Cost-benefit analiza | PMS

Cost-benefit analiza

Zašto cost-benefit analiza?

Cost-benefit analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta ili planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti datog subjekta.

 

Kome je namenjena obuka?

Kako je ovo metod za donošenje investicionih odluka, u prvom redu namenjeno je nivou strategijskog menadžmenta u javnom sektoru, preduzetnicima i direktorima preduzeća (javni i privatni sektor). Nije moguće donositi ispravne, isplative i ekonomski opravdane odluke ukoliko se ova metoda ne primenjuje u poslovnom subjektu pre sprovodjenja investicija.

 

Gde se primenjuje?

Cost-benefit analiza je metoda u ekonomiji kojom se uporedjuju i vrednuju prednosti i nedostaci tržišnog subjekta, privrednog poduhvata ili poslovnog projekta. Veoma je važna metoda u procesu donošenja odluka ili korekcija projekta.

Cost benefit analiza

 

 

Cilj obuke

Zadatak ove analize je troškovno identifikovanje najisplativije solucije za dati investicioni cilj. Utvrdjivanje finansijske održivosti projekta, merenje ukupnih ulaganja i poslovnih troškova i prihoda.

 

Šta ćete naučiti?

Analizu troškova, analizu profitabilnosti uvodjenja novog proizvoda, kontrolu odliva sredstava, merenje isplativosti investicije i projekta, sagledavanje benefita koji su neekonomski a imaju uticaj na poslovanje subjekta.

 

Ishod obuke

Osposobljavanje polaznika da samostalno izvedu cost-benefit analizu na osnovu informacija kojima raspolažu i podataka koji su merljivi. Cost-benefit analiza je analitički pristup rešavanju problema izbora, koji zahteva definiciju ciljeva i identifikaciju alternativa koje daju najveću korist za date troškove, ili koje daju zadatu korist za najmanje troškova.

 

Sadržaj obuke:

  • Utvrđivanje troškova i koristi investicionog projekta;
  • Vrednovanje troškova i koristi investicionog projekta;
  • Osnovne faze izvođenja cost-benefit analize;
  • Kriterijumi koji se koriste u cost-benefit analizi;
  • Metode za ocenjivanje finansijske efikasnosti investicionih projekata;
  • Vrste cost-benefit analize;
  • Radionica: izvodjenje cost-benefit analize;
  • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci.

 

Potrebna predznanja

Ova analiza se temelji na pojedinim načelima Pareto metode i radi se u okviru informacija koje su dobijene SWOT analizom.

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaja