ISO 14064

ISO 14064 je dodatak seriji standarda za upravljanje životnom sredinom ISO 14001 koji je predstavljen još 2002. godine.

 

Standard je uveden kao odgovor na rastuću zabrinutost u vezi sa klimatskim promenama i doprinosom energetskog sektora ovom globalnom pitanju. Uvođenje ovog standarda omogućilo je organizacijama da obračunaju i verifikuju svoje emisije gasova staklene bašte (GHG) sa namerom da smanje uticaj emisije ugljen dioksida. 

 

Direktna posledica ovog standarda je merenje karbonskog otiska (carbon print).

Standard ISO 14064 se sastoji iz tri dela

Deo 1– Kvantifikacija i izveštavanje

Ovaj deo navodi principe i zahteve na organizacionom nivou za kvantifikaciju i izveštavanje o emisijama staklene bašte i njihovom uklanjanju. Ovo uključuje fokusirane smernice za upravljanje GHG, uključujući njegov dizajn, razvoj, upravljanje i izveštavanje i verifikaciju. Implementacija standarda ISO 14064-1 pomaže preduzećima da: 

 • Identifikuju, mere i prate njihove izvore emisija GHG      
 • Odrede njihove operativne i vlasničke granice
 • Razviju tačne, dosledne i transparentne izveštaje o emisijama 

Deo 2 – Projekti smanjenja emisije

ISO 14064-2 se fokusira na uspostavljanje principa i zahteva za kvantifikaciju, praćenje i izveštavanje o smanjenju emisija postignutih kroz projekte. Ovaj deo standarda osigurava da preduzeća mogu da pokažu doslednost i legitimnost svojih napora ka smanjenju GHG. Smernice prema ISO 14064-2 pomažu preduzećima da: 

 • Identifikuju, planiraju i implementiraju kredibilne projekte smanjenja emisija
 • Demonstriraju stvarni doprinos projekata smanjenju emisija GHG
 • Kvantifikujtu i verifikuju neto smanjenje emisija usled specifičnih projekata.

Deo 3 –  Validacija i verifikacija podataka o emisiji

Ovaj deo standarda definiše principe i zahteve za sprovođenje validacije i verifikacije informacija o gasovima sa efektom staklene bašte, istovremeno usmeravajući one koji sprovode ili upravljaju ovim postupkom. Dakle, ISO 14064-3 postavlja okvir za validaciju i verifikaciju procesa obračunavanja ugljenika od strane trećih lica. Ovaj deo standarda pomaže da se poveća kredibilitet poslovanja obezbeđujući tačnost i transparentnost njihovog izveštavanja o emisijama. Primena ISO 14064-3 podržava preduzeća da: 

 • Izaberu akreditovano telo za validaciju ili verifikaciju za procenu podataka o GHG
 • Potvrde ili verifikuju svoje proračune, metodologije i rezultate
 • Pokažu transparentnost i pouzdanost u upravljanju emisijama

Prednosti uvođenja standarda ISO 14064

Primena sistema upravljanja kvalitetom koji je u skladu sa standardom ISO 14064 dovodi do opipljivih rezultate za vaše poslovanje koji se protežu izvan opšte organizacije vaših emisija GHG, što uključuje sledeće prednosti:

Pokazujete integritet

Verifikacija u skladu sa ISO 14064-1 i ISO 14064-2 naglašava istinitost vaših sistema i procesa kako biste dokazali da su vaše tvrdnje i izveštaji GHG usklađeni sa standardom ISO 14064 i ne sadrže greške, propuste ili pogrešne izjave. 

Pokazujete doslednost i legitimnost svoji napora ka smanjenju GHG

Validacija u skladu sa standardom ISO 14064-2, uspostavlja integritet osnovne linije vašeg projekta, plana dizajna i pratećih pretpostavki kako biste osigurali da realizujete svoje projektovano smanjenje GHG.

Potvrđujete uspeh

Verifikacija u skladu sa ISO 14064-1 pruža neophodnu garanciju za vaše deklaracije o smanjenju ugljen-dioksida. Validacija GHG projekata prema ISO 14064-2 daje uverenje da će projekat GHG, ako se implementira kako je planirano, pomoći u postizanju projektovanih smanjenja emisija. Verifikacija vaših GHG projekata daje garanciju vašim zainteresovanim stranama u kvantitetu smanjenja emisija postignutih u određenom periodu.

Podstičete pozitivne odnose sa zainteresovanim stranama

Usvajanje standarda ISO 14064 i posvećenost verifikaciji ugljenika pokazuje posvećenost preduzeća ekološkoj odgovornosti, podstičući pozitivne odnose sa zainteresovanim stranama i pozicionirajući organizaciju kao lidera u industriji u održivosti. 

