Projekt menadžer | Project Management Srbija

Projekt menadžer

Projekt menadžer

Projekt menadžer

Šta je projekt menadžer?

 

Project manager, vodja projekta ili rukovodilac projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspešan završetak projekta.

Dakle, najkraća definicija projekt menadžera je: odgovoran za realizaciju projekta, a šire gledano, to je osoba koja rasporedjuje resurse, odredjuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom projekta, analizira rizike, delegira zadatke…

Šta god bilo sa projektom, jedna jedina osoba koja odgovara za konačan ishod je vođa projekta.

Koje su to osobine koje razdvajaju dobrog od lošeg menadžera projekta, šta je to što efikasan menadžer projekta treba da poseduje?

 

10 karakteristika dobrog projekt menadžera

 

1. VIZIJA KOJA NADAHNJUJE

Efikasan projektni menadžer se često opisuje kao osoba koja zna gde otići i kako to uraditi. To je vizionar koji ima sposobnost da prihvati i iskoristi promene kao i da povlači nove granice. Neko je  jednom rekao da je lider neko ko “nas uzdiže, daje nam razloga za život, viziju i duh za promene.” Vizionarski lideri omogućavaju ljudima  osećaj timskog duha, odnosno stvarnog učestovanja u projektu. Oni osnažuju ljude svojim vizijana.

2. DOBRA KOMUNIKACIJA

Sposobnost komunikacije sa ljudima svih nivoa je skoro uvek prikazana kao druga najvažnija osobina  project manager-a. Upravljanje projektima se uvek zasniva na jasnoj komunikacji o ciljevima projekta, odgovornosti, performansama, očekivanjima i povratnim informacijama. Lider mora imati izraženu moć efikasnog pregovaranja i da uspešno koristi ubedjivanje kada je neophodno da bi se projekat uspešno realizovao.

3. INTEGRITET

Jedna od najbitnijih stvari koje projektni menadžer mora da upamti je da on i njegove akcije, a ne samo reči, pokreću članove projektnog tima. Kreiranja etičkih standarda za sebe i vođenje života po tim načelima, kao i nagradjivanje članova projektnog tima koji slede ta etička načela, je dužnost project managera. Liderstvo koje je motivisano sopstvenim interesima ne služi dobrobiti tima. Liderstvo zasnovano na integritetu ne predstavlja ništa manje nego ponašanje u skladu sa vrednostima i posvećenosti, tj. iskrenost sa samim sobom i članovima tima. Lider je neko ko zavređuje Vaše poštovanje.

4. ENTUZIJAZAM

Jednostavno, ne volimo lidere koji su negativni i koji utiču na naše raspoloženje. Želimo lidere sa entuzijazmom, sa stavom – mogu sve, želimo da se osećamo živim, da pratimo ljude koji mogu sve, a ne one koji pronalaze 101 razlog zašto nešto ne može da se uradi.   Menadžer projekta koji je entuzijasta je posvećen ciljevima projekta i pokazuje posvećenost kroz optimizam. Entuzijazam je zarazan i lideri znaju to da koriste.

5. EMPATIJA

Empatija pretpostavlja postojanje objekta kao zasebne individue koja ima sopstvena osećanja, ideje i emotivnu istoriju. U prevodu lepo  je kada vođa projekta zna da članovi projektnog tima  imaju život i van projekta.

6. KOMPETENCIJE

Jednostavno rečeno, bitno je da verujemo da je vođa projekta kompetentan, odnosno da zna šta radi. To ne mora da znači da ima dovoljno tehničkog znanja, već da uspešno vodi druge, da je ekspert u vođenju drugih. Lider mora biti sposoban i kompetentan.

7. DELEGIRANJE

Poverenje je najbitnija nit koja povezuje projekt menadžera i projektni tim. Vođa projekta pokazuje poverenje kroz svoja dela: koliko proverava i kontroliše rad tima, koliko delegira i dozvoljava članovima tima da učestvuju u projektu. Loš project manager ne veruju dovoljno članovima tima, ne daje im dovoljno da rade, pa završi tako što ceo projekat sam radi. Što bi rekli: ” Dobar vođa projekta  je malo lenj.”

