Menadžerske veštine – 27 karakteristika vrhunskog menadžera | Project Management Srbija

Menadžerske veštine – 27 karakteristika vrhunskog menadžera

Da bi dali definiciju vrhunskog menadžera, njegovih osobina i načina kako poboljšati menadžerske veštine, prvo treba da definišemo kojim redosledom ćemo ići. Ceo tekst je podeljen u tri segmenta:


Šta je menadžment?

Koje su ključne menadžerske veštine?

Kako poboljšati menadžerske veštine? [obuke]


Šta je menadžment?

Postoji nekoliko različitih definicija menadžmenta. Prema jednoj od njih:

Menadžment je proces kontrolisanja i upravljanja ljudima ili stvarima.

Prema drugoj definiciji:

Menadžment je upravljanje organizacijom, bilo da se radi o kompaniji, nevladinoj organizaciji, ili državnoj instituciji. Obuhvata različite upravljačke aktivnosti koje se mogu svesti na: postavljanje strategije i ciljeva organizacije, koordinisanje napora zaposlenih da ostvare te ciljeve korišćenjem dostupnih resursa (ljudi, mašina i opreme, finansija). 

Šta je menadžer?

Takodje, menadžment označava deo organizacije, grupu ljudi u organizaciji koji se bave upravljanjem. Dakle, odgovor na pitanje šta je menadžer je vrlo prosto. Menadžer je osoba koja upravlja drugim ljudima. Menadžer obezbeđuje da svi delovi kompanije rade ispravno i zajedno.

Menadžer sa dobrim menadžerskim veštinama pokreće misiju i viziju kompanije, realizujući ciljeve na vreme i sa manje prepreka i prigovora. Menadžer brine o interesima kompanije, ali i o interesima svojih saradnika što nije uvek lako. Menadžment vrlo često prate stalna promena, dodatne odgovornosti i rastuća očekivanja. Da biste bili uspešan menadžer morate stalno raditi na povećanju svoje fleksibilnosti, proširiti svoje menadžerke veštine i popuniti praznine u znanju.

Ulaganje u znanje donosi najveću kamatu!

Dobar menadžer je osoba od integriteta i mora biti spreman da investira u sebe i svoj tim. Dobar menadžer sme da pogreši, jer čak i najpametniji ljudi greše ali njegova veličina je u priznavanju greške.  Ali priznanje da ste pogrešili zahteva mnogo više snage nego držati se “slepo” nečega samo zato što ste uložili mnogo vremena i truda. Objektivnim sagledavanjem situacije imaćete podršku i poverenje svojih saradnika.

 

Vrste menadžera

Što je organizacija veća, složenija i kompleksnija za upravljanje, to je potreban veći broj menadžera za njeno upravljanje. Menadžeri se mogu podeliti na nekoliko različitih načina. Prema vrsti delatnosti koju obavljaju, odnosno organizacionoj jedinici kojoj pripadaju, postoje sledeće vrste menadžera:

 • Menadžer operative
 • Finansijski menadžer 
 • Tehnički menadžer
 • Menadžer ljudskih resursa
 • IT menadžer
 • Menadžer pravnog sektora
 • Menadžer razvoja i sl.

Prema drugoj vrsti podele, svi menadžeri se mogu podeliti prema hijerarhijskom nivou kojem pripadaju na:

 • SENIOR (top) MENADŽERE – board direktora, generalni direktor, a u našim uslovima ovde bi bili i izvršni direktori/pomoćnici direktora
 • SREDNJE(middle) MENADŽERE – regionalni direktori, rukovodioci sektora ili departmana. Oni izveštavaju top menadžere o delovima organizacije koji su u njihovoj nadležnosti
 • NIŽE (low) MENADŽERE – supervizori, team leaderi, koordinatori, poslovodje koji raportiraju middle menadžerima i direktno su nadređeni izvršiocima.

Na taj način je napravljena piramidalna struktura jer je na vrhu hijerarhije najmanje ljudi, tačnije jedan sa svojim timom top menadžera. A na zadnjem nivou menadžmenta ima najviše team ledeara i ostalih nižih menadžera.

Kada se sve to sagleda, jasno je da je dug put od izvršioca do menadžera, a još duži do vrhunskog, top menadžera. Potrebno je puno rada, znanja, odricanja.

