Kako od 13 kurseva projektnog menadzmenta da izaberem onaj pravi

13 treninga za tebe

Često nas tvoje kolege pitaju odakle da krenemo sa edukacijama iz projektnog menadžmenta. Imate tako puno obuka, šta prvo da upišemo, odnosno šta je najbolje za mene.

Upravo svrha ovog teksta je da ti omogući da saznaš više o obukama i pronađeš onu pravu za sebe. Dakle, da saznaš nešto o različitim metodologijama upravljanja projektima, da vidiš različite softvere za vođenje projekata. Sve sa ciljem da postaneš uspešan menadžer projekta.

Upravljanje projektima je raznovrsna karijera sa potražnjom u svim industrijama. Uloga se prvenstveno odnosi na uspešno vođenje projekta do završetka, uključujući veštine kao što su komunikacija, liderstvo, upravljanje vremenom i budžetom.

Očekuje se da će ova oblast u svetu imati preko 22 miliona radnih mesta do 2027. sa prosečnom platom menadžera projekta oko 115.000 dolara godišnje.

Ako te interesuje karijera u projektnom menadžmentu, postoji niz različitih obuka koje bi ti mogle odgovarati. U stvari, sa toliko dostupnih opcija, odabir prave često može biti zbunjujuća odluka – posebno ako počinješ od nule.

Da bismo bili sigurni da ćeš odabrati pravu obuku, u kratkim crtama ćemo ti približiti sve kurseve koje možeš pohađati.

Da li se baviš planiranjem i vođenjem klasičnih projekata ili vodiš Scrum projekte?

Ako radiš na klasičnim projektima onda je ovih 9 obuka za tebe:

 1. Kurs za upravljanje projektima
 2. Upravljanje rizicima na projektu
 3. Soft skills projektnog menadžmenta
 4. Portfolio menadžment
 5. Obuka za MS Project
 6. Napredna obuka za MS Project
 7. Oracle Primaver P6 kurs
 8. Akademija projektnog menadžmenta
 9. Napredna akademija projektnog menadžmenta

Ako radiš u agile okruženju, odnosno učestvuješ u Scrum projektima, onda su ove četiri obuke za tebe:

 1. Scrum Master
 2. Product Owner kurs
 3. Jira
 4. Akademija Scruma

Zato idemo redom sa klasičnim (waterfall) projektima

TEORIJSKE OBUKE

Ako želiš da usavršiš samu metodologiju projektnog menadžmetna i efikasno upravljaš rizicima na projektu možeš se odlučiti za sledeće dva kursa:

KURS ZA PROJEKTNE MENADŽERE

Čak 42% projektnih menadžera ne koristi nikakvu formalnu metodologiju za upravljanje projektima. Zato imamo 2/3 neuspešnih projekata!

Ova obuka je definitivno početak tvoje edukacije za projektnog menadžera!

Kurs “Savremene tehnike upravljanja projektima” je namenjen svima koji žele sa savladaju tehnike upravljanja projektima. Kurs je baziran na najkorišćenijoj metodologiji vođenja projekata (PMI metodologija). Ova metodologija predstavlja dobru praksu projektnog menadžmenta i tačno definiše kroz koje faze, korake i procese prolazi projekat od svog početka do završetka. I šta projektni menadžer treba da radi u svakom od njih.

Više detalja na Kurs za projektne menadžere


Upravljanje rizicima na projektu

Uz pravilno upravljanje rizicima projekta, drastično se smanjuje njihov negativan uticaj na projekat. To povećava šansu da svi ciljevi projekta budu uspešno realizovani u zadatim rokovima i u zadatom budžetu. Ova obuka je za tebe ako želiš da: 

 • Imaš veću šansu da projekat završiš na vreme i u dogovorenom budžetu
 • Smanjiš pojavu rizičnih događaja na projektima
 • Proširiš svoje znanje upravljanja projektima
 • Budeš bolji projektni menadžer

Više detalja na Upravljanje rizicima na projektu


Ako vodiš više projekata u isto vreme

Portfolio menadžment

Kada imaš firmu u kojoj se više projekata odvijaju u isto vreme, potrebna ti je centralizovana kontrola projekata i centralizovano upravljanje ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima.

Više detalja na obuka za Portfolio menadžment


Ako želiš da bolje vodiš projektni tim

Soft skills projektnog menadžera

Čak 97% anketiranih poslodavaca se složilo da su meke veštine podjednako važne ili važnije od onih drugih veština. Menadžer projekta ne samo da treba da zna i primenjuje najbolju metodologiju za vođenje projekata, već treba da poseduje menadžerske/liderske veštine kako bi svoj tim vodio na pravi način. Jedno bez drugoga ne ide.

