Kursevi upravljanja projektima: MS Project, upravljanje komunikacijom, Pareto metoda | PMS

Kursevi

Upravljanje projektima – kursevi

 

Upravljate projektima kao projektni menadžer ili član projektnog tima ili želite da učestvujete u projektima? Ako je tako, onda imate prvi preduslov za pohadjanje naših kurseva, a to je učestovanje ili želja za učestvovanjem u projektima.

Sa druge strane, to vaše upravljanje projektima ne ide baš glatko. Često vam projekti kasne, a ne znate zašto, zar ne?

 

Probijate rokove, klijent nije zadovoljan kvalitetom, troškovi projekta su mnogo veći nego što je planirano?

 

Ništa neobično, čak se može reći da je to standardna situacija. I ako vam je za utehu, niste jedini jer svetska statistika kaže da se 70% projekata neuspešno završi.

 

Razlog tako loše statistike je nedostatak edukovanih projekt menadžera, odnosno nedovoljno poznavanje metodologije upravljanja projektima.

A opet, posao project managera je tražen i dosta plaćen. Pa naravno kada samo 30% projekata bude uspešno realizovano. Nije ni čudo da su ti mađioničari, ti izuzetni projekt menadžeri vrlo cenjeni i odlično plaćeni.

Ako želite da dobijete dodatna znanja iz oblasti upravljanja projektima, realizacije strateških cilljeva kompanije i unapređenja kvaliteta i da postanete dobro plaćeni profesionalci u svojim oblastima, baš kao gore pomenuti mađioničari, onda ste na pravom mestu jer vam možemo ponuditi različite kurseva iz oblasti projektnog i strateškog menadžmenta.

Sigurno ćete unapredite svoja znanja i postati bolji rukovodioci projekta, odnosno bolji menadžeri. Sigurno ćete biti u prednosti u odnosu na one koji nisu završili formalnu obuku iz ovih oblasti.

 

Odakle da počnem?

Sve naše kurseve smo podeli na sledeći način:

 • Upravljanje projektima ili projektni menadžment
 • Razvoj kompanije (upravljanje kvalitetom, LEAN)
 • CAD programi (AutoCAD, Solidworks, Revit)

 

1. PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Savremene tehnike upravljanja projektima (obuka za upravljanje projektima)
 • MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima (osnovni kurs)
 • MS Project za profesionalce (napredni kurs MS Projecta)
 • Portfolio menadžment (napredni kurs projektnog menadžmenta koji kombinuje napredne teorijske tehnike sa naprednim znanjem MS Projecta za rad u višeprojektnom okruženju)
 • Upravljanje rizicima na projektu
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • SUP – sistem upravljanja projektima

S obzirom da su naši kursevi različiti i da odgovaraju kako početnicima, tako i onima sa većim znanjem upravljanja projektima, slicirali smo logičan put kojim treba da se ide kako bi se pravilno usvajalo znanje upravljanja projektima. Neki logičan korak je prvo sticanje teorijskog znanja o projektnom menadžmentu, tj. obuka za upravljanje projektima, pa tek onda rad sa konkretnim programom, tj. MS Project-om. U svakom slučaju, prvo treba da defnišite svoje potrebe pa onda da nađete odgovarajući kurs. Da bi vam pomogli u pronalaženju odgovarajućeg kursa, napravili smo sledeći dijagram.


 

2. RAZVOJ KOMPANIJE

 • Pareto metoda
 • Uvod u LEAN menadžment

Ovi kursevi se prvenstveno bave razvojem kompanije, povećanjem kvaliteta proizvoda i usluga, povećanjem efikasnosti, a smanjenje troškova. Naučićete razne tehnike i koristiti razne alate kako bi unapredili razvoj kompanije. Namenjeni su svima onima koji se bave razvojem, proizvodnjom, menadžmentom, kvalitetom…

 

3. CAD PROGRAMI

 • AutoCAD (2D, 3D, Mechanical, Electrical, Raster)
 • SolidWorks (osnovni i napredni kurs)
 • Revit (osnovni i napredni kurs)

Ovi programi su namenjeni prvenstveno mašinskim, elektro i građevinskim inženjerima i arhitektama i predstavljaju najkorišćenije svetske softvere u domenu CAD projektovanja.