Zato ćemo dati sugestiju kako do unapređenja vaše karijere i koje su to menadžerske veštine koje treba razviti da bi se došlo do utabanih staza menadžmenta.

I kako ostati na njoj.

 

Menadžerske veštine

Da biste postali uspešan menadžer morate vladati određenim veštinama. Da biste dobili posao morate imati kompetentne veštine za obavljanje željenog posla. Da biste napredovali sa trenutne pozicije na bolju, moraćete da razvijete jake interpersonalne i konceptualne veštine. U toku Vaše karijere, nebrojano puta će se od Vas očekivati da jasno prenesete informacije, rešite brojne probleme i efikasno iskoristite svoje vreme. Neki ljudi možda imaju prirodan talenat za upravljanje, drugi uče kroz razne obuke i treninge za menadžere. Jedno je sigurno, ako vladate pravim veštinama možete voditi timove i stvoriti radnu sredinu koja će iskoristiti najbolje od vaših saradnika. 

Ako znate ove veštine, možete da napredujete.

Menadžerske veštine su znanja i sposobnosti pojedinca na rukovodećoj poziciji da ispuni specifične upravljačke aktivnosti. Da bi uspešno vodio tim, dobar menadžer mora da zasluži poštovanje svojih kolega. Da bi to poštovanje zaslužio mora da zna kako da se efikasno nosi sa ljudima. Dobar menadžer demonstrirajući svoje menadžerske kvalitete i autoritet mora da očuva sposobnost da odigra svoju ulogu kao vođa tima.

Menadžerske veštine

 

 

27 karakteristika vrhunskog menadžera

 

I PLANIRANJE

Planiranje je sposobnost menadžera da organizuje aktivnosti prema postavljenim smernicama, a u okviru raspoloživih granica kao što su ljudi, vreme i novac. Planiranje uključuje identifikaciju i postavljanje ciljeva, razvijanje strategije, postavljanje zadataka i rasporeda kako bi se postavljeni ciljevi realizovali na vreme.

Efikasne organizacione veštine gde pripada planiranje smanjuju stres, štede vreme i obezbeđuju poštovanje važnih rokova.

Uspešno planiranje prati i strateško razmišljanje čime se postižu inovacije i promene sa ciljem da kompanija funkcioniše produktivnije i profitabilnije.

 

II UPRAVLJANJE VREMENOM


Na dobro planiranje se nadovezuje upravljanje vremenom što je sigurno jedna od ključnih veština vrhunskog menadžera. On je efikasan, produktivan i za isti vremenski period postiže mnogo više od “običnog” menadžera. Vešto upravlja svojim vremenom, zna šta je bitno, a šta hitno, zna šta su prioriteti i tako se ponaša.    

 

III VOĐENJE PROJEKATA

S obzirom da smo profesionalci u upravljanju projektima, smatramo da je ova veština vrlo bitna, tačnije neophodna. Nadovezuje se na efikasno upravljanje vremenom, ali je mnogo kompleksnija i obuhvatnija. Prožima sve sfere projekta.

Brzo i lako se može naučiti upravljanje projektima, a u tome vam može pomoći ova naša obuka za upravljanje projektima.

 

IV UPRAVLJANJE SLUŽBOM/SEKTOROM

Jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija menadžerska veština je upravljanje, odnosno strategijski menadžment. Menadžer mora da zna kako da rukovodi, mora ispred sebe da ima misiju, viziju, strategiju, kratkoročne i dugoročne ciljeve. Mora da prati KPI-eve kompanije i svog sektora i mora da svoje zaposlene upozna sa svim tim informacija kako bi bili na istoj talasnoj dužini i delili iste ciljeve i što je još bitnije, iste vrednosti.

 

V REŠAVANJE PROBLEMA

Sve u životu je kao santa leda. Vidljiv je samo manji, gornji deo. A ispod vode se nalazi skoro 80-90 sante leda. Vidljiva je posledica. A uzrok je duboko skriven ispod vode. Zato nemojte samo da rešavate problem tako što ćete rešiti posledicu problema. Već kada je rešite pronadjite uzrok. Ako rešite uzrok, taj problem se nikada više neće javiti

Ako ne, sačekaće vas iza sledećeg ugla. Ne brinite, postoji tehnika za rešavanje problema koja će vam pomoći da rešite sve probleme. Ovo je veština koja dobrog menadžera razlikuje od ostatka tima i uliva podređenima poverenje i sigurnost. Dobar menadžer ume da prepozna problem pre nego što postane očigledan, identifikuje izvor problema i otkloni ga na vreme.

