Mali Excel trikovi | Project Management Srbija

Mali Excel trikovi

Mali Excel trikovi

Mali Excel trikovi

Mali Excel trikovi

Već smo pisali o nekim Excel trikovima koji vam mogu biti korisni i koje radimo na našoj obuci za Excel, a sada nastavljamo sa dodatnih sedam trikova.

I – Zamrznite gornji red

Ovo je prilično poznat alat, ali i dalje se često susrećemo sa ljudima kojima ova mogućnost u Excelu nije poznata. Kada imate tabelu sa velikim brojem podataka koje morate da skrolujete kako biste videli sve podatke, prvi red se neće videti. Da li bi vam značio da prilikom skrolovanja i dalje vidite gornji red kao naslov (zaglavlje) tabele?

Postoje dva načina da se ovo reši:

  • Formatirajte podatke kao tabelu
  • Zamrznite gornji red

Formatirajte podatke kao tabelu

Prvi je da formatirate svoje podatke kao tabelu. Kada to uradite, identifikujte podatke kao kolekciju ili bazu podataka. Excel će automatski postaviti gornji red kao zaglavlja svake kolone kada se pomerate. Da biste to učinili, sa kartice Home izaberite opciju  Format as Table, a zatim izaberite i stil koji vam najviše odgovara za vašu tabelu.

Nakon toga dobićete ovakav izgled Excel dokumenta.

Zamrznite gornji red

Drugi način da gornji red ostane uvek vidljiv je da ga zamrznete. Da biste to uradili, sa kartice View odaberite opciju Freeze Panes, a zatim i opciju Freeze Top Row kako bi prvi red ostao fiksiran prilikom skrolovanja podataka.

Nakon primene ove naredbe, dobićete sledeći prozor.

II – Brzi unos istog podatka u više ćelija radnog lista

Iz nekog razloga, možda ćete morati da uneste isti podatak iznova više puta u ćelije na radnom listu. To ume da bude monotono a i da vam oduzme dragoceno vreme.

Da biste ovako nešto brzo i efikasno završili, potrebno je da samo označite ceo skup ćelija gde želite da podaci budu unešeni, bilo prevlačenjem kursora ili držanjem tastera CTRL dok kliknete na svaku od njih. Unesite podatak (tekst)  u poslednju ćeliju, a zatim pritisnite CTRL + ENTER , kao rezultat podatak koji ste uneli u poslednju ćeliju biće ispisan  u svaku izabranu ćeliju na radnom listu.

CTRL+ENTER

III – Dodavanje znakove prečicom

  • Da biste transponovali broj sa dva decimalna mesta, koristite CTRL + SHIFT +!
  • Za prikaz valute, koristite CTRL + SHIFT + $
  • Za procente, koristite CTRL + SHIFT + %

Naravno ovo je moguće pošto ste prethodno selektovali ćelije sa brojevima.

Dodavanje znakova prečicom

IV – Prečica za automatski zbir bez kucanja formule ili korišćenja miša

Obično biramo oblast, a potom kliknemo na automatski zbir da bismo izračunali iznos ili u ćeliju upisujemo formulu kako bismo došli do željenog rezultata. Međutim, da biste ovo učinili brzim i lakšim, možete izabrati oblast, a zatim sa tastature odabrati ALT + Jednako(=) da biste dobili ukupnu sumu ili iznos.

Prečica za automatski zbir bez kucanja formule ili korišćenja miša

V – CTRL + SHIFT za brzo selektovanje

Selektovanje određenog skupa podataka možete obaviti mnogo brže od prevlačenja kursora pomoću miša. Pritisnite prvu izabranu ćeliju i držite CTRL + SHIFT. Pritisnite strelicu GORE da biste selektovali sve u koloni iznad izabrane ćelije

Ili strelicu DOLE da biste selektovali sve u koloni ispod označene ćelije. Možete i da izaberete strelicu nalevo ili nadesno da biste selektovali sve u redu, naravno, levo ili desno u odnosu na odabranu ćeliju.

Možete koristiti CTRL + SHIFT + END, kursor će otići na najnižu ćeliju (desno) sa podacima, birajući sve što se nalazi između.

Dakle, ako je kursor prisutan u ćeliji A1 (gornja leva ćelija), na ovaj način izabraćete ceo skup podataka. Možete koristiti CTRL + SHIFT + HOME, kursor će otići na najvišu ćeliju (levo) sa podacima, birajući sve što se nalazi između.

Ukoliko koristite  CTRL + SHIFT + * (zvezdica) izabraćete  ceo skup podataka, bez obzira koja je ćelija izabrana.

VI – Napravite kopiju svog radnog lista

Ako postoji radni list koji redovno kreirate, kao što je na primer mesečni izveštaj, nije potrebno da ga svaki put ponovo kreirate od nule. Umesto toga, bolje je da napravite kopiju celog radnog lista, tako da su svi vaši elementi za formatiranje i drugi elementi već tamo, samo treba da zamenite sve potrebne informacije.

Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na karticu za radni list (Sheet) na dnu i izaberite „Move or Copy“. U tom trenutku će se pojaviti prozor koji vam daje mogućnost da izaberete gde želite da se vaš list pomeri i gde biste želeli da se pojavi. Možete izabrati da to bude u već otvorenom Excel dokumenu ili u potpuno novom Excel dokumentu.

Kopiranje radnog lista

U ovom primeru, pokazaćemo kako da iskopirate radni list u istoj radnoj svesci, a pre postojećeg radnog lista koji je imenovan kao „Spisak učesnika“. Dakle, desnim tasterom miša kliknete na ime radnog lista koji želite da iskopirate, odaberete opciju „Move or Copy“,  označite polje „Create a copy“ i dobićete kopiju radnog lista ispred postojećeg.

VII – Pronađite i zamenite vrednosti

Možda ste primetili grešku u tabeli. Ili, možda želite da ažurirate neku terminologiju. Nema potrebe da se krećete kroz ceo skup podataka da biste pronašli svako pojedinačno pojavljivanje tog termina ili vrednosti. Korišćenje funkcije „Find and Replace“ može vam pomoći da ažurirate sve odjednom.

Označite ćelije koje želite da pretražite i pritisnite CTRL + F. Pojaviće se prozor gde možete da unesete koji termin želite da pronađete u tabeli, kao i čime biste želeli da ga zamenite.

U sledećem primeru, zamenićemo ime Pera imenom Milan  kroz samo nekoliko kratkih koraka.

Opcija Find and Replace

Rezultat je prikazan na donjoj slici.

Rezultat nakon upotrebe Find and Replace opcije

Čini se da je Excel alat koju svi moraju da koriste bez obzira na poziciju ili industriju u kojoj rade. Mnogi ipak ne znaju dovoljno o ​​Excel-u da bi ga efikasno koristili.

Ne gubite više vremena u Excel-u radeći stvari ručno. Pored ovih, postoji još mnogo malih trikova koji vam mogu pomoći da ubrzate tok posla i povećate tačnost podataka i izveštaja.


Srodne teme:

Obuka za Excel

8 Excel trikova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *