Šta je baseline u Primaveri i kako pomaže kontroli projekta | Project Management Srbija

Šta je baseline u Primaveri i kako pomaže kontroli projekta

Šta je baseline u Primaveri i kako pomaže kontroli projekta

Šta je baseline u Primaveri i kako pomaže kontroli projekta

Baseline u Primaveri P6

Jedna od najbitnijih karakterisatika svakog projekta je vreme, pa je oblast znanja koja se tiče upravljanja vremenom na projektu krucijalna oblast za svakog projektnog menadžera. Zato je vrlo bitno da planiramo trajanje aktivnosti i projekta, ali i da vršimo kontrolu trajanja aktivnosti i projekta u celosti. Bez praćenja procesa upravljanja vremenom, projekti se ne mogu završiti na vreme.

U osnovi, planiranje i kotrola trajanja uključuje četiri koraka:

  • Definisanje projektnih aktivnosti
  • Povezivanje projektnih aktivnosti
  • Procenu resursa za obavljanje aktivnosti
  • Nadgledanje i kontrolu projektnog rasporeda

Tokom faze planiranja projekta utvrđuju se aktivnosti, struktura raspodele rada i trajanje aktivnosti, uspostavljaju se odnosi i planira se projekat u Primaveri P6.

 

Nakon završetka faze planiranja projekta, gde su aktivnosti, trajanje aktivnosti i odnosi aktivnosti uspešno uneti i zakazani, potrebno je napraviti inicijalni plan projekta – Baseline. Baseline je kompletna kopija projekta koja je povezana sa originalnim projektom. Baseline projekta je osnova kontrole projekta. On omogućava da jasno prikažete gde projekat odstupa od prvobitnog plana.

 

 

Kreiranje Baseline-a

 

Da biste kreirali Baseline potrebno je izabrati iz menija Project opciju Maintain Baselines…

Slika 1. Baseline

Nakon toga će se otvoriti prozor kao na slici 2. gde odabirom funkcije Add, kreirate kopiju vašeg projekta.

Slika 2. Kreiranje inicijalnog (baseline) plana

Nakon snimanja kopije trenutnog projekta kao inicijalnog plana projekta, tj.baseline-a, izaberite tip baseline-a iz padajućeg menija Baseline Type. Na ovaj način ste kreirali Baseline, odnosno kopiju plana vašeg projekta ili inicijalni plan projekta.

 

Dodeljivanje Baseline-a projektu

Kada je Baseline kreiran, možete ga dodeliti jednom od četiri inicijalna plana u dijalogu Assign Baseline. Do ovog okvira za dijalog dolazite iz padajućeg menija Project gde ćete odabrati opciju Assign Baseline. Možete izabrati jednu od četiri opcije za dodelu baseline-a: projektni baseline, korisnički koji može biti primarni, sekundarni i tercijarni.

Slika 3. Dodeljivanje Baseline-a projektu

 

Prikazivanje Baseline-a na Gantt-u

Pošto ste dodelili Baseline projektu možete ga prikazati i na Gantt dijagramu. Izaberite ikonu Bars u grupi alata za raspored. Sa liste dostupnih traka odaberite „Primary Baseline“, slika 4.

Slika 4. Prikazivanje Baseline-a na Gantt dijagramu

Ono što ćete videti na Gantt grafikonu je poređenje rasporeda vaših aktivnosti sa inicijalnim planom koji je bio pre početka realizacije projekta. Na slici 5. prikazan je planirani ili aktivni raspored u crvenoj ili zelenoj boji, u zavisnosti od toga da li je aktivnost kritična ili nije i primarni baseline, prikazan žutom bojom.

Sa početkom realizacije i pojavom odstupanja od planiranog trajanja ili datuma početka, odnosno završetka aktivnosti dolazi do mimoilaženja ovih traka, što se takođe može videti na slici.

 

Slika 5. Poređenje realizacije projekta sa inicijalnim planom

Baseline je veoma značajna funkcija u Primaveri P6, jer daje mogućnost da pratite napredak projekta i u svakom trenutku znate da li postaje odstupanja i kolika su u odnosu na planirane vrednosti. Moći ćete da pokrenete sve izveštaje i imati svu potrebnu kontrolu projekta.

Kada znate kako vaš projekat napreduje, znaćete  i koje eventualno mere treba preduzeti i vratitit ga na pravi put.


SRODNE TEME:

Obuka za Primaveru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *