Ishikawa analiza - siguran metod za rešavanje problema | PMS

Rešavanje problema

Zašto obuka za rešavanje problema Ishikawa metodom?

Da bi se ostvarilo uspešno vođenje organizacije i njen uspešan rad, potrebno je da se ona vodi i da se njome upravlja na sistematičan i transparentan način. Uspeh može da rezultira iz primene i održavanja sistema menadžmenta, koji je projektovan da stalno poboljšava performanse – a kako se problemi stalno javljaju, potrebno je pravovremeno ih identifikovati, pronaći uzrok i otkloniti ga. Sve ono što sadrži ishikawa metoda.

 

Kome je namenjena obuka?

U kreiranju Ishikawa dijagram mogu učestvovati svi zaposleni u preduzeću jer je potrebno što više ideja, nabrajanja potencijalnih problema, uzroka i posledica. Treba identifikovati sve relevantne faktore kroz diskusiju većeg broja ljudi.

 

Gde se primenjuje?

Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za definisanje uzroka (što više mogućih) koji dovode do posledice odnosno problema koji se analizira. Tehnika koristi grafička sredstva za povezivanje uzroka problema sa samim problemom, tj. za određivanje uzroka i efekta. Metoda nje vezana samo za proizvodnju, već ima primenu u svim preduzećima, poslovnim subjektima i organizacijama.

 

Cilj

Definisanje problema,  identifikacija uzroka, sortiranje uzroka po grupama, razrada dijagrama, postupak širenja (grananja), analiza.

Rešavanje uzroka problema Ishikawa metodom

 

Šta ćete naučiti?

Pravljenje Ishikawa dijagram, odabir pravog modela dijagrama (4M – 7M), kada se upotrebljava  a kada ne, analiziranje utvrdjenog problema i otklanjanja uzroka istog.

 

Ishod obuke

Osposobljavanje polaznika za timski rad u definisanju problema, sortiranju mogućih uzroka, odabir prave strukture dijagrama, razrada dijagrama i analiza dobijenog rezultata.

 

Sadržaj obuke

Obuka za rešavanje problema se sastoji iz teorijskih i praktičnih blokova sa vežbanjima. Pokrivene su sledeće teme:

  • Šta je Ishikawa dijagram, gde se primenjuje
  • Kako definisati problem?
  • Sortiranje uzroka po specifičnim grupama
  • Izbor osnovne strukture
  • Razrada dijagrama
  • Analiza
  • Primena rešenja
  • Kontrola primene
  • Izvlačenje zaključaka, smernice za dalje proučavanje i razgovor o obuci.

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaja