SWOT analiza za stratesko pozicioniranje i unapredjenje poslovanja | PMS

Stratesko pozicioniranje i unapredjenje poslovanja

Zašto strateško pozicioniranje?

 

U slučaju da želite da:

 • sagledate svoje prednosti na tržištu
 • pronadjete i definišete svoje mane u odnosu na konkurenciju
 • naučite kako da prepoznate opasnosti za poslovanje
 • naučite kako da minimizirate opasnosti za poslovanje
 • pravilno procenite mogućnosti i prilike koje su ispred vas
 • naučite kako maksimalno iskoristiti prilike

 

Onda je obuka za strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja kroz SWOT analizu pravo rešenje za vas.

Ona treba da ustanovi razliku između toga gde je organizacija danas i gde treba da bude u budućnosti, identifikuje moguće oblasti koje bi trebalo promeniti, i da smernice za pravovremeno i precizno sprovodjenje poslovne politike.

 

Kome je namenjena obuka?

Obuka za strateško pozicioniranje je namenjena:

 • Top menadžmentu
 • Srednjem i nižem menadžmentu
 • Osobama koje se bave poslovnom projekcijom subjekta, tj strategijskim pozicioniranjem
 • Odeljenju razvoja
 • Biznis analistima

Uvek je preporučljivo da se u okviru kompanije ovom analizom bavi više ljudi. Kako spada u red tehnika koje daju polaznu osnovu za efikasno i efektivno realizovanje ciljeva kompanije, ova analiza je  neophodna svim izvršnim i upravljačkim nivoima, od nižeg, preko srednjeg pa do top menadžmenta.

 

Gde se primenjuje?

Ova analiza služi za razumevanje trenutnog položaja kompanije i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se željeni cilj i ishod ostvarili. S obzirom da je ovo osnovna tehnika strategijskog menadžmenta, SWOT analiza može da se primeni kod svakog subjekta koji posluje na tržištu.

 

Cilj obuke

Osposobljavanje zaposlenih da:

 • brzo, lako i precizno determinišu snage, prilike, slabosti i pretnje kompanije.
 • produktivnije učestvuju u odlukama koje su strateški važne,
 • lakše uobliče viziju preduzeća,
 • maksimiziraju snage kompanije,
 • minimiziraju slabosti kompanije

 

 

Šta ćete naučiti?

SWOT analiza daje analitički okvir menadžmentu za dobijanje relevantnih informacija organizacije o samoj sebi i okolini u kojoj deluje. Pretvaranje slabosti preduzeća u njegovu snagu, eliminisanje nepredvidivih situacija u pozicioniranju, pravilno i objektivno postavljanje ciljeva preduzeća.

 

Ishod obuke

Osposobljavanje svih polaznika da samostalno urade SWOT analizu, objektivno i detaljno sagledaju sve četiri polazne tačke za analizu, izvedu zaključke i pristupe izradi strategije kako prevazići slabosti, otkloniti pretnje, ojačati dobre stvari i iskoristiti ukazane šanse koje postoje.

 

Sadržaj obuke:

 • Šta je SWOT analiza
 • Svrha SWOT analize
 • Načela SWOT analize
 • Upotreba SWOT analize
 • Radionica vol. 1 (predavač daje primer polaznicima kursa)
 • Radionica vol. 2 (polaznici sami osmišljavaju primer i vrše analizu)
 • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 24.990

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaja