Akademija preduzetnistva - jedinstven koncept za razvoj preduzetnistva | PMS

Akademija preduzetništva

PREDUZETNIŠTVO

 

Preduzetništvo, pokretanje biznisa ili startup su slični pojmovi koji opisuju želju pojedinca da samostalno ili angažovanjem dodatnih ljudi pokrene svoju preduzetničku radnju i ostvari materijalnu dobit.

 

Šta je preduzetništvo?

Na pitanje šta je preduzetništvo možda je najbolji odgovor dr Nenada Penezića u knjizi „Kako postati preduzetnik“, gde stoji:

„Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe”.

 

Zašto preduzetništvo?

Postoji mnogobrojni razlozi zašto ljudi postaju preduzetnici, od kojih su njih pet ključni:

 • novac
 • “sam svoj gazda”
 • donošenje odluka
 • biranje tima
 • ostaviti nešto iza sebe

 

Zašto ljudi postaju preduzetnici

 

 

POČETAK

U današnje vreme, čak i u Srbiji, je veoma lako osnovati preduzetničku radnju. Reklo bi se da nikad lakše nije bilo. Potrebno je nešto malo dokumentacije, ime firme, pečat, nekih 50-ak evra za uplatu i to je sve. Imate svoju preduzetničku radnju. Postali ste preduzetnik. I šta sada?

 

PRVI IZAZOVI

Onda kreće teži posao. Treba voditi biznis i opstati na nemilosrdnom tržištu. Svaka preduzetnička radnja, odnosno preduzetništvo se sastoji iz tri važna činioca:

 • Ideja kojom želite da se bavite i da ostvarujete dobit
 • Preduzetnik – vi kao nosilac posla i pokretač biznisa, vaše lične karakteristike i navike
 • Menadžerske ili preduzetničke veštine kojima raspolažete

Ako imate fenomenalnu ideju, a niste spremni njome da se bavite, niste uporni i niste spremni da stalno gurate napred, onda je sve uzalud. Sa druge strane, ako nemate dobru ideju, onda nećete imati ni dobar rezultat.

Svake godine se osnuje na desetine hiljada firmi iz domena malih i srednjih preduzeća. I većina njih se ugasi u prve dve godine. To je prva granica koju treba savladati. Posle ide lako. Tačnije lakše.

 

 

ZASTOJ

Vrlo često je ta granica posledica dobre ideje i upornosti preduzetnika da svojom unutrašnjom snagom, voljom i upornošću „vuče“ firmu napred. Međutim, u jednom trenutku bez obzira što ste sve gore navdene već uradili„mišići“ više ne pomažu, tada znanje i veštine dolaze do izražaja. Tu se javlja onaj treći segment  preduzetništva – preduzetničke veštine. I to je najvažniji element koji pomaže da se preskoči ta prva prepreka u vidu dvogodišnjice firme.

Pored toga, preduzetnici su uvek u velikom izazovu da dođu do svojih krajnjih granica. Kada žele da predju na novu stepenicu i podignu firmu na jedan viši nivo, treba im novo znanje za novi nivo. Najčešće ga nemaju ili ne znaju kako da se uzdignu i unaprede poslovanje. Prosto, iscrpeli su sve svoje mogućnosti. Potrebne su im nove veštine.

Pomoć, može?

 

REŠENJE

Tada im je potreban jedan mali okidač, nešto novo i drugačije. Tada im je potrebna pomoć prijatelja, poznanika, konsultanta u vidu novih veština, metoda, taktike. Svakome je potrebna pomoć u nekom trenutku, pa i preduzetnicima.

Niko ne može sam da ide kroz život. Potreban je jedan mali okidač da se pređe na viši nivo.

Ako ste i vi jedan od njih, onda ste na pravom mestu jer smo osmislili ono što treba svakom preduzetniku – Akadamiju preduzetništva. 

 

ZAŠTO AKADEMIJA PREDUZETNIŠTVA?

Zato što je to jedinstveni koncept, jedan od najboljih na našem tržištu. Koncept koji pokriva sve bitne segmente preduzetništva i pomaže preduzetnicima da unaprede svoje poslovanje i da predju na taj famozni viši nivo.  

Daje preduzetnicima i menadžerima snagu i nove veštine i alate za bolje planiranje, upravljanje i kontrolu sistema. Osnažuje sve učesnike i daje im sigurnost u poslovanju i šansu da sami sebi kreiraju okruženje za veći i brži rast preduzeća.

 

 

KOME JE NAMENJENA AKADEMIJA?

Namenjena je:

 • Preduzetnicima i vlasnicima firmi koji žele da pokrenu svoju firmu na pravi način
 • Preduzetnicima i vlasnicima firmi koji žele da unaprede svoje poslovanje
 • Preduzetnicima, vlasnicima i menadžerima koji žele da nauče nove tehnike i strategije razvoja firme
 • Menadžerima koji žele da na jedan sistematičan način vode i razvijaju sektore kojima upravljaju

 

 

ŠTA JE AKADEMIJA PREDUZETNIŠTVA?

 

Akademija preduzetništva = Unapređenje poslovanja

 

Akademija preduzetništva je specijalizovan trening koji se sastoji iz pet velikih celina koje pomažu preduzetnicima da drastično unaprede svoj biznis, odnosno menadžerima da unaprede rad svojih sektora. Te celine su:

 

 1. Procesi (standardizacija načina rada)
 2. Strategija upravljanja firmom/sektorom
 3. Menadžerske/poslovne veštine
 4. Upravljanje projektima
 5. Prodajne veštine

 

Zašto je ovo stub preduzetništva?

Sve ove celine su podjednako bitne. Ne možemo da kažemo da jedna bez druge ne mogu. Mogu, ali rezultati neće biti isti. Biće daleko slabiji. Zato najbolji rezultati nastaju kombinovanjem svih ovih celina. Zato smo gledali da objedinimo sve ono što treba firmi da napreduje i da savlada svakodnevne poslovne izazove. To su ovih pet sastavnih delova Akademije preduzetništva koje su detaljno objašnjene u nastavku kako bi razumeli na koji način povezuu sve što je neophodno da se unapredi Vaše poslovanje.

Jer na kraju krajeva, Akademija preduzetništva ima samo jedan jedini cilj – unapređenje Vašeg poslovanja

 

I PROCESI – STANDARDIZACIJA NAČINA RADA

Mora da se krene od osnove,  a unutrašnja organizacija je temelj svega. Na dobrom temelju se gradi jaka i stabilna kuća. Tek kada svako u firmi/timu zna koje mu je mesto, šta se od njega očekuje i na koji način treba da radi svoj posao, onda možemo pričati o dobroj organizaciji posla.

Dakle, standardizacija procesa se svodi na:

 • jasnu podelu uloga i odgovornosti, i
 • precizno definisane korake u obavljanju posla. 

Drugim rečima, svodi se na napisane procedure koje detaljno opisuju ko, šta i kako radi, i gde se jasno zna šta treba da proizađe iz svakog koraka. I tu nije kraj. Kada se jednom definišu procedure, onda ih treba vremenom poboljšavati i unapređivati. I tako poboljšavati i unapređivati firmu. NEPRESTANO. Samo tako se možete izboriti sa konkurencijom, neprestanim usavršavanjem svoje firme.

Šta ćete naučiti?

 • Zašto je standardizacija procesa neophodna
 • Identifikacija procesa u firmi
 • Izrada procedura koje opisuju procese
 • Podela uloga i odgovornosti

 

II STRATEGIJA UPRAVLJANJA FIRMOM

„Bez ciljeva i planova, vi ste poput broda koji jedri bez odredišta“ – Fitzhugh Dodson

Kao i za sve u životu, treba vam plan. Dodajte tome jasne ciljeve, viziju i misiju zbog koje postojite, onda ste na dobrom putu. A još ako dodate adekvatnu strategiju upravljanja koja će vam pomoći da vaša firma predje od tačke A do tačke B, onda ste na idealnom putu. Onda imate balans i uhvatili ste talas uspeha.

Hvatate talas uspeha

 

Postoje različite strategije upravljanja firmom, a mi ćemo se baviti onom najučinkovitijom i najobuhvatnijom. Znači, prvog dana ćemo analizirati BSC model (Balanced ScoreCard) koji predstavlja najuravnoteženiji model upravljanja preduzećem. Njegova glavna prednost je uspostavljanje balansa između svih bitnih stvari u firmi. Akcenat  nije na samoj jednoj dimenziji firme, već podjednako na svima.

A samo kada se bavite razvojem sopstvenog znanja i znanja svojih ljudi, onda možete imati efikasne proces koji će dovesti do zavodoljnog klijenta, a koji dalje dovode do finansijske stabilnosti i profita. Jedno bez drugog neće. Jedino tako firma uravnoteženo napreduje.  Pored strategije upravljanja firmom, bavićemo se i biznis planom. Zato je ceo drugi dan namenjen izradi biznis plana

Šta ćete naučiti?

 • Kako upravljati firmom pomoću BSC modela?
 • Nivoi BSC modela (I nivo – ljudi i znanje, II nivo – procesi, III nivo – kupac/korisnik, IV nivo – finansije)
 • Kako napraviti biznis plan?

 

III MENADŽERSKE VEŠTINE

Postoji puno alata, metoda i tehnika koje mogu pomoći preduzetniku ili menadžeru da bolje vodi svoju firmu, odnosno svoj sektor. Ako su mogle da pomognu svim velikim firmama koje ih odavno primenjuju, onda mogu i Vama.

