Štampanje u MS Projectu

Štampanje u MS Projectu

Kao što smo već više puta ponovili, MS Project je najbolji softverski alat za upravljanje projektima. Jedna od tema koju posebno obrađujemo na našem treningu za MS Project je štampanje u MS Projectu, odnosno kako iskoristiti ovaj softver kako bi odštampali Gant dijagram i pokazali ga ključnim stakeholderima na projektu (investitoru, klijentu, top menadžmentu).

Štampanje ćemo uraditi u nekoliko koraka:

 • Podešavanje štampača
 • Podešavanje stranice
 • Podešavanje Gant dijagrama (opciono)

 

Podešavanje štampača

Prvi korak prilikom štampanje je da odemo do dugmeta Print i podesimo štampač. To ćemo uraditi klikom na File pa onda Print. Tada se otvara sledeći prozor.

 

Izgled prozora za štampu

Ovde možemo podesiti sledeće:

 1. Printer – naziv štampača na kojem ćemo štampati
 2. Settings – podešavanje štampe sa sledećim mogućnostima:
  * Print Entire Project – štampanje celog projekta,
  * Dates, To – štampanje samo određenog vremenskog perioda u projektu
  * Pages, To – štampanje samo određenih strana
  * Orijentaciju strane (Landscape ili Portrait Orientation), i
  * Format strane (A4, A3 ili nešto treće)
 3. Page Setup – dodatna podešavanje štampanog dokumenta (header, footer, margine, legenda…)
 4. Konačan izgled dokumenta
 5. Broj strane našeg dokumenta za štampanje (1 od 6)

 

Podešavanje stranice

Dodatni nivo detalja na samoj stranici možemo podesiti klikom na Page Setup.

Podešavanje stranice – Page Setup

 

Ovde postoji nekoliko tabova za podešavanje pa ćemo krenuti redom.

 

PAGE

U ovom prozoru ponovo možemo podesiti orijentaciju strane, format papira, kao i prvi broj strane, ali najbitnije podešavanje se tiče Scaling opcije. Postoje dve mogućnosti:

 • Adjust to 100% normal size što je standardno podešavanje i znači da MS Project štampa strane u prirodnoj veličini što može da dovede do većeg broja strana prilikom štampanja. Jasno se vidi da na prvoj slici pod nazivom Izgled prozora za štampu  imamo dokument sa šest strana
 • Fit to – U slučaju da nam treba dokument na jednoj strani onda ćemo iskoristiti opciju  Fit to i podesiti 1 pages wide by 1 tall. U tom slučaju će MS Project izračunati da je potrebno skalira ceo dokument na 54% kako bi stao na jednu stranu što se vidi na donjoj slici.
Dokument pretvoren u jednu stranu

 

MARGINS

Ovde možemo podesiti margine na stranama i da li će postojati okvir oko svake strane:

 • Top – gornja margina
 • Bottom – donja
 • Left – leva
 • Right -desna
 • Borders around – okvir oko stranice (Every Page – oko svake strane, None – bez okvira)

 

HEADER i FOOTER

U ovim tabovima podešavamo header i futer projekta koji ćemo štampati.

 Prozor se sastoji iz nekoliko delova. Preview služi da vidimo kako će izgledati sadržaj koji smo ubacili. Polja Left, Center, Right služe da definišemo lokaciju u headeru/footeru gde ćemo ubaciti sadržaj. Dakle, sve što je potrebno je da obeležimo levi, srednji ili desni deo headera/futera i kliknemo na beli pravougaonik ispod njih. Sada smo ušli u polje za unos, gde možemo redom ubaciti sledeće sadržaje:

 • Formatiranje fonta za tekst koji smo uneli
 • Broj strane
 • Ukupan broj strana
 • Trenutni dan
 • Trenutno vreme
 • Naziv fajla
 • Sliku

 

LEGEND

Ovaj tab služi za podešavanje legende na stranicama.

Legenda može da se nalazi na svakoj strani (Every page) kao što je podešeno na gornjoj slici, može da bude na posebnoj strani za legendu (Legend page), a možemo je potpuno isključiti ako podesimo None. Kada je legenda isključena sa stranice, onda ovaj donji crveni pravougaonik postaje prazan, ali i dalje ostaje neiskorišćen za sadržaj Gant Charta. Zato je potrebno da smanjimo širinu legende na 0cm i onda će se Gant Chart proširiti i na taj deo pa će ceo dokument stati na manje strana.

 

VIEW

Služi da dodatno podesimo da li će sve kolone biti odštampane, samo neke od njih, da li će napomene (Notes) biti odštampane i slično. Kada smo sve podesili ostaje nam još da podesimo sam Gant dijagram.

 

Podešavanje Gant dijagrama

Sam Gant dijagram možemo dopuniti horizontalnim i vertikalnim linijama, odnosno mrežom linija kako bi bio pregledniji. Idemo na tab Format pa kliknemo Gridlines.

Gridlines

 

Sada ostaje da podesimo horizontalne linije (Gantt Rows) gde smo izabrali tačkasti tip horizontalne linije.

 

Ostaje da podesimo kolone (Bottom Tier Column) gde smo opet stavili da budu tačkastog tipa.

 

 

Sada će naš Gant dijagram biti odštampan sa horizontalnim i vertikalnim linijama. To bi u kratkim crtama bilo sve o štampanju u MS Projectu.

Šta dalje?

To je samo jedna od tema koje ćemo raditi na obuci za MS Project pa ako želite dodatne informacije kliknite na MS Project trening.

U slučaju da želite da pratite naprednije stvari na projektu, recimo dobit projekta onda je Napredni trening prava stvar za vas.

 

Ako vam se svidja članak i mislite da sadrži korisne informacije, onda ga podelite putem društvenih mreža.