ISO standardi – 23 najveće zablude

Najčešći mitovi o ISO standardima

ISO standardi obuhvataju širok spektar oblasti, uključujući kvalitet, zaštitu životne sredine, upravljanje bezbednošću informacija, energetsku efikasnost, zdravstvene usluge, bezbednost hrane, finansijske usluge, informacione tehnologije i mnoge druge oblasti.

Implementacija ISO standarda može doneti mnoge koristi organizacijama, uključujući poboljšanje efikasnosti, povećanje konkurentnosti na tržištu, unapređenje reputacije i zadovoljstvo kupaca, kao i smanjenje troškova i rizika poslovanja. Međutim, često oko ovih standarda postoje brojne zablude koje mogu obeshrabriti organizacije da ih usvoje ili iskoriste u punom potencijalu.

ISO standardi – 23 najveće zablude

Evo pregleda 23 najčešće zablude o ISO standardima:

1. ISO je samo za velike kompanije

Ova zabluda dovodi do pogrešnog mišljenja da su ISO standardi relevantni samo za velike organizacije. ISO standardi su jednako relevantni i za male i srednje organizacije, kao i za velike korporacije.

2. ISO standardi su previše skupi za implementaciju

Postoji percepcija da je implementacija ISO standarda finansijski zahtevna. Dok implementacija može zahtevati određene početne investicije koje opet nisu velike, dugoročne koristi kao što su poboljšana efikasnost i smanjenje gubitaka mogu nadmašiti ove investicije.

3. ISO stvara previse dokumentacije

Postoji pogrešno mišljenje da uvođenje ISO standarda stvara samo previše dokumentacije i papirologije. Dokumentacija je važan deo, ali implementacija standarda zahteva sistematičan pristup upravljanju procesima i usmerena je na poboljšanje samih procesa i sistema.

4. Samo za proizvodne i tehnički kompanije

Postoji zabluda da su ISO standardi relevantni samo za kompanije koje se bave proizvodnom delatnošću ili su tehnički orijentisane. ISO standardi se primenjuju u svim sektorima, uključujući usluge, obrazovanje, administraciju, finansijem, zdravstvo, javni sektor…

5. Jednokratni proces

Postoji mišljenje da je implementacija ISO standarda jednokratni proces koji se završava dobijanjem sertifikata. Međutim, održavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardom zahteva kontinuirano praćenje i poboljšanja.

6. Garancija kvaliteta proizvoda

ISO sertifikacija ne garantuje automatski kvalitet proizvoda ili usluga. Ona pruža strukturu za upravljanje procesima koji doprinose kvalitetu, ali sama po sebi ne garantuje kvalitet.

7. Previše birokratski

Implementacija ISO standarda ne mora dovesti do prevelike birokratizacije, već naprotiv, teži efikasnosti i smanjenju administrativnog opterećenja.

8. Samo za profitne organizacije

Postoji zabluda da su ISO standardi relevantni samo za profitne organizacije. ISO standardi se primenjuju jednako i u neprofitnim organizacijama, kao i u javnom sektoru.

9. Samo za stručnjake

Postoji strah da je implementacija ISO standarda previše kompleksna i zahteva visok nivo stručnosti. Tačno je da implementacija ISO standarda može biti izazovna, ali uz odgovarajuću podršku i obuku, ISO standardi se mogu uspešno implementirati u organizacijama svih nivoa stručnosti.

10. Nepotrebna investicija

Mišljenje je da je implementacija ISO standarda nepotrebna investicija ako organizacija već dobro funkcioniše. Implementacija ISO standarda može pomoći organizaciji da identifikuje oblasti za poboljšanje i postane konkurentnija. Cilj standarda je dostizanje zadatih godišnjih ciljeva kroz neprekidno usavršavanje organizacije,

11. Samo za određene zemlje

Jedna od zabluda je da su ISO standardi relevantni samo za određene zemlje ili tržišta. Međutim, ISO standardi su međunarodno priznati i primenjuju se širom sveta.

12. Automatski uspeh na tržištu

Postoji zabluda da će ISO sertifikacija automatski dovesti do veće konkurentnosti na tržištu. Dok ISO standardi mogu poboljšati reputaciju organizacije, uspeh na tržištu zavisi i od mnogo drugih faktora.

13. Samo za procese kvaliteta

Zabluda je takođe da su ISO standardi relevantni samo za procese kvaliteta. ISO standardi pokrivaju širi spektar aspekata, uključujući upravljanje životnim ciklusom proizvoda, upravljanje životnom sredinom, upravljanje bezbednošću informacija i mnoge druge oblasti.

14. Samostalna implementacija nije moguća

Postoji mišljenje da organizacije ne mogu samostalno implementirati ISO standarde bez eksterne podrške. I to je moguće, ali je naravno mnogo teže i vrmenski zahtevnije nego da imate podršku specijalizovanih firmi koje se time bave i koje iza sebe imaju 100+ takvih projekata. Samim tim, eksterna podrška može biti od ključne važnosti za uspešnu implementaciju i sertifikaciju.

15. ISO garantuje usklađenost sa zakonima

Mišljenje je da ISO sertifikacija garantuje automatsku usklađenost sa zakonima i propisima. Dok ISO standardi mogu pomoći organizacijama da identifikuju relevantne zahteve, usklađenost sa zakonima zavisi od dodatnih faktora.

16. Samo za dugoročne planove

ISO standardi mogu doneti koristi i na kratkoročnom nivou, ne samo na dugoročnom.

17. Bez prave koristi za organizaciju

ISO standardi mogu doneti brojne koristi, uključujući poboljšanu reputaciju, povećanu efikasnost i smanjene troškove.

18. Samo za menadžment

Implementacija ISO standarda zahteva angažovanje svih nivoa organizacije, ne samo menadžmenta. I pomaže i menadžmenti i zaposlenima da rade na unapređenju svog načina rada.

19. Izuzetno vremenski zahtevno

Implementacija ISO standarda može biti vremenski zahtevna, ali planiranje i pravilna organizacija mogu olakšati proces. Kod nas uvođenje standarda ISO 9001 traje od 15 do 20 dana. Daleko od toga da je vremenski zahtevno.

20. Zahteva prekidanje svakodnevnih aktivnosti

Implementacija ISO standarda ne mora nužno zahtevati prekid svakodnevnih aktivnosti, već može biti integrisana u postojeće procese.

21. Samo za organizacije koje imaju problema sa kvalitetom

ISO standardi su korisni i za organizacije koje nemaju ozbiljne probleme sa kvalitetom, jer mogu pomoći u održavanju visokih standarda.

22. Samo za organizacije koje žele sertifikat

Implementacija ISO standarda može doneti koristi i bez formalne sertifikacije, jer pruža strukturu za unapređenje procesa i sistema.

23. Neophodno je zapošljavanje dodatnog osoblja

Implementacija ISO standarda može zahtevati angažovanje dodatnog osoblja, ali pravilna obuka postojećeg osoblja može biti dovoljna.

Zaključak

Iako implementacija ISO standarda može biti izazovna, koristi koje organizacije mogu ostvariti su višestruke i dugoročne. ISO standardi pružaju okvir za postizanje i održavanje visokih standarda poslovanja, promovišu odgovornost prema zaposlenima, kupcima i društvu i doprinose održivom razvoju organizacija i zajednica.

ISO standardi su alat koji organizacijama omogućava da postanu efikasnije, konkurentnije i održivije, dok istovremeno pružaju poverenje i sigurnost njihovim zainteresovanim stranama. Implementacija ISO standarda nije samo poslovna obaveza, već i prilika za organizacije da postanu lideri u svojoj industriji i doprinesu pozitivnim promenama u društvu.

Srodne teme:


UVOĐENJE ISO STANDARDA