Univerzalne su, primenljive uvek i svuda, u svim firmama. Umesto da koristimo “mišiće”, ovde prelazimo na “mozak”, tj. sofisticirane tehnike. Štedimo vreme i novim, boljim pristupom, postižemo bolje rezultate. 

Cenite svoje vreme jer vreme je novac.

 

Šta ćete naučiti?

Ovde ćemo se fokusirati na tri najpotrebnije veštine:

 • SWOT analiza koja će nam pomoći da uočimo svoje prednosti i mane u odnosu na konkurenciju i pretvorimo ih u projekte čijom realizacijom ćemo ostvariti dodatne benefite za našu firmu
 • Pareto metoda ili metoda 80/20 koja će nam pomoći da budemo efikasniji i da mudro koristimo svoje vreme i svoje resurse. Sve sa ciljem da za manje uradimo više, odnosno da pametnim investiranjem vremena ostvarimo najveće rezultate
 • Efikasno upravljanje vremenom ili time management. Osnova svega je planiranje. Ako znamo kako da isplaniramo svoje vreme i da razdvojimo bitno od nebitnog, onda smo na sigurnom putu ka uspehu. Trčimo ka ostvarenju naših ciljeva jer štedimo svoje vreme i investiramo ga samo u one aktivnosti koje nas vode ka cilju.

 

IV UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Najnoviji trend u organizaciji posla je definitivno upravljanje projektima. Maltene, sve je projekat. Pa kada je tako, onda morate uhvatiti voz promena i hitno uskočiti u metodologiju projektnog menadžmenta. I to ne bilo koju metodologiju, već najbolju svetsku metodologiju – PMI metodologiju. Pokazaćemo vam smernice, odnosno korake kroz koje treba da prođe projekat od faze pokretanja, preko planiranja, realizacije, monitoringa i na kraju zatvaranja projekta. Videćete i čuti kako da ostvarite projektne ciljeve, završite ga na vreme i u predviđenom budžetu. Ako nešto krene naopako, tu su naše preporuke kako vratiti projekat na pravi put. I to nije sve, radićemo na konkretnom projektu tako da ćete osetiti rad na projektu iz prve ruke.

Ova oblast vam pomaže da lakše, brže i jednostavnije realizujete svoje poslovne ciljeve. Olakšava vam da precizno definišete koje aktivnosti čine vaš projekat, koji ljudi/resursi su vam potrebni, koliko će trajati i na kraju koliko će koštati. To je ono što vam je neophodno. Prava metodologija da ubrzamo projekte i da dodamo brzinu našoj firmi. 

Dodajete brzinu

 

Šta ćete naučiti?

 • Kako napraviti projektni zadatak
 • Kako definisati šta čini projekat
 • Kako napraviti Gant dijagram
 • Kako napraviti budžet projekta
 • Kvalitet, ljudski resursi, komunikacija, rizici, zainteresovane strane, nabavke
 • Kako vratiti projekat na pravi put

 

V PRODAJNE VEŠTINE

I sve je to super, zategli smo sve procese i firmi, svako zna šta treba da radi, imamo strategiju kako upravljati firmom, znamo gde želimo da stignemo, imamo dovoljno menadžerskih veština, usavršili smo vođenje projekata. Odlično napedujemo, ostaje nam samo da prionemo na prodaju. Poslednja, ali nikako najmanje bitna veštine je veština prodaje. Ona nam omogućava da svoje usluge/proizvode prodamo i ostvarimo materijalnu dobit zbog koje smo i osnovali preduzetničku radnju. Ona je srž svega.

Šta čete naučiti?

 • Kako poboljšati prodaju?
 • Poboljšanje konkretnih prodajnih veština i tehnika
 • Smanjenje troškova prodaje
 • Povećanje produktivnosti menadžera prodaje
 • Homogenizacija prodajnog tima
 • Razvijanje dodatne motivacije za prodaju

 

 

AKADEMIJA PREDUZETNIŠTVA – PLAN RADA

 

NAZIV OBUKE TRAJANJE PERIOD
Upravljanje projektima 2 dana 12. i 13.septembar
Planiranje vremena i Pareto metoda 1 dan Polovina oktobra
Procesi: Standardizacija procesa u firmi  1 dan Polovina oktobra
SWOT analiza

Strategija upravljanja firmom (Balansna karta)

Izrada biznis plana

2 dana Polovina novembra
Veština prodaje 1 dan Polovina decembra
Ukupno 7 dana  3 meseca

 

ZAKLJUČAK:

Akademija preduzetništva je zaista JEDINSTVEN paket koji obuhvata sve one segmete koji su neophodni za unapređenje poslovanja.

