ISO standard 14001: uvodjenje i sertifikacija | PMS

ISO 14001

ISO 14001 standard

 

Nadogradnja sistema kvaliteta se postiže uvođenjem ostalih standarda. Jedan od njih je ISO 14001 standard koji se bavi zašitom životne sredine.
 
U novije vreme značaj očuvanja i zaštite životne sredine postaje sve veći, što zbog povećanja svesti pojedinaca i kompanija, što kroz uredbe i zakone koje treba uskladiti u sklopu pridruživanja EU. Dostizanje balansa izmedju društva, životne sredine i ekonomije je postao esencijalan za dostizanje potreba sadašnje generacije, i što je još bitnije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Održivi razvoj kao cilj može biti dostignut isključivo kroz balans ova tri stuba održivosti: društvo, ekonomija i životna sredina.
 
Očekivanja društva u vezi zaštite životne sredine su sve transparentnija, glasnija, uslovno rečeno oštrija i pojačavaju pritisak na sve činioce društva da spreče dalje zagađenje životne sredine, neefikasnu upotrebu resursa, neodgavarajuće sakupljanje, zbrinjavanje i transport otpada, klimatske promene, degradaciju ekosistema i gubitak biodiverziteta.  Sve ovo je dovelo do toga da organizacije primene sistemski pristup na upravljanje životnom sredinom i povedu mnogo više računa o istoj.
 

ISO 14001 – zaštita životne sredine

 
 

 

Shodno tome, ISO 14000 standardi obezbeđuju praktične alate za organizacije i kompanije svih veličina kako bi kvalitetno upravljali ekološkim sistemom (životnom sredinom) i kako bi svoju odgovornost za njeno očuvanje jasno prikazali i imenovali odgovorne osobe.

 

Kome je namenjen ISO 14001?

Svim kompanijama koje na bilo koji način utiču na zagađenje životne sredine pa je samim tim njihova obaveza i odgovornost da preduzmu sve potrebne mere da spreče dalje zagađenje eko sistema.

 

Preduslov za uvođenje standarda: ISO 9001