Stratesko pozicioniranje i unapredjenje poslovanja | Project Management Srbija

Stratesko pozicioniranje i unapredjenje poslovanja

SWOT analiza

 

U slučaju da želite boljitak vašoj kompaniji, odnosno ako želite da:

 • strateški pozicionirate preduzeće
 • unapredite poslovanje
 • sagledate svoje prednosti na tržištu
 • pronadjete i definišete svoje mane u odnosu na konkurenciju
 • naučite kako da prepoznate opasnosti za poslovanje
 • naučite kako da minimizirate opasnosti za poslovanje
 • pravilno procenite mogućnosti i prilike koje su ispred vas
 • naučite kako maksimalno iskoristiti prilike

 

Onda je SWOT analiza ili obuka za strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja pravo rešenje za vas.

SWOT analiza treba da ustanovi razliku između toga gde je organizacija danas i gde treba da bude u budućnosti, identifikuje moguće oblasti koje bi trebalo promeniti, i da smernice za pravovremeno i precizno sprovodjenje poslovne politike.

 

Šta je SWOT analiza?

To je jedna od najčešće korišćenih tehnika strateškog menadžmenta koju je kreirao Albert S Humphrey na Stanford univerzitetu prateći rad 500 najjačih svetskih kompanija (Fortune 500) i razloge zašto njihovo korporativno planiranje nije uspelo. Ova analiza je krajnje efikasan alat za razumevanje i donošenje odluka u najrazličitijim situacijama u radu kompanije ili organizacije. Njegovo istraživanje je identifikovalo puno ključnih oblasti koje su bile kritične za korporativno  planiranje.

Alat kojim je moguće istražiti ove kritične oblasti je nazvao SOFT analiza. Ono što je dobro u sadašnjosti je Satisfactory (zadovoljavajuće), ono što je dobro u budućnosti je Opportunity (prilika), loše u sadašnjsoti je Fault (greška), a loše u budućnosti Threat (pretnja). Međutim, na konferencije 1964.godine Fault je promenilo ime u Weakness, Satisfactory u Strengths i dobili smo ono što sada zovemo SWOT analiza.

Dakle, naziv SWOT je nastao po početnim slovima sledećih reči:

Strenghts – snage

Weakness – slabosti

Opportunities – prilike (šanse)

Threats – pretnje (opasnosti)

 

SWOT analiza se obično koristi kao deo strateškog planiranja, ali može da se primeni i prilikom donošenja bilo koje druge odluke: marketinškog nastupa, razvoja novih proizvoda, razvoj novih usluga…

Sama analiza se sastoji iz četiri dela, odnosno četiri kvadrata, pri čemu gornja dva kvadrata se fokusiraju na interne stvari u samoj kompaniji (Strengths, Weakness), a donja dva kvadrata na eksterne stvari, tj. okruženje u kome posluje kompanija (Opportunities, Threats). 

To znači da je: 

 • Strengths/Snage – interna snage same kompanije i komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju, pozitivni opipiljivi i neopipljivi aspekti organizacije, ljudski i finansijski resursi, proizvodi, usluge, procesi, lojalnost prema brendu i slično
 • Weakness/Slabosti – interne slabosti i nedostaci koje treba popraviti kako bi se nadmašila konkurencija, sve ono što ometa organizaciju da dostigne svoje glavne ciljeve i da utiče na sopstveni rast, faktori koji ne dostižu postavljene standarde u firmi
 • Opportunities/Šanse – Uslovi i mogućnosti koje postoje u spoljašnjem okruženju koje kompanija nije iskoristila, znači šanse za dalji razvoj i veći profit. Organizacija mora da bude vrlo pažljiva i brza u prepoznavanju šansi kako bi ih iskoristila kada god se pojave 
 • Threats/Pretnje – Pretnje u spoljašnjem okruženju koje mogu da ugroze biznis, pa ih zato treba redukovati na najmanji mogući način kako bi kompanija ostala na tržištu i zadržala svoje pozicije

 

SWOT analiza pomaže menadžmentu da otkrije sledeće: 

 • Šta kompanija (ustanova, organizacija) radi bolje od konkurenata?