Više detalja na Soft skills projektnog menadžmenta


SOFTVERSKE OBUKE

Ukoliko ti nedostaje alat da efikasno planiraš i vodiš projekte, rešenje je neka od obuka za rad u specijalizovanim softverima:

Obuka za MS Project

Ako si project menadžer, Microsoft Project će ti olakšati rad, ubrzati projekte i omogućiti  kontrolu projekta u realnom vremenu. Lako i brzo se uči, a u svakom trenutku ćeš znati šta ti se dešava na projektu i šta treba da preduzmeš.

Više detalja na Obuka za MS Project


Napredni MS Project kurs

Već radiš u MS Project-u, ali nije baš iskorišćen njegov pun potencijal jer znaš da ima još mnogo stvari koje bi ti ubrzale rad?

Želiš da pratiš resurse na svim projektima sa jednog mesta?

Želiš da pratiš više projekata istovremeno ili da nadgledaš više projekt menadžera?

Onda odaberi naš napredni kurs – MS Project za profesionalce.

Više detalja na Napredna obuka za MS Project


Oracle Primavera P6

Oracle Primavera se može iskoristiti za planiranje višegodišnjih projekata, ili za planiranje portfolija inženjerskih (građevinskih) projekata koje uključuje angažovanje timova od više od hiljadu radnika, različitih mašina i materijalnih resursa. Pomaže kompanijama i njihovim projekt menadžerima da donose bolje strateške odluke i da se fokusiraju za ostvarenje dodatnih benefita.

Više detalja na Obuka za Primaveru


TEORIJSKE + SOFTVERSKE OBUKE

Ako ipak želiš da maksimalno iskoristiš svoje vreme i najbrže napreduješ jer ćeš savladati i metodologiju i softver, onda preporučujemo naše akademije. Tu ćeš na pravi način kroz rad na konkretnim primerima da savladaš sve što ti treab u vezi projektnog menadžmenta. Možeš da se odlučiš za sledeće:

Akademija projektnog menadžmenta

Nešto novo i drugačije što će ti omogućiti da lako sagledaš projekte iz svih uglova. Ovo je jedinstveni i sveobuhvatni koncept koji pokriva apsolutno sve segmente projektnog menadžmenata. Apsolutno sve. I teoriju i rad u softveru i menadžerske veštine i konkretne projekte. Sve je bazirano na dokazano najboljoj svetskoj metodologiji vođenje projekata.

Više detalja na Akademija projektnog menadžmenta


Napredna akademija projektnog menadžmenta

Napredna akademija projektnog menadžmenta je jedinstveni i sveobuhvatni koncept na našem tržištu. Pokriva apsolutno sve segmente upravljanja protfolijom projekata. Znači, sve što ti treba u vezi portfolija i praćenja svih projekata iz jedne tačke je pokriveno ovom obukom.

Više detalja na Napredna akademija projektnog menadžmenta


Scrum projekti

Agile metodologija, odnosno Scrum se prvenstveno koristi u IT projektima, odnosno prilikom razvoja softvera. Polako i sigurno se širi i na ostale industrije. Oni koji vode ove projekte, često smatraju da je Scrum efikasniji od tradicionalnog (waterfall) načina vođenja projekata. Ako se baviš Scrum projektima onda je tvoj izbor neka od sledećih obuka:

TEORIJSKE OBUKE

Scrum Master

Naš Scrum Master trening nudi sveobuhvatni pregled Scrum okvira, uključujući osnovne principe, metode i prakse koje će ti pomoći da postaneš uspešan Scrum Master. Kroz kombinaciju teorijskog znanja, praktičnih primera i interaktivnih vežbi i kvizova znanja, dobićeš neophodne alate i tehnike za efikasno vođenje Scrum timova.

Više detalja na Scrum Master kurs


Product Owner

Trening “Product Owner” je namenjen budućim i trenutnim Product Owner-ima koji su u agile timovima fokusirani na ishod projekta, za razliku od Scrum Mastera koji je fokusiran na vođenje tima. Poseban fokus obuke je prioritizacija zadataka i komunikacija sa stakeholderima iz ugla Product Ownera.

Više detalja na Product Owner kurs


SOFTVERSKE OBUKE

Jira

Jira je definitivno najkorišćeniji program za Scrum projekte. Koriste ga Scrum Masteri, kao i Product Owneri da bi pratili napredak timova i agile projekata.


TEORIJSKE + SOFTVERSKE OBUKE

Akademija Scruma

  Akademija Scruma predstavlja kombinaciju obuke za Scrum Mastera i Jiru pa tako pokriva sve što treba jednom Scrum Masteru za praćenje projekata. Dakle, i teorija i softver i rad na konkretnom projektu. Sve na jednom mestu.

  ZAKLJUČAK

  Kao što vidiš puno obuka i za svakoga ponešto. Upravljanje projektima je specifična veština i radno mesto projektnog menadžera je nešto što se traži u svim industrijama. Uloga se prvenstveno odnosi na vođenje tima i uspešno realizaciju projekta u ugovorenim okvirima.