Kursevi upravljanja projektima: MS Project, upravljanje komunikacijom, Pareto metoda | PMS

Kursevi

Upravljanje projektima – kursevi

 

Upravljate projektima kao projektni menadžer ili član projektnog tima ili želite da učestvujete u projektima? Ako je tako, onda imate prvi preduslov za pohadjanje naših kurseva, a to je učestovanje ili želja za učestvovanjem u projektima.

Sa druge strane, to vaše upravljanje projektima ne ide baš glatko. Često vam projekti kasne, a ne znate zašto, zar ne?

 

Probijate rokove, klijent nije zadovoljan kvalitetom, troškovi projekta su mnogo veći nego što je planirano?

 

Ništa neobično, čak se može reći da je to standardna situacija. I ako vam je za utehu, niste jedini jer svetska statistika kaže da se 70% projekata neuspešno završi.

 

Razlog tako loše statistike je nedostatak edukovanih projekt menadžera, odnosno nedovoljno poznavanje metodologije upravljanja projektima.

A opet, posao project managera je tražen i dosta plaćen. Pa naravno kada samo 30% projekata bude uspešno realizovano. Nije ni čudo da su ti mađioničari, ti izuzetni projekt menadžeri vrlo

Ako želite da dobijete dodatna znanja iz oblasti upravljanja projektima i da budete kao i oni, onda ste na pravom mestu jer vam možemo ponuditi različite kurseva iz oblasti projeknog menadžmenta. Sigurno ćete unapredite svoja znanja i postati bolji rukovodioci projekta. Sigurno ćete biti u prednosti u odnosu na one koji nisu završili formalnu obuku iz ove oblasti.

Odakle da počnem?

A naši kursevi su različiti i odgovaraju kako početnicima, tako i onima sa većim znanjem upravljanja projektima. Neki logičan korak je prvo sticanje teorijskog znanja o projektnom menadžmentu, tj. obuka za upravljanje projektima, pa tek onda rad sa konkretnim programom, tj. MS Project-om. U svakom slučaju, prvo treba da defnišite svoje potrebe pa onda da nađete odgovarajući kurs. Da bi vam pomogli u pronalaženju odgovarajućeg kursa, napravili smo sledeći dijagram.


Sada sledi kraći opis kurseva, kako bi znali šta vas čeka u sledećem koraku.

 

Kurs Upravljanje projektima

 

Zašto upravljanje projektima?

Za firme: zato jer je to najlakši i najbolji način da unapredite preduzeće i ostvarite viziju i strateške ciljeve preduzeća.

Za pojedince: zato jer je to najbrži način da postanete bolji menadžer jer ćete efikasnije da planirate aktivnosti i kontrolišete njihovo izvršenje

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako se efikasno upravlja projektima, kako se upravlja obimom projekta (ciljevima), vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijom na projektu, rizicima, nabavkom, zainteresovanim stranama. Pored toga, naučićete kako preduzeti preventivne i korektivne akcije i vratiti projekat na pravi put. Jednom reči, naučićete da ostvarite ciljeve projekta u dogovorenom vremenu i za dogovoreni budžet.

Preduslov za pohadjanje kursa

Nema

Opšte informacije o obuci

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 

 


Kurs MS Project vrhunski alat za upravljanje projektima

Zašto Microsoft Project?

* Zato što je to jedan od najčešće korišćenih alata za upravljanje projektima.
* Zato što je to naš ubedljivo NAJTRAŽENIJI KURS

Šta je MS Project?

MS Project je program namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije projekata. Koristi se za sve elemente upravljanja projektima, od postizanja strogih vremenskih okvira do biranja adekvatnih resursa i osnaživanja tima. Jednom reči, to je pravi alat za projekt menadžere, alat koji im nudi lakši i intuitivniji rad na projektima, omogućavajući im bolje rezultate.

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako ostvariti ciljeve projekta u dogovorenom roku i u okviru zadatog budžeta.

Preduslov za pohadjanje kursa

Poznavanje rada na računaru i teorijske osnove upravljanja projektima

Opšte informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Napredni kurs – MS Project za profesionalce

Šta je napredni kurs?

