Formiranje tima | Project Management Srbija

Formiranje tima

Formiranje tima

Formiranje tima

FORMIRANJA TIMA

(TAKMANOV MODEL IZGRADNJE TIMA)

Šta je tim?

Grupa ljudi koja ulaže zajedničke napore da ostvari zajednički cilj. To je sinergija znanja i veština svih članova tima. U timu svi dobijaju, svi postižu više.

T – team
E – everyone
A – achieve
M – more

Koncept četvoroetapnog modela izgradnje tima je originalno predložio još B.NJ.Tuchman 1965. godine, koji je identifikovao četiri faze kroz koje prolaze svi timovi u toku svoje transformacije ka efikasnom radnom timu.

Faze formiranja tima

1. Formiranje tima [Forming]

2. Pobunjivanje tima [Storming]

3. Normiranje tima [Norming]

4. Delovanje tima [Performing]

Tim - formiranje timaSvakoj fazi pridružene su specifične karakteristike, aktivnosti tima i menadžersko vođenje izgradnje tima. Ovaj koncept je kasnije redefinisan i razvijan od mnogih. Danas ovaj model uživa široku primenu u svetu, kao moćan model za planiranje razvoja tima. On je najčešće polazna tačka za identifikovanje kritičnih faktora uspeha, potrebnih profila veština, i razvoja članova tima. Ovaj model omogućuje određivanje dinamike razvoja tima, merenje napretka tima, određivanje kritičnih tački, faktora razvoja tima, donošenje potrebnih odluka, određivanje neophodnih akcija i potrebnih resursa za optimalno funkcionisanje tima.

Kao minimum, faktori koji moraju biti definisani za svaku od četiri navedene faze su:

– kritični faktori uspeha, neophodni da tim funkcioniše efikasno,

– odluke koje mora doneti menadžment,

– odluke koje donosi tim,

– odluke koje donose tim i menadžment zajednički, čime su definisane odgovornosti pojedinca i funkcionisanje tima kao celine,

– akcije koje moraju biti preduzete od strane menadžmenta tima, i zajedničke akcije, sa tačno definisanim zadacima članova tima i tima u celini,

– potrebni resursi i proces odobrenja i nabavke resursa,

– specifični rezultati koji se moraju ostvariti u toku svake od faza formiranja tima.

Na početku formiranje tima, neophodan je stil upravljanja direktivama i naredbama, dok u dostizanju zrelosti tima, tim postaje samoupravljiv, i vođenje tima dobija sekundarnu ulogu.

To su sledeće četiri faze:

1. Formiranje tima

U ovoj fazi ključni članovi tima definišu misiju tima. Komunikacija teče uglavnom u jednom smeru, od projektovanog vođe tima( project menadžer), top menadžmenta i sponzora tima, ka članovima tima. U ovom momentu, ovo i nije pravi tim, već grupa -kolekcija ljudi sa različitim prethodnim iskustvima, znanjima i stavovima. Nervoza, sukobi, i zbrka u podeli uloga je visoka u ovoj fazi, dok su poverenje članova jednih u druge, posvećenost i respekt veoma niski. Ova faza zahteva vođstvo koje obezbeđuje jasne direktive, vođstvo, deljenje vizije sa članovima tima, i jak nadzor.

2. Pobuna tima

U ovoj fazi tim je praktično formiran, članovi tima sve bolje shvataju svoje zadatke, dužnosti i obaveze, kao i ulogu ostalih članova tima i međusobne relacije među članovima. Učesnici sagledavaju proces funkcionisanja tima i daju sopstvene sugestije za poboljšanje funkcionisanja. Sve više, članovi tima stiču sposobnost za samonadzor i upravljanje. Članovi tima generišu norme funkcionisanja. U toku uigravanja tima u ovoj fazi i dalje su prisutni nervoza i napetost, nesnalaženje pojedinaca, a međusobno poverenje je još uvek nisko, ali raste vremenom, kao i posvećenost onih koji nalaze svoje mesto u timu. U ovoj fazi, vođa tima mora povesti mnogo računa o ljudskim aspektima funkcionisanja tima – izboriti se sa konfliktima u timu, načinima interakcije članova tima, obezbeđenjem povratnih informacija od članova tima, izgradnji poverenja i saradnje među članovima tima, itd.

3. Normiranje tima

U ovoj fazi članovi tima počinju da se osećaju udobno na svojim mestima u timu. Razumeju svoju ulogu i zadatke, kao i ulogu ostalih članova i dobro funkcionišu kao članovi tima. Tim kao celina se objedinjuje, i prilagođava svome okruženju. Poverenje među članovima, poštovanje ostalih članova i posvećenost ostvarenju ciljeva tima jača u ovoj fazi, kao i komunikacija među članovima i komunikacija tima sa okruženjem. Menadžeri i vođa tima sve više svoja ovlašćenja prepuštaju članovima tima koji postaju sposobni za samostalno donošenje odluka na bazi sopstvene ekspertize. Vođa tima i dalje mora voditi računa o međuljudskim odnosima u timu, njegovoj integraciji, jačanju poverenja među članovima tima i okruženja prema timu, merenju performansi tima i ostvarenju zadatih ciljeva.

4. Delovanje tima

U ovoj fazi tim je visoko ujedinjen i svi članovi su posvećeni postizanju ciljeva tima. Tim postaje “samoupravljiv”, odnosno stiže sposobnost funkcionisanja bez direktnog upravljanja i nadzora putem neposrednih naređenja i direktiva. Vođstvo tima je zasnovano na poverenju, poštovanju, i kredibilitetu. Potreba za spoljnim nadzorom i supervizijom su minimalni. Ova faza najkraće traje.

Treba napomenuti nakon svega, da se mogu “preskakati” faze, npr iz faze formiranja tima moze preći u fazu normiranja, ukoliko se članovi brzo prilagođavaju i napredni su. Može se čak i desiti da zbog npr. prividno rešenih, a ustvari ne raščišćenih problema još u drugoj fazi, tim iz faze delovanja može vratiti u fazu pobune.


Srodne teme:

Uspešan tim