15 pitanja za planiranje projekta | Project Management Srbija

15 pitanja za planiranje projekta

15 pitanja za planiranje projekta

15 pitanja za planiranje projekta

15 pitanja za planiranje projekta

 

Planiranje projekta može biti pojednostavljeno ako ste svesni važnosti dobrog i detaljno planiranja projekta jer ćete imati strategiju za planiranje. U nastavku imate 15 pitanja koja treba postaviti pre početka svakog projekta i koji vam mogu olakšati i ubrzati ovaj proces. Odgovore treba zapisati jer Vam mogu pomoći kod detaljnijeg planiranja projekta, tj. izrade planova za upravljanje projektima.

Planiranje projekta

1. Zašto radimo ovaj projekat, odnosno zašto je ovaj projekat dobar za našu kompaniju?

Fokus treba biti na vrednostima, benefitima i svrsi projekta. [Upravljanje obimom projekta]

2. Šta pravimo?

Definišite obim projekta, odnosno ono što treba napraviti tokom projekta [Upravljanje obimom projekta]

3. Kako ćemo to napraviti? Da li je potrebno projekat razbiti na faze ili neke druge manje, sastavne delove[Upravljanje obimom projekta]

4. Kada ćemo uraditi? Sve aktivnosti treba da budu vremenski orijentisane, da se zna ko ih radi i koji su mu rokovi za njihovu realizaciju [Upravljanje vremenom]

5. Koliko će nam trebati vremena? Kada znamo trajanje svih pojedinačnih aktivnosti i kada znamo veze između aktivnosti, onda možemo bez problema da napravimo Gant dijagram i da dobijemo trajanje projekta [Upravljanje vremenom]

6. Koliko će koštati projekat? [Upravljanje troškovima]

7. U čemu je prednost projekta, zašto je dobar? [Upravljanje rizikom]

8. Kako ćemo se osigurati da će se projekat uspešno završiti? Koje akcije treba preduzeti da se smanji mogućnost pojave negativnih događaja na projektu [Upravljanje rizikom]

9. Šta može krenuti naopako? [Upravljanje rizikom]

10. Ko će da radi projekat? Koji su nam ljudski i materijalni resursi na raspolaganju, kako ćemo in angažovati, od koga nam treba odobrenje za njihovo angažovanje, kako ćemo motivisati projektni tim… [Upravljanje ljudskim resursima]

11. Kako ćemo da budemo u kontaktu sa stakeholderima i kako da budemo uvek na istoj strani? [Upravljanje komunikacijom i stakeholderima]

12. Šta treba da nabavimo za projekat i kako ćemo nabaviti? Koji kriterijumi za nabavke će biti uspostavljeni, kada će biti nabavke, kako ćemo obezbediti sredstva za te nabavke, iz kojih izvora finansiranja? [Upravljanje nabavkom]

13. Kako ćemo sve da integrišemo? [Upravljanje integracijom]

14. Šta ćemo da radimo ako se stvari promene na sredini projekta? Treba da razmišljamo o projektu kao nečemu što ima veliku tendenciju da se menja i da trpi stalne promene i shodno tome da imamo plan za upravljanje promenama kako bi projekat držali pod kontrolom i sprečili pojavu promena koje menjaju obim projekta [Upravljanje integracijom]

15. Da li treba da radimo projekat ili da ga otkažemo?
Ako stvari krenu loše tokom projekta, možemo uvek reći da ćemo otkazati projekat. Uvek treba da držimo u glavi mogućnost prekida projekta. Ako postoji mogućnost da projekt bude otkazan, trudićemo se da ga uradimo kako treba.

Osnova dobrog projekta je dobro planiranje projekta.

Jedan komentar na “15 pitanja za planiranje projekta