Ovaj kurs je namenjen onima koji su već završili našu obuku za MS Project ili već neko vreme rade u ovom alatu za upravljanje projektima. Posebno se odnosi na one ljude koji rade u multiprojektnom okruženju i imaju potrebu da sa jedne tačke prate sve svoje projekte. Takođe, namenjen je onim ljudima koji su zaduženi za dodeljivanje i praćenje resursa  na više paralelnih projekata kako bi mogli da prate njihovu angažovanost i raspoloživost.

 

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako da budete brži i efikasniji u MS Projectu i kako da radite u multiprojektnom okruženju.

Preduslov za pohadjanje kursa

Osnove MS Project-a

Osnovne informacije o treningu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


 

Kurs Upravljanje komunikacijom na projeku

 

Zašto je bitna komunikacija na projektu

Komunikacija na projektu je identifkovana kao jedan od najvećih razloga za uspeh, odnosno nesupeh projekta jer vodja projekta provede skoro 90% svog vremena u komunikaciji.

Zato je potrebno raditi na efektivnoj komunikaciji sa projektinim timom is vim zasinteresovanim stranama na projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako da identifikujete sve stakeholdere ili zaintersovane strane na projektu, kako da planirate komunikaciju sa njima, kako da iz izveštavate i upravljate njihovim očekivanjima.

Preduslov za pohađanje kursa

Teorijska znanja upravljanja projektima

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10.00 do 15.00h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


 

Kurs Pareto metoda

Zašto je bitan Pareto princip

Zato što je to najkorišćeniji od sedam alata kvaliteta koji vam pomaže da budete mnogo efikasniji kako na poslu, tako i u životu!

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme i resurse i da angažovanjem što manjeg vremena, postignete što bolje rezultate.

Naučićete kako da identifikujete 20% aktivnosti koje vam donose 80% rezultata, kako da identifikujete 20% klijenata koji vam donose 80% prihoda, kako da identifikujete 20% kvarova koji vam čine 80% ukupnog broja kvarova…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10-15h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Portfolio menadžment

 

Zašto upravljanje portfolijom projekata

Najviši nivo upravljanja projektima je svakako upravljanje portfeljom projekata ili portfolio menadžment. To je najbolji, najbrži i najlakši način da realizujete strateške ciljeve kompanije kroz realizaciju najboljih projekata.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete:

  • Kako izabrati najbolje kandidate za portfolio (projekte) primenom različitih matematičkih modela
  • Kako kreirati portfolio
  • Kako balansirati resurse i novce
  • Kako pratiti i kontrolisati realizaciju portfolija pomoću MS Project alata

Preduslov za pohađanje kursa

+ Savremene tehnike upravljanja projektima (Osnove upravljanja projektima)

+ MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima (Osnove MS Projecta) s obzirom da se formiranje i praćenje portfolija radi u ovom programu

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 9-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Uvođenje sistema upravljanja projektima

 

Zašto SUP (Sistem Upravljanja Projektima)

Zato što ćete dobiti know-how, odnosno najbolju praksu za vodjenje projekata, precizne procedure i šablone za upravljanje projektima. Pri čemu je sve to univerzalno, primenljivo uvek u svuda, na bilo kom projeku, nezavisno od tipa industrije, tipa projekta, odeljenja koje ga je pokrenulo… Dobićete sve po prinicipu “ključ u ruke”.

Moćićete lakše, brže i efikasnije da planirate, pratite, kontroliše, nadzirete, komunicirate, motivišete, upravljate timom i projektima.

Šta dobijete uvođenjem sistema?

+ Obuka za upravljanje projektima

+ Procedura za upravljanje projektima usklađena sa Vašim ISO standardima

+ Prateći formulari (šabloni) za upravljanje projektima

+ Obuka za korišćenje procedure

+ Kontrolne proveve

 

VIŠE DETALJA

 


CENE KURSEVA

Integrisani sistem upravljanja projektima od 42.990/mes VIŠE DETALJA
Portfolio menadžment 39.990 VIŠE DETALJA
Savremene tehnike upravljanja projektima 24.990 VIŠE DETALJA
MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima 21.990 VIŠE DETALJA
Kurs Solidworks 19.990 VIŠE DETALJA
Napredni kurs – MS Project za profesionalce 15.990 VIŠE DETALJA
Savremene tehnike prodaje 14.990 VIŠE DETALJA
Pareto metoda 14.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje komunikacijom na projektu 14.990 VIŠE DETALJA