CE znak: šta je i zašto vam je potreban? | Project Management Srbija

CE znak: šta je i zašto vam je potreban?

CE znak: šta je i zašto vam je potreban?

CE znak: šta je i zašto vam je potreban?

CE znak

CE znak, skraćenica od francukog „Conformite Europeenne“ (engleski European Conformity) definisan je kao obavezna oznaka usaglašenosti Evropske unije (EU) za regulisanje robe koja se prodaje u evropskom ekonomskom prostoru (EEA) od 1985. godine.

CE znak

CE znak potvrđuje da proizvod ispunjava zdravstvene, bezbednosne i ekološke zahteve Evropske unije, što obezbeđuje sigurnost potrošačima.

Ovaj znak, u isto vreme, predstavlja i izjavu proizvođača da su proizvodi u skladu sa “Direktivama novog pristupa”. Direktive novog pristupa su dokumenti koji sadrže zakonodavstvo koje je izdala evropska komisija o zahtevima koje treba ispuniti i postupcima koji se moraju poštovati da bi određeni proizvod imao CE oznaku za prodaju u Evropskoj uniji.

Ove direktive ne odnose se samo na proizvode proizvedene unutar Evropske unije, već i na proizvode koji su proizvedeni ili dizajnirani za prodaju u Evropskoj uniji. To čini CE znak prepoznatljivim širom sveta.

Šta označava CE znak vašeg proizvoda?

Organizacije koje proizvode ili plasiraju robu za tržište Evropske unije, moraju da razumeju obaveze povezane sa CE znakom.

CE znak označava da vaš proizvod:

 • Ispunjava zahteve relevantnih evropskih direktiva o proizvodima
 • Ispunjava i sve zahteve relevantnih i priznatih evropskih standarda performansi i bezbednosti
 • Ispunjava prethodno navedene zahteve, a to možete dokazati dokumentacijom
 • Proveren je i da ste identifikovali sve zakone koji se na njega odnose
 • Prilagođen je svim važećim zakonima o zdravlju, sigurnosti i zaštiti životne sredine
 • Pravno je sigurno da se prodaje svuda u Evropi
 • Pogodan je za svoju namenu i neće ugroziti zdravlje ili imovinu potrošača

Prisustvo CE oznake ukazuje i na to da je dostupna odgovarajuća tehnička dokumentacija koja podržava upotrebu znaka i koju na zahtev može da obezbedi proizvođač, uvoznik ili osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište Evropske unije.

CE znak nije oznaka potvrde visokog kvaliteta proizvoda. CE znak na vašem proizvodu označava da vaš proizvod zadovoljava zahteve u pogledu bezbednosti i zdravlja potrošača, zahteve zaštite imovine i životne sredine.

Kako dobiti CE sertifikat?

Potrebni su određeni koraci za dobijanje CE sertifikata ili primenu CE znaka.

1.Utvrđivanje direktiva koje se odnose na proizvod

Prvi koraka je utvrđivanje zahteva za proizvodom u smislu direktiva Evropske unije. Odnosno, potrebno je utvrditi da li je potrebno da vaš proizvod ima CE oznaku ili ne. Nisu svi proizvodi obavezni da imaju CE oznaku, već samo proizvodi koji spadaju u delokrug najmanje jedne od direktiva o CE označavanju.

Postoji više od 20 direktiva i propisa o proizvodima koje predviđaju postavljanje CE znaka na proizvod.

Takvi proizvodi uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • električnu opremu,
 • mašine,
 • medicinske uređaje,
 • igračke,
 • opremu pod pritiskom,
 • ličnu zaštitnu opremu,
 • bežične uređaje,
 • građevinske proizvode…

Relevantne direktive postavljaju osnovne zahteve koje proizvodi moraju ispunjavati.

2.Utvrđivanje primenjivih zahteva direktive

Drugi korak do CE sertifikata je utvrđivanje da li proizvod ispunjava određene zahteve.

Svaka direktiva ima malo drugačije metode dokazivanja usaglašenosti. To obično zavisi od klasifikacije proizvoda i njegove namene. Svaka direktiva ima niz osnovnih zahteva koje proizvod mora da ispuni.

