Kako napraviti uspešan tim | Project Management Srbija

Kako napraviti uspešan tim

Kako napraviti uspešan tim

Kako napraviti uspešan tim

Uspešan tim

Upravljanje projektima je usko povezamo sa timom i timskim radom. Za upravljanje projektima potreban je uspešan tim, a za uspešan tim je potreban timski rad jer tim nije grupa ljudi koja se okupilo bez razloga.

Uspešan tim
Tim je grupa ljudi koja udružuje svoja znanja i veštine i koja ima zajednički cilj. Tim je sinergija pojedinačnih znanja, veština i mogućnosti članova tima. Da bi dobili uspešan tim – tim sa visokim performansama, potrebno je zadovoljiti šest elemenata.

1. Timski rad ili učestvovanje u radu tima

Učestovanje u radu tima znači naizmenično smenjivanje onih koji pišu izveštaje sa sastanaka, postizanje konsensuza oko vizija i ciljeva tima. Svi bi trebalo da učestvuju u tome i da doživljavaju ciljeve i viziju tima kao svoje sopstvene.

2. Definisanje ciljeva

Definisati ciljeve koje tim treba da realizuje. Raditi na realizaciji ciljeva uz nedeljne izveštaje – šta je urađeno, šta nije, šta je trebalo da se odradi i do kada.

3. Fokusiranost na zadatke

Uspešan tim je fokusiran na zadatke. Pratiti realizaciju zadataka kroz gore navedene nedeljne izveštaje. Za svaku aktivnost, svaki zadatak, mora da postoji odgovorna osoba i rok za realizaciju aktivnosti. Govoriti o povezanosti izmedju zadataka i ciljeva, tj. konačnog rezultata

4. Inovativativnost

Uspešan tim je inovativan. Preporučuje se diskusija sa celim timom o novim idejama. Ohrabrivati ljude da pričaju o novim idejama, pitati ih za mišljenje, komentare, predloge. Podsticati na brainstorming – oluju ideja koao dobru metodu za pronalaženje novih ideja.

5. Rešavanje problema

Tim sa visokim performansama rešava probleme. Obučiti članove tima za potrebne aktivnosti. Slušati šta ostali članovi tima imaju da kažu. Struktuirati odluke koje vode ka rešenju problema. Obrazložiti rešenja.

6. Komunikativnost

Naravno da je komunikacija osnova za timski rad. Izgraditi odnos poverenja, tj. kulturu komunikacije i fidbeka – povratne informacije. Podsticati davanje i traženje povratnih informacija. Ohrabrivati ljude da razgovaraju i da kažu sve što imaju. Gledano na duge staze, svako potiskivanje problema, držanje problema u sebi, dovodi do velikih problema i sukoba u timu. Zato je mnogo bolje razgovarati i rešavati probleme.


Srodne teme:

Formiranje tima

2 komentara na “Kako napraviti uspešan tim

  1. vencanice

    Bez jasno delegiranih obaveza svakom pojedinacnom clanu tima i bez jasno postavljenih ciljeva, nema ni timskog rada, a ni timskog duha

  2. steznik

    Naravno da je komunikacija osnova za timski rad i da je timski rad najvazniji aspekt dobrog rada bilo koje firme.