5S metoda

Lean menadžment, odnosno lean metodologije se bazira na ubrzanju procesa i ukljanjanju non-value aktivnosti, odnosno aktivnosti koje ne dodaju vrednost krajnjem kupcu. Ubrzanje procesa, poboljšanje timskog duha i entuzijazma zaposlenih se postiže i pravilnim uredjenjem radnog prostora, kako u proizvodnom pogonu, tako i u kancelarijama. Bitno je da se bude na svom mestu i da postoji mesto za sve. Za to se koristi 5S metoda.

5S je temelj Lean metodologije!

Univerzalna primena

To je metoda za promovisanje sigurnijeg, čistijeg i bolje organizovanog radnog mesta – što se često odnosi na fabrike, ali i metoda koja se može primeniti na skoro svako radno okruženje:

 • Kancelarijski prostor – od kabineta preko poštanskih prostorija do bibliotekarskog prostora
 • Računarske ili serverske sobe, uključujući onlajn datoteke i fascikle, kao i fizičke objekte
 • Radno mesto (radni sto, radna površina računara…) 
 • Magacinski prostor, skladišta, šupe i skladišta na otvorenom
 • Bolnice i zdravstvene ustanove

Šta znači 5S?

5S metodologija je ključni alat u Lean principima upravljanja kvalitetom i efikasnošću u proizvodnji i radnom okruženju. Ova metodologija, koja potiče iz japanskog koncepta “Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke” (sortiranje, sistematičnost, čišćenje, standardizacija, disciplina), fokusira se na organizaciju radnog prostora radi povećanja produktivnosti, smanjenja gubitaka i poboljšanja kvaliteta.

 

Kao što je već rečeno, 5S metoda se bazira na pet japanskih reči:

Seiri (sortiraj)

Prvi korak 5S metode je sortiranje, što podrazumeva identifikaciju i eliminaciju nepotrebnih predmeta iz radnog prostora. Cilj je ukloniti sve što nije potrebno za trenutni radni proces, kako bi se oslobodilo mesto i olakšalo pronalaženje neophodnih predmeta. Ovo uključuje selektivno skladištenje korisnih alata, materijala i informacija, dok se neupotrebljivi ili zastareli predmeti uklanjaju ili smeštaju na odgovarajući način. 

Sve treba sortirati i nepotrebne stvari eliminisati (baciti), a one koje se vrlo retko koriste staviti na unapred određeno mesto, u nekom magacinu. One koje se često koriste prelaze u drugi korak.

Seiton (sve na mestu)

Drugi korak je sistematičnost, koji se odnosi na organizaciju preostalih predmeta na radnom mestu na logičan i efikasan način. Ovo uključuje postavljanje jasnih oznaka, obeležavanje zona i prostora za skladištenje, kao i postavljanje standardizovanih procedura za odlaganje i pronalaženje alata, materijala i dokumenata. 

Cilj je smanjiti vreme potrebno za pronalaženje potrebnih predmeta i eliminisati gubitke uzrokovane neorganizovanim radnim prostorom. Sve što je preostalo treba da nađe svoje mesto. 

Dakle, ovaj korak ima za cilj da sve bude na svom mestu i da postoji mesto za sve kako bi se sprečilo gubljenje vremena na traženje stvari.

Seiso (očisti)

Treći korak je čišćenje, što podrazumeva redovno održavanje i čišćenje radnog prostora, alata i opreme radi održavanja higijene, sigurnosti i funkcionalnosti i otklanjanje izvora nečistoća ili opasnosti. 

Cilj je održavanje radnog prostora čistim, urednim i bezbednim za sve zaposlene. Dakle, sve treba redovno održavati i čistiti u unapred definisanim vremenskim intervalima jer se na taj način vrše preventivni pregledi i sve anomalije mogu biti odmah uočene.

Seiketsu (standardizuj)

Četvrti korak je standardizacija, što podrazumeva uspostavljanje standardizovanih procedura i normi za primenu 5S principa u radnom okruženju. Ovo uključuje dokumentovanje procesa, obuka zaposlenih, uspostavljanje redovnih inspekcija i održavanje sistema praćenja kako bi se osiguralo da se 5S principi primenjuju dosledno i efikasno. 

