Šta je menadžer: 25 karakteristika vrhunskog menadžera | Project Management Srbija

Šta je menadžer: 25 karakteristika vrhunskog menadžera

Šta je menadžer: 25 karakteristika vrhunskog menadžera

Šta je menadžer: 25 karakteristika vrhunskog menadžera

Da bi dali definiciju vrhunskog menadžera i njegovih oobina, prvo treba da definišemo šta je menadžment.

 

Šta je menadžment?

Postoji nekoliko različitih definicija menadžmenta. Prema jednoj od njih:

 

Menadžment je proces kontrolisanja i upravljanja ljudima ili stvarima.

Prema drugoj definiciji:

Menadžment je upravljanje organizacijom, bilo da se radi o kompaniji, nevladinoj organizaciji, ili državnoj instituciji. Obuhvata različite upravljačke aktivnosti koje se mogu svesti na: postavljanje strategije i ciljeva organizacije, koordinisanje napora zaposlenih da ostvare te ciljeve korišćenjem dostupnih resursa (ljudi, mašina i opreme, finansija). 

 Šta je menadžer?

Takodje, menadžment označava deo organizacije, grupu ljudi u organizaciji koji se bave upravljanjem. Dakle, odgovor na pitanje šta je menadžer je vrlo prosto. Menadžer je osoba koja upravlja drugim ljudima.

 

Vrste menadžera

Što je organizacija veća, složenija i kompleksnija za upravljanje, to je potreban veći broj menadžera za njeno upravljanje. Menadžeri se mogu podeliti na nekoliko različitih načina. Prema vrsti delatnosti koju obavljaju, odnosno organizacionoj jedinici kojoj pripadaju, postoje sledeće vrste menadžera:

 • Menadžer operative
 • Finansijski menadžer 
 • Tehnički menadžer
 • Menadžer ljudskih resursa
 • IT menadžer
 • Menadžer pravnog sektora
 • Menadžer razvoja i sl.

Prema drugoj vrsti podele, svi menadžeri se mogu podeliti prema hijerarhijskom nivou kojem pripadaju na:

 • SENIOR (top) MENADŽERE – board direktora, generalni direktor, a u našim uslovima ovde bi bili i izvršni direktori/pomoćnici direktora
 • SREDNJE(middle) MENADŽERE – regionalni direktori, rukovodioci sektora ili departmana. Oni izveštavaju top menadžere o delovima organizacije koji su u njihovoj nadležnosti
 • NIŽE (low) MENADŽERE – supervizori, team leaderi, koordinatori, poslovodje koji raportiraju middle menadžerima i direktno su nadređeni izvršiocima.

Na taj način je napravljena piramidalna struktura jer je na vrhu hijerarhije najmanje ljudi, tačnije jedan sa svojim timom top menadžera. A na zadnjem nivou menadžmenta ima najviše team ledeara i ostalih nižih menadžera.

Kada se sve to sagleda, jasno je da je dug put od izvršioca do menadžera, a još duži do vrhunskog, top menadžera. Potrebno je puno rada, znanja, odricanja.

Zato ćemo dati sugestiju kako do unapređenja vaše karijere i koje su to menadžerske veštine koje treba razviti da bi se došlo do utabanih staza menadžmenta.

I kako ostati na njoj.

 

25 karakteristika vrhunskog menadžera

 

 

I DOBRO PLANIRANJE

Dobro planiranje ili upravljanje vremenom je sigurno jedna od ključnih veština vrhunskog menadžera. On je efikasan, produktivan i za isti vremenski period postiže mnogo više od “običnog” menadžera. Vešto upravlja svojim vremenom, zna šta je bitno, a šta hitno, zna šta su prioriteti i tako se ponaša.

 

II VOĐENJE PROJEKATA

S obzirom da smo profesionalci u upravljanju projektima, smatramo da je ova veština vrlo bitna, tačnije neophodna. Nadovezuje se na efikasno upravljanje vremenom, ali je mnogo kompleksnija i obuhvatnija. Prožima sve sfere projekta.

Brzo i lako se može naučiti upravljanje projektima, a u tome vam može pomoći ova naša obuka za upravljanje projektima.

 

III REŠAVANJE PROBLEMA

Sve u životu je kao santa leda. Vidljiv je samo manji, gornji deo. A ispod vode se nalazi skoro 80-90 sante leda. Vidljiva je posledica. A uzrok je duboko skriven ispod vode. Zato nemojte samo da rešavate problem tako što ćete rešiti posledicu problema. Već kada je rešite pronadjite uzrok. Ako rešite uzrok, nikada više se neće javiti taj problem.

Ako ne, sačekaće vas iza sledećeg ugla. Ne brinite, postoji tehnika za rešavanje problema koja će vam pomoći da rešite sve probleme.

 

IV ZAHVALNOST

Uvek odaje zahvalnost svojim saradnicima sa postignut rezultat. Ne kiti se tudjim perjem, već svakom priznajte zasluge za uspešan rad.

 

V DONOŠENJE ODLUKA

Niste na mestu menadžera zato što ste neodlučni, već zato što znate da presečete. Znate da saslušate sve argumente, znate kako da sprovedete cost-benefit analizu. A kada imate sve informacije, lako je da donesete odluku. 

 

VI KOMUNIKACIJA

Jasno je da menadžer najviše vremena provede u komunikaciji sa svojim zaposlenima i svojim nadređenima. Zato budite jasni i precizni u komunikaciji. Naučite pažljivo, aktivno da slušate. Proverite da li ste razumeli šta vam je rečeno tako što ćete postavljati pitanja sagovorniku. Takodje, tražite povratnu reakciju od sagovornika da bi videli da li vas je razumeo. Sprečite da dođe do pogrešne interpretacije razgovora. Dobra komunikacija pomaže, a loša stvara dodatne probleme. Komunikacijom se upravlja, a više o upravljaju komunikacijom pogledajte ovde.

 

VII VOĐENJE PRIMEROM

Što bi rekli “lead by example”. Nije više dovoljno voditi ljudi rečima, već i delima. Pokažite svojim primerom kakav radnik treba da budu. Dodjite prvi na posao, idite poslednji, pokažite svima koliko volite svoju firmu, da ste posvećeni poslu, da igrate za tim… Dakle, sve one što tražite od svojih ljudi, pokažite da sami imate. Vodite ih svojim primerom.

 

VIII POVERENJE U ZAPOSLENE

Mora da verujete u svoje zaposlene. I da im to pokažete. Ohrabrujte ih, obezbedite im sve potrebe resurse i dajte im sve teže zadatke. Verujte da mogu. I uspeće. Time ste i vi uspeli jer tim je jak koliko je jaka njegova najslabija karika. 

 

IX DELEGIRANJE

Ne možete sve sami. Zato ste i menadžer, upravljate ljudima. Delegirate im zadatke kako bi cilj brže ostvarili. Kada svako ima svoj task, onda ima i osećaj pripadnosti i ostvarenja zajedničkog uspeha. Medjutim, ovo je vrlo delikatan posao. Kada delegirate, mora da budete pažljivi. Task koji ste delegirali, mora da bude izazovan, ali i ostvarljiv. Osoba koja ga radi treba da raste sa svakim taskom, ali MORA da može da ga završi kako treba. Želimo da nam ljudi rastu, a ne da se demorališu.

 

X REŠAVANJE KONFLIKTA

Uvek u timu postoje konflikti, ali ako bežimo od njih ili ih sklanjamo pod tepih, samo će porasti. A onda kada rešimo da se suočimo sa njima, neće nas dočekati mrvica, već planina. Zato konflikte rešite odmah čim se pojave. Nema odugovlačenja i odlaganja. Rešavaju se odmah jer nam je harmonija u timu od presudnog značaja.

