Izrada biznis plana

Šta je biznis plan?

Najvažniji korak u realizaciji poslovnog projekta jeste izrada biznis plana. Biznis plan je dokument u kome je definisana vaša poslovna ideja i načini njene realizacije. Taj plan novog poslovnog poduhvata je konstruisan od strane preduzetnika ili lica koje to radi za račun preduzetnika. I to je osnova za pokretanje i praćenje biznisa.

Biznis plan je dokument koji detaljno opisuje poslovni poduhvat i predvidja poslovne rezultate.

Biznis plan je opis celokupnog poslovanja koji prikazuje kuda treba ići i kako tamo stići. Ako toga nema, onda tapkamo u mestu. Onda ne znamo kuda želimo da idemo. Neophodan je pri definisanju strategije poslovanja, kao i pri proveri poslovne ideje i opravdanosti ulaska u određeni projekat. Nije namenjen samo preduzetniku već i njegovom okruženju: kolegama, lokalnoj samoupravi, potencijalni poslovnim partnerima itd.

Neophodno je uraditi biznis plan radi provere poslovne ideje, ali i kada već imate razvijen posao (biznis), jer se tako proverava u kom pravcu ide poslovna ideja, da li se racionalno koriste raspoloživa sredstva i da li se
ostvaruju predvidjanja sa početka poslovanja.

Biznis plan

Biznis plan

Dobar biznis plan omogućava onima koji vode preduzeće da prate napredovanje i realizaciju poslovnih projekata, kao i da preduprede probleme i spreče propadanje, ako nešto pođe kako ne treba. Pisanje biznis plana je od presudnog značaja i prilikom podnošenja zahteva za dobijanje finansijskih sredstava, na osnovu čega će se potencijalni investitori i finansijeri projekta bliže upoznati sa prirodom vašeg projekta.

Praksa pokazuje da najbolje ideje često ne dobijaju finansijsku podršku, već one koje su prezentovane kroz detaljan i dobro urađen biznis plan. To ne znači da je biznis plan sam po sebi dovoljna garancija uspeha, ali je svakako korak ka tome.

Kada se pravi biznis plan?

Biznis plan se radi u situacijama kada:

 • preduzetnik otvara novu firmu,
 • proširuje proizvodnju,
 • uvodi novi proizvod,
 • radi reorganizaciju poslovanja,
 • preuzima ili prodaje deo preduzeća,
 • aplicira za kredit…

Treba imati u vidu da je biznis plan samo sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj. Na osnovu biznis plana, vlasnik preduzeća/preduzetnik dobija kompletan uvid u organizaciju preduzeća, kakva je situacija sada i kakvi rezultati se predvidjaju u budućnosti.

Ukoliko se izradjuje biznis plan za početak poslovanja, onda je to dobar pokazatelj koliko je kompetentan preduzetnik/menadžer da realizuje poslovni poduhvat. U izradi preliminarnog biznis plana poželjno je imati konsultanta, pogotovo ako nemate iskustva u ovoj oblasti. Finalna verzija biznis plana treba da bude vaša vizija poslovnog poduhvata sastavljena od informacija koje ste prikupili, sredstava koje ste namenili, istraživanja koje ste sproveli i smernica koje ste dobili od stručnog konsultanta.

Biznis plan ima dve namene:

 • da pomogne preduzeću da obezbedi neophodan kapital i
 • da olakša upravljanjem i rastom preduzeća.

Delovi biznis plana

U zavisnosti od delatnosti kojom preduzetnik želi da se bavi, sadržaj biznis plana se menja. Uobičajeno je da biznis plan ima od 10 do 30 stranica, pri čemu treba biti dovoljno detaljan sa jasnim postavkama, i bez preterane opširnosti. Biznis plan najčešće sadrži sledeće delove:

 • osnovni podaci o preduzetniku,
 • koncept programa,
 • tržište plasmana,
 • tržište nabavke,
 • lokaciju,
 • tehničko-tehnološke analize,
 • organizaciju,
 • analizu izvodljivosti,
 • finansijsku analizu,
 • dinamiku implementacije projekta,
 • zaključak
 • priloge 

U suštini biznis plan treba da odgovori šta želite da uradite, gde je tu prilika na tržištu, koliko novca treba da se realizuje ova ideja, način na koji se realizuje, kakav ishod se očekuje, na osnovu kojih analiza i informacija se očekuje takav ishod, kakva je organizacija preduzeća, ko je u timu koji će ovo realizovati, kako rešiti problem konkurencije, kvalitetna finansijska analiza i precizno predvidjanje poslovanja, kojom metodologijom merite ciljeve i poslovanje, kako planirate da radite marketing… Puno pitanja koje određuju tok vašeg budućeg poslovanja. Na sve njih treba imati spreman odgovor jer od odgovora zavisi sudbina vaše firme.

Parametri za praćenje biznis plana

Postoje razni modeli biznis plana, a za početak treba postaviti neke ključne stvari. To su:

 • marketing plan, 
 • godišnji plan poslovanja podeljen na mesečne ciljeve,
 • cena koštanja,
 • cena prodaje,
 • kako se mere ključni pokazatelji (KPI)
 • kojom metodologijom se mere KPI-evi,
 • vrednost za potencijalne potrošače,
 • dokaz o konstantnom unapredjenju poslovanja i kvaliteta.

Potrebno je i posebno obratiti pažnju na deo u biznis planu koji se odnosi na vas kao preduzetnika, odnosno vlasnika. Kakva je vaša lična motivacija, vaše obrazovanje, radno iskustvo. Koja je misija i vizija predloženog poslovnog poduhvata i organizacije. Iako na prvi pogled ove kategorije nemaju mnogo veza sa biznis planom, veoma su bitne, pogotovo za start novog posla. Potencijalni investitori tragaju i za informacijama koje se direktno tiču osobe u koju treba da ulože. Navedeni elementi mogu da pomognu u smislu upoznavanja i ostavljanja ličnog traga u vašoj poslovnoj ideji.