 

VI ZAHVALNOST

Uvek odaje zahvalnost svojim saradnicima sa postignut rezultat. Ne kiti se tudjim perjem, već svakom priznaje zasluge za uspešan rad.

 

VII DONOŠENJE ODLUKA

Donošenje odluka je važna veština upravljanja svakog menadžera. Niste na mestu menadžera zato što ste neodlučni, već zato što znate da presečete. Znate da saslušate sve argumente, znate kako da sprovedete cost-benefit analizu. A kada imate sve informacije, lako je da donesete odluku. 

Menadžeri na ovaj ili onaj način, svesno ili ne, donose brojne odluke koje određuju uspeh poslovanja. Donošenje jasnih i ispravnih odluka omogućava kompaniji da funkcioniše efikasno i bez gubitaka, dok loše donešene odluke vode ka neuspehu i lošim rezultatima. Menadžer, takođe, mora biti odgovoran za svaku svoju odluku i spreman da preuzme odgovornost za rezultate.

 

VIII KOMUNIKACIJA

Jedna od najvažnijih poslovnih veština koju svaki dobar menadžer treba da poseduje je komunikacija. Komunikacija je od vitalnog značaja za uspešno funkcionisanje tima. Od toga koliko dobro menadžer ostvari komuikaciju sa svojim saradnicima zavisi koliko dobro će se pratiti procesi, koliko će se efikasno i kojim tempom završavati zadaci i aktivosti, a time i koliko će kompanija biti uspešna u svom poslovanju.

Jasno je da menadžer najviše vremena provede u komunikaciji sa svojim zaposlenima i svojim nadređenima. Zato budite jasni i precizni u komunikaciji. Naučite pažljivo, aktivno da slušate. Proverite da li ste razumeli šta vam je rečeno tako što ćete postavljati pitanja sagovorniku. Takodje, tražite povratnu reakciju od sagovornika da bi videli da li vas je razumeo. Sprečite da dođe do pogrešne interpretacije razgovora. Dobra komunikacija pomaže, a loša stvara dodatne probleme. I što je bitno komunikacijom se upravlja.

 

IX VOĐENJE PRIMEROM

Što bi rekli “lead by example”. Nije više dovoljno voditi ljudi rečima, već i delima. Pokažite svojim primerom kakav radnik treba da budu. Dodjite prvi na posao, idite poslednji, pokažite svima koliko volite svoju firmu, da ste posvećeni poslu, da igrate za tim… Dakle, sve one što tražite od svojih ljudi, pokažite da sami imate. Vodite ih svojim primerom.

Da bi se saradnici u  timu osetili važnim u postizanju postavljenih ciljeva, da bi bili podstaknuti da se dalje usavršavaju, moraju biti i nagrađeni za svoja dostignuća.

 

X POVERENJE U ZAPOSLENE

Mora da verujete u svoje zaposlene. I da im to pokažete. Ohrabrujte ih, obezbedite im sve potrebe resurse i dajte im sve teže zadatke. Verujte da mogu. I uspeće. Time ste i vi uspeli jer tim je jak koliko je jaka njegova najslabija karika. 

XI DELEGIRANJE

Delegiranje je još jedna ključna menadžerska veština jer ne možete sve sami. Menadžer sa dobrim veštinama delegiranja sposoban je da efikasno preraspodeli zadatke i da delegira prava ovlašćenja pravim saradnicima. Dobar menadžer zna da prepozna potencijal svojih saradnika, izbegne rasipanje vremena i tako postigne optimalne rezultate u radu. 

Zato ste i menadžer, da bi upravljali ljudima. Delegirate im zadatke kako bi cilj brže ostvarili. Kada svako ima svoj task, onda ima i osećaj pripadnosti i ostvarenja zajedničkog uspeha.

Medjutim, ovo je vrlo delikatan posao. Kada delegirate, mora da budete pažljivi. Task koji ste delegirali, mora da bude izazovan, ali i ostvarljiv. Osoba koja ga radi treba da raste sa svakim taskom, ali MORA da može da ga završi kako treba. Želimo da nam ljudi rastu, a ne da se demorališu. Delegiranje se nikako ne sme shvatiti kao znak slabosti, naprotiv pomaže da se menadžer orijentiše ka važnim zadacima, dok sa druge strane razvija samopouzdanje i veštine ostalih saradnika u timu.

