upravljanje projektima | Project Management Srbija
HACCP – bezbednost hrane

HACCP – bezbednost hrane

Šta je HACCP? HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ili Analiza Opasnosti i Kritiče Kotrolne Tačke je međunarodno priznat sistem identifikacije i upravljanja rizikom vezanim za bezbednost hrane. HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane rešava analizom i kontrolom: bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti. Primenjuje se na procese…

Kako biti zadovoljan na poslu

Kako biti zadovoljan na poslu

Da li ste zadovoljni na svom radnom mestu? Da li se ujutru budite i odlazite na posao sa osećajem zadovoljstva i ispujenosti? Ili, možda, češće razmišljate da napustite posao i osećate da vam plata nije odgovarajuća za predanost i angažovanje koje svakodnevno nudite vašoj organizaciji? Sreća i zadovoljstvo su subjektivni…

Trajanje aktivnosti u Primaveri

Trajanje aktivnosti u Primaveri

Kako koristiti tipove trajanja aktivnosti u Primaveri P6? Glavni softverski alati za upravljanje projektima: Primavera P6 kao i u MS Project služe da se lako i jednostavno definišu: aktivnosti i resursi i da se resursi dodele odgovarajućim projektnim aktivnostima. Dakle, sve to radimo u tri koraka: Prvo što treba da…

Ažuriranje projekta

Ažuriranje projekta

Ažuriranje projekta Često se dešava da nas neuspešni projekti iznenade. Da li ste bili u situaciji da radite na projektu gde vam se čini da sve ide po planu, a onda, kada se krajnji rok projekta približava shvatite da kasnite sa realizacijom projekta? S obzirom da otprilike dve trećine projekata…

Mladi i preduzetništvo

Mladi i preduzetništvo

Mladi i preduzetništvo Biti mladi preduzetnik zahteva mnogo truda i odlučnosti, kao i sposobnost i spremnost preuzimanja rizika i odgovornosti. Preduzetnik ima viziju ne samo ostvarivanja profita, već i širu viziju stvaranja radnih mesta, pomažući ljudima da razvijaju svoj potencijal, doprinose društvu i istovremeno obezbeđuju rast organizacije i kolektiva. Prirodna…

IFS – medjunarodni standard za bezbednost hrane

IFS – medjunarodni standard za bezbednost hrane

IFS – International Food Standard Pristup sigurnoj i kvalitetnoj hrani je suštinski zahtev potrošača širom sveta. U skladu sa tim, proizvođači hrane ulažu značajne napore kako bi umanjili rizike povezane sa izloženošću potrošača kontaminiranoj ili nesigurnoj hrani. Napori proizvođača da obezbede i garantuju sigurnost svojih prehrambenih proizvoda utiču na sve…