Project Online ili Project Professional aplikacija – cloud ili desktop rešenje | Project Management Srbija

Project Online ili Project Professional aplikacija – cloud ili desktop rešenje

Project Online ili Project Professional aplikacija – cloud ili desktop rešenje

Project Online ili Project Professional aplikacija – cloud ili desktop rešenje

Project Online ili Project Professional aplikacija – cloud ili desktop rešenje

Da li se vaš posao sastoji u isporučivanju  složenih i vremenski osetljivih projekata?

Iako možda već poznajete proces i možda vam čak odgovara korišćenje Microsoft Excel-a, potreban vam je održiv i efikasniji način da ostanete na vrhu svojih projekata. Potreban vam je alat koji će vam omogućiti da isporučite projekte na vreme i u okviru planiranog budžeta.

Microsoft Project dolazi sa sofisticiranijim tokovima posla, granularnim nivoima kontrole i složenim funkcijama upravljanja projektima (kao što su analiza portfelja i upravljanje resursima), što ga čini savršenim alatom za opsežno upravljanje projektima, kao i portfolijom projekata.

Šta vam je potrebno: Project Professional aplikacija ili Project Online?

Oba rešenja, u svojoj punoj funkcionalnosti, pomažu organizacijama i njihovom timu za upravljanje projektima da razviju vremenske rasporede za pojedinačne projekte, programe i portfelje, saradnju, upravljaju resursima, prate i izveštavaju o napretku projekta, upravljaju i kontrolišu budžet i optimizuju resurse. Naravno, svako rešenje ima i svoje specifičnosti.

Na obuci za Microsoft Project prvenstveno radimo u desktop aplikaciji. Videćete da se MS Project Professional koriste kao samostalna desktop verzija, kao lični alat za upravljanje projektima. Rasporedi projekta se kreiraju na klijentu/desktopu i čuvaju kao mpp datoteke i mogu se deliti sa drugima ili ažurirati napredak projekta. Takođe, koristi se za povezivanje na Project Online, odnosno Microsoft cloud rešenje koje ima integrisani Project Server ili za povezivanje za fizičkim Project Serverom koji se nalazi u vašoj server sali.

Microsoft Project desktop aplikacija

Dakle, Microsoft Project Professional je odličan u kreiranju samostalnog projektnog plana, kako bi se rad organizovao u faze, postavila logika između projektnih aktivnosti i samih faza projekta.

Softver je razvijen i unapređen kako bi odgovarao potrebama projekt menadžera i timova za upravljanje projektima širom sveta. Pomaže vama kao menadžeru projekta i vašem projektnom timu u:

 • Planiranju i zakazivanju projekata
 • Upravljanju resursima
 • Upravljanju budžetom
 • Raspodeli radnog opterećenja

Dok je obuka za Project Online prvenstveno namenjena onima koji žele da sve projekte prate iz jedne tačke. Project Online može imati ogroman uticaj na mala, srednja i velika preduzeća, omogućavajući menadžerima portfelja da posmatraju projekte kako bi tačno znali kada i na čemu se radi. Jednostavno rečeno pruža laku vidljivost projekata na nivou preduzeća.

Sve se vidi iz jedne tačke.

Pored kontrole na nivou portfelja, menadžeri projekata mogu pratiti i sve svoje pojedinačne projekte dodeljivanjem aktivnosti resursima, koji će zatim ažurirati svoje zadatke – projektne aktivnosti na kojima rade.

Da li je MS Project online dobar izbor za vašu kompaniju?

Ako tražite rešenja za održavanje svih svojih projekata, resursa i timova organizovanim i na pravom putu, onda je odgovor DA!

Microsoft Project Online pomoći će zaposlenima i vlasnicima preduzeća da efikasno zakažu raspored i planiraju projekte u svojoj organizaciji. Dolazi sa poznatim alatima za automatsko raspoređivanje, pomaže u smanjenju neefikasnosti i vremena za obuku. Više vremenskih linija olakšava vizualizaciju složenih rasporeda.

Microsoft Project Online je program za upravljanje projektima i portfoliom preduzeća (PPM) zasnovana na oblaku koja vam pruža vidljivost potrebnu za:

 • planiranje i određivanje prioriteta projekta,
 • upravljanje resursima i njihovo raspoređivanje na projektima,
 • dodeljivanje zadataka,
 • kao i izveštavanje o učinku.

Pruža naprednu funkcionalnost upravljanja portfoliom i analizu pogodnu za veće kompanije, za planiranje strateških programa i projekata.

Kako funkcioniše Project Online?

