Finansijsko planiranje | Project Management Srbija

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje i brojevi u vašem biznisu!

Finansijska mudrost je najoskudnija! Sve nas vezuju neke finansijske niti. Svi smo umršeni u složenu mrežu strujanja finansijskih sredstava koja nam život uslovljavaju. Ta mreža  nije vidljiva oku. Potrebno je dobro znanje, dobra mašta i konstantna pažnja kako bismo se snašli u finansijskim lavirintima koji život znače. Zato je vrlo bitno finansijsko planiranje.

Nerv stvari je novac”- poruka je starih Latina.

Brojevi u finansijkom planiranju
Ako nema nerva (novca) – ne vredi stvar, jer nema suštine! Suština ekonomije su finansije a suština realizacije finansijskog dela nekog projekta je finansijsko znanje. Osvojiti finansijsko znanje znači steći najfiniji rezon za svako ekonomsko merenje, znači biti sposoban za finansijsko planiranje.

Brojevi su jezik biznisa. Sve u vašem poslu se završava brojkama i može da se izrazi u brojevima, pozitivnim ili negativnim. Rezultati svakog projekta (poslovnog poduhvata) se iskazuju brojevima. Bankari misle u brojevima. Proizvodi su prodati, dobavljači i porezi plaćeni, i za sve to koristimo brojeve i najčešći izraz – koliko! Teško ćete čuti da ljudi koji vode odredjene projekte ili poslovni ljudi pričaju o poslu bez korišćenja brojeve.

Za nekog ko prvi put ulazi u odredjene projekte ne očekuje se da zna finansije i računovodstvo. Ali mora poznavati svoje „magične“ brojeve. Koliko vam je prihoda neophodno da biste pokrili troškove, koliko je to iskazano u količini prodatih proizvoda, kolika je vaša zarada na mesečnom ili godišnjem nivou, sve do toga sa kolikim profitom kalkulišete i pravite nove planove.

Ne možete doneti dobre odluke u poslu, ukoliko ne možete doneti dobre odluke o brojevima, a ne možete doneti dobre odluke o brojevima ukoliko ih ne poznajete!!! Nekada je poželjno pitati za savet, pa poslovni savetnici mogu dosta pomoći oko finasijskog planiranja

Kako vam mogu pomoći poslovni savetnici

  1. Poverljiv razgovor jedan na jedan  – konsultacija o vašem poslu.
  2. Mogućnost da testirate svoju ideju i biznis plan sa iskusnom osobom koja je već u biznisu.
  3. Identifikovanju polja u kojima vam nedostaju informacije ili dodatno istraživanje.
  4. Razvoj poslovnih veština kroz seminare.
  5. Ulazak u mrežu biznis stručnjaka koji vam mogu pomoći u različitim sferama razvoja poslovanja ili vas povezati sa pravim ljudima.
  6. Pomoć u suočavanju sa ozbiljnim poslovnim problemima.
  7. Pomoć u istraživanju ideja i formulisanju alternativnih pristupa – definisanje ciljeva
  8. Priprema zahteva za finansiranje iz pozajmica.
  9. Priprema biznis plana i poslovnog modela.
  10. Dobro i pažljivo slušajte i kada samo ćaskate o vašem poslu.

Veoma važna funkcija menadžmenta je upravljanje finansijama. Finansijsko planiranje predstavlja problem mnogim jer obično pokretač projekta nema dovoljno osnivačkog kapitala da bi projekat  ili preduzeće uspešno radilo. Pored nedostatka osnivačkog kapitala, javljaju se problemi u oblasti finansijskog menadžmenta, načinu i vođenju politike finansija.

Politika finansija obuhvata utvrđivanje potreba i sposobnosti prikupljanja kapitala, prognoziranje, usmeravanje i kontrolu gotovinskih tokova preduzeća, planiranje i analiza finansijskih uslova preduzeća i donošenje kvalitetnih odluka o daljem razvoju, odnosno o investicijama.
Pribavljanje kapitala, bilo gotovine ili kredita, je ključ profitabilnog preduzeća. Kod svakog preduzeća potrebno je odrediti potrebnu veličinu gotovinskog i kreditnog kapitala radi uspešnog funkcionisanja i realizaciju projekta.

Procena za kapitalom treba da bude realna, izbegavajući precenjivanje stvarnih potreba za kapitalom. Ukoliko se skupi previše kapitala, troškovi kapitala će biti nepotrebno visoki. Ako se obezbedi premalo, preduzeće neće biti uspešno jer neće moći da obavlja svoje funkcije. Po pravilu, uvek je potrebno više gotovine nego što menadžer očekuje, jer se javljaju nepredvidivi troškovi poslovanja.

Dobar menadžer treba da predvidi potrebe kapitala i da obezbedi izvore dobijanja tog kapitala. Ukoliko ne obezbedi kapital preduzeće ne može uspešno poslovati i dolazi u finansijsku krizu. Prevazilaženje ovog problema zahteva kontakt sa bankama jer su one izvor finansijskih sredstava. Banke, u našim uslovima, do sada nisu iskazale značajan interes da ulažu u projekte jer su, po pravilu, iznosi sredstava mali u odnosu na troškove odobravanja kredita. Banke, pored toga, imaju veliki rizik u finansiranju i postavljaju takve uslove da ih samo mali broj menadžera može prihvatiti i ispuniti. Potrebna novčana sredstva uglavnom se koriste za izvršavanje obaveza prema dobavljačima, isplatu plata, investiciona ulaganja i za druge tekuće aktivnosti.

Kod prikupljanja novčanih sredstava za razvoj novog projekta ili održavanje postojećeg, nije važna samo količina potrebnog novca već i vrsta novca.

Postoje dve vrste kapitala: fiksni kapital i obrtni ili cirkulirajući kapital. Odluku o vrsti koji kapital će se koristiti zavisi od upotrebe kapitala i likvidnosti. Sredstva koja će se zadržati dugo vremena kao ulaganje u osnovna sredstva, definišu se kao fiksni kapital. Sredstva koja služe za tekuće finansiranje (kreditiranje zaliha, isplata računa…), definišu se kao obrtni ili cirkulišući kapital.

Dakle, finasijsko planiranje je nešto što svaki menadžer treba da zna.

 

Povezane teme:

Biznis plan

Solventnost

Mikrofinansiranje

 

Jedan komentar na “Finansijsko planiranje