Benchmarking | PMS

Benchmarking

Zašto benchmarking?

Benchmarking je način otkrivanja onoga što je najbolje ostvariti u određenoj kompaniji, poređenjem sa  konkurencijom ili sa primerima dobre prakse drugih grana industrije. Ove informacije se zatim mogu koristiti za identifikaciju „praznina“ u procesima organizacije kako bi se postigla konkurentna prednost.

 

Kome je namenjeno?

Benchmarking je tehnika u kojoj kompanija meri svoje performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, određuje kako su te kompanije postigle svoje performanse i koriste informacije radi poboljšanja sopstvenih performansi. Subjekti koji mogu biti benčmarkirani uključuju strategije, operacije i procese. Analizom se bave zaposleni na izvršnim funkcijama gde se planira, donosi, razradjuje i primenjuje strategija/projekti.

 

Gde se primenjuje?

U svim poslovnim subjektima, i to: merenje kvaliteta politika, proizvoda, programa, strategija organizacije itd., I njihovo poređenje sa standardnim merenjima ili slična merenja njegovih konkurenata.

 

Cilj obuke za benchmarking

Da odrede šta i za koje se poboljšanja poziva, da analiziraju kako druge organizacije postižu svoje visoke performanse i da koriste ove informacije kako bi poboljšale performanse svog poslovnog subjekta.

Benchmarking

 

Šta ćete naučiti?

Benchmarking vam  može pomoći da odredite oblasti, sisteme ili procese za poboljšanja – bilo kontinuirano povećanje/poboljšanje ili dramatično poboljšanje tj. reinženjering poslovnih procesa.

 

Ishod obuke

Osposobljenost polaznika da sami sprovedu proces benchmarkinga, izaberu odgovarajući alat i implementiraju rezultate analize u svom poslovnom subjektu. 

 

Sadržaj obuke

Obuka za benchmarking se sastoji od teorijskih i praktičnih delova sastavljenih od vežbi na konkretnom primeru. Obuka pokriva sledeće teme: 

  • Šta je benchmarking, pregled procesa benchmarkinga
  • Vrste benchmarkinga (interni, konkurentni, strategijski)
  • Karakteristike benchmarkinga
  • Odredjivanje „praznine„
  • Ciljanje budućih performansi
  • Implementiranje rezultata analize
  • Radionica: Benchmarking subjekta
  • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci

 

Potrebno predznanje

  • Pravljenje SWOT analize i merenja poslovnih performansi

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 21.990

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaja