13 najčešćih grešaka Product Ownera

Šta radi Product Owner?

Već smo pisali o tome šta je Product Owner radi na tome da zainteresovane strane, klijenti i korisnici budu zadovoljni. Vrši istraživanje tržišta i ispituje podatke kako bi pomogao da proizvod ostane na pravom putu.

Vlasnici proizvoda blisko sarađuju sa članovima Scrum tima. Uvek su dostupni timu da pojasne šta tačno znači User Story i da daju sva potrebna objašnjenja. Staraju se da tim ima stalan tok novih korisničkih priča (User Story) za buduće sprintove.

Product Owner vodi tim na njegovom putu ka stvaranju i održavanju proizvoda. Odgovoran je za maksimiziranje vrednosti proizvoda i za efikasno upravljanje Product Backlogom.

Upravljanje Product Backlogom

Upravljanje Product Backlogom je jedna od najvažnijih odgovornosti Product Ownera i uključuje sledeće:

  • definisanje i saopštavanje cilja proizvoda
  • određivanje prioriteta u njemu
  • obezbeđivanje da je transparentan i razumljiv članovima tima i drugim zainteresovanim stranama

Na prvi pogled, upravljanje Product Backlogom može izgledati kao odgovornost developera, odnosno Scrum tima. Ali ako razložite ovu odgovornost, jasno je da ovaj izraz eufemizam za:

  • uspostavljanje vizije budućeg stanja proizvoda
  • sagledavanje trenutne vrednosti i nerealizovane vrednosti proizvoda
  • prevođenje ove vizije u cilj proizvoda
  • utvrđivanje načina da se proveri da li je ovaj cilj proizvoda postignut
  • definisanje pravca za postizanje cilja proizvoda
  • prikupljanje povratne informacije kupaca, analizu konkurenata i druge informacije da biste proverili da li se tim kreće u pravom smeru
  • prilagođavaje Product Backloga novim uvidima da biste postigli cilj proizvoda

Uloga i odgovornosti Product Ownera

Tri glavne uloge u Scrum projektima su: Scrum Master, Product Owner i Scrum tim. Svaka je posebna i zahtevna na svoj način. Kao Product Owner, možda ćete se svakodnevno suočavati sa velikim pritiskom, a posebno ako ste novi u toj ulozi. Tokom procesa učenja, uobičajeno je i čak se očekuje da ćete napraviti neke greške. Ali postoje neke greške koje vam pomažu da što pre uđete u svoju ulogu i druge koje samo ističu vaše neiskustvo.

Kada govorimo o velikoj poziciji koja dolazi sa velikom odgovornošću, trebalo bi da preduzmete mere predostrožnosti da ne pravite „početničke” greške. Poznavanje nekih od uobičajenih grešaka koje prave vlasnici proizvoda može biti od pomoći u napredovanju vaše karijere. Dobar Product Owner sledi dobre prakse kako bi izbegao greške.

13 grešaka koje Product Owner treba da izbegne

I – Nepostojanje vizije

Bez jasne vizije, nema pravca, nema načina na koji vlasnik proizvoda može da odredi prioritete i nema prave Scrum metodologije. To je samo zbrka u kojoj sve što možemo da uradimo je da kažemo „sve treba da se uradi“. Ključna odgovornost vlasnika proizvoda je da ima viziju i da može da je podeli sa svima. Agilna organizacija ima evolucionu svrhu. Slično viziji, u Scrum-u imamo cilj sprinta. Bez toga, sve izgleda samo kao dobra ideja za sprint. Cilj sprinta nam pomaže da se fokusiramo na potrebu i stvarnu poslovnu vrednost.

II – Unošenje promena u sprint umesto da se sačeka početak sledećeg sprinta

U nekim slučajevima, unošenje promena u sprint je u redu. Neke promene su veoma važne i vredne prekida sprinta. Ali, mnoge nisu. Statistički, prekid sprinta se veoma, veoma retko dešava. Product Owner treba da obuzda iskušenje da prekine sprint nečim što se čini hitnim samo zato što zainteresovane strane dižu buku oko toga.

III – Preskakanje dnevnih sastanaka

Iako Scrum vodič kaže da vlasnici proizvoda nisu obavezni da prisustvuju svakodnevnim Scrum sastancima, najbolji vlasnici proizvoda ulažu sve napore da učestvuju kad god je to moguće.

Slično tome, neki vlasnici proizvoda ne prisustvuju retrospektivama sprinta. Ili, što je isto tako loše, njihovi timovi ih ne pozivaju.

Product Owner je deo celokupnog Scrum tima. Učešće vlasnika proizvoda na ovim sastancima pokazuje otvorenost za poboljšanje i podstiče članove tima da se poboljšaju.

IV – Vlasnici proizvoda ne govore timu kako, već šta treba

Product Owner ima zadatak da kaže timu šta treba da izgrade. Posao programera je da shvate kako da ispune taj zahtev. Kažite timu šta je to što želite. Oni odlučuju koji je najbolji način da to urade.

V – Distanciranje od tima

Bilo da radite na daljinu ili jednostavno radite bolje samostalno, možda ćete otkriti da ste se izolovali od članova svog tima. Kao vlasnik proizvoda, važno je da redovno ostanete u komunikaciji sa drugim članovima tima kako biste izbegli zamke, nesporazume i druge potencijalne probleme. Može se desiti da lako previdite važnost zajedničkog rada. Ako niste sigurni šta tim misli o projektu, budite iskreni u vezi sa tim. Pitajte ih da li osećaju da se zadaci dobro komuniciraju i da li je potrebno više saradnje.