 

Pažljivo je koncipirana na osnovu najčešćih poslovnih izazova sa kojima se sreću firme u Srbiji i regionu. Ima za cilj povećanja znanja preduzetnika i menadžera kako bi unapredili svoju firmu, odnosno sektor koji vode. Znanje stečeno na Akadamiji preduzetništva je specifično, konkretno i primenjivo uvek i svuda. Potpuno je nebitno kojom delatnošću se bavite, odnosno u kojoj grani industrije poslujete jer su tehnike i alati koji se nauče na Akademiji univerzalni.

 

Trajanje: 3 meseca

Broj treninga: 8

Broj trening dana: 7

Broj predavača: 4

 

ZAŠTO MI?

Zato što smo radili sa najvećim firmama iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i zato što imamo iskusne predavače. 

 

 

 

PREDAVAČI

 • Aleksandar – vlasnik agencije, predavač za projektni menadžment, autor sedam kurseva iz projektnog menadžmenta (upravljanje projektima: osnovni i napredni kurs, upravljanje rizicima na projektu, upravljanje komunikacijom, portfolio menadžment, MS Project: osnovni i napredni kurs). Poseduje višegodišnje iskustvo u treninzima i konsaltingu iz domena projektnog menadžmenta. Održao je više od 100 projekt menadžment treninga, u više od 60 kompanija.
 • Milena – konsultant za ISO standarde, sa dugogodišnjim iskustvom kako u primeni, tako i u uvodjenju ISO standarda. Ima preko deset implementacija različitih ISO standarda: ISO 9001 – kvalitet, 14001 – zašitita životne sredine, OHSAS 18001/ISO 45001 – bezbednost i zdravlje na radu, 27001 – bezbednost i zaštita informacija, 50001 – energetska efikasnost, 17100 – prevodilačke usluge… Autor i predavač na kursu Procesi: standardizacija procesa u firmi
 • Miloš –  Član udruženja ekonomista Evrope, predavač na Visokoj poslovnoj školi, master ekonomije na smeru poslovno upravljanje i doktorand na Industrijskom inženjerstvu i inženjerskom menadžmentu. Predaje strategijski menadžment, biznis plan i SWOT analizu.
 • Boban – predavač za poslednji kurs u razvoju preduzetništva, tj. veštine prodaje. Iskusni je menadžer prodaje koji je zadnjih 15 godina bio u prodaji prvo kao saradnik prodaje, a ubrzo kao sales manager, odnosno rukovodilac prodajnog tima gde je vodio sektor i obučavao mlađe kolege

 

 

INVESTICIJA U RAZVOJ FIRME:

Investicija: SAMO 79.990 RSD  (vrednost svih treninga preko 150.000)

Plaćanje u celosti, ili na tri mesečne rate po 27.990 RSD

 

 

 

Kao što vidite, Akademija preduzetništva se sastoji iz sedam intenzivnih trening dana. Sa vama će raditi četiri predavača, vrhunskih profesionalaca u svojim oblastima. Akademija traje tri meseca i u tom periodu ćete imate vremena da stalno mislite o svojoj firmi, primenjujete naučeno i dozvolite sebi da napredujete. Imaćete vremena da sve tehnike isprobate u praksi i vidite kako zaista deluju. Osetićete kako rastete.

 

DODATNE POVOLJNOSTI

 • Dobićete pristup online treningu Ekspert za samopouzdanje i poslovnu komunikaciju (vrednost 3.990)
 • Dobićete pristup zatvorenoj Facebook grupi gde ćemo dodatno komunicirati i razmenjivati ideje o samoj obuci i temama sa Akademije preduzetništva

 

ŠTA ĆETE ZNATI NA KRAJU AKADEMIJE?

 • Da napravite projekte
 • Da efikasno planirate vreme
 • Da napravite procedure za sve procese u firmi
 • Da pametno primenjujete ono što deluje i da sa 20% angažovanja dobijete 80% rezultata (Pareto metoda)
 • Da istaknete prednosti koje imate kao preduzetnik/firma, a da smanjite svoje slabosti (SWOT analiza)
 • Da napravite biznis plan
 • Da napravite strategiju razvoja firme u vidu balanse karte i
 • Da odredite merljive parametre za praćenje razvoja firme
 • Da ovladate veštinom prodaje

 

DODATNA GARANCIJA

Garantujemo 100% povraćaja novca ukoliko niste zadovoljni obukom. Zašto? Zato što znamo šta nudimo i zato što znamo da ćete dobiti dobre ideje za unapređenje poslovanja.

 

Zato požurite, iskoristite priliku i rezervišite svoje mesto. Vaša firma od vas zavisi!

 

strelica

PRIJAVI SE ZA AKADEMIJU PREDUZETNIŠTVA

 

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka