8 Excel trikova | Project Management Srbija

8 Excel trikova

8 Excel trikova

8 Excel trikova

8 Excel trikova koji će vam drastično ubrzati rad u Excelu

Da biste se uspešno nosili sa velikim brojem informacija i podataka, ne možete zanemariti važnu ulogu koju Excel igra u svakodnevnom radu. Međutim, i za početnike i za napredne korisnike, još uvek postoji mnogo korisnih saveta i trikova koji se zanemaruju ili jednostavno se ne poznaju, a koji bi olakšali i ubrzali upravo svakodnevni rad u Excelu.

Na neke od malih trikova koje radimo u okviru obuka za Excel podsetićemo vas u daljem tekstu.

 

I – Jedan klik da izaberete (selektujete) sve

Možda znate kako da izaberete odnosno selektujete  celu stranicu (Sheet) u Excel dokumentu koristeći prečicu CTRL + A, ali malo ko zna da će samo jednim klikom na dugme u levom uglu Sheet-a, kao što je prikazano na slici ispod, svi podaci biti izabrani za samo nekoliko sekundi.

 

II – Izbor (selektovanje) redova i kolona pomoću prečica sa tastature

  • Da biste izabrali ceo red potrebno je da se nalazite u jednoj od ćelija tog reda i sa tastature pritisnete tastere SHIFT i SPACE (razmak).
  • Ukoliko želite da izaberete celu kolonu, označite jednu od ćelija te kolone i sa tastature pritisnite CTRL + SPACE (razmak).

III – Kretanje između različitih Excel dokumenata

Kada imate više otvorenih Excel dokumenata, zaista je neugodno prebacivanje između različitih datoteka jer ponekad rad na pogrešnom listu može upropastiti ceo projekat. Korišćenjem prečice sa tastature, CTRL + TAB,  možete se slobodno kretati između različitih Excel dokumenata.

IV – Kretanje kroz radne listove jednog Excel dokumenata

Jedan Excel dokument može imati više radnih listova (Sheet-ova). Kroz radne listove jednog dokumenta u Excel-u moguće je kretati se kombinacijom tastera CTRL i PGUp odnosno CTRL i PGDn.

  • CTRL+PGDn – kretanje ka desno kroz radne listove dokumenta
  • CTRL+PGUp – kretanje ka levo kroz radne listove dokumenta

V – Dodavanje više od jednog novog reda ili kolone

Verovatno znate način da dodate jedan novi red ili kolonu, ali zaista gubite mnogo vremena ako treba da umetnete više od jednog ponavljanja ove radnje veći broj puta. Najbolji način je da prevučete i izaberete (selektujete)  x redova ili kolona (x = dva ili više) ako želite da dodate x redova iznad ili x kolona levo u odnosu na označene redove odnosno kolone. Kliknite desnim tasterom miša na označene redove ili kolone i izaberite Insert iz padajućeg menija. Novi redovi će biti umetnuti iznad reda ili levo od kolone koju ste prethodno izabrali što je prikazano na donjim slikama.

Dodavanje redova

Dodavanje kolona

VI – Transponovanje podataka iz reda u kolonu

Ovu funkciju biste mogli da koristite ako želite da transponujete podatke da biste dobili bolji prikaz. Međutim, ponovno kucanje svih podataka bi bila poslednja stvar koju biste želeli da uradite ako znate kako da koristite funkciju Transpose u aplikaciji Paste.

Evo i kako: kopirajte oblast koju želite da transponujete, pomerite pokazivač na drugu praznu lokaciju na radnom listu. Sa kartice Home odaberite opciju Paste a zatim i opciju Transpose. Treba znati da se ova funkcija neće aktivirati dok prvo ne kopirate željene podatke.

VII – Uklonite duple podataka ili skupove u Excel-u

Veći skupovi podataka obično imaju dupliran sadržaj. Možda imate listu više kontakata u kompaniji i želite da vidite samo broj kompanija koje imate. U ovakvim situacijama, uklanjanje duplikata je veoma zgodno.

Da biste uklonili duple podatke, označite red ili kolonu čije duplikate želite da uklonite. Zatim idite na karticu Data i izaberite „Remove Duplicates“. Pojaviće se prozor gde treba da potvrdite sa kojim podacima želite da radite. Zatim izaberite „Remove Duplicates“ i dupli podaci u izabranoj koloni ili redu biće uklonjeni.

VIII – Razdvajanje podataka iz jedne kolone u dve kolone

Recimo da u jednoj koloni imate greškom upisana i imena i prezimenana, možete ih vrlo jednostavno razdvojiti u dve odvojene kolone. Izaberite (selektujte) podatke koje želite da prikažete u dve odvojene kolone, a zatim na kartici Data kliknite na opciju  Text to Columns. Odaberite da ih razdvojite ili graničnicima (na osnovu razmaka ili zareza) ili fiksnom širinom. Fiksna širina se koristi kada se svi podaci nalaze u prvoj koloni, ali su razdvojeni fiksnim brojem razmaka ili tačaka.

Ovo je samo mali deo naprednih trikova koje možete uraditi u Excelu kako biste izvukli maksimum iz ovog softvera.

Više detalja na našoj obuci za Excel.


Srodne teme:

Dodatnih 7 trikova u Excelu