SWOT analiza za stratesko pozicioniranje i unapredjenje poslovanja | PMS

Stratesko pozicioniranje i unapredjenje poslovanja

SWOT analiza

 

U slučaju da želite boljitak vašoj kompaniji, odnosno ako želite da:

 • strateški pozicionirate preduzeće
 • unapredite poslovanje
 • sagledate svoje prednosti na tržištu
 • pronadjete i definišete svoje mane u odnosu na konkurenciju
 • naučite kako da prepoznate opasnosti za poslovanje
 • naučite kako da minimizirate opasnosti za poslovanje
 • pravilno procenite mogućnosti i prilike koje su ispred vas
 • naučite kako maksimalno iskoristiti prilike

 

Onda je SWOT analiza ili obuka za strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja pravo rešenje za vas.

SWOT analiza treba da ustanovi razliku između toga gde je organizacija danas i gde treba da bude u budućnosti, identifikuje moguće oblasti koje bi trebalo promeniti, i da smernice za pravovremeno i precizno sprovodjenje poslovne politike.

 

Šta je SWOT analiza?

To je jedna od najčešće korišćenih tehnika strateškog menadžmenta koju je kreirao Albert S Humphrey na Stanford univerzitetu prateći rad 500 najjačih svetskih kompanija. Ova analiza je krajnje efikasan alat za razumevanje i donošenje odluka u najrazličitijim situacijama u radu kompanije ili organizacije.

Naziv SWOT je dobila po početnim slovima sledećih reči:

Strenghts – snage

Weakness – slabosti

Opportunities – prilike (šanse)

Threats – pretnje (opasnosti)

 

SWOT analiza se obično koristi kao deo strateškog planiranja, ali može da se primeni i prilikom donošenja bilo koje druge odluke: marketinškog nastupa, razvoja novih proizvoda, razvoj novih usluga…

Sama analiza se sastoji iz četiri dela, odnosno četiri kvadrata, pri čemu gornja dva kvadrata se fokusiraju na interne stvari u samoj kompaniji (Strengths, Weakness), a donja dva kvadrata na eksterne stvari, tj. okruženje u kome posluje kompanija (Opportunities, Threats). 

To znači da je: 

Strengths – interna snage same kompanije i komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju 

Weakness – interne slabosti i nedostaci koje treba popraviti kako bi se nadmašila konkurencija

Opportunities – Mogućnosti koje postoje u spoljašnjem okruženju koje kompanija nije iskoristila, znači šanse za dalji razvoj

Threats – Pretnje u spoljašnjem okruženju koje treba redukovati na najmanji mogući način kako bi kompanija ostala na tržištu i zadržala svoje pozicije

 

SWOT analiza pomaže menadžmentu da otkrije sledeće: 

 • Šta kompanija (ustanova, organizacija) radi bolje od konkurenata?

 • Šta konkurenti rade bolje nego organizacija?

 • Da li se postojeće mogućnosti koriste na najbolji način?

 • Kako organizacija treba da reaguje na promene u spoljašnjem okruženju?

 

 

Kome je namenjena obuka?

Obuka za unapređenje poslovanja je namenjena:

 • Top menadžmentu
 • Srednjem i nižem menadžmentu
 • Osobama koje se bave poslovnom projekcijom subjekta, tj strategijskim pozicioniranjem
 • Odeljenju razvoja
 • Biznis analistima

Uvek je preporučljivo da se u okviru kompanije ovom analizom bavi više ljudi. Kako spada u red tehnika koje daju polaznu osnovu za efikasno i efektivno realizovanje ciljeva kompanije, ova analiza je  neophodna svim izvršnim i upravljačkim nivoima, od nižeg, preko srednjeg pa do top menadžmenta.

 

 

Gde se primenjuje?

Ova analiza služi za razumevanje trenutnog položaja kompanije i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se željeni cilj i ishod ostvarili. S obzirom da je ovo osnovna tehnika strategijskog menadžmenta, SWOT analiza može da se primeni kod svakog subjekta koji posluje na tržištu.

 

Cilj obuke

Osposobljavanje zaposlenih da:

 • brzo, lako i precizno determinišu snage, prilike, slabosti i pretnje kompanije.
 • produktivnije učestvuju u odlukama koje su strateški važne,
 • lakše uobliče viziju preduzeća,
 • maksimiziraju snage kompanije,
 • minimiziraju slabosti kompanije

 

 

Šta ćete naučiti?

SWOT analiza daje analitički okvir menadžmentu za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj deluje. Pretvaranje slabosti preduzeća u njegovu snagu, eliminisanje nepredvidivih situacija u pozicioniranju, pravilno i objektivno postavljanje ciljeva preduzeća.

 

Ishod obuke

Osposobljavanje svih polaznika da samostalno urade SWOT analizu, objektivno i detaljno sagledaju sve četiri polazne tačke za analizu, izvedu zaključke i pristupe izradi strategije kako prevazići slabosti, otkloniti pretnje, ojačati dobre stvari i iskoristiti ukazane šanse koje postoje.

 

Sadržaj obuke:

 • Šta je SWOT analiza
 • Svrha SWOT analize
 • Načela SWOT analize
 • Upotreba SWOT analize
 • Radionica vol. 1 (predavač daje primer polaznicima kursa)
 • Radionica vol. 2 (polaznici sami osmišljavaju primer i vrše analizu)
 • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci

 

Dodatna napomena:

Nema svrhe da se vrši SWOT analiza ako na osnovu nje ne usledi konkretan plan akcija. Zato se na kraju obuke dobija plan akcija koje treba preduzeti kako bi se iskoristile unutrašnje snage i prednosti, kao i šanse koje pruža okruženje, a sa druge strane smanjili sopstveni nedostaci, i pretnje koje postoje u poslovnom okruženju.

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 24.990

 

 

strelica

PRIJAVI SE ZA TRENING ZA POSLOVNE VEŠTINE

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

Poruka

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaje