Svetske promene | Project Management Srbija

Svetske promene

Svetske promene

Svetske promene

Promene u menadžmentu

Četrvti članak o menadžmentu se bavi svetskim promenama i njihovom uticaju na menadžment. Sa svakom velikom promenom u društvu, društvenom poretku, sa razvojem novih tehnologija, menadžer je morao da se prilagođava promenama, a mudar menadžer je znao kako da iskoristi svaku veliku, svetsku promenu, kako je ekonomisti zovu, tekstonsku ploču. Mudar menadžer zna da se integriše sa njom.

Pet tektonskih ploča kao pokretači promena

 

Fundamentalne snage dovode do promene u svim ekonomijama na svetu i ako želimo da razumemo ekonomske potrese i vulkane moraćemo da sagledamo sve snage koje su uzročnici promena. U svetu se prepoznaju 5 takvih snaga,odnosno tektonskih ploča kako ih nazivaju ekonomisti. Kretanje ovih tektonskih ploča pokreće sve ove promene i fundamentalno prekraja i trajno menja ekonomsku površinu Zemlje.

Prva ploča je kraj komunizma

-Nekada je trećina čovečanstva živela u komunističkom sistemu, a danas će se svi oni pridružiti svetu kapitalizma pri čemu njihova integracija predstavlja veoma krupan zalogaj.

Druga ploča

 

Predstavlja prelazak sa industrije zasnovane na prirodnim resursima na industrije u kojima dominira ljudski mozak i znanje sto cini jedno novo industrijsko okruzenje.

Treća ploča se odnosi na demografiju u kojoj su trenutno tri stvari u toku:

–          broj stanovnika na svetu raste

–          dešavaju se velike migracije

–          stanovništvo je sve starije

Četvrta ploča je globalizacija

Četvrta ploča predstavlja to što smo mi prvo društvo u istoriji čovečanstva koje će imati pravu globalnu ekonomiju u kojoj možete da proizvodite sve na svakoj tački zemaljske kugle i da to prodajete svuda po svetu (primer kineske privrede).

Peta ploča – više ekonomskih sila

Peta ploča govori o promenama u poretku svetske ekonomije. Po prvi put u poslednjih dve stotine godina nećemo imati unipolarni svet u kome dominira samo jedna ekonomska,vojna ili politička sila kao sto je to bila britanska imperija u 19-om ili SAD u 20-tom veku. Kad je neko i policajac i sudija on može diktirati  uslove po kojima će se igrati. Ako postoji globalna ekonomska igra u kojoj niko nema dominantnu ulogu, onda to postaje jedna sasvim drugačija igra !!!

Svaka od ovih promena dovodi do potrebe za novim informacijama i znanjima koje mudar menadžer mora da usvoji.


Srodne teme:

1. Mudrost u menadžmentu

2. Emocionalna inteligencija – Vaš put do uspeha

3. Mudrost podstiče konkurenciju

4. Promene u menadžmentu

5. Znanje je moć

Jedan komentar na “Svetske promene

  1. diablo 3

    Greetings! Extremely beneficial guidance on this informative article! It truly is the minor alterations that make the most important modifications. Many thanks a great deal for sharing!