Cilj je osigurati dugoročno održavanje organizovanog i čistog radnog okruženja. Kada je sve na svom mestu i redovno se čisti i održava, treba napraviti zvaničnu procedure koja će podržati sistem i koja će definisati uloge i odgovornosti zaposlenih u 5S sistemu.

Shitsuke (održavaj sistem)

Peti korak je disciplina, što podrazumeva razvoj kulture kontinuiranog poboljšanja i odgovornosti među zaposlenima. Ovo uključuje podsticanje timskog rada, promovisanje svesti o važnosti 5S principa, nagrađivanje uspeha i rešavanje problema koji se pojave tokom primene metode. 

Cilj je ugraditi 5S principe u svakodnevnu praksu i ponašanje zaposlenih kako bi se osiguralo održavanje organizovanog, efikasnog i produktivnog radnog okruženja. Najteži deo sistema je očuvanje sistema, tj. njegovo održavanje kroz česte provere i kontrole, treninge, propagandne materijale i mehanizme nagrađivanja i kažnjavanja.

6S metoda 

U novije vreme je sve više u upotrebi 6S metoda, gde dodatno S predstavlja skraćenicu za SAFETY – bezbednost. Mere bezbednosti postaju sve važnije u svakom procesu. Naročito u proizvodnoj industriji. Cilj je napraviti bezbednije radno mesto, odnosno identifikovati rizike/pretnje po bezbednost zaposlenog i integrisati bezbedna rešenja. Naravno, to uključuje redovne provere bezebdnosti i preventivne mere da se održi nivo rizika na što nižem nivou.

Kako će 5S (6S) metoda koristiti vašem radnom mestu? 

Ukratko, 5S metoda je moćan alat za organizaciju radnog prostora, povećanje produktivnosti i poboljšanje kvaliteta u proizvodnji i radnom okruženju. Primena ovih pet koraka omogućava organizacijama da smanje gubitke, eliminišu prepreke u procesu rada i razviju kulturu kontinuiranog poboljšanja koja podstiče uspeh i održivost.

Suština je da bi poboljšanja trebalo da rezultiraju većim profitom… ali hajde da prvo pogledamo još neke značajne koristi. Svaki aspekt 5S metode može dovesti do trenutnih i dugotrajnih koristi. Evo kako vaša kompanija može imati koristi od 5S sistema.

Optimizovana organizacija

5S metoda organizacije radnog mesta uključuje, u izvesnoj meri, smanjenje potencijalnog izgubljenog vremena na traženje, određivanje načina korišćenja i vraćanja predmeta. Pod 5S filozofijom, delovi i alati su smešteni na način koji ih čini lako dostupnim i lakim za korišćenje. 

Efikasnost

5S sistem podstiče kompanije da poboljšaju napore usmerene na eliminaciju otpada iz proizvodnog procesa i sveukupno poboljšanje rezultata kompanije. To se radi kroz poboljšanje proizvoda i usluga, a samim tim i smanjenje troškova.

Povećana bezbednost

„Otpad“ koji treba eliminisati je široko definisan i uključuje sve, od nošenja viška zaliha do rasipanja u nebezbednim uslovima – poput kutije sa zalihama ostavljenom u oblasti sa velikim prometom koja potencijalno može prouzrokovati da se radnik spotakne i povredi.

Povećan moral na radnom mestu

Učiniti rutinskim sprovođenje odgovarajućih procedura i disciplinu kako bi se izbeglo nazadovanje jedan je od glavnih ciljeva sistema. Ova praksa poboljšava šanse za izbegavanje mračnih, prljavih, neorganizovanih radnih mesta, što može da podstakne niži moral među zaposlenima.

Optimizovan prostor i zalihe

Implementacija standarda 5S rezultira značajnim smanjenjem kvadrature potrebnog prostora za postojeće operacije. Sistem podrazumeva uklanjanje nepotrebnih predmeta iz proizvodnih objekata – oslobađanje prostora koji se može efikasnije koristiti.

Učiniti rutinskim sprovođenje odgovarajućih procedura i disciplinu kako bi se izbeglo nazadovanje jedan je od glavnih ciljeva sistema. Ova praksa poboljšava šanse za izbegavanje mračnih, prljavih, neorganizovanih radnih mesta, što može da podstakne niži moral među zaposlenima. Organizacije koje nastavljaju da teže poboljšanju radnog mesta i produktivnosti osiguravaju sebi solidne šanse za uspeh.

Kako 5S (6S) može povećati profit? 

Evo nekih od načina:
 • I manje povreda i manje dugotrajnih bolesti dovode do smanjenja izgubljenog vremena, nadoknade i napora za obučavanje radnika da pokriju svoje kolege
 • Manje vremena utrošenog na traženje izgubljenih alata ili delova znači veću produktivnost
 • Čistija oprema može značiti manje zastoja za popravke ili održavanje, kao i uštedu na zamenskim delovima
 • Optimizovan tok posla dovodi do veće produktivnosti zbog uštede vremena
 • Optimizovan tok posla dovodi do veće produktivnosti smanjenjem grešaka u procesu i ponovnim radom
 • Čistije radno mesto može dovesti do uštede troškova za domara
 • Zastarela oprema ili delovi mogu biti prodati
 • Smanjenje zaliha – bilo da se radi o opremi, rezervnim delovima ili sirovinama – može dovesti do smanjenja troškova skladištenja

NAPOMENA: 

Radno mesto može postići povećanje produktivnosti od 10% nakon završetka 5S (6S) programa. Zavisi od početnog stanja stvari: što je gore kada ste počeli, veći je napredak.

Uređenje prostora prema 5S metodi

OPIS KURSA

Kurs se sastoji od sledećih teorijskih celina:

 • Šta je 6S?
 • Sort (Sortiranje)
 • Set in order (Postavljenje stvari na svoje mesto)
 • Shine (Čišćenje)
 • Standardize (Standardizacija)
 • Sustain (Održavanje sistema)
 • Safety (Bezbednost radnog mesta)

Sa druge strane praktični deo primenjuje ova teorijska znanja kroz vežbanja na konkretnim primerima i daje polaznicima dovoljno znanja i veština za samostalnu primenu ovog Lean principa.

GLAVNI BENEFITI OBUKE

VEĆA PRODUKTIVNOST

Efikasnom primenom znanja stečenog na 5S obuci obezbeđuješ uklanjanje nepotrebnih stvari zajedno sa efikasnom maksimizacijom radnog mesta. Ovo je dovoljno da pomogne u razvoju poboljšane produktivnosti uz minimalno gubljenje vremena. Manje vremena ćeš trošiti na traženje nepotrebnih stvari a to znači više produktivnosti u radu.

VEĆA BEZBEDNOST

Poboljšana bezbednost je još jedna prednost implementacije 5S metode, a samim tim i obuke. Naučićeš kako da postigneš i održiš čisto okruženje na radnom mestu, posebno u proizvodnoj jedinici. To će rezultirati značajnim smanjenjem broja povreda. Praćenje metodičkih procedura čišćenja ograničava mogućnost svih nezgoda.

MANJE OTPADA

Primenom 5S ćeš doprineti smanjenju izgubljenih i oštećenih predmeta na radnom mestu. Imaćeš jasno i organizovano radno mesto koje pruža radnicima sigurnost.

BOLJE RADNO MESTO

Naučićeš kako da organizuješ radno mesto da ti sve bude na dohvat ruke, da sve bude ergonomski kako treba. Dakle, sve na svom mestu i mesto za sve.

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI (ZA FIRME)

 

Trajanje 1 dan
Vreme od 09:00 do 16:00h
Tip obuke Online, uživo sa predavačem
Uključeno u obuku Priručnici sa obuke, sertifikat sa obuke
Minimalan broj polaznika 4
Investicija po polazniku 19.990 RSD + PDV

PRIJAVA

 

strelica

Želim da se prijavim za 5S/6S radionicu

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Prijavljujem se za trening

  Poruka