 

XI LIDER

Da bi vodili druge, mora da naučite da vodiš sebe. Kada znate da upravljate sobom, svojim vremenom i emocijama, onda možete da vodite i druge. Više o liderstvu, stilovima lidera i karateristikama lidera pročitajte ovde.

 

XII RAST I RAZVOJ

Nema stajanja. Samo nova znanja, nove veštine, nove edukacije. Samo napred, do kraja života. Cilj je svakoga dana saznati nešto novo. To je i Kusturica znao što je provukao kroz svoje filmove pa je ostala upamćena kultna rečenica Slavka Štimca u filmu “Sećaš li se Doli Bel”.

“Svakoda dana u svakom pogledu sve više napredujem” 

 

XIII ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI

Potrebno je sve usaglasti. Uskladiti potrebe i ciljeve ljudi i sektora sa ciljevima kompanije. Potrebno je pravilno i efikasno organizovati ljude, podeliti zadatke, uloge i odgovornosti. Te organizacijske sposobnosti mogu biti ključ uspeha. Ako na to dodamo hladnu glavu u kritičnim situacijama, onda dobijamo pravog, smirenog organizatora.

XIV DOSTUPNOST

Uvek budite dosledni u svojim mislima, rečima i delima. Budite pouzdani i dostuni za svoje zaposlene. Treba da znaju da ste im na raspolaganju, da mogu da se uzdaju u vas,  i da su im uvek otvorena vrata kod vas. Dobro, možda ne baš u svakoj sekundi jer i vi treba da radite, ali sigurno treba da znaju u kom periodu dana ste im na raspolaganju. 

 

XV MOTIVATOR

Top menadžer je top motivator. On savršeno zna sve svoje zaposlene. Ulaže svoje vreme u vezu sa njima, kako bi ih upoznao. Zna sve njihove vrline i mane. Zna šta ih pokreće i motiviše. Zato i zna kako najbolje da “upravlja” njima kako bi ostvarili zajedničke ciljeve departmenta i/ili kompanije

 

XVI PREDUZIMANJE INICIJATIVE

Ne čeka da se nešto desi pa da se pokrene, ili da mu neko kaže šta treba da radi. On je uvek za korak ispred svih, uvek kreativan, pun ideja. Čovek od akcije koji uvek preduzima inicijativu. Nema straha od pokušaja i nesupeha, samo od nečinjenja i tapkanja u mestu. 

 

XVII ISKUSTVO

Teorija i praksa uvek idu zajedno. Dobro je imati sve gore pobrojane veštine, dobro je znati teorijsku primenu menadžerskih alata i tehnika, ali bez prakse i iskustva to je samo teorija. Zato vrhunski menadžer stalno teži da sve što nauči primeni u praksi i obogati svoje iskustvo.

 

XVIII ZNANJE

Jedna od vrlina koju zaposleni cene je znanje svog pretpostavljenog. Kada naiđu na problem znaju kome da se obrate i koga da pitaju. Zato top menadžer želi što više znanja, i neprestano radi na produbljivanju svog tehničkog znanja. Vlada detaljima, procesima, procedurima, sve što može je standardizovao. Svuda su u upotrebi ISO standardi ili neki drugi standardi kvaliteta tako da svi zaposleni mogu da iskoriste najbolju praksu i pristupe bazi znanja.

 

XIX ZNA GDE IDE 

Ako znaš kuda ideš tamo ćeš i stići. Ako ne znaš, ništa od toga. Zato se prvo upitajte

 • šta hoćete,
 • gde želite da stignete,
 • koja je vaša vizija

Kada imate odgovor na to pitanje tek onda počnite da razmišljate kako. Tek tada je vreme za smišljanje strategije kako razviti sebe i svoje veštine da bi došli do tražene tačke. I kako razviti tim koji će vam pomoći u tome.

