Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija

 

Projektna dokumentacijaSve što se dešava na projektu, mora biti dokumentovano. Samo ono što je dokumentovano je zaista urađeno. Ako postoji nešto, neka aktivnost koja je urađena, ali nije dokumentovana, tj. ne postoji trag o njenoj realizaciji, onda se može smatrati, sa aspekta upravljanja projektima, da ta aktivnost nije urađena.

Koji su to dokumenti bez kojih nijedan projekt ne može?

Uglavnom se sve svodi na par dokumenta, jedan koji kaže da je projekat počeo i definiše vođu projekta, drugi koji kaže šta treba uraditi, koje ciljeve ostvariti i naravno, treći dokument koji kaže kako sve to izvesti.

Dakle,

3 glavna dokumenta svakog projekta su:

 • Project charter

  Project charter formalno autoruzuje projekat. Project charter je dokument u kome se kaže ko je project manager koji ima autoritet da dodeljuje resurse firme određenim projektnim aktivnostima. Najbolje je da se vođa projekta izabere što je ranije moguće, u svakom slučaju pre početka planiranja projekta, a poželjno je još dok se pravi project charter.

 

 • Project scope statement

  Project scope statement ili izjava o obimu projekta predstavlja definiciju projekta, koja kaže šta treba da se uradi i koji su ciljevi projekta, odnosno izlazi projekta.

 

 • Project management plan

  Project management plan ili plan za upravljanje projektom kaže kako će se rad izvršiti. Uključuje sve akcije potrebne da se definišu pomoćni project management planovi, da se integrišu u jedan glavni  project management plan i da se koordinira svim pomoćnim planovima:
  scope management plan – plan za upravljanje obimom,
  schedule management plan– plan za upravljanje vremenom,
  cost management plan – plan za upravljanje troškovima,
  quality management plan – plan za upravljanje kvalitetom,
  staffing management plan – plan za upravljanje ljudima,
  communication management plan – plan za upravljanje komunikacijom,
  risk management plan – plan za upravljanje rizikom,
  procurement management plan – plan za upravljanje nabavkom.