Najbolji način da se pokaže da su ovi osnovni zahtevi ispunjeni je ispunjavanje zahteva primenljivih „harmonizovanih standarda“. Standardi mogu ponuditi pretpostavku usaglašenosti sa osnovnim zahtevima važećeg zakonodavstva. Međutim, ne zaboravite da upotreba standarda obično ostaje dobrovoljna. Harmonizovani evropski standardi se mogu identifikovati pretraživanjem „službenog časopisa“ na web stranici Evropske komisije.

3.Odobravanje proizvoda od strane ovlašćenog tela

Treći korak CE sertifikata je da proizvod testira i odobri ovlašćeno telo. Ovaj postupak se ne odnosi na sve proizvode.

Ovlašćeno telo je EU organizacija za usaglašenost koja procenjuje CE usaglašenost određenih vrsta proizvoda. Ova tela izvršavaju zadatke u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, kao što su pregled tehničke dokumentacije i izveštaja o ispitivanju ili inspekcija proizvodnih pogona. Svaka direktiva EU navodi da li proizvod treba da prođe ocenu ovlašćenog tela da bi dobio odobrenje za CE oznaku.

Ključno je da kao proizvođač ili uvoznik znate šta zahtevaju relevantne direktive, jer procena ovlašćenog tela nije obavezna za sve proizvode.

4.Procena usklađenosti proizvoda

Kada su utvrđeni svi zahtevi, potrebni su dokazi da proizvod ispunjava osnovne zahteve relevantnih direktiva.

To obično uključuje određenu procenu ili testiranje. Često uključuje osiguranje da su ispunjeni zahtevi važećih harmonizovanih standarda koji su identifikovani u koraku 2.

Neke proizvode treba testirati u spoljnoj laboratoriji kako bi se potvrdilo da ispunjavaju zahteve relevantnih direktiva Evropske unije. Ali u zavisnosti od važećih zahteva za bezbednost proizvoda, ispitivanje se ponekad može obaviti i interno.

Ako proizvod ne treba da verifikuje nezavisna organizacija ili laboratorija, proizvođači mogu zatražiti ispitivanje od nepristrasnog i nezavisnog nadležnog organa kako bi proverili usaglašenost sa tehničkim zahtevima.

Ovaj korak u procesu CE označavanja često uključuje sprovođenje analize rizika i stvaranje dokumentacije za upravljanje rizikom.

5.Priprema tehničke dokumentacije

Kao deo procesa CE označavanja, proizvođači moraju sastaviti tehničku dokumentaciju. Sadržaj ove dokumentacije naveden je u odgovarajućim CE direktivama. Dokumentacija treba da dokaže usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom o CE oznakama.

Tehnička dokumentacija je takođe poznata i kao tehnički fajl. Sadrži informacije o dizajnu, proizvodnji i upotrebi proizvoda. Drugim rečima, sadrži sve što je potrebno da se pokaže da proizvod koji nosi CE znak ispunjava osnovne zahteve bezbednosti proizvoda.

Generalno, dokumentacija treba da sadrži sledeće elemente:

 • Opšti opis proizvoda,
 • Informacije o dizajnu (šeme, projektni crteži, mehanički crteži, spisak komponenata, proizvodna dokumentacija itd.),
 • Opis i objašnjenja koja mogu pomoći u razumevanju gore pomenutih crteža,
 • Opis instalacije i korisnički priručnik,
 • Spisak svih standarda koji se koriste u potpunosti ili delimično, ili drugih metoda za proveru usaglašenosti sa odgovarajućim CE direktivama,
 • Ostali dokumenti, poput proračuna, simulacija itd.
 • Izveštaji o ispitivanjima,
 • Kopija EU deklaracije o usaglašenosti

Tehnička dokumentacija mora uvek biti dostupna i na zahtev dostavljena nacionalnim tržišnim vlastima. Ako je dokumentacija nepotpuna, proizvođač ima rok od 14 dana da obezbedi dokument koji nedostaje.

Proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju određeni period nakon prodaje poslednjeg proizvoda. Ovaj period je često 10 godina, ali može biti i 5 godina. Relevantne direktive o CE označavanju određuju tačan vremenski okvir.

6.Priprema izjave o usaglašenosti i stavljanje CE znaka na proizvod

Izjavu o usaglašenosti mora pripremiti proizvođač i mora naznačiti da proizvod ispunjava sve relevantne zakonske zahteve. CE znak mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Pored toga, ako je ovlašćeno telo uključeno u postupak CE sertifikacije, kao što je opisano u koraku 3, tada na proizvodu mora biti prikazan i identifikacioni broj ovlašćenog tela.

7.Označavanje i obeležavanje proizvoda

Sam kraj postupka CE označavanja je kada proizvođači moraju da vode računa o označavanju samog proizvoda. Oni mogu da prikače simbol CE oznake na površinu proizvoda ili na njegovu pločicu sa podacima ili na ambalažu. Ispravno obeležavanje, zajedno sa Izjavom o usaglašenosti, svedoči da je proizvod u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom o CE oznakama.

Proizvođači treba da se pridržavaju sledećih pravila označavanja:

 • Simbol CE oznake mora se sastojati od slova „C“ i „E“
 • CE znak treba zadržati zakonske proporcije
 • Simbol mora biti u vidljivom i čitljivom obliku
 • Kada praktično nije moguće nalepiti CE oznaku na sam proizvod (zbog veličine ili dizajna), proizvođači umesto toga mogu da postave simbol na ambalažu i bilo koju prateću dokumentaciju
 • Oznaka mora biti trajna kako bi mogla da se odupre spoljnim faktorima
 • Različite komponente (slova) CE oznake treba da budu približno jednake visine i ne manje od 5 mm
 • Ako postoji potreba za uključivanjem ovlašćenog tela u postupak CE označavanja, proizvođači moraju da navedu ID broj ovlašćenog tela ispod ili pored simbola CE oznake

Proizvodi za koje je potrebno da imaju CE znak su:

 • aktivni medicinski uređaji za implantaciju
 • uređaji na gasovita goriva (plinski uređaji)
 • žičare dizajnirane za prevoz ljudi
 • proizvodi povezani sa energijom
 • elektronika i aktivne komponente
 • oprema i zaštitni sistemi namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
 • đubriva
 • toplovodni kotlovi
 • kućni frižideri i zamrzivači
 • in vitro dijagnostička medicinska sredstva
 • liftovi
 • niskonaponska oprema (električni materijal)
 • mašine
 • merni instrumenti
 • medicinski aparati
 • oprema na otvorenom koja proizvodi buku
 • neautomatski instrumenti za merenje
 • lična zaštitna oprema
 • oprema pod pritiskom
 • pirotehnika
 • radio i telekomunikaciona oprema
 • igračke…

CE oznaka nije potrebna za sledeće vrste proizvoda, na primer:

 • hemikalije
 • kozmetika
 • prehrambenih proizvoda
 • farmaceutski proizvodi

Benefiti CE sertifikata su sledeći:

 • Proizvodi koji nose CE oznaku imaju mogućnost slobodnog prometa i marketinga u zemljama Evropske unije,
 • Proizvodi koji nose CE znak dokazuju da su proizvodi proizvedeni u skladu sa tehničkim zakonodavstvom Evropske unije,
 • CE znak ne mora nužno značiti sertifikat kvaliteta ili sertifikat garancije, u šta se obično veruje. Zato se uvode ISO standardi
 • Proizvodi ispod ovog nivoa smatraju se nezdravim, nesigurnim i nekvalifikovanim i ne smeju se stavljati na tržište,
 • Proizvodi koji nose CE oznaku ne mogu se odbiti u zemljama Evropske unije na osnovu pravne osnove,
 • CE znak je pokazatelj proizvodnje u skladu sa Direktivama o novom pristupu objavljenim u Evropskoj uniji

CE oznaka na neki način predstavlja pasoš vašeg proizvoda. CE znak vam je potreban ako želite da razvijete svoje poslovanje i distribuirate svoje proizvode na tržište Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *