Znate li ove podatke o istoriji upravljanja projektima? | Project Management Srbija

Znate li ove podatke o istoriji upravljanja projektima?

Znate li ove podatke o istoriji upravljanja projektima?

Znate li ove podatke o istoriji upravljanja projektima?

Kratka istorija projektnog menadžmenta

 

Upravljanje projektima potiče još iz 19.veka

Kada pomislimo na upravljanje projektima, prvo na šta pomislimo je sadašnjost, moderni projekt menadžeri u lepim odelima koji koriste savremene alate da bi lako upravljali projektima.

Niko od nas ne pomisli na neko prošlo vreme jer upravljanje projektima je moderna disciplina, nastala pre nekoliko desetina godina.

Da li je baš tako?

Koliko god verovali da je to savremena disciplina današnjice i definitvno jedno od najtraženijih zanimanja današnjice, istina je potpuno drugačija. Upravljanje projektima potiče iz XIX veka. Tako je, kraj XIX veka se uzima za početak ere upravljanja projektima?!

Znači da je moderni menadžment nastao pod uticajem više od sto godina starih naučnih, socijalnih i biznis metodologija.

Naravno, moderna forma upravljanja projektima je započela početkom 1960-tih godina kada su kompanije i organizacije uvidele prednost projeknog načina rada. Ovaj projektni model je pridobio mnoge kompanije jer su shvatile značaj komunikacije i saradnje više odeljenja i profesija. Naročito je postao dominantan u okviru IT industrije i softverskih kompanija, pa odatle sledi naziv upravljanje IT projektima koji je postao maltene posebna oblast upravljanja projektima.

triple constraint

triple constraint

Danas se upravljanje projektima bazira na poznatom projektnom trouglu koji je osmislio Harold Kerzner, a koji se u literature naziva triple constrain, ili sveto trojstvo projektnog menadžmenta.

Tu se kaže da postoje tri bitna parametra svakog projekta (stranice trougla na slici) a koji predstavljaju Novac [Money], Obim projekta [Scope] i Vreme [Time]. Odnosno promena bilo kog parametra, dovodi do promene druga dva parametra.

Znači da ako hoćemo da promenimo vremenski parameter, tj. hoćemo da projekat kraće traje, to možemo postići ili smanjivanjem obima projekta, tj. Izbacivanjem nekih ciljeva, aktivnosti na projektu ili povećanjem potrebnog novca kojim bi se angažovali dodatni resursi da bi se smanjilo trajanje projekta.

 U novije vreme uvodi se i četvrti parameter – kvalitet.

Kako je sve počelo?

Ako se vratimo u istoriju i u taj kraj XIX veka, možemo da vidimo kako je projekt menadžment evoluirao iz osnovnih principa menadžmenta. Počelo se sa ogromnim državnim projektima gde klasičan menadžment nije davao tražene rezultate. Recimo, 1860-tih godina Amerika je bila jedno veliko gradilište. Krenulo se sa se gradnjom transkontinentalne železnice.

railroad03

Odjednom, vodeći biznismeni su se našli u velikom problemu. Trebalo je upravljati hiljadama ljudi, ručno organizovati sve potrebne aktivnosti jer nije bilo računara, trebalo je ispoštovati sve tražene rokove, sinhronizovati nabavke potrebnog materijala. Bilo je vreme za nešto novo i drugačije. Bilo je vreme da se stari sistem menadžmenta zameni novim.

Bilo je vreme za upravljanje projektima.

Sada je to mnogo lakše, sada imate obuku za upravljanje projektima, imate mnoge dostupne resurse, alate za upravljanje projektima (MS Project, Primavera). Oni tada nisu imali baš ništa. Sve su morali sami da nauče.

Početak XX veka

Veliki doprinos razvoju projekt menadžera dao je Frederick Taylor  koji je počeo detaljno da analizira upravljanje projektima i da se ozbiljno bavi time.

Frederick Taylor

Frederick Taylor (1856–1915)

Svoje učenje je bazirao na naučnim činjenicama i dokazao je da se rad može analizirati i da se može unaprediti poboljšanjem njegovih elementarnih delova.

Sve je to prikazao proučavajući aktivnosti u proizvodnji čelika. Pre njega, jedini način za povećanje produktivnosti je bio raditi snažnije ili duže.Taylor je uveo efektivnost, odnosno efikasniji rad. To je bila prekretnica u menadžmentu.

Zato je na njegovom grobu pisalo: “Otac naučnog menadžmenta”.

Njegov asistent je mnogo čuveniji Henry Gantt koji je bavio redosledom operaciju u toku izvršenja posla.

Henry Gannt (1861–1919)

Henry Gannt (1861–1919)

On je idejni tvorac Gantt Chart-a koji je osnova svakog upravljanja projektima i jedan od najčešće korišćenih prikaza projekta u najsavremenijem alatu za upravljanje projektima (MS Project)

Njegov Gantt Chart ili  Gantov dijagram koristi aktivnosti i ključne tačke [milestone] da prikaže redosled, trajanje i veze između aktivnosti. Kuriozitet je da je dijagram ostao nepromenjen svih ovih godina. Prvi put je uveden u MS Project početkom devedetih godina.

Taylor i Gannt se smatraju osnivačima projekt menadžmenta i oni su prvi uveli nauku u menadžment.

Tokom II svetskog rata, započinju kompleksni državni i vojni projekti. Uvode se novine u upravljanje projektima, tj. mrežni dijagrami, koji se nazivaju PERT grafikoni i počinje se sa korišćenjem pojma kritični put.

Kritični put predstavlja najduži niz aktivnosti koje određuje trajanje projekta. Kašnjenje bilo koje aktivnosti na kritičnom putu će dovesti do kašnjenja celog projekta.

Ove novine počinju da se širi kroz sve industrijske grane.

Gant dijagram u MS Project-u

Gant dijagram u MS Project-u

Početkom 1960-tih teorija upravljanja projekta počinje da se koristi u biznisu zahvaljujući knjizi The Theory and Management of Systems koju su napisali Richard Johnson, Fremont Kast, i James Rosenzweig.

U poslednjih deset godina, upravljanje projektima doživljava potpunu ekspanziju. Dva trenda koja se danas koriste u upravljanju projektima su bottom-up planiranje koje je poznatije kao agilno upravljanje projektima [agile project management] i top-down planiranje.

Pored toga ekspanzija ove veštine, tačnije povećana potreba za projektovanjem, dovela je do pojave novih, naprednijih veština. Kako se povećavao broj projekata, tako se povećala tražnja za vodjenjem više projekata u isto vreme (tzv. multiprojektno upravljanje). Posledica toga je nastanak novih disciplina i novih radnih mesta: program menadžment i portfolio menadžment kao nove, napredne discipline, odnosno program i portfolio menadžer kao nova, bolje plaćena, radna mesta.

Ono što je sigurno je da će upravljanje projektima postati standard za rad u bilo kojoj firmi.