Sta je biznis plan, pisanje biznis plana | Project Management Srbija

Biznis plan

Biznis plan

Biznis plan

Šta je biznis plan?

Najvažniji korak u realizaciji poslovnog projekta jeste izrada biznis plana. Biznis plan je dokument u kome je definisana vaša poslovna ideja i načini njene realizacije.

Biznis plan je opis celokupnog projekta koji prikazuje kuda treba ići i kako tamo stići. Biznis plan je neophodan pri definisanju strategije projekta, kao i pri proveri poslovne ideje i opravdanosti ulaska u određeni projekat.

Biznis plan
Dobar biznis plan omogućava onima koji realizuju projekat da prate napredovanje i realizaciju projekta, kao i da preduprede probleme i spreče propadanje ako nešto pođe kako ne treba. Pisanje biznis plana je od presudnog značaja i prilikom podnošenja zahteva za dobijanje finansijskih sredstava, na osnovu čega će se potencijalni investitori i finansijeri projekta bliže upoznati sa prirodom vašeg projekta.

Praksa pokazuje da najbolje ideje često ne dobijaju finansijsku podršku, već one koje su prezentirane kroz detaljan i dobro urađen biznis plan. To ne znači da je biznis plan sam po sebi dovoljna garancija uspeha.

Kako da napravim biznis plan?

Pisanje biznis plana je detaljan i umno intenzivan posao koji zahteva kvalitetnu pripremu. Pre početka pisanja biznis plana neophodno je prikupiti i organizovati potrebnu dokumentaciju, verifikovati tačnost informacija i izvršiti potrebne analize. Treba se držati sledećih pravila:

1. Definišite kome je namenjen biznis plan – za koga pišete biznis plan i u koju svrhu.

2. Napravite strukturu biznis plana – potrebno je da napravite novu strukturu i jasno definišete koje teme ćete adresirati u biznis planu.

3. Definišite oblasti gde vam je potrebna stručna pomoć – u pravljenju biznis plana neophodno je da svaki deo bude stručno obrađen i da su u dokumentu prezentovane informacije tačne i verodostojne. Iz tog razloga, odredite koje oblasti ćete uraditi samostalno, a za koje oblasti ćete potražiti stručnu pomoć. Ako ste, na primer, slabi u izradi finansijskih pokazatelja i projekcija, savetujemo vam da potražite stručnu pomoć.

4. Identifikujte vaš menadžment tim – pre početka rada na biznis planu, potrebno je da znate ko će biti ključni ljudi u vašem preduzeću, kako biste mogli da njihove kvalitete i doprinos uspehu vašeg poslovanja predstavite u biznis planu. Takođe, neophodno je da znate snage i slabosti vaših ključnih ljudi, kako biste u sekciji biznis plana OPERATIVNI PLAN predstavili koji su vam ljudski kadrovi potrebni i koji su njihovi potrebni kvaliteti. U samoj analizi poslovne ideje moraćete da analizirate vaše tržište potrebe okoline ili grada u kome planirate da realizujete projekat i naravno da analizirate konkurenciju, kako biste došli do potrebnih informacija. U pripremi za rad na biznis planu potrebno je da produbite vašu analizu i u potpunosti sagledate i naučite što više o vašoj ciljnoj grupi.

5. Pripremite dokumentaciju koju planirate da stavite kao prilog biznis plana – Da li imate definisane i napisane ugovore, poslovne procedure, uverenja, itd.? Potrebno je da svu dokumentaciju koja može da bude od koristi čitaocu prikupite i pripremite za sekciju PRILOG.

Povezane teme:

Biznis plan

Finansijsko planiranje

Jedan komentar na “Biznis plan