 

Opis kurseva

Sada sledi kraći opis treninga, kako bi znali šta vas čeka na samoj treningu.

 

Kurs Upravljanje projektima

 

Zašto upravljanje projektima?

Za firme: zato jer je to najlakši i najbolji način da unapredite preduzeće i ostvarite viziju i strateške ciljeve preduzeća.

Za pojedince: zato jer je to najbrži način da postanete bolji menadžer jer ćete efikasnije da planirate aktivnosti i kontrolišete njihovo izvršenje

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako se efikasno upravlja projektima, kako se upravlja obimom projekta (ciljevima), vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijom na projektu, rizicima, nabavkom, zainteresovanim stranama. Pored toga, naučićete kako preduzeti preventivne i korektivne akcije i vratiti projekat na pravi put. Jednom reči, naučićete da ostvarite ciljeve projekta u dogovorenom vremenu i za dogovoreni budžet.

Preduslov za pohadjanje kursa

Nema

Opšte informacije o obuci

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 

 


Kurs MS Project vrhunski alat za upravljanje projektima

Zašto Microsoft Project?

* Zato što je to jedan od najčešće korišćenih alata za upravljanje projektima.
* Zato što je to naš ubedljivo NAJTRAŽENIJI KURS

Šta je MS Project?

MS Project je program namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije projekata. Koristi se za sve elemente upravljanja projektima, od postizanja strogih vremenskih okvira do biranja adekvatnih resursa i osnaživanja tima. Jednom reči, to je pravi alat za projekt menadžere, alat koji im nudi lakši i intuitivniji rad na projektima, omogućavajući im bolje rezultate.

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako ostvariti ciljeve projekta u dogovorenom roku i u okviru zadatog budžeta.

Preduslov za pohadjanje kursa

Poznavanje rada na računaru i teorijske osnove upravljanja projektima

Opšte informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Napredni kurs – MS Project za profesionalce

 

 

Šta je napredni kurs?

Ovaj kurs je namenjen onima koji su već završili našu obuku za MS Project ili već neko vreme rade u ovom alatu za upravljanje projektima. Posebno se odnosi na one ljude koji rade u multiprojektnom okruženju i imaju potrebu da sa jedne tačke prate sve svoje projekte. Takođe, namenjen je onim ljudima koji su zaduženi za dodeljivanje i praćenje resursa  na više paralelnih projekata kako bi mogli da prate njihovu angažovanost i raspoloživost.

 

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako da budete brži i efikasniji u MS Projectu i kako da radite u multiprojektnom okruženju.

Preduslov za pohadjanje kursa

Osnove MS Project-a

Osnovne informacije o treningu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dan (petak-subota)

Vreme: 09-15h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Upravljanje komunikacijom na projektu

Zašto je bitna komunikacija na projektu

Komunikacija na projektu je identifkovana kao jedan od najvećih razloga za uspeh, odnosno nesupeh projekta jer vodja projekta provede skoro 90% svog vremena u komunikaciji.

Zato je potrebno raditi na efektivnoj komunikaciji sa projektinim timom is vim zasinteresovanim stranama na projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako da identifikujete sve stakeholdere ili zaintersovane strane na projektu, kako da planirate komunikaciju sa njima, kako da iz izveštavate i upravljate njihovim očekivanjima.

Preduslov za pohađanje kursa

Teorijska znanja upravljanja projektima

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10.00 do 15.00h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Portfolio menadžment

Zašto upravljanje portfolijom projekata

Najviši nivo upravljanja projektima je svakako upravljanje portfeljom projekata ili portfolio menadžment. To je najbolji, najbrži i najlakši način da realizujete strateške ciljeve kompanije kroz realizaciju najboljih projekata.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete:

 • Kako izabrati najbolje kandidate za portfolio (projekte) primenom različitih matematičkih modela
 • Kako kreirati portfolio
 • Kako balansirati resurse i novce
 • Kako pratiti i kontrolisati realizaciju portfolija pomoću MS Project alata

Preduslov za pohađanje kursa

+ Savremene tehnike upravljanja projektima (Osnove upravljanja projektima)

+ MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima (Osnove MS Projecta) s obzirom da se formiranje i praćenje portfolija radi u ovom programu

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 9-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Uvođenje sistema upravljanja projektima

 

Zašto SUP (Sistem Upravljanja Projektima)

Zato što ćete dobiti know-how, odnosno najbolju praksu za vodjenje projekata, precizne procedure i šablone za upravljanje projektima. Pri čemu je sve to univerzalno, primenljivo uvek u svuda, na bilo kom projeku, nezavisno od tipa industrije, tipa projekta, odeljenja koje ga je pokrenulo… Dobićete sve po prinicipu “ključ u ruke”.

