ISO 14068 – staklena bašta i klimatske promene

Kako možemo delovati da bismo ublažili i sprečili najgore posledice klimatskih promena?

Već godinama mnoga mala i srednja preduzeća preduzimaju pozitivne korake da smanje potrošnju svih vrsta energenata uvođenjem standarda ISO 50001. Iste firme izračunaju svoje emisije štetnih gaova i kreiraju akcione planove kako bi osigurali godišnje postizanje ključnih indikatora učinka klimatskih promena.

Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama COP27, održana u Šarm el Šeiku u novembru 2022. godine, završena je napretkom za pomoć zemljama sa osetljivim klimatskim uslovima. Međutim, bilo je razočaranje videti beznačajne napore većine zemalja ka ostvarenju svojih ciljeva da smanje emisiju ugljen-dioksida. Iako su razvijene zemlje pristale da pomognu nacijama koje se suočavaju sa teškom štetom od klimatskih promena, ipak je važno da sve zemlje deluju u pravcu uspostavljanja sistema za svoje industrije kako bi uticale na smanjenje emisije ugljen-dioksida i merile karbonski otisak.

Međutim, pored malih i srednjih preduzeća koje imaju ovu svest, postoji mnogo više onih koji nemaju. Fokusiraćemo se na praktične standarde i okvire koji postoje i koji mogu da podrže vaše poslovanje da smanjite emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Ovo je od vitalnog značaja za sprečavanje najgorih posledica klimatskih promena i za izgradnju poverenja potrošača, kao i zahteva zainteresovanih strana za ekološkom odgovornošću.

Organizacija za ISO standarde [AO1]  objavila je alat za kreatore politike i sve koji rade na neto nultim emisijama gasova staklene bašte za svoje poslovanje, grupu ili zemlju.

Pokrenute na COP27, ISO navodi da smernice „Net Zero“  rešavaju glavnu prepreku na putu za svet u kome su emisije gasova staklene bašte svedene na minimum. Konkurentni pristupi i koncepti za „Net Zero“ unose konfuziju. Smernice pružaju zajedničku referencu za kolektivne napore, nudeći globalnu osnovu za harmonizaciju, razumevanje i planiranje „Neto Zero“ za aktere na državnom, regionalnom, gradskom i organizacionom nivou.

Uobičajeno razumevanje “Net Zero”

Smernice „Net Zero“ postavljaju zajednički put za:

  • definiciju „Net Zero“ i srodne termine (uklanjanje gasova staklene bašte, kompenzacija, lanac vrednosti, itd.), pojašnjavajući razlike u obimu između direktnih emisija, indirektnih emisija iz kupljene energije i drugih indirektnih emisija koje proizilaze iz aktivnosti organizacije
  • principe visokog nivoa za sve aktere koji žele da postignu klimatsku neutralnost,
  • praktične smernice kako da se tamo stigne što je pre moguće, najkasnije do 2050. godine i
  • transparentnu komunikaciju, verodostojne tvrdnje i dosledno izveštavanje o emisijama, smanjenju i uklanjanju.

Smernice se zasnivaju na zamahu postojećih dobrovoljnih inicijativa i povećavaju njihov uticaj. Globalno prihvaćene tvrdnje o „Net Zero“ lakše se upoređuju, stvaraju ambiciozni krug i mogu se skalirati kroz bolju regulativu.

Široki konsenzus izgrađen kroz otvoreni proces

Više od 1.200 eksperata iz preko 100 zemalja doprinelo je da smernice „Net Zero“ postanu efektivna zajednička referenca za neto nulte smernice. ISO International Workshop Agreement (IWA) pružio je savršenu platformu za omogućavanje širokog i direktnog učešća.

Šta je ISO International Workshop Agreement (IWA)?

Da bi se odgovorilo na hitne zahteve tržišta, International Workshop Agreements (IWAs) se pripremaju kroz mehanizam radionica van struktura ISO komiteta, prateći proceduru koja obezbeđuje da najširi spektar relevantnih zainteresovanih strana širom sveta ima priliku da učestvuje, a odobrava ih konsenzus među pojedinačnim učesnicima radionica. Ako postoji ISO komitet čiji delokrug pokriva ovu temu, objavljeni međunarodni sporazum o radionici se automatski dodeljuje ovom odboru na održavanje.

Ugovor o međunarodnoj radionici se revidira tri godine nakon objavljivanja i može se dalje obraditi da postane javno dostupna specifikacija, tehnička specifikacija ili međunarodni standard, u skladu sa zahtevima tržišta. Ugovor o međunarodnoj radionici može postojati najviše šest godina, nakon čega se ili povlači ili pretvara u drugi ISO dokument.

Koji su to akreditivi na kojima preduzeće može da radi i šta oni znače?

Različiti ISO standardi i PAS okviri na kojima preduzeća mogu raditi kako bi pokazala smanjenje gasova staklene bašte i izračunali svoje emisije dostupni su već duže vremena. Mnoga mala i srednja preduzeća su ih možda već postigla i mogu ih prilagoditi kako bi odgovorila na postavljanje ciljeva smanjenja gasova staklene bašte.