Važno je dobro uraditi pripremu pre sastavljanja biznis plana. Glavni problem prilikom razrade poslovne ideje jesu potrebne analize. Tu se pre svega misli na:

 • analizu proizvoda ili usluge koje bi preduzetnik nudio
 • analizu tržišta da bi se imao uvid da li ima potrebe za ponudom koju planirate,
 • analizu lanca snabdevanja i distribucije,
 • marketing plan,
 • analizu vrednosti za potencijalne kupce.

Iako je finansijska konstrukcija biznis plana veoma bitan segment, biznis plan je mnogo više od toga. Nakon potrebnih analiza potrebno je napraviti i preliminarni operativni plan. Tek nakon svih neophodnih priprema možemo pristupiti izradi biznis plana. Iako su evidentne razlike izmedju biznis plana koji je namenjen početku poslovnog poduhvata i već postojećeg, suštinski ovaj dokument se bazira na istim informacijama. Svaki segment koji je kategorija za sebe jeste povezan u celinu, ali se bavi različitim stvarima, sam koncept jeste različit, ali sa istim elementima.

Nije potrebno da biznis plan ima razradjenu svaku sitnicu, ali je potrebno pokriti ključne stvari u biznis planu, jer ukoliko tržište ne prihvata vaš poslovni poduhvat, nemate dobar marketing plan, loše su definisani izvori finansiranja, operativni plan loše postavljen, onda je velika verovatnoća da se poslovna ideja ne može realizovati i dolazi do finansijskih gubitaka.

Pisanje biznis plana

Pisanje biznis plana – kako da napravim biznis plan

Kako da napravim biznis plan?

Kao što ste već shvatili pisanje biznis plana je detaljan i umno intenzivan posao koji zahteva kvalitetnu pripremu. Pre početka pisanja biznis plana neophodno je prikupiti i organizovati potrebnu dokumentaciju, verifikovati tačnost informacija i izvršiti potrebne analize. Treba se držati sledećih pravila:

1. Definišite kome je namenjen biznis plan – za koga pišete biznis plan i u koju svrhu.

2. Napravite strukturu biznis plana – potrebno je da napravite novu strukturu i jasno definišete koje teme ćete adresirati u biznis planu.

3. Definišite oblasti gde vam je potrebna stručna pomoć – u pravljenju biznis plana neophodno je da svaki deo bude stručno obrađen i da su u dokumentu prezentovane informacije tačne i verodostojne. Iz tog razloga, odredite koje oblasti ćete uraditi samostalno, a za koje oblasti ćete potražiti stručnu pomoć. Ako ste, na primer, slabi u izradi finansijskih pokazatelja i projekcija, savetujemo vam da potražite stručnu pomoć.

4. Identifikujte vaš menadžment tim – pre početka rada na biznis planu, potrebno je da znate ko će biti ključni ljudi u vašem preduzeću, kako biste mogli da njihove kvalitete i doprinos uspehu vašeg poslovanja predstavite u biznis planu. Takođe, neophodno je da znate snage i slabosti vaših ključnih ljudi, kako biste u sekciji biznis plana OPERATIVNI PLAN predstavili koji su vam ljudski kadrovi potrebni i koji su njihovi potrebni kvaliteti. U samoj analizi poslovne ideje moraćete da analizirate vaše tržište potrebe okoline ili grada u kome planirate da realizujete projekat i naravno da analizirate konkurenciju, kako biste došli do potrebnih informacija. U pripremi za rad na biznis planu potrebno je da produbite vašu analizu i u potpunosti sagledate i naučite što više o vašoj ciljnoj grupi.

5. Pripremite dokumentaciju koju planirate da stavite kao prilog biznis plana – Da li imate definisane i napisane ugovore, poslovne procedure, uverenja i slično? Potrebno je da svu dokumentaciju koja može biti od koristi prikupite i pripremite za sekciju PRILOG.

Zato što je ovo tako kompleksan posao, napravili smo poseban trening koji će vam olakšati proces pisanja biznis plana. I gde ćemo vas na najbrži i najjednosatvniji način upoznati sa ovom temom i pokazati vam kako samostalno da napravite biznis plan.

Kome je namenjen trening za izradu biznis plana?

 • Preduzetnicima
 • Vlasnicima preduzeća
 • Top menadžmentu

Šta ćete naučiti?

Na obuci za izradu biznis plana ćete naučiti sve gore navedeno, što bi se moglo ukratko predstaviti kao:

 • Šta je biznis plan?
 • Iz čega se sastoji biznis plan, tj. koji su njegovi sastavni delovi
 • Kako da napišete biznis plan?

Kao što znate, preduzetnički proces predvidja četiri koraka:

 1. odluka da se postane preduzetnik,
 2. razvoj uspešne poslovne ideje,
 3. prevodjenje ideje u realnost i
 4. upravljanje rastom i razvojem poduhvata.

Biznis plan je veza koja ova četiri koraka spaja i zato je veoma važno dobro uraditi biznis plan. Zato smo i napravili ovaj trening za izradu biznis plana. Zato ćemo na treningu zajedno da radimo da napravimo dobar temelj kako bi mogli kasnije da sazidate dobru kuću. I rezultat celog treninga će biti konkretan biznis plan koji će svaki polaznik napraviti za svoju firmu. 

Zato što je biznis plan osnova, temelj kuće i kako je postavljen temelj, takva će biti kuća.

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 24.990 + PDV

strelica

PRIJAVI SE ZA OBUKU ZA PISANJE BIZNIS PLANA


  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

  Poruka