5S metoda

Lean menadžment, odnosno lean metodologije se bazira na ubrzanju procesa i ukljanjanju non-value aktivnosti, odnosno aktivnosti koje ne dodaju vrednost krajnjem kupcu. Ubrzanje procesa, poboljšanje timskog duha i entuzijazma zaposlenih se postiže i pravilnim uredjenjem radnog prostora, kako u proizvodnom pogonu, tako i u kancelarijama. Bitno je da se bude na svom mestu i da postoji mesto za sve. Za to se koristi 5S metoda.

5S je temelj Lean metodologije!

Univerzalna primena

To je metoda za promovisanje sigurnijeg, čistijeg i bolje organizovanog radnog mesta – što se često odnosi na fabrike, ali i metoda koja se može primeniti na skoro svako radno okruženje:

 • Kancelarijski prostor – od kabineta preko poštanskih prostorija do bibliotekarskog prostora
 • Računarske ili serverske sobe, uključujući onlajn datoteke i fascikle, kao i fizičke objekte
 • Radno mesto (radni sto, radna površina računara…) 
 • Magacinski prostor, skladišta, šupe i skladišta na otvorenom
 • Bolnice i zdravstvene ustanove

Šta znači 5S?

5S metoda se bazira na pet japanskih reči:

 

 

 • Seiri (sortiraj). Sve treba sortirati i nepotrtebne stvari eliminisati (baciti), a one koje se vrlo retko koriste staviti na unapred određeno mesto, u nekom magacinu. One koje se često koriste prelaze u drugi korak
 • Seiton (sve na mestu). Sve što je preostalo treba da nađe svoje mesto. Dakle, ovaj korak ima za cilj da sve bude na svom mestu i da postoji mesto za sve kako bi se sprečilo gubljenje vremena na traženje stvari.
 • Seiso (očisti). Sve treba redovno održavati i čistiti u unapred definisanim vremenskim intervalima jer se na taj način vrše preventivni pregledi i sve anomalije mogu biti odmah uočene.
 • Seiketsu (standardizuj). Kada je sve na svom mestu i redovno se čisti i održava, treba napraviti zvaničnu procedure koja će podržati sistem i koja će definisati uloge i odgovornosti zaposlenih u 5S sistemu.
 • Shitsuke (održavaj sistem). Najteži deo sistema je očuvanje sistema, tj. njegovo održavanje kroz česte provere i kontrole, treninge, propagandne materijale i mehanizme nagrađivanja i kažnjavanja.

Kako će 5S metod koristiti vašem radnom mestu? 

Suština je da bi poboljšanja trebalo da rezultiraju većim profitom… ali hajde da prvo pogledamo još neke značajne koristi. Svaki aspekt 5S metode može dovesti do trenutnih i dugotrajnih koristi. Evo kako vaša kompanija može imati koristi od 5S sistema.

Optimizovana organizacija

5S metoda organizacije radnog mesta uključuje, u izvesnoj meri, smanjenje potencijalnog izgubljenog vremena na traženje, određivanje načina korišćenja i vraćanja predmeta. Pod 5S filozofijom, delovi i alati su smešteni na način koji ih čini lako dostupnim i lakim za korišćenje.

Efikasnost

5S sistem podstiče kompanije da poboljšaju napore usmerene na eliminaciju otpada iz proizvodnog procesa i sveukupno poboljšanje rezultata kompanije. To se radi kroz poboljšanje proizvoda i usluga, a samim tim i smanjenje troškova.

 

Povećana bezbednost

„Otpad“ koji treba eliminisati je široko definisan i uključuje sve, od nošenja viška zaliha do rasipanja u nebezbednim uslovima – poput kutije sa zalihama ostavljenom u oblasti sa velikim prometom koja potencijalno može prouzrokovati da se radnik spotakne i povredi.

Povećan moral na radnom mestu

Učiniti rutinskim sprovođenje odgovarajućih procedura i disciplinu kako bi se izbeglo nazadovanje jedan je od glavnih ciljeva sistema. Ova praksa poboljšava šanse za izbegavanje mračnih, prljavih, neorganizovanih radnih mesta, što može da podstakne niži moral među zaposlenima.

Optimizovan prostor i zalihe

Implementacija standarda 5S rezultira značajnim smanjenjem kvadrature potrebnog prostora za postojeće operacije. Sistem podrazumeva uklanjanje nepotrebnih predmeta iz proizvodnih objekata – oslobađanje prostora koji se može efikasnije koristiti.

Učiniti rutinskim sprovođenje odgovarajućih procedura i disciplinu kako bi se izbeglo nazadovanje jedan je od glavnih ciljeva sistema. Ova praksa poboljšava šanse za izbegavanje mračnih, prljavih, neorganizovanih radnih mesta, što može da podstakne niži moral među zaposlenima. Organizacije koje nastavljaju da teže poboljšanju radnog mesta i produktivnosti osiguravaju sebi solidne šanse za uspeh.

Kako 5S može povećati profit? 

Evo nekih od načina:

 • I manje povreda i manje dugotrajnih bolesti dovode do smanjenja izgubljenog vremena, nadoknade i napora za obučavanje radnika da pokriju svoje kolege
 • Manje vremena utrošenog na traženje izgubljenih alata ili delova znači veću produktivnost
 • Čistija oprema može značiti manje zastoja za popravke ili održavanje, kao i uštedu na zamenskim delovima
 • Optimizovan tok posla dovodi do veće produktivnosti zbog uštede vremena
 • Optimizovan tok posla dovodi do veće produktivnosti smanjenjem grešaka u procesu i ponovnim radom
 • Čistije radno mesto može dovesti do uštede troškova za domara
 • Zastarela oprema ili delovi mogu biti prodati
 • Smanjenje zaliha – bilo da se radi o opremi, rezervnim delovima ili sirovinama – može dovesti do smanjenja troškova skladištenja


NAPOMENA: 

Radno mesto može postići povećanje produktivnosti od 10% nakon završetka 5S programa. Zavisi od početnog stanja stvari: što je gore kada ste počeli, veći je napredak.

OPIS KURSA

Kurs se sastoji od sledećih teorijskih celina:

 • Šta je 5S?
 • Sort (Sortiranje)
 • Set in order (Postavljenje stvari na svoje mesto)
 • Shine (Čišćenje)
 • Standardize (Standardizacija)
 • Sustain (Održavanje sistema)

Sa druge strane praktični deo primenjuje ova teorijska znanja kroz vežbanja na konkretnim primerima i daje polaznicima dovoljno znanja i veština za samostalnu primenu ovog Lean principa.

Uredjenje prostora prema 5S metodi

Opšte informacije o obuci

Trajanje: 1 dan

Vreme: 10-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990

 

PRIJAVA

strelica

Želim da se prijavim za 5S radionicu

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Prijavljujem se za trening

  Poruka