Neki od njih su:

ISO 14001: 2015 – Standard upravljanja životnom sredinom

Ovaj standard je relativno dobro poznat u zajednici malih i srednjih preduzeća. Omogućava vam da sortirate svoje ključne uticaje i aspekte na životnu sredinu, zatim postavite ciljeve  i planove za njihovo ublažavanje i upravljanje. Standard zahteva da se za sve ciljeve postave ključni indikatori učinka kako biste mogli da izmerite svoj nivo uspeha. Standard ISO 14001 je odličan način da krenete na put smanjenja emisije ugljen-dioksida jer su skoro sva preduzeća odgovorna za emisiju gasova staklene bašte. To znači da možete postaviti cilj smanjenja za njih i izveštavati o njima iz godine u godinu.

ISO 50001: 2018 – Standard upravljanja energijom

Ovaj standard je put za usklađivanje sa  šemom mogućnosti za uštedu energije  (ESOS) i fokusiran je na upravljanje energijom i energetsku efikasnost. Kao organizaciji, ako su vam računi za energiju previsoki ili vaša energetska efikasnost preniska, onda ovaj standard zaista fokusira um na smanjenje potrošnje i istovremeno poboljšanje energetske efikasnosti. To je jedan od ISO standarda koji možete koristiti. Omogućava vam da postavite godišnje ciljeve poboljšanja za svoje izvore energije kao što su gas, električna energija, TNG i druga lož ulja.

Takođe je fokus na pružanju obuke vašem timu i podizvođačima kako bi se osiguralo da vam svi mogu pomoći da smanjite potražnju za energijom. Dobra vest je da će vam standard ISO 50001 smanjiti račune za energiju, uštedeti novac, smanjiti emisiju ugljen-dioksida i dati lancu snabdevanja poverenje da imate energetski rizik pod kontrolom.

PAS 2060:2014 – Javno dostupna specifikacija za demonstraciju neutralnosti ugljenika

Ovaj okvir je podeljen na 11 poglavlja i zahteva mnogo inputa od bilo kog preduzeća. Međutim, trud je vredan toga jer vodi do plana upravljanja ugljenikom, godišnje emisije ugljenika i nezavisne potvrde da ste na pravom putu da smanjite gasove staklene bašte. Okvir za PAS 2060:2014 može se primeniti na organizacije, događaje, aktivnosti, proizvode i usluge, uključujući projekte za razvoj velikih gradova. Za razliku od ISO-a, vaše poslovanje će biti revidirano godišnje u skladu sa ovim okvirom i uključena su sva tri obima emisije. To znači da morate da primenite Protokol o gasovima staklene bašte da biste zabeležili emisije iz opsega 1, 2 i 3 .

ISO 14068
ISO 14068

ISO 14068 – Upravljanje gasovima staklene bašte i srodne aktivnosti – Neutralnost ugljenika

Kao odgovor na rastući zamah i eskalirajuće mere zaštite klime, neophodan je međunarodni standard. Ovo je poseban standard koji se odnosi na upravljanje gasovima sa efektom staklene bašte i povezane aktivnosti, odnosno neutralnost ugljenika. Nacrt standarda je pušten na razmatranje u novembru 2022. godine. Revizija je završena sredinom aprila 2023. godine, nakon čega će biti izdat izveštaj o pregledu, a izmene ili predlog za finalizaciju će se razmatrati na višem nivou. Očekuje se da će konačni standard biti objavljen do proleća/leta 2024. godine.

Očekuje se da će se videti izvesno preklapanje između budućeg standarda ISO 14068 i postojeće specifikacije neutralnosti ugljenika PAS 2060. Možemo očekivati da će osnovni principi, uključujući proračune emisije ugljen-dioksida, planove upravljanja ugljenikom i kompenzaciju, ostati, ali će biti ažurirani kako bi bili bliže aktuelnim okolnostima i propisima.

ISO 14068 treba da obezbedi jasne definicije i parametre za neutralnost CO2 u budućnosti. Na ovaj način se može pratiti i verodostojno demonstrirati efekat preduzetih mera ukoliko se postigne klimatska neutralnost. Standard je namenjen svim odgovornim organizacijama, preduzećima, gradovima i opštinama. Biće primenljiv na proizvode, zgrade, događaje i usluge.

ISO 14068 se preliva u standarde koji opisuju inovativna, efikasna i proverljiva rešenja. Tema zaštite klime je mnogo prisutnija nego što je bila pre nekoliko godina. U mnogim oblastima u kojima se razvijaju standardi, postoji sve veća svest o odgovornosti za klimu. ISO 14068 time predstavlja važan dodatak širokom spektru ISO standarda.

Dodatni prateći ISO standard koji pružaju dodatne smernice je ISO 14064. Uključuje:

  • ISO 14064-1:2019 Deo 1: Specifikacija sa uputstvima na nivou organizacije za kvantifikaciju i izveštavanje o emisijama i uklanjanju gasova staklene bašte.
  • ISO 14064-2:2019 Deo 2: Specifikacija sa smernicama na nivou projekta za kvantifikaciju, praćenje i izveštavanje o poboljšanju smanjenja ili uklanjanja emisija gasova staklene bašte.
  • ISO 14067:2018 Gasovi staklene bašte Ugljenični otisak proizvoda – Zahtevi i smernice za kvantifikaciju.

Postoje i PAS publikacije specifične za sektor, uključujući PAS 2080: 2016 Upravljanje ugljenikom u infrastrukturi. Od zemalja i kompanija do pojedinaca, suočavanje sa klimatskim promenama je na vrhu dnevnog reda. Akcije preduzete za ograničavanje emisija u narednoj deceniji biće od ključne važnosti za budućnost, zbog čega svaka zemlja, sektor, industrija i svako od nas mora da radi zajedno na pronalaženju načina za smanjenje ugljenika koji proizvodimo.