Kako rešiti konflikt na projektu? | Project Management Srbija

Kako rešiti konflikt na projektu?

Kako rešiti konflikt na projektu?

Kako rešiti konflikt na projektu?

Konflikt na projektu

 

Upravljanje projektima i projektno okruženje mogu biti vrlo stresni. Imate puno aktivnosti (taskova) koje treba završiti, a sa druge strane suviše malo vremena. Klijent može promeniti svoje zahteve i izazvati nepredviđene probleme, promene na projektu i rizici dodatno ugrožavaju kranje rokove za realizaciju pojedinačnih aktivnosti i projekta u celosti. Sve te tenzije i nagomilani stres mogu prouzrokovati konflikte među članovima tima. Morate raditi na konfliktu da ne bi odvukao članove tima od radnih zadataka i ciljeva koje treba dostići i umanjiti im efikasnost. Ne pravite greške, već budite aktivni u rešavanju problema.

Dakle, prvo što treba uraditi kada se pojavi konflikt je

 

konflikt na projektu

 

SUOČITI SE SA KONFLIKTOM

 

Tako je, morate se suočiti sa njim, a ne ignorisati ga. Konflikt neće da nestane samim činom ignorisanja. Biće još veći i gori. Čim ga uočite, reagujte, preduzmite sledeće korake:

 

– Uvedite time out.

Ako se neko previše zagreje i zanese, recite mu da vam treba pauza od pet minuta da saberete svoje misli. Popijte kafu, prošetajte. Ta pauza će pomoći obema stranama da se smire jer sve emocije traju samo 90s.

 

– Postanite mirotvorac.

Otpočnite konverzaciju drugačijim tonom. Složite se sa sagovornikom i recite mu „ Znam da si pod pritiskom zbog toga i toga… i da ti treba to i to… i želim da ti pomognem u tome“. Ovo će ih smekšati i napraviti malo pozitivniju atmosferu jer vi želite da im pomognete, a ko može da se ljuti ako neko želi da mu pomogne.

 

– Rešavajte probleme

Složite se da problem postoji i da treba obe strane da se potrude da ga reše na kontruktivan način. Prodiskutujte različite solucije za rešenje problema i pokušajte da dobijete saglasnost svih strana oko najboljeg načina za rešenje problema.

 

– Pratite govor tela

Pokušajte da se prilagodite govoru tela vašeg sagovornika. Izvadite ruke iz džepova, imajte otvoreni stav, bez prekrštenih ruku i nogu. Na taj način ćete pokazati da ste otvoreni za saradnju. Polako se pomerajte i polako pričajte. Držite kontakt očima, slušajte pažljivo, vraćajte im njihove rečenice da bi uspostavili bolju komunikaciju.

 

– Uvedite medijatora

Ako svi gore pomenuti koraci ne dovedu do rezultata, možda treba uvesti medijatora. Zamolite osobu kojoj verujete i koja je dobra u rešavanju problema da vam se pridruži. Objasnite i osobi/osobama u konfliktu da će vam se pridružiti još jedan kolega jer je pun dobrih ideja.

 

– Dajte povratne informacije

Kada na osnovu govora tela vidite da je osoba postala opuštena i otvorena prema vama, vreme je da krenete sa davanjem povratnih informacija. Pravilo feedback-a ili povratne informacije je da nikada ne napadate čoveka, već njegovo konkretno ponašanje koje je dovelo do problema. Pored toga treba navesti tri stvari koje je ta osoba dobro uradila u problematičnoj situaciji, a onda na kraju navesti četvrtu stvar koju treba promeniti. Četvrta stvar je prilika za poboljšanje, odnosno svrha celog procesa davanja povratne informacije.

 

A vi, kako rešavate konflikte na projektu?