Blog

Značaj dobrog izveštavanja

Šta je dobar izveštaj? Značaj dobrog izveštavanja u menadžmentu Strateško planiranje je ključno sredstvo za efikasno vođenje. Kada se uradi ispravno, to pretvara današnju viziju u sutrašnju stvarnost. Ali da […]

Konceptualna prodaja

Šta je konceptualna prodaja? Konceptualna prodaja je proces prodaje koji se fokusira na potrebe i želje kupaca, a ne na karakteristike i prednosti proizvoda ili usluge. Drugim rečima, prioritet je […]

Šta je Product Owner

Product Owner Svi članovi agilnog tima za razvoj softvera (proizvoda) imaju višestruke odgovornosti. Od svih u takvom timu, opis posla Product Ownera (vlasnika proizvoda) je vrlo zanimljiv, dinamičan i jedan […]

Kodovi u Primaveri

Oracle Primavera P6 –  kodovi projekata, aktivnosti i resursa Za razliku od drugih softverskih alata, Oracle Primavera P6 omogućava korišćenje kodova projekata, aktivnosti i resursa. Rad sa kodovima vam pomaže […]