Operativna efikasnost i uštede troškova

Primenom zahteva standarda ISO 14064 i prolaskom kroz proces verifikacije, preduzeća mogu da identifikuju mogućnosti za poboljšanje svoje operativne efikasnosti. Ovo može dovesti do smanjenja potrošnje energije, smanjenja otpada i ukupnih ušteda troškova.

Poboljšano donošenje odluka i upravljanje rizikom

Standard ISO 14064 pruža preduzećima alate za identifikaciju, praćenje i upravljanje njihovim emisijama GHG. Ovaj uvid omogućava organizacijama da donose bolje informisane odluke i efikasno upravljaju potencijalnim rizicima u vezi sa klimatskim promenama i regulatornim zahtevima.

Povećavate kredibilitet i reputaciju brenda

Sertifikacijom za standard ISO 14064, preduzeća mogu dokazati autentičnost i tačnost svojih napora za smanjenje emisija. Ovo dostignuće značajno povećava njihov kredibilitet i reputaciju brenda među kupcima, partnerima i investitorima.

Pokretanje procesa verifikacije za standard ISO 14064 

Put ka ISO 14064 verifikaciji i kalkulacijama ugljenika za jednu kompaniju počinje popisom emisija gasova staklene bašte. Nakon toga, kompanija mora primeniti principe i zahteve standarda ISO 14064-1. Konsultovanje sa sertifikovanim profesionalcem koji vodi ovaj proces je strateški potez, koji obezbeđuje integritet i ispravnost procesa. Ova potvrda je više od obične potvrde, to je signal svim zainteresovanim stranama da je kompanija posvećena stvarnim akcijama koje utiču na zaštitu životnu sredinu.

Merenje CO2 otiska prema ISO 14064 

Precizni proračuni emitovanog karbonskog otiska su centralni za standard ISO 14064. Od upotrebe energije do emisija iz transporta, kompanije moraju kvantifikovati svaki aspekt svog poslovanja koji rezultira emisijom ili uklanjanjem gasova staklene bašte. Ovi proračuni, zasnovani na čvrstim podacima i jasnim metodologijama, čine okosnicu strategije kompanije za upravljanja ugljenikom, preduzimajući niz akcija koje se kreću od inicijativa za uštedu energije do kompenzacije ugljenika.

Zašto je važna verifikacija ovog standarda? 

U doba kada je korporativna odgovornost značajna briga, ISO 14064 verifikacija i metode izveštavanja o održivosti nisu samo opcione, oni su imperativ. 

Sertifikacija prema standardu ISO 14064 ne samo da uverava zainteresovane strane u posvećenost kompanije održivosti, već takođe obezbeđuje izrazitu konkurentsku prednost. Radi se o tome da budete lider, a ne sledbenik, u globalnom pokretu ka odgovornijim poslovnim praksama.

Metode izveštavanja prema ISO 14064 

Transparentno i pouzdano izveštavanje je kritična komponenta standarda ISO 14064. Od preduzeća se traži da generišu detaljan i verifikovan izveštaj o gasovima sa efektom staklene bašte, zasnovan na podacima prikupljenim i izračunatim. Ovaj izveštaj nije samo regulatorni zahtev, to je strateško oruđe. To govori svetu da se kompanija ne bavi samo profitom, to je ulaganje u budućnost planete.

Zaključak

ISO 14064 je još jedan od značajnih ISO standarda i predstavlja skup međunarodnih standarda razvijenih za kvantifikaciju i izveštavanje o emisijama i uklanjanju gasova staklene bašte. Omogućava organizacijama da mere, prate i upravljaju svojim uticajem na životnu sredinu, usklađujući ih sa najboljim svetskim praksama u borbi protiv klimatskih promena. Ovi standardi su dizajnirani da budu nezavisni, ali se takođe mogu integrisati sa drugim šemama upravljanja životnom sredinom, omogućavajući fleksibilno, ali robusno upravljanje životnom sredinom.

DODATNA NAPOMENA

 • 100% povraćaj novca u slučaju da niste zadovoljni uslugom
 • 100% naših klijenata bi nas preporučilo prijateljima
 • Za samo 30 dana dobijate ISO sertifikat i moći ćete da učestvujete na svim tenderima

Za sve dodatne informacije možeš nas kontaktirati na 063 104 27 15

PRIJAVA

strelica

 

PRIJAVI SE ZA UVODJENJE ISO STANDARDA

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Želim da uvedem sledeće standarde

  Poruka