8. HLADAN POD PRITISKOM

U savršenom svetu projekat bi bio realizovan na vreme, u zadatom roku i zadatim budžetom, bez nekih većih problema. Kako  ne živimo u savršenom svetu, mnogo je veća šansa da će projekat naići na veliki probleme koje treba prevazići. Za tako nešto potrebna je hladna glava i ne podleći pritisku, odnosno način kako se izboriti sa stresom.

9. TEAM BUILDING – PRAVLJENJE TIMA

Lider je jaka osoba koja je u stanju da drži tim na okupu i da usmerava snagu tima ka ostvarenju cilja projekta. Znači tim je u početku grupa ljudi, stranaca koju project manager treba da pretvori u jedinstvenu celinu upotrebom različitih stilova liderstva prilikom faze izgradnje tima. Vođa projekta je kao trener fudbalske ekipe koji dobije 11 različitih igrača po kvalitetu, po mestu u timu i po karaketnim osobinama, i koji od tih 11 igrača treba da napravi tim koji ima jedan jedini cilj da pobedi, postigne gol više, ili u svetu project management-a da uspešno realizuje projekat.

10. VEŠTINA REŠAVANJA PROBLEMA

Bez obzira što vođa projekta deli odgovornost rešavanja problema sa članovima tima, ipak se očekuje da sam poseduje izvrsne sposobnosti rešavanja problema.

 

PROJECT MANAGER OPIS POSLA 

Kao što ste videli ovih deset osobina je ono što razdvaja dobrog projekt menadžera od onog manje dobrog. Nevezano za te karakteritike ličnosti, opis posla project managera je manje-više isti u svim firmama. Svodi se na nekoliko ključnih aktivnosti:

 • Planiranje projekta
 • Realizacija projekta
 • Nadgledanje i kontrola projekta
 • Izrada WBS-a i upravljanje i kontrola obim projekta,
 • Crtanje Gant dijagrama i odredjivanje veza izmedju aktivnosti, odgovornih osoba za njihovu realizaciju i potrebnog materijala i mašina
 • Formiranje budžeta i njegovo praćenje i kontrola tokom projekta kako ne bi došlo do prekoračenja budžeta
 • Upravljanje i kontrola ostalih bitnih aspekata projekta (kvalitet, stakeholderi, nabavke)
 • Orgnizovanje, formiranje i vođenje projektnog tima, motivisanje i nagradjivanje tima
 • Upravljanje rizicima projekta kako bi se smanjili potencijalni negativni dogadjaji na projektu, a povećale šanse
 • Izveštavanje o projektu
 • Prezentacija projekta top menadžmentu
 • Komunikacija (sastanci) s timom i bitnim stakeholderima
 • Praćenje aktivnosti na kritičnom putu kako ne bi došlo do kašnjenja projekta
 • U suprotnom, preduzimanje korektivnih i preventivnik akcija za vraćanje projekta na pravi put
 • Odgovornost za uspešnu realizaciju projekta

 

U slučaju da se vode projekti za klijenta, opis posla projekt menadžera može biti dopunjen sledećim aktivnostima:

 • Upravljanje komunikacijom unutar projektnog tima, kao i sa eksternim stakeholderima: kupac/klijent, odeljenje prodaje, BU odeljenje, kao i sa direktorima ostalih odeljenja  
 • Komunikacija sa klijentom radi uspostavljanja novih procesa, procedura i proizvoda
 • Priprema ponuda za nove projekte, pregovaranje oko iste i njeno praćenje realizacije
 • Budžetiranje projekta
 • Učestvovanje u selekciji, nabavljanju i implementaciji nove opreme
 • Predlaganje mera za povećanje efektivnosti procesa
 • Koordinacija sa svim odeljenjima radi uspešne realizacije projekta i isporuke rešenja (proizvoda ili usluge) krajnjem korisniku

Jasno se vidi da opis posla projekt menadžera nije naivan već je prilično zahtevan i kompleksan te da rukovodilac projekta mora biti multidisciplinarna i svestrana ličnosti, jedan veliki integrator koji sve delove projekta spaja u jednu celinu garantujući njegovu uspešnu realizaciju.  

Jedan komentar na “Projekt menadžer

 1. Pingback: Izgradnja timova – formula za uspeh | SEE Business travel & meetings magazine