projektom!

Planiramo kako da smanjimo rizike, a ako se rizik desi uvek imamo spreman plan delovanja (contingency plan). Znači, razmišljamo nekoliko koraka unapred i time držimo projekat pod kontrolom. 

Mnogo je bolje i lakše kada imate plan za sve moguće događaje, nego kada čekate da se oni dese. Kada se dese, onda vuku sa sobom veliku količinu stresa, nervoze, konflikta u timu… U toj situaciji je vrlo teško trezveno razmišljati. Logičan zaključak je da je mnogo bolje i jednostavnije razmišljati o projektnim izazovima pre nego što se dese, tj. unapred analizirati i planirati rizike

Ono što je posebno interesantno je odgovor na pitanje kada je najbolje vreme da se krene sa analiziranjem rizika, jer postoji samo jedan ispravan odgovor. A to je ODMAH. Uvek treba da krenemo na vreme sa analiziranjem rizika na projektu. Što pre, to bolje! Još u početnoj fazi planiranja projekta, treba da pristupimo planiranju rizika.

 

Obuka za upravljanje rizicima

Uvek postoji teži put. A to je učenje na svojim greškama, Pokušaji i promašaji. Bolje se nauči, ali je mukotrpnije, teže i bolnije. I vremenski zahtevno. Dugo traje da bi se steklo iskustvo i znanje.

A postoji i mnogo lakši put. Za samo dva dana, uz iskusne predavače i konsultante, možete saznati sve tajne upravljanja rizicima projekta.

Svi koji su prošli ovu obuku su naučili da sa lakoćom kontrolišu rizike. Ako mogu oni, sigurno ćete moći i vi. Lako se uči, interaktivno je i zabavno. Videćete i čuti sve primere dobre prakse i što je još bitnije osetićete kako izgleda ceo proces risk managementa, Ako je neki kurs interaktivan, onda je to baš ovaj.

Sam kurs Upravljanja rizicima je pravljen po principu dvodnevne radionice i sastoji se iz malo teorije, a mnogo prakse u vidu brainstorming sesija, puno timskog rada i razmene ideja. Neke od njegovih glavnih celina su:

 1. Kreiranje plana za upravljanje rizicima
 2. Identifikacija rizika na projektu
 3. Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
 4. Planiranje strategije odgovora na rizike
 5. Kontrola rizika
 6. Praktična vežbanja iz gore navedenih oblasti

 

Matrica rizika

 

KOME JE NAMENJENA OBUKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA?

Dakle, ova obuka je za Vas:

 • Ako želite da imate veću šansu da projekat završite na vreme i u dogovorenom budžetu
 • Ako želite da smanjite pojavu rizičnih događaja na projektima
 • Ako želite da proširite svoje znanje upravljanja projektima
 • Ako želite da budete bolji projekt menadžer
 • Ako ste u menadžmentu ili želite da budete bolji menadžer jer su rizici univerzalna kategorija koja se javlja ne samo na projektima, već i u ostalim aspektima posla
 • Ako ste program ili portfolio menadžer
 • Ako ste član projektnog tima
 • Ako ste risk manager
 • Ako ste sponzor projekta ili investitor
 • Ako ste vlasnik kompanije
 • Ako ste šef službe razvoja ili projektovanja

 

ŠTA ČETE NAUČITI NA OBUCI?

Ova obuka nije za svakoga. Ona zahteva neko predznanje vođenja projekata. I ono što je najbitnije, ona zahteva želju za napredovanjem i usavršavanjem. Ako to nemate, nemojte da se prijavljujete. Kada odlučite da se prijavite, na obuci ćete naučiti sledeće:

 • kako da budete bolji projekt menadžer
 • kako da postanete risk menadžer na projektu
 • kako da napravite plan za upravljanje rizicima projekta
 • kako da identifikujete rizike na projektu korišćenjem različitih alata i tehnika
 • kako da napravite matricu rizika
 • kako da napravite registar rizika
 • kako da pratite i ažurirate registar rizika u toku projekta
 • kako da rangirate rizike, odnosno odredite prioritete među njima
 • kako da napravite plan reagovanja na pojavu rizika
 • kako da pratite i kontrolišete rizike

 

KAKO IZGLEDA OBUKA?

Obuka je podeljena na dva dana. Prvi dan služi da napravimo plan za upravljanje rizicima. U njemu ćemo objasniti kako ćemo identifikovati i analizirati rizike, kako ćemo odrediti prioritete među njima i kako ćemo ih kotrolisati tokom projekta. Plan će nam biti polazna osnova za dalje aktivnosti.