 

XII REŠAVANJE KONFLIKTA

Uvek u timu postoje konflikti, ali ako bežimo od njih ili ih sklanjamo pod tepih, samo će porasti. A onda kada rešimo da se suočimo sa njima, neće nas dočekati mrvica, već planina. Zato konflikte rešite odmah čim se pojave. Nema odugovlačenja i odlaganja. Rešavaju se odmah jer nam je harmonija u timu od presudnog značaja.

 

XIII LIDERSTVO

Da bi vodili druge, mora da naučite da vodite sebe. Kada znate da upravljate sobom, svojim vremenom i emocijama, onda možete da vodite i druge. 

 

XIV RAST I RAZVOJ

Nema stajanja. Samo nova znanja, nove veštine, nove edukacije. Samo napred, do kraja života. Cilj je svakoga dana saznati nešto novo. To je i Kusturica znao što je provukao kroz svoje filmove pa je ostala upamćena kultna rečenica Slavka Štimca u filmu “Sećaš li se Doli Bel”.

“Svakoda dana u svakom pogledu sve više napredujem” 

 

XV ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI

Potrebno je sve usaglasti. Uskladiti potrebe i ciljeve ljudi i sektora sa ciljevima kompanije. Potrebno je pravilno i efikasno organizovati ljude, podeliti zadatke, uloge i odgovornosti. Te organizacijske sposobnosti mogu biti ključ uspeha. Ako na to dodamo hladnu glavu u kritičnim situacijama, onda dobijamo pravog, smirenog organizatora.

XVI DOSTUPNOST

Uvek budite dosledni u svojim mislima, rečima i delima. Budite pouzdani i dostuni za svoje zaposlene. Treba da znaju da ste im na raspolaganju, da mogu da se uzdaju u vas,  i da su im uvek otvorena vrata kod vas. Dobro, možda ne baš u svakoj sekundi jer i vi treba da radite, ali sigurno treba da znaju u kom periodu dana ste im na raspolaganju. 

 

XVII MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Top menadžer je top motivator. On savršeno zna sve svoje zaposlene. Ulaže svoje vreme u vezu sa njima, kako bi ih upoznao. Zna sve njihove vrline i mane. Zna šta ih pokreće i motiviše. Zato i zna kako najbolje da “upravlja” njima kako bi ostvarili zajedničke ciljeve departmenta i/ili kompanije.

Postoje brojne motivacine taktike koje dobri menadžeri znaju da iskoriste na pravi način u pravom trenutku. Za koju od motivacionih taktika će se menadžer odlučiti zavisi od mnogo faktora, kao što su kultura kompanije i tima, karakteristika ličnosti ili okolnosti u trenutnoj situaciji. Ono što sigurno važi je da uspešna motivacija pomaže u pronalaženju željenog ponašanja ili odgovora od strane zaposlenih. Takođe, je važno da menadžer daje smernice na ličnom primeru, čime će i ukupni nivo motivacije biti visok. Pozitivna energija održava nivo entuzijazma u timu i pomaže u postizanju kvalitetnih rezultata. 

Menadžer koji ume da prepozna snage zaposlenih i ohrabri ih da razviju svoje veštine najveća je vrednost jedne kompanije. 

 

XVIII PREDUZIMANJE INICIJATIVE

Ne čeka da se nešto desi pa da se pokrene, ili da mu neko kaže šta treba da radi. On je uvek za korak ispred svih, uvek kreativan, pun ideja. Čovek od akcije koji uvek preduzima inicijativu. Nema straha od pokušaja i nesupeha, samo od nečinjenja i tapkanja u mestu. 

 

XIX ISKUSTVO

Teorija i praksa uvek idu zajedno. Dobro je imati sve gore pobrojane veštine, dobro je znati teorijsku primenu menadžerskih alata i tehnika, ali bez prakse i iskustva to je samo teorija. Zato vrhunski menadžer stalno teži da sve što nauči primeni u praksi i obogati svoje iskustvo.