VI – Prevelika kontrola nad timom

Kao Product Owner, možda ste toliko uključeni u dužnosti članova vašeg tima da zapravo previše kontrolišete tim, čak do tačke mikroupravljanja. To je razumljivo jer uspeh proizvoda leži na vašim ramenima. Iako želite da preuzmete odgovornost u određenoj meri, neophodno je da verujete članovima tima da će ispravno obavljati svoj posao. Mikromenadžiranje može izazvati ogorčenost, što može poremetiti Scrum proces. Iako vaša namera može biti samo da obezbedite pozitivan to može imati potpuno suprotan efekat. Vođenje i motivacija tima je ipak odgovornost Scrum Mastera.

VII – Nepoznavanje proizvoda u potpunosti

Kao Product Owner, možda ste toliko zaokupljeni time da dobro obavite posao, da zapravo previdite nešto ključno, a to je sam proizvod. Trebalo bi da znate šta se nalazi u stvarnom proizvodu, kome je namenjen i koje probleme rešava. Vi ste jedina osoba kojoj se drugi mogu obratiti ako im zatreba pojašnjenje ili bilo kakva pitanja o proizvodu. Važno je zapamtiti da treba da poznajete svoju ulogu, ali i da u potpunosti poznajete proizvod kojim upravljate.

VIII – Ne mogu reći „ne“

Ne postoji način da možete sve. Postoji toliko mnogo opcija u složenom svetu. Toliko funkcionalnosti koje kupci mogu da traže. Vlasnik proizvoda koji kaže „da“ na sve želje kupaca neće uspeti jer će količina sagoreti organizaciju. Umesto toga, vlasnici proizvoda daju prioritete na osnovu poslovne vrednosti, a pošto je 80% vrednosti skriveno u samo 20% funkcionalnosti, oni moraju često da kažu „ne“ tokom njihovog davanja prioriteta.

IX – Nepravilno određivanje prioriteta zaostatka proizvoda

Vlasnik proizvoda koji veruje da sve treba da se uradi nije Product Owner već kupac ili zainteresovana strana. Određivanje prioriteta je ključno u Scrumu. U svakom trenutku ćete znati šta je važnije od ostalog i u šta ćete odmah uložiti svoju energiju (čitaj trud i novac). Ostalo kasnije ili možda nikada, u zavisnosti od povratnih informacija i uticaja koji ćete postići isporučenom vrednošću.

Uvek postoji više funkcionalnosti koje se mogu implementirati. Ali možda je ono malo što ste već uradili dovoljno dobro za sada i da se možete fokusirati na neke druge važnije oblasti.

Kao što smo već rekli, 80% vrednosti je skriveno u samo 20% funkcionalnosti. Nema potrebe da implementirate 100% ideja koje imate.

X – Procene su ključne

Vlasnici proizvoda koji se previše fokusiraju na procene mentalno su usko vezani za funkcionalnost, a ne za poslovnu vrednost. U tradicionalnom svetu, procene su važne jer sve do čega nam je stalo je isporuka, a mi moramo da isporučimo više. U Agile svetu, ne radi se o isporuci funkcija. Radi se o postizanju određene poslovne vrednosti. Često to dvoje imaju vrlo malo zajedničkog.

XI – Ići iz sprinta u sprint uvek težeći onome što je najvažnije na početku sprinta

Dobri vlasnici proizvoda postavljaju dugoročne ciljeve proizvoda kako bi im pomogli da odrede prioritete. Bilo da je to putem formalne mape proizvoda ili nekog drugog mehanizma.

Preporuka je postavljanje kvartalnih ciljeva proizvoda. Horizont od 3 meseca pruža dobar balans između dugoročnog cilja i cilja koji se čini dostižnim. Pored toga, tromesečni cilj je cilj u odnosu na koji tim može primetiti napredak.

XII – Vlasnici proizvoda ne donose odluke i ne pojašnjavaju odgovornosti

Vlasnici proizvoda mora da donose brze odluke kako ne bi usporavali proces razvoja. Oni takođe mora da znaju da ove odluke kasnije neće poništiti njihov nadređeni ili neko drugi viši po hijerarhiji.

XIII – Preterano se vezuju za svoju viziju i ignorišu  povratne informacije

Slušajte povratne informacije otvorenog uma. Vlasnici proizvoda moraju da budu otvoreni i da zaista slušaju povratne informacije. Dobri proizvodi postaju sjajni kada vlasnici proizvoda slušaju povratne informacije.

Slušajte povratne informacije

Vlasnici proizvoda su suštinski članovi Scrum tima, sa različitim odgovornostima koje doprinose uspehu razvoja i isporuke proizvoda. Od njih se očekuje da rade besprekorno kako bi se osiguralo da svi procesi koji se odnose na poslovnu stranu proizvoda pravilno funkcionišu. Međutim, pošto je prirodno da ljudi prave greške, praviti greške i učiti od njih je dobar pristup poboljšanju sebe. Kao rezultat toga, temeljna svest o uobičajenim greškama koje prave vlasnici proizvoda može pomoći budućim vlasnicima proizvoda da ih izbegnu i postanu bolji Scrum profesionalci.

Biti vlasnik proizvoda nije jednostavno. Na kraju krajeva, vlasnici proizvoda su odgovorni za ukupan uspeh proizvoda. Oni moraju da imaju poslovno znanje, autoritet i vreme.