Moćićete lakše, brže i efikasnije da planirate, pratite, kontroliše, nadzirete, komunicirate, motivišete, upravljate timom i projektima.

Šta dobijete uvođenjem sistema?

+ Obuka za upravljanje projektima

+ Procedura za upravljanje projektima usklađena sa Vašim ISO standardima

+ Prateći formulari (šabloni) za upravljanje projektima

+ Obuka za korišćenje procedure

+ Kontrolne proveve

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Pareto metoda

Zašto je bitan Pareto princip

Zato što je to najkorišćeniji od sedam alata kvaliteta koji vam pomaže da budete mnogo efikasniji kako na poslu, tako i u životu!

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme i resurse i da angažovanjem što manjeg vremena, postignete što bolje rezultate.

Naučićete kako da identifikujete 20% aktivnosti koje vam donose 80% rezultata, kako da identifikujete 20% klijenata koji vam donose 80% prihoda, kako da identifikujete 20% kvarova koji vam čine 80% ukupnog broja kvarova…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10-15h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Uvod u Lean menadžment

Zašto Lean

Zato što je to najefikasnija strategija ubrzanog razvoj kompanije koja u fokus stavlja kupca. Uvođenjem LEAN alata povećavate efikasnost, smanjujete gubitke, dobijate zadovoljnog klijenta.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete LEAN principe i alate koji će vam pomoći da identifikujete najveće gubitke u procesu i načine kako elimisati gubitke u uspostaviti brže, efikasnije i unapređene procese.

Naučićete kako da konstantno unapređujete proces (Kaizen, Heijunka, Poka Yoka), kako da ostvarite što bolju optimizaciji i da stremite perfekciji u prozvodnji odnosno pružanju usluga i kako dodati vrednosti na strani korisnika

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 5

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs AutoCAD

Zašto AutoCAD

Zato što je specifičan po sofisticiranom sistemu merila i visokoj preciznost koja omogućava  primenu u različitim sferama područja rada, naročito u radu više korisnika različitih specijalnosti na istom projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

U zavisnosti od izabranog kursa naučićete da radite sa crtežima i modelima, da projektujete u 2D i 3D okruženju gde ćete pomoći moćnih alata za modelovanje vrlo brzo i lako stići od  skice-koncepta do finalnog proizvoda.

Savladaćete i glavnu prednost AutoCAD-a u vidu komunikacije i razmene sa ostalim korisnicama u timu jer vam AutoCAD omogućava da radite sa drugima na projektu,

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs SolidWorks

Zašto SolidWorks

Zato što je SolidWorks najkorišćeniji programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje, simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje

Šta ćete naučiti na kursu

Polaznici koji završe osnovnu SolidWorks obuku biće osposobljeni za:

 • izrađivanje 3D modela delova
 • izrađivanje 3D modela sklopova,
 • izradu tehničke dokumentacije u koju spada: izrada preseka, kotiranje, toleracije, obeležavanje kvaliteta obrađene površine itd.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


 

CENE KURSEVA

Integrisani sistem upravljanja projektima na upit VIŠE DETALJA
Portfolio menadžment 39.990 VIŠE DETALJA
Napredni kurs – MS Project za profesionalce 29.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje rizicima na projektu 29.990 VIŠE DETALJA
Savremene tehnike upravljanja projektima 24.990 VIŠE DETALJA
MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima 21.990 VIŠE DETALJA
Uvod u LEAN menadžment 19.990 VIŠE DETALJA
Kurs Solidworks 19.990 VIŠE DETALJA
Kurs AutoCAD 19.990 VIŠE DETALJA
Savremene tehnike prodaje 14.990 VIŠE DETALJA
Pareto metoda 14.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje komunikacijom na projektu 14.990 VIŠE DETALJA