 

XX POSTAVLJANJE CILJEVA

Zato nam služe ciljevi koje razložimo do najsitnijih detalja i dobijemo aktivnosti koje treba raditi da bi ih ostvarili. Definišite ciljeve za sebe, ali i za svakog pojedinanog člana tima. Neka svako vrlo jasno razume šta se tačno traži od njega i za koje vreme. Neka svako zna svoje mesto u timu. Podrazumeva se kada posatvljate ciljeve mora da budu merljivi. Ako nisu, kako ćete znati da li ste ih ostvarili. Dakle, vrednost koju treba dostići, rok, potrebna metrika, način i dinamika merenja. I uspeh je tu, smeši se.

 

XXI FLEKSIBILNOST (PRILAGODLJIVOST)

Ovo je vrlo često zanemarena veština. A neophodna je. Mora da budete fleksibilni i da umete da se prilgadite svakoj osobi i situaciji. Mora da nađete način kako da priđete svakom svom saradniku. A ako ste rigidni i koristite istu taktiku sa svima, nećete uspeti svuda. Svi smo različiti i zato pokažite fleksibilan pristup ka svima. Svi saradnici su vam bitni jer od njihovog angažovanja i učinka, zavisi vaš učinak.

 

XXII INOVATIVNOST U RADU

Izbacite ustaljeni, zastareli mehanizam rada: “Ne, to ne može tako. Mi to ne radimo na taj način”. Da su tako razmišljali Ajnštajn, Tesla, Bel i ostali naučnici, mi sada ne bismo imali mnogo toga što nam čini sastavni deo života. Zato uvek tražite nova rešenja, nove načine za obavljanje posla, prilike za poboljšanje.

Insistirajte na tome i kod saradnika. Ako vaši saradnici svakog dana predlože makar jednu ideju, to je 365 ideja godišnje. To je mnogo unapredjenja.

 

XXIII PLAN B

Pored redovnog planiranja aktivnosti i projekata koje treba uraditi, uvek treba imati plan B. Šta ako?

Šta ako nešto krene naopako pa se nađete u nebranom grožđu. Nema nebranog grožđa za vrhunskon menadžera jer on/ona upravlja rizicima. Uvek prodje kroz sve varijante u slučaju da se desi nešto naopako i uvek ima spremno alternativno rešenje. Naravno, ne za sve aktivnosti, već samo za one kritične koje mogu drastično da utiču na tok događaja.

 

XXIV SREĆA

Drži oči otvorene, prati šta se dešava oko tebe i reaguj kao munja. Zgrabi priliku i iskoristi sve trenutke sreće koji ti se ukažu jer uspeh se sastoji od mnogo rada i spleta srećnih okolnosti. Na mnogo mukotrpnog rada, učenja, planiranja, istraživanja uvek se pojavi i trenutak sreće koji sve to zaokruži. Da niste dobri u svom poslu, ne bi se ni pojavili ti trenuci sreće .A kada dođe taj trenutak, brzo ga iskoristi.

“Ja zaista verujem u sreću i smatram da što više radim, imam više sreće.” – Tomas Džeferson, bivši predsednik SAD

 

XXV SAMOPOUZDANJE

Radite na sebi, posedujete znanje i iskustvo, unapredjujete svoje veštine. Verujete u sebe i imate samopuzdanje. Ovo je možda najteži deo jer treba vremena da se izgradi samopouzdanje. O ovom tekstu je malo detaljnije opisano kako dobiti samopozdanje.

 

Sada kada znate šta je sve potrebno, vidite da nije lako. Ima puno veština i alata koje treba znati i koristiti. Ali ono što je najbitnije vredi.

Rezultati su vidljivi. Vežbajte, radite na sebi i iditre ka svom cilju.

 

Vojnik koji ne sanja da bude general, nikada neće to ni postati.

 

Ako ne možete sami, tu smo da vam pomognemo i ubrzamo rast kroz naše obuke za menadžere.

 

OBUKA ZA MENADŽERE