upravljanje projektimaProject Management Srbija | Project Management Srbija
10 najčešćih grešaka u prodaji

10 najčešćih grešaka u prodaji

Danas, u ovom veoma kokurentnom svetu, prodavci i prodajni timovi morali bi da promene pristup svojim kupcima. Stari načini prodaje se menjaju i zahtevaju da svi prodavci, menadžeri prodaje i prodajne kompanije razmišljaju drugačije. Prodaja je umetnost! Da biste bili zaista dobar prodavac, potreban je da imate talenat ali i…

Varijansa, varijacija ili odstupanje od plana projekta

Varijansa, varijacija ili odstupanje od plana projekta

Projekti su po definiciji vremenski ograničeni poduhvati. Onda kada napravite raspored projekta, on postavlja granice kada će taj projekat biti završen i koliko će to koštati. Ove granice možemo nazvati i osnovnim (baseline) planom projekta. Da bi jedan projekat bio uspešan potrebno je da zadovolji sledeće kriterijume: Da bude završen…

Lider

Lider

Šta je lider? Ovde će biti predstavljene najvažnije kompetencije za liderstvo iz ugla najuspešnijih svetskih lidera. Zasnivaju se na istraživanju doktorke Sunnie Giles, tvorca novog trenda u liderstvu nazvanog „Kvantno liderstvo“. Daće nam odgovor na pitanje: Šta čini efikasnog lidera?“ S obzirom da je liderstvo jedna od najvažnijih menadžerskih veština,…

Kritični put

Kritični put

Zašto su bitne aktivnosti na kritičnom putu i kako da projekat bude gotov na vreme Aktivnosti čine projekat, ali ne utiče svaka aktivnost direktno na trajanje ili realizaciju projekta. Neke aktivnosti su kritične i svaka njihova promena uticaće i na ostale aktivnosti ali i na projekat u celini. To je…

Kako vratiti projekat na pravi put?

Kako vratiti projekat na pravi put?

Menadžer projekta mora biti u stanju da razvije terminski plan projekta. Međutim, veština izrade rasporeda, odnosno terminskog plana projekta ponekad nije dovoljna zbog čestih zahteva za promenama koje dolaze od sponzora. Vrlo često ti zahtevi se svode na smanjenje ukupnog trajanja projekta. Čak i najbolji menadžeri projekata ponekad zaostaju na…

Šta je Agile Manifest?

Šta je Agile Manifest?

Agilnost je sposobnost stvaranja i reagovanja na promene. To je način suočavanja i na kraju uspeha u nesigurnom i turbulentnom okruženju. Autori manifesta Agile Manifest odabrali su „Agile“ kao oznaku za celu ovu ideju, jer je ta reč predstavljala prilagodljivost i odgovor na promene što je bilo izuzetno važno za…

Budžet projekta

Budžet projekta

BDa biste uspešno upravljali projektom, potrebno je da osigurate da projekat bude realizovan na vreme, u okviru planiranog bužeta ispunjavajući dogovoreni opseg i definisane zahteve za kvalitetom. Sve izgleda veoma jednostavno. Međutim, da li ste ipak, možda, radili na projektu ili bar čuli za projekat koji nije završen na vreme,…