Tipovi projekt menadzera | Project Management Srbija

Tipovi projekt menadzera

Tipovi projekt menadzera

Tipovi projekt menadzera

Tipovi projekt menadžera

 

Tokom godina izdvojili su se različiti tipovi project managera. Mogu se podeliti u pet kategorija:

1. Administrator. To je projektni menadžer koji je zadubljen u administrativne zadatke. Ovaj tip project managera, tipično, pravi veoma dobre izveštaje i prezentacije, ali, na žalost, posao, možda, neće biti završen.

2. Izvršilac. To je rukovodilac projekta koji preuzima taskove i izvršava ih. Ne delegira baš najbolje. U suštini, ovaj tip projekt menadžera radi „mirkoupravljanje“ ljudima na njihovim taskovima i umesto da delegira, sam izvršava taskove. Nije baš preporučljivo.

3. Orijentisan na gore. Ovaj menadžer više obraća pažnju na menadžment nego na projekat. Trudi se da ostavi dobar utisak u očima top menadžmenta i da bude primećen. Ne brine toliko mnogo za projekat i, možda, ga vidi kao odskočnu dasku za nešto bolje. Delegira projekat. Tim neodobrava njegovo ponašanje i često prezire takvog menadžera.

4. Task majstor. Ovaj project manager će pritiskati članove projektnog tima onoliko dugo i onoliko jako koliko je potrebno da se posao uradi. Iako ova tehnika može biti korisna za upravljanje timom, ovaj tip vođe projekta pritiska članove tima čak i kada nema potrebe za tim.

5. Lider. Lider podržava članove projektnog tima, pomaže im da završe posao na najbolji mogući način i na vreme, fokusira se na probleme, a ne na administrativne trivijalnosti.

Cilj svakog dobrog projekt menadžera je da bude lider.


Srodne teme:

Project manager

12 najvećih grešaka projekt menadžera