Alati za upravljanje kvalitetom projekta - Ishikawa dijagram | Project Management Srbija

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom na projektu

 

Postoje razni alati za upravljanje kvalitetom na projektima. Razlog zbog čega se primenjuju ovi alati su višestruke prednosti koje se ogledaju u sledećem:

– smanjenje troškova grešaka

– smanjenje materijalnih troškova

– smanjenje rizika

– stvaranje mogućnosti za procene dogadjanja

– lakše upravljanje kvalitetom

 

Jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih, a ujedno i jedan od najjednostvnijih alata je Ishikawa dijagram ili uzročno-posledični dijagram.

 

Ishikawa dijagram

Ishikawa dijagram je alat koji je pronašao Kaoro Ishikawa koji se, zbog svog izgleda, naziva i dijagram riblje kosti. Cilj ovog alata, odnosno metode je da sistematizuje znanje i da omogući uzročno-posledičnu analizu. Ishikawa dijagram je alat koji se koristi za razmatranje i prikazivanje odnosa izmedju date posledice i njenih potencijalnih uzroka. Korisiti se 7M princip na osnovu koga se svi uzroci grupišu u sedam kategorija tako da njihov vizuelni izgled podseća na riblju kost.

Ovih 7M kategorija koje se koristi u ovom alatu su:

 1. Man – čovek (bilo koji učesnici projekta)
 2. Machine – mašina (oprema, mašine, računari, alati…)
 3. Material – materijal (sirovi materijal, papir, delovi bilo koji materijal koji je potreban za pravljenje finalnog proizvoda)
 4. Method – metoda (procedure, polise, pravila rada, zakonska regulativa)
 5. Management – menadžment (upravljanje projektom, top menadžment preduzeća)
 6. Measure – mera (podaci dobijeni merenjem radi evaluacije kvaliteta)
 7. Milleu – sredina ili okruženje (lokacija, vreme, temperatura, kultura okruženja)

Kako se koristi alat?

Ishikawa dijagram se pravi tako što se formira skelet ribe na čijoj krajnjoj desnoj strani se nalazi posledica koju analiziramo – koren dijagrama. Na središnji deo skeleta ribe („kičmu“) se nadovezuju glavne kategorije prema 7M principu. Svakoj kategoriji se dopisuju uzroci koji su sastavni deo te kategorije,  a mogu izazvati traženu posledicu.  Jedna kategorija može imati više podkategorija kojima se dodeljuju uzroci.

Pitanja koja treba postaviti prilikom koriščenja ovog alata su:

 • Šta utiče na posledicu?
 • Ko? Kako? Zašto?

Primer Ishikawa dijagrama

ishikawa dijagram - alat za kvalitet

 

 Primena Ishikawa dijagrama

Prednost ovog alata je njegova univerzalnost. Ovaj alat se može koristiti za kontrolu kvaliteta na projektu, a može se koristiti za bilo koju vrstu kontrole kvaliteta. Takodje, može se koristiti za bilo koju vrstu analize uzročno-posledičnih veza. Definitivno je jedan on najjednostavnijih i najpraktičnijih alata.


Srodne teme:

Pareto princip

Jedan komentar na “Alati za upravljanje kvalitetom projekta

 1. alati

  Pored Ishikawa dijagrama, mogu se koristiti i drugi alati kvaliteta: Pareto dijagram, statisticke metode, root-cause analiza i druge