 • Šta konkurenti rade bolje nego organizacija?

 • Da li se postojeće mogućnosti koriste na najbolji način?

 • Kako organizacija treba da reaguje na promene u spoljašnjem okruženju?

 

 

Kome je namenjena obuka?

Obuka za unapređenje poslovanja je namenjena:

 • Vlasnicima firmi
 • Različitim nivoima menadžmenta (Top menadžment, srednji i niži menadžment)
 • Osobama koje se bave poslovnom projekcijom subjekta, tj strategijskim pozicioniranjem, biznis analistima
 • Odeljenju razvoja
 • Utvrđivanju razloga zašto tim/kompanija nije ostvarila targete i godišnje ciljeve
 • Analizi razloga za smanjenje market share-a
 • Lansiranju novog proizvoda ili usluge

Uvek je preporučljivo da se u okviru kompanije ovom analizom bavi više ljudi. Kako spada u red tehnika koje daju polaznu osnovu za efikasno i efektivno realizovanje ciljeva kompanije, ova analiza je  neophodna svim izvršnim i upravljačkim nivoima, od nižeg, preko srednjeg pa do top menadžmenta.

 Gde se primenjuje?

Ova analiza služi za razumevanje trenutnog položaja kompanije i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se željeni cilj i ishod ostvarili. S obzirom da je ovo osnovna tehnika strategijskog menadžmenta, SWOT analiza može da se primeni kod svakog privrednog subjekta koji posluje na tržištu, ali zbog svoje univerzalnosti može da se primeni i u javniom i državnom sektoru i neprofitnim organizacijama.

Faktički može se primeniti za bilo koju situaciju gde je potrebno doneti odluku, pri čemu je definisano konačno krajnje stanje, odnosno ciljevi.

 

Cilj obuke

Osposobljavanje zaposlenih da:

 • brzo, lako i precizno determinišu snage, prilike, slabosti i pretnje kompanije.
 • produktivnije učestvuju u odlukama koje su strateški važne,
 • lakše uobliče viziju preduzeća,
 • maksimiziraju snage kompanije,
 • minimiziraju slabosti kompanije

 

 

Šta ćete naučiti?

SWOT analiza daje analitički okvir menadžmentu za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj deluje. Pretvaranje slabosti preduzeća u njegovu snagu, eliminisanje nepredvidivih situacija u pozicioniranju, pravilno i objektivno postavljanje ciljeva preduzeća.

 

Ishod obuke

Osposobljavanje svih polaznika da samostalno urade SWOT analizu, objektivno i detaljno sagledaju sve četiri polazne tačke za analizu, izvedu zaključke i pristupe izradi strategije kako prevazići slabosti, otkloniti pretnje, ojačati dobre stvari i iskoristiti ukazane šanse koje postoje.

 

Sadržaj obuke:

 • Šta je SWOT analiza
 • Svrha SWOT analize
 • Načela SWOT analize
 • Upotreba SWOT analize
 • Radionica vol. 1 (predavač daje primer polaznicima kursa)
 • Radionica vol. 2 (polaznici sami osmišljavaju primer i vrše analizu)
 • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci

 

Dodatna napomena:

Nema svrhe da se vrši SWOT analiza ako na osnovu nje ne usledi konkretan plan akcija. Zato se na kraju obuke dobija plan akcija koje treba preduzeti kako bi se iskoristile unutrašnje snage i prednosti, kao i šanse koje pruža okruženje, a sa druge strane smanjili sopstveni nedostaci, i pretnje koje postoje u poslovnom okruženju.

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 24.990 + PDV

 

 

strelica

PRIJAVI SE ZA TRENING ZA SWOT ANALIZU

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

Poruka

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaje
Balansna karta
Menadžerske veštine
Biznis plan