Šta je User Story

User Story

User story je sastavni deo agilnog projektnog menadžmenta koji pomaže da se fokus pomeri sa pisanja o zahtevima na razgovor o njima. Sve agilne korisničke priče uključuju napisane rečenice i, što je još važnije, niz razgovora o željenoj funkcionalnosti. Sastavni je deo našeg scrum master treninga.

Šta je User Story?

User Story (korisnička priča) je mala jedinica rada u Agile projektima. To je kratko, pismeno objašnjenje potreba određenog korisnika i načina na koji se ona može ispuniti. U korisničkoj priči nema mesta za žargon. Korisnička priča je napisana na lako dostupnom jeziku kako bi pružila jasnu sliku o tome šta korisniku treba. Napisana je jezikom koji je razumljiv kako krajnjem korisniku tako i onome koji treba da je sprovede u delo. O tehničkim detaljima se može razgovarati u kasnijoj fazi.

Svaka korisnička priča uključuje zahtev u kratkom obliku koji se završava u jednoj Agile iteraciji ili sprintu. Timovi mere složenost svojih korisničkih priča, odnosno rade njihovu procenu pomoću Story Points-a, pomažući im da precizno procene koliko će trajati određeni zahtev.

Dakle, korisnička priča ili user story je alat koji se najčešće koristi u agilnom razvoju softvera i upravljanju proizvodima za predstavljanje najmanje jedinice posla. Pruža neformalan opis karakteristika softvera ili proizvoda iz perspektive krajnjeg korisnika.

 „Krajnji korisnik“ u ovom scenariju se ne odnosi nužno na spoljne krajnje korisnike u konvencionalnom smislu. Oni mogu biti interni klijenti ili kolege u vašoj organizaciji koji zavise od rezultata vašeg tima, a takođe daju razvojnom timu razumevanje vrednosti onoga što rade i zašto to rade. Obično se beleže na indeksnim karticama ili softveru za upravljanje projektima.  

Kreiranje User Story

U scrumu, user story se dodaje u sprintove i pretvara u konkretne aktivosti koje se realizuju tokom trajanja sprinta. Upravo ovaj rad na korisničkim pričama pomaže timovima da postanu bolji u proceni i planiranju sprinta, što dovodi do preciznijeg predviđanja i veće agilnosti.

User stories su takođe gradivni blokovi većih agilnih okvira kao što su epics i features. Epic se sastoji iz više feature-a, a jedan feature sadrži niz user stories (korisničkih priča).

Šablon za User Story

User stories, korisničke priče, prate jednostavan šablon. Odabrani format korisničke priče će opisati „ko“, ​​„šta“ i „zašto“ određenog zahteva.

  • Ko želi nešto?
  • Šta želi?
  • Zašto to žele?

Sledeći šablon je jedan od najčešćih:

„Kao [uloga – osoba], želim da [delujem – akcija], tako da mogu [korist – vrednost].“

Evo kako izgleda svaka od komponenti u ovoj rečenici:

  • Uloga predstavlja osobu koja bi bila u interakciji sa sistemom.
  • Želja ili akcija se odnosi na sistem ponašanja. Ova akcija je glavna i jedinstvena za svaku korisničku priču.
  • Tako da, to se odnosi na stvarnu reč rezultat ili koristi, koja je spoljašnja u odnosu na sistem i nije funkcionalna. Moguće je da mnoge priče dele istu pojavu o prednostima.

Kako se pravi User Story – šest koraka za pisanje korisničkih priča

Ako želite praktičan savet o tome kako da napravite user story, koristite ovih šest koraka kao vodič.

Korak 1 – Navedite kriterijume za prihvatanje User Story

Definition of Done je skup kriterijuma koji treba da budu ispunjeni da bi se vaša korisnička priča smatrala potpunom. Definišite specifične kriterijume prihvatanja za svaku korisničku priču (Acceptance Criteria) i koristite je kao kontrolnu listu.

Korak 2 – Istraživanje o ličnostima korisnika

Sprovedite opsežno istraživanje korisnika kreiranjem anketa i fokus grupa. Analizirajte svoje podatke i potražite obrasce da biste identifikovali persone vaših ključnih korisnika.

Korak 3Kreirajte zadatke

Razbijte svoju korisničku priču na brojne zadatke kako biste je učinili lakšom za upravljanje. Ako je to složen zahtev, možete dodati i podzadatke. Uključite detaljne opise, tako da je vaš tim usklađen sa onim što svaki zadatak zahteva.

Korak 4Priče na mapi

Koristite mapiranje priča da strukturirate rad u velikom procesu. U ovom slučaju, vaše korisničke priče će imati oblik naručenih koraka.

Korak 5 Zatražite povratne informacije

Razgovarajte sa korisnicima i potencijalnim kupcima da biste saznali šta žele. Pitajte ih za mišljenje o postojećim proizvodima ili da li imaju predloge za nove funkcije. Uključite ove povratne informacije u svoju korisničku priču.

Korak 6 –  Razgovarajte o vremenu

Vreme je osetljiva tema. Mnogi razvojni timovi izbegavaju diskusije o vremenu, oslanjajući se umesto toga na svoje okvire za procenu. Pošto bi korisnička priča trebalo da se završi u jednom sprintu, ona za koju bi moglo biti potrebno više vremena treba da se razbije na više manjih priča.

Zašto koristiti User Story?

Zašto uopšte pisati korisničke priče? Naravno zato što nude brojne prednosti za Agile projekat.

Sa korisničkim pričama stavljate korisnike u centar razgovora o tome šta da dodate ili promenite u softverskom proizvodu. One su otelotvorenje prvog principa iza Agilnog manifesta.

Sa korisničkim pričama dajete razvojnom timu kontekst i razlog onoga što stvaraju. To im pomaže da shvate kako obezbeđuju vrednost za poslovanje i da zadrže na umu korisnika odnosno kupca. Korisničke priče pružaju suštinu potrebnu da im se odredi prioritet.

Prednosti pisanja User Stories

Ovo su neke od prednosti:

Pojednostavljeni format

Korisničke priče su napisane lako razumljivim jezikom. Ovo eliminiše zabunu i olakšava razumevanje onoga što kupac traži.

Povećana fleksibilnost

Pošto korisničke priče ne ulaze u tehničke detalje, mogu se oblikovati tako da odgovaraju promenljivim situacijama.

Poboljšana saradnja

Kada su članovi tima usklađeni oko jednog cilja, mogu bolje da rade zajedno i lakše sarađuju sa drugim zainteresovanim stranama na projektu.

Kreativna rešenja

User story podstiče tim da kritički i kreativno razmišlja o tome kako najbolje doći do krajnjeg cilja.

Povećana transparentnost

Indeksne kartice na kojima su napisane korisničke priče su vidljive svima. Ovo omogućava lakše razumevanje, saradnju i brzo donošenje odluke. A pošto je sve transparentno, postoji značajno smanjenje količine rizika sa kojim se tim susreće.


Srodne teme:

Scrum Master kurs

Kada je User Story spremna za sprint?