Upravljanje komunikacijom na projektu | Project Management Srbija

Upravljanje komunikacijom na projektu

Komunikacija na projektu

 

Komunikacija na projektu je identifikovana kao jedan od najvećih razloga za uspeh, odnosno neuspeh projekta. Projektni menadžer (project manager) provede skoro 90% svog vremena u komunikaciji pa je efektivna komunikacija, u okviru projektnog tima, rukovodioca projekta sa članovima tima, rukovodioca projekta sa svim eksternim stakeholderima, od esencijalnog značaja.

Kako projekt menadžer toliko vremena potroši u komunikaciji, shvatili smo da pored našeg standardnog kursa za upravljanje projektima, treba napraviti novi koji bi se bavio samo upravljanjem komunikacijom na projektu. Otvorenost u komunikaciji je neophodna stepenica ka timskom radu i visokim performansama. Otvorena komunikacija poboljšava odnos izmedju članova projektnog tima i utiče na stvaranje medjusobnog poverenja te je njen značaj izuzetan.

upravljanje komunikacijom na projektu

Kurs Upravljanje komunikacijom na projektu

Da bi pojasnili značaj komunikacije na projektu, podsetićemo se jedne dečije igre. Jel znate sta su gluvi telefoni, sećete li se ige koju smo svi igrali kada smo bili mali? Skupi se puno dece i stanu jedan iza drugog. Prvi u nizu smisli jednu veliku rečenicu, prenese je detetu pored sebe, ovaj sledećem detetu i tako do poslednjeg deteta u nizu. Poslednje dete treba da ponovi rečenicu.

Kakva je reakcija kada poslednje dete naglas ponovi rečenicu?

Naravno reakcija ostalih je smeh jer je rečenica totalno promenjena i vrlo malo liči na početnu. U ostalom podsetite se ove igre, pozovite desetak prijatelja, smislite neku dugu rečenicu i videcete da će vaša rečenica postati sasvim drugačija kada dođe do kraja niza. Kroz komunikaciju sa svim učesnicima igre, rečenica se izmenila. Njeno značenje i smisao su promenjeni.

Tako je i na projektu. Ako se ne vodi računa o komunikaciji i o tome šta smo preneli, kome smo preneli informacije i na koji način i da li su nas te osobe razumele, onda možemo da dodjemo do gluvih telefona. Gluvi telefoni su bili interesantni i smešni kada smo bili deca, ali sada nisu, a naročito ne na projektu.

Baš zbog tih različitih dimenzija komunikacije i mogućnosti da se nešto vrlo lako pogrešno interpretira želeli smo da podvučemo značaj komunikacije. Upravljanje komunikacijom na projektu je dosta često zanemarena oblast, a opet uspeh projekta umnogome zavisi od dobre i pravovremene komunikacije.

 

Upravljanje komunikacijom

Prema definiciji Project Communications Management ili upravljanje komunikacijom na projektu

Obuhvata procese neophodne da se blagovremeno i na najbolji način generišu, prikupe, distribuiraju, skladište i pronadju informacije vezane za projekat.

Sam kurs Upravljanje komunikacijom se sastoji iz sedam celina:

  1. Uvod u kurs,

  2. Osnove upravljanja projektima,

  3. Identifikacija stakeholdera ili zainteresovanih strana na projektu,

  4. Planiranje komunikacije sa njima,

  5. Distribucija infomacija,

  6. Upravljanje očekivanjima zainteresovanih strana i

  7. Izveštavanje o performansama projekta.

Prve dve celine su uvodne celine, a preostalih pet predstavljaju faze upravljanja komunikacijom na projektu. U uvodu kursa ćemo objasniti zašto je bitna komunikacija na projektu, šta je to upravljanje komunikacijom i kroz koje faze prolazi upravljanje komunikacijom.

Komunikacija na projektu

Komunikacija na projektu je ključ uspeha projekta

Zatim ćemo u kratkim crtama preći osnove upravljanja projektima da bi videli koji deo upravljanja projektima zauzima upravljanje komunikacijom i na koji način interaguje sa ostalim oblastima znanja.

Posle toga sledi najbitniji deo komunikacije, a to je identifikovanje osoba sa kojima ćemo komunicirati, tj. identifikacija stakeholdera ili zainteresovanih strana. To je proces identifikovanja svih ljudi ili organizacija koje na bilo koji način utiču na projekat. Na osnovu toga se dokumentuju relevantne informacije u odnosu na njihovo interesovanje, uključenost u projekat i uticaj na sam projekat i definisanje načina kako ih pridobiti za projekat.

Sledeći korak je planiranje komunikacije gde na osnovu utvrdjenih stakeholdera, pravimo plan kako i na koji način ćemo komuniciramo sa njima. Naravno, definišemo i dinamiku komunikacije.

Kada imamo plan, prelazimo na sledeću fazu, odnosno distribuciju informacija. Posle ide upravljanje očekivanjima stakeholdera, odnosno komuniciranje i zajednički rad sa stakeholderima da bi ispunili njihove potrebe i zahteve i odagnali sve njihove sumnje.

Finalni korak upravljanja komunikacijom je izveštavanje o statusu projekta, merenju napretka i predvidjanja daljeg toka projekta.

Svaka od ovih sedam celina, osim prve dve koje su uvodne, se sastoji od teorijskog dela i praktičnih primera u kojima ćemo provežbati teoriju, a na kraju samog kursa imaćemo dovoljno znanja, alata i gotovih šablona pomoću kojih ćemo uspešno upravljati komunikacijom na projektu.

CILJEVI OBUKE

Glavni ciljevi obuke su:

  1. Sticanje teorijskog znanja o upravljanju komunikacijom na projektu
  2. Korišćenje gotovih šablona

 

Da li je ova obuka za Vas?

Ova obuka je za Vas:

– Ako želite da prošitite svoje znanje upravljanja projektima

– Ako ste menadžer

– Ako ste projekt menadžerima ili bi želeli da budete

– Ako ste član projektnog tima

– Ako pripadate IT sektoru (programer ste ili web dizajner)

– Ako ste gradjevinac i arhitekta

U slučaju da se ste na makar jedno pitanje odgovorili sa DA, znači da ste na pravom mestu.

 

 

Satnica obuke

Sam kurs je podeljen na lekcije prema sledećoj satnici:

 

ČAS I-II (10.00-11.30)

1. Uvod u kurs – 15min

2. Osnove upravljanja projektima – 15min

3. Identifikacija stakeholdera – zainteresovanih strana – 60min

 

PAUZA (11.30-11.45)

 

ČAS III-IV (11.45-13.15)

4. Planiranje komunikacije – 30min

5. Distribucija informacija – 30min

6. Upravljanje očekivanjima zainteresovanih strana -30min

 

PAUZA (13.15-13.30)

 

ČAS V-VI (13.30-15.00)

7. Izveštavanje o performansama projekta – 60min

8. Obnavljanje – 30min

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 10-15h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Investicija: 14.990 RSD + PDV

 

Rekli su o obuci

dolores-utisci

 

SLIKE SA OBUKE

 

strelica

 

PRIJAVITE SE ZA OBUKU

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Prijavljujem se za obuke

Vaša poruka