Nakon podešavanja sistema, projekt menadžeri kreiraju svoje projekte. Naravno kao i kod desktop rešenja unose aktivnosti koje čine njihove projekte i povezuju projektne aktivnosti formirajući dinamički plan projekta. To je naravno i vizuelno prikazano odgovarajućim Gant dijagramom.

Sledeći korak je formiranje tima za projekat. Za razliku od desktop rešenja, u Project Online aplikaciji, menadžer projekta formira tim za svoj projekat koristeći spisak resursa koji se nalazi u cloudu.

Projekt menadžeri dodeljuje resurse odgovarajućim aktivnostima na projektu i definišu potrebno vreme za koje će članovi tima kompletirati aktivnosti na kojima su angažovani.

Angažovanjem članova projektnog tima za obavljanje poslova i definisanjem potrebnog vremena za obavljanje projektnih zadataka, projekt menadžer definiše trajanje projekta. Pored toga definiše i budžet projekta.

Članovi projektnog tima svojim zadacima mogu pristupiti u Project Online rešenju i uneti informacije koje se odnose na realizaciju konkretnih aktivnosti, odnosno mogu ažurirati svoje zadatke. To čine saopštavanjem sledećih informacija:

 • Tačan datum početka i završetka zadatka (projektne aktivnosti)
 • Vreme, broj radnih sati koje su proveli na obavljanju projektnog zada
 • Koji materijal i u kojoj količini su potrošili za potrebe projektnih aktivnosti na kojima su angažovani
 • Koji iznos fiksnih troškova je bio potreban za obavljanje konkretnih aktivnosti
 • Koje podizvođače su angažovali i koliko su ih platili

Informacije koje članovi projektnog tima unesu u program a odnose se na ažuriranje projektnih aktivnosti, odlaze na odobrenje od strane projekt menadžera. Projekt menadžer na ovaj način prati rad članova svog projektnog tima.

Benefiti Project Online aplikacije

Šest glavnih prednosti korišćenja Project Online-a su:

 • Planirate, određujete prioritete i pratite sve svoje projekte na jednom mestu
 • Raspoređivanje resursa je strateški zasnovano na vremenskim i budžetskim ograničenjima
 • Timska saradnja na projektu je u realnom vremenu, dostupna na bilo kom uređaju
 • Imate dodatni prostor u cloudu za skladištenje projektne dokumentacije (slike sa gradilišta, ugovori, računi i ostala dokumentacija)
 • Imate mogućnost chata sa kolegama koji je integrisan sa projektom tako da i na taj način možete razmenjivati informacije
 • Vizuelno pratite napredak projekta, troškove, odstupanja od plana, rizike, korišćenje resursa i još mnogo toga
 • Lako pratite i izveštavajte zainteresovane strane o učinku projekta

Uz primenu Project Online aplikacije vaša kompanija jača svakodnevnu saradnju i komunikaciju. Delite dokumente, web lokacije, pratite ili nadgledate rad svog zaposlenog koji putem e-pošte u realnom vremenu dobija informacije o predstojećim aktivnostima.

Možete prikupiti potrebna iskustva kako biste olakšali diskusiju razmenom informacija. Project Online rešenje osnažiće vaš tim da kreativno razmišlja o izazovima i pretoči tu strategiju u ciljeve koji se mogu realizovati.

Uz Project Online upravljajte onim što članovi vašeg tima rade, uključujući kada ispunjavaju svoje dnevne zadatke ili upravljaju svojim projektima. Sada imate uvid u celu aplikaciju i možete precizno da merite korišćenje resursa i upravljate raspodelom posla i podeljenih projekata kako biste doneli objektivne i izvodljive odluke u skladu sa vašom strategijom.

Project Online olakšava vam donošenje odluka zasnovanih na analizi podataka pomoću pristupa sažetim tabelama, detaljnim izveštajima, planovima i rasporedima. Ovakav pristup omogućava svima da koriste i brzo objedine podatke sa različitih nivoa kako bi razumeli rizike i dugoročno planiranje prilagodili sprovođenju kratkoročnih potreba.

Ako vam je potrebno fleksibilno rešenje za centralizovanim upravljanje svih projekata kompanije, gde imate moćne mogućnosti za planiranje, određivanje prioriteta i upravljanje projektima – onda je Project Online pravo rešenje za vašu firmu.

BESPLATNA PREZENTACIJE PROJECT CLOUD REŠENJA

Tu smo da vam na najbolji način prezentujemo Project Online rešenje kako biste videli da li je to ono što treba vašoj firmi ili ne. Zato možete potpuno besplatno da zakažete online prezentaciju u terminu koji vam odgovara.

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)