 

XX ZNANJE

Jedna od vrlina koju zaposleni cene je znanje svog pretpostavljenog. Kada naiđu na problem znaju kome da se obrate i koga da pitaju. Zato top menadžer želi što više znanja, i neprestano radi na produbljivanju svog tehničkog znanja. Vlada detaljima, procesima, procedurima, sve što može je standardizovao. Svuda su u upotrebi ISO standardi ili neki drugi standardi kvaliteta tako da svi zaposleni mogu da iskoriste najbolju praksu i pristupe bazi znanja.

XXI ZNA GDE IDE 

Ako znaš kuda ideš tamo ćeš i stići. Ako ne znaš, ništa od toga. Zato se prvo upitajte

 • šta hoćete,
 • gde želite da stignete,
 • koja je vaša vizija

Kada imate odgovor na to pitanje tek onda počnite da razmišljate kako. Tek tada je vreme za smišljanje strategije kako razviti sebe i svoje veštine da bi došli do tražene tačke. I kako razviti tim koji će vam pomoći u tome.

 

XXII POSTAVLJANJE CILJEVA

Zato nam služe ciljevi koje razložimo do najsitnijih detalja i dobijemo aktivnosti koje treba raditi da bi ih ostvarili. Definišite ciljeve za sebe, ali i za svakog pojedinanog člana tima. Neka svako vrlo jasno razume šta se tačno traži od njega i za koje vreme. Neka svako zna svoje mesto u timu. Podrazumeva se kada posatvljate ciljeve mora da budu merljivi. Ako nisu, kako ćete znati da li ste ih ostvarili. Dakle, vrednost koju treba dostići, rok, potrebna metrika, način i dinamika merenja. I uspeh je tu, smeši se.

 

XXIII FLEKSIBILNOST (PRILAGODLJIVOST)

Ovo je vrlo često zanemarena veština. A neophodna je. Mora da budete fleksibilni i da umete da se prilgadite svakoj osobi i situaciji. Mora da nađete način kako da priđete svakom svom saradniku. A ako ste rigidni i koristite istu taktiku sa svima, nećete uspeti svuda. Svi smo različiti i zato pokažite fleksibilan pristup ka svima. Svi saradnici su vam bitni jer od njihovog angažovanja i učinka, zavisi vaš učinak.

 

XXIV INOVATIVNOST U RADU

Izbacite ustaljeni, zastareli mehanizam rada: “Ne, to ne može tako. Mi to ne radimo na taj način”. Da su tako razmišljali Ajnštajn, Tesla, Bel i ostali naučnici, mi sada ne bismo imali mnogo toga što nam čini sastavni deo života. Zato uvek tražite nova rešenja, nove načine za obavljanje posla, prilike za poboljšanje.

Insistirajte na tome i kod saradnika. Ako vaši saradnici svakog dana predlože makar jednu ideju, to je 365 ideja godišnje. To je mnogo unapredjenja.

 

XXV PLAN B

Pored redovnog planiranja aktivnosti i projekata koje treba uraditi, uvek treba imati plan B. Šta ako?

Šta ako nešto krene naopako pa se nađete u nebranom grožđu. Nema nebranog grožđa za vrhunskon menadžera jer on/ona upravlja rizicima. Uvek prodje kroz sve varijante u slučaju da se desi nešto naopako i uvek ima spremno alternativno rešenje. Naravno, ne za sve aktivnosti, već samo za one kritične koje mogu drastično da utiču na tok događaja.

 

XXVI SREĆA

Drži oči otvorene, prati šta se dešava oko tebe i reaguj kao munja. Zgrabi priliku i iskoristi sve trenutke sreće koji ti se ukažu jer uspeh se sastoji od mnogo rada i spleta srećnih okolnosti. Na mnogo mukotrpnog rada, učenja, planiranja, istraživanja uvek se pojavi i trenutak sreće koji sve to zaokruži. Da niste dobri u svom poslu, ne bi se ni pojavili ti trenuci sreće .A kada dođe taj trenutak, brzo ga iskoristi.

“Ja zaista verujem u sreću i smatram da što više radim, imam više sreće.” – Tomas Džeferson, bivši predsednik SAD

 

XXVII SAMOPOUZDANJE

Radite na sebi, posedujete znanje i iskustvo, unapredjujete svoje veštine. Verujete u sebe i imate samopuzdanje. Ovo je možda najteži deo jer treba vremena da se izgradi samopouzdanje. O ovom tekstu je malo detaljnije opisano kako dobiti samopozdanje.

Sada kada znate šta je sve potrebno, vidite da nije lako. Ima puno veština i alata koje treba znati i koristiti. Ali ono što je najbitnije, primena ovih veština vredi.

Rezultati su vidljivi. Vežbajte, radite na sebi i iditre ka svom cilju.

Vojnik koji ne sanja da bude general, nikada neće to ni postati.

Ako ne možete sami, tu smo da vam pomognemo i ubrzamo rast kroz naše obuke i kurseve za menadžere.

 

Kursevi za menadžere

Obuke i kursevi za menadžere mogu Vam u velikoj meri pomoći u poboljšanju gore navedenih veština i predstavljaju potpuno novu kategoriju kurseva i obuka na našem sajtu. Ovi treninzi su pažljivo izabrani kako bi menadžerima, i onima koji to žele da postanu, omogućili da se upoznaju, savladaju i usavrše gore navedene menadžerske veštine.  Ovi treninzi će vam dati prednost jer ćete ovladati neophodnim veštinama i dobiti:

 • Set alata i tehnika za lakše, brže i kvalitetnije rešavanje problema
 • Donošenje odluka na osnovu proverenih, naučnih metoda i  analiza 
 • Efikasnije upravljanje vremenom

 

Kome su namenjeni treninzi za menadžerske veštine?

Kao što sam naziv kaže, ovi treninzi su namenjeni:

 • Menadžerima svih nivoa
 • Budućim menadžerima
 • Mladim liderima
 • Svima koji žele da budu efikasniji i da bolje upravljaju svojim vremenom
 • Svima koji žele da donose bolje odluke
 • Svima koji žele nove tehnike i alate za menadžere

Dobre veštine upravljanja su od vitalnog značaja za svaku kompaniju da postigne uspeh i ostvari svoje ciljeve. Ali dobre veštine upravljanja Vama kao pojedincu mogu pomoći da se ostvarite kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Mogu Vam pomoći da naučite kako da vladate sobom u svakoj situaciji.

 

Koje vrste treninga postoje?

Imamo ukupno devet treninga za razvoj menadžerskih veština:

 

 1. Prvi put menadžer  
 2. Razvoj menadžera  
 3. Timski rad – razvoj i unapređenje timova  
 4. Komunikacione veštine  
 5. Asertivna komunikacija  
 6. Trening za trenere  
 7. Timski koučing  
 8. Organizacija vremena i davanje značaja svakoj važnoj ulozi  
 9. Prevazilaženje krize – razvijanje otpornosti

 

I – Prvi put menadžer, ili ja u cipelama menadžera

Obuka je namenjena zaposlenima koji su planirani za rukovodeće – menadžerske pozicije ili menadžerima sa malo iskustva u vođenju ljudi i timova i u upravljanju procesima. Cilj treninga je struktuiranje znanja i menadžerskih veština orijentisanih, pre svega, na vođenje timova i ljudi.

Teme koje se obrađuju:

 • Menadžer vs lider,
 • Menadžer-lider (može, a ne mora i kako),
 • Četiri funkcije menadžera (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola),
 • Delegiranje,
 • Donošenje odluka,
 • Situaciono rukovođenje,
 • Motivacija,
 • Konflikti i rešavanje konflikata u timu,
 • Upravljanje vremenom,
 • Povratna informacija,
 • Razvoj zaposlenih,

 

II – Razvoj menadžera

Kurs je namenjen menadžerima sa iskustvom u vođenju ljudi, timova i  upravljanju procesima. Cilj kursa je unapređenje menadžerskih veština i podizanje istih na viši nivo. 

Teme koje se obrađuju:

 • Liderstvo i menadžment,
 • Emocionalno inteligentno liderstvo,
 • Moja lična misija i vizija, zbog toga sam rukovodilac,
 • Ja i tim ili tim i ja zajedno,
 • Situaciono rukovođenje,
 • Lična motivacija i motivacija zaposlenih,
 • Konstruktivan feedback,
 • Komunikacione veštine,
 • Upravljanje konfliktima i dugoročan opstanak tima,
 • Razgovor o učinku i razvoj zaposlenih,

 

III – Timski rad: razvoj i unapređenje timova

Namenjen je timovima koji rade zajedno ili koji su zajedno na nekom projektu ili koji su krosfunkcionalno vezani. Cilj je podizanje uspešnih timova na viši nivo, osnaživanje timova, stvaranje sinergije i timske kohezije u cilju smanjenja tenzije i veće produktivnosti kako tima tako i pojedinca.

Teme koje se obrađuju:

 • Tim i uloge u timu (ja kao pojedinac ili ja kao član tima),
 • Belbinove uloge u timu,
 • Takmanov model razvoja tima,
 • Uloga vođe tima u izgradnji kvalitetnog tima,
 • Uloga pojedinca u izgradnji kvalitetnog tima,
 • Komunikacija unutar tima,
 • Konflikti i rešavanje konflikata u timu

 

IV – Komunikacione veštine

Namenjen je svim zaposlenima u organizaciji. Cilj obuke je unapređenje odnosa sa kolegama, rukovodiocima i zaposlenima kroz razvoj komunikacionih veština i boljeg razumevanja između učesnika u komunikaciji.

Teme koje se obrađuju:

 • Verbalna i neverbalna komunikaciju (razlika i značaj verbalne i neverbalne komunikacije),
 • Mislimo da nas drugi ne razumeju. Pokušajmo da govorimo njihovim jezikom,
 • Pogled iz tuđe perspektive, ono što se nama podrazumeva ne znači da se podrazumeva i drugima,
 • Pretpostavke dovode do grešaka – da bi drugi shvatili naše potrebe, emocije i želje moramo komunicirati,
 • Uskladimo stil govora i povećajmo uticaj reči koje upućujemo drugima,
 • Reči koje dobijaju i reči koje gube

 

V – Asertivna komunikacija

Trening je namenjen svim zaposlenima u organizaciji. Cilj je unapređenje načina komunikacije. Ukoliko Vas smatraju agresivnim u nastupu ili ukoliko ne umete na jasan način da kažete svoje potrebe, pa se osećate nedovoljno direktni i previše popustljivi, onda je ovo prava stvar za Vas.

Teme koje se obrađuju:

 • Razlika u stilovima komunikacije (pasivna, agresivna i asertivna),
 • Kako da imamo dobru nameru a da nas drugi ne shvate pogrešno,
 • Zauzmimo se za svoje stavove na socijalno prihvatljiv način,
 • Vežbajmo asertaciju,
 • Izbegavanje pokušaja manipulacije od strane drugih

 

VI – Trening za trenere

Trening je namenjen internim trenerima u organizacijama. Cilj je da učesnici, nakon treninga, budu osposobljeni za samostalno vođenje obuka i treninga u okviru svoje organizacije. 

Teme koje se obrađuju:

 • Kako odrasli uče?
 • Tehnike otvaranja i zatvaranja treninga,
 • Struktuiranje sadržaja treninga,
 • Storytelling (pričanje priče u treningu),
 • Kako uticati na tremu pred javni nastup?,
 • Kako osmisliti različite vežbe?,
 • Metode rada sa odraslima (role play, case study, brainstorming…),
 • Dizajn treninga,
 • Svaki učesnik priprema svoj trening zadatak, prezentuje pred grupom i dobija povratnu informaciju,
 • Po potrebi moguće snimanje učesnika ukoliko su učesnici saglasni, kako bi se videli i na osnovu snimka mogli da se unapređuju

Sledeća tri treninga za razvoj menadžerskih veština se organizuju kroz koučing metodologiju pa dužina trajanja treninga zavisi od teme i broja učesnika.

Pristup koji se primenjuje u koučing sesijama je integrativan i podrazumeva elemente: konstruktivističke psihologije, focus solution pristupa i sistemskog načina rada sa timovima. To je savršena integracija tri izuzetna pristupa koji se prilagođavaju potrebama pojedinaca.

 

VII – Timski koučing

Obuka je namenjena timovima koji rade zajedno, koji su zajedno na nekom projektu ili koji su krosfunkcionalno vezani. Timski koučing se radi kroz više sesija, obično od 5 – 10 u trajanju od 2-4h. Temu svake sesije-termina delegira pojedinac, tim, rukovodilac ili prema dogovoru rukovodioca i HR-a. U okviru timskog koučinga može da se uključi procena 360 stepeni sa svrhom pružanja razvojnog fidbeka pojedincu i timu i određivanja pravca rada sa timovima u toku sesija.

Cilj obuke je poboljšanje performansi tima, unapređenje odnosa unutar tima i razvoj bilo kog aspekta koji će tim dovesti na viši nivo.

Ovo je beneficija za timove i pojedince.