Onda ćemo identifikovati sve potencijalne rizike na projektu korišćenjem različitih alata i tehnika.  Odredićemo njihove prioritete u zavisnosti od toga kolika im je verovatnoća da se dese i koji uticaj imaju na projekat. Naravno korsitićemo unapred pripremljenu matricu rizika koja je sastavni deo našeg plana.

Lepota svega je da što nas je više, to je bolje. Cilj ovih brainstorming radionica je da što više članova projektnog tima učestvuje i da što više rizika bude prepoznato i ubačeno u registar. Sada imamo sve rizike. Imamo informaciju o toleranciji na rizike, na osnovu koje znamo kojim rizicima ćemo se baviti. drugog dana. 

Drugi dan nam služi da napravimo plan reakcije na rizike i da izvršimo ažuriranje našeg projekt menadžment plana(ova).

Ovde treba da budemo kreativni!

Prvo, treba da napravimo analizu da li uopšte treba reagovati na pojavu rizika ili ne. Ako je trošak sprečavanja/smanjenja rizika veći nego posledice rizika, naravno da nećemo ništa raditi. Nećemo bespotrebno da trošimo naš budžet. Međutim, ako je drugačije, odnosno ako je jeftinije da preuzmemo neku meru nego da čekamo da se rizik desi, onda krećemo u akciju.

Biramo najoptimalnije rešenje. Biramo najoptimalniju strategiju delovanja.

Sve ovo ćemo raditi na konkretnom projektu i u toku drugog dana promenićemo potrebnu projektnu dokumentaciju: WBS, Gant dijagram, budžet projekta, resurse i ostale bitne segmente jednog projekta. 

 

Obuka za upravljanje rizicima na projektu

 

Dakle, posledice (ishodi) upravljanja rizicima su:

 • Naknadno dodate ili uklonjene aktivnosti
 • Naknadno dodati, uklonjeni ili zamenjeni resursi na određenim aktivnostima
 • Promena rasporeda aktivnosti
 • Outsource aktivnosti/resursa
 • Promena budžeta
 • Promena ugovora

 

Dokumentacija koju ćemo napraviti na treningu:

 • Plan za upravljanje rizicima na projektu
 • Matrica rizika
 • Registar rizika
 • Promene projektne dokumentacije

 

 

REKLI SU O TRENINGU

Utisci sa treninga

 

DODATNE PREDNOSTI KURSA

 • 100% naših polaznika bi preporučilo ovaj kurs drugima
 • Radimo na konkretnom projektu po principu learnig by doing
 • Nema dugotrajnih teorijskih priča, već odmah prelazimo sa reči na dela
 • Na licu mesta ažuriramo planove projekta na osnovu risk response strategije
 • Prosečna ocena kursa je 4,80

 

Znači, na licu mesta ćete razumeti zašto i kako upravljati rizicima na projektu. Razumećete kako smo umanjili negativne dogadjaje na projektu i kako je šansa za uspeh projekta daleko veća.

Videćete zašto je planiranje projekta iterativan proces jer se nakon planiranja rizika vraćamo na početak planiranja. I to ne samo rečima, već i delima. Osetićete stvarni iterativni rad na projektu kroz ovaj kurs jer ćemo zaista da se vratimo na početak planiranj i promenimo sve ostale planove našeg projekta. 

Želimo da na kraju dana dobijemo potpuno novi plan projekta. Plan koji je potpuno realan i u koji svi verujemo. Želimo da svi znaju da će projekat biti gotov na vreme, u okviru zadatog budžeta i da će klijent biti zadovoljan kada sve privedemo kraju.

I to nije sve. I nakon obuke smo sa vama. Svu podršku tokom i posle obuke možete dobiti kod nas. Sve potrebne odgovore ćete dobiti ili smernicu gde ih možete pronaći. 

Slika sa online obuke za upravljanje rizicima

Slika sa online obuke za upravljanje rizicima

Zato iskoristite priliku!

Odmah povećajte uspešnost vaših projekata i brzo naučite da upravljate rizicima na projektu.

 

OPŠTE INFORMACIJE O IN-HOUSE OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 9-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 4

Investicija po polazniku: 24.990 RSD + PDV

 

 

TERMIN ONLINE OBUKE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA:

Datum početka: 10. maj

Trajanje: 3 nedelje  

Dinamika: ponedeljkom i sredom

Vreme: 18:00-19:30h

Investicija: 24.990 RSD (241 EUR) + PDV

Fizička lica: 24.990 RSD

 

 

 

SLIKE SA TRENINGA

 

strelica

Želim brzo da naučim da upravljam rizicima projekta

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)