 

VIII – Organizacija vremena i davanje značaja svakoj važnoj ulozi

Kurs je namenjen svim zaposlenima u organizaciji. Cilj je da kroz grupni koučing, koji podrazumeva veliku međusobnu interakciju između učesnika, kao i između učesnika i trenera, deljenje ličnih iskustava i davanje povratne informacije. Ovom metodologijom svaki učesnik ima svoj individualni cilj zbog kojeg je došao na trening i radi na postizanju svog ličnog cilja. Tema je ono što spaja sve učesnike, ali svako u toj temi ima svoj lični aspekt na kom želi da radi.  

Teme koje se obrađuju:

 • Koje su naše životne uloge?,
 • Koji su naši prioriteti?,
 • Osećanja koja su povezana sa našim ulogama,
 • Pravljenje rasporeda kako bi naši prioriteti zaista imali važnu ulogu u njemu i aktivnosti vezane za ulogu bile realizovane,
 • Definisanje ciljeva,
 • Vežbanje,
 • Rad na prevazilaženju barijere između sadašnjeg i željenog stanja

 

IX – Prevazilaženje krize-razvijanje otpornosti

Trening je namenjen svim zaposlenima u organizaciji. Cilj treninga je da kroz grupni koučing, koji omogućava socijalnu podršku od strane učesnika, deljenje iskustava i davanje povratne informacije. Ovom metodologijom svaki učesnik ima svoj individulani cilj zbog koje je došao na trening i radi na svojoj ličnoj potrebi. Tema je ono što spaja sve učesnike, ali svako u toj temi ima svoj lični aspekt na kom želi da radi i zbog kog se priključio grupi. Svaka osoba će proraditi svoj lični aspekt, a drugi učesnici će omogućiti podršku, iskustvo i fidbek. 

Specifičnost ovog grupnog rada jeste mogućnost rada na svojim otporima, strahovima, gde će svako od učesnika imati prilike da iznese svoj stav, a i da čuje kako se drugi snalaze i prevazilaze izazove kroz koje prolaze i da svako od učesnika, kroz podršku trenera nađe u sebi snage i procese koji mu mogu biti pomoćni mehanizmi u lakšem savladavanju već odužene krize zbog korona virusa.

 

Teme koje se obrađuju:

 • Uvod, predstavljanje načina rada, 
 • Teorijski aspekt krize i rezilijentnosti,
 • Predstavljanje učesnika kroz izbor kartica (points od you),
 • Postavljanje individulanih ciljeva,
 • Rad na individualnom nivou kroz grupnu podršku

 

Ovo je devet različitih obuka za menadžerske veštine, gde se svaka bavi unapređenjem ključnih veština, pri čemu su u potpunosti pokrivene sve oblasti bitne za razvoje menadžera.

 

REZIME

Još jednom da rezimiramo šta su najbitnije stvari koje ćete naučiti na ovim treninzima za menadžerske veštine

 • Menadžer (šta je menadžer, njegove ključne veštine, razlika izmedju menadžera i lidera, osobine lidera)
 • Uloge menadžera (planiranje, organizovanje, vođenje, kontrola) i šta sadrži svaki do ovih delova kako bi to mogli da primenite u praksi i da na pravi način planirate, organizujete, vodite i kontrolišete svoju službu/sektor, 
 • Motivacija i na koji način možete motivisati svoje zaposlene kako bi imali srećnije i zadovoljnije saradnike, a samim tim u uspešniji tim
 • Stilovi rukovođenja (učestvovati, podučavati, delegirati, reći) i kako i sa kojim zaposlenim treba primeniti ove stilove da bi od svakog zaposlenog izvukli maksimum i na tak način ostvariti ciljeve svog odeljenja
 • Povratna informacija – mora da čujete svoje saradnike da bi videli kako napreduju, da li im je potrebna dodatna pomoć, smernica, podrška u svakodnevnom radu
 • Delegiranje
 • Timski rad (formiranje tima, uloge u tomu, rešavanje konflikta)
 • Ciljevi i prioriteti

 

SLIKE SA TRENINGA

 

OPŠTE INFORMACIJE

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 9-16h

Tip obuke: In-house ili online

Minimalan broj polaznika: 4

CENA: 19.990 + PDV

 

 

strelica

PRIJAVI SE I TI

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

Poruka


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaje
Balansna karta
Menadžerske veštine
Biznis plan