Kako biti odličan Product Owner

Ko je Product Owner?

Glavna svrha Product Ownera je da maksimizira vrednost proizvoda koji je rezultat rada Scrum tima. Način na koji se ovo sprovodi zavisi od pojedinca, kompanije, pa čak i proizvoda.

Product Owner (vlasnik proizvoda) mora razumeti poslovnu strategiju organizacije i koristiti te informacije za kreiranje vizije proizvoda. On odlučuje koji je najkritičniji posao sledeći i kreira jedinstvenu, uređenu listu (Product Backlog) iz koje Scrum tim izvlači šta treba da radi u svakom sprintu.

To bi moglo zvučati jednostavno, ali Product Owner mora da odmeri konkurentne poslovne, tehničke potrebe i potrebe kupaca. To je pozicija od strateškog značaja za organizaciju. Vlasniku proizvoda su potrebne odlične komunikacijske veštine za stalnu saradnju sa zainteresovanim stranama kako bi stalno ažurirao Product Backlog (ono što treba da se napravi na projektu, poređano po prioritetima) i roadmap proizvoda.

Šta znači biti odličan Product Owner

Šta znači biti odličan Product Owner?

Dobar Product Owner mora razumeti Scrum metodologiju, ali takođe može imati koristi od razumevanja Agile koncepata i kako da koristi komplementarne prakse kao što je kreiranje korisničkih priča (User Story).

U prethodnim tekstovima smo pisali o tome šta je User Story.

On takođe treba da razume relevantne koncepte upravljanja proizvodima kao što su tržišni udeo, povraćaj ulaganja i strategija pozicioniranja.

Evo nekih karakteristika vrhunskog Product Owner-a koje se mogu svrstani u najvrednije:

Poseduje relevantno poslovno iskustvo

Product Owner treba da razume tržište proizvoda. Trebalo bi da poznaje želje, potrebe kupaca, bolne tačke, kanale prodaje proizvoda i tokove prihoda. On ne mora da bude ekspert kompanije u svim ovim oblastima, ali bi trebalo da bude u stanju da radi sa programerima i ostalim članovima na dokumentovanju poslovnog modela koji jasno opisuje ove oblasti.

Fokusiran na inkrementalnu isporuku

Scrum se oslanja na upotrebljivu, iterativnu isporuku kako bi što ranije pružio vrednost proizvode kupcima. Product Backlog (PB) čini ovo ostvarivim. Svaka stavka Product Backloga (Product Backlog Item – PBI) a mora isporučiti vrednosti kupcu. Naravno, to isto važi i za Sprint Backlog. To znači da nemamo odvojene PBI-eve za „razvoj“ i „testiranje“ i ne kreiramo PBI-ove koji se fokusiraju na jedan tehnološki sloj osim ako to ne rezultira nečim što korisnik može da koristi. Na primer, ako je vaš proizvod veb lokacija, ne biste kreirali tabelu baze podataka osim ako nije povezana sa nekom veb formom.

Dobar u upravljanju zainteresovanim stranama

Ključni deo odgovornosti Product Owner-a je upravljanje zainteresovanim stranama. Vlasnik proizvoda može nešto od toga delegirati programerima, ali oni moraju biti u stanju da uspostave poverenje sa svojim zainteresovanim stranama i upravljaju njihovim očekivanjima. Oni to mogu delimično da urade kroz redovne sastanke sa zainteresovanim stranama i razvijanje dosledno pouzdanih predviđanja ili planova objava. Odlični vlasnici proizvoda razmišljaju o komunikacijskom planu koristeći platforme koje osiguravaju da zainteresovane strane dobiju informacije koje su im potrebne i da imaju kanale za pružanje povratnih informacija timu.

Stvara viziju proizvoda

Sjajan Product Owner predstavlja glas kupca i stvara viziju proizvoda zajedno sa zainteresovanim stranama. Svaka odluka se donosi imajući na umu viziju proizvoda. Ovo osigurava održivi razvoj proizvoda, daje jasnoću Scrum timu i drastično povećava šanse za uspeh proizvoda.

Nadmašuje očekivanja kupaca

Odličan Product Owner razume namere i ciljeve kupca u vezi sa proizvodom i u stanju je da nadmaši njegova očekivanja. Zadovoljstvo kupaca je krajnji cilj.

Odlučan je u donošenju odluka

Odličan vlasnik proizvoda je ovlašćen da donosi odluke u vezi sa proizvodom. Naravno, stvaranje podrške za njegove odluke može potrajati, ali brzo donošenje važnih odluka je primarni uslov za održiv tempo razvojnog tima.

Preferira komunikaciju licem u lice

Odličan vlasnik proizvoda razume da je najbolji način za prenošenje informacija komunikacija licem u lice. User Story se najbolje razume u razgovoru 1na 1. Ako se softverski alati koriste za upravljanje Product Backlogom, npr. Jira, njegova funkcija je da podrži dijalog.

Nikada i ničim ne zamenjuje konstruktivni razgovor.

Poznaje poslovne modele

Odličan Product Owner je pun vrednih poslovnih modela. On zna kada da primeni određeni model. Primeri su generisanje poslovnog modela, Lean Startup ili Mapiranje uticaja. Na osnovu ovih modela on zna kako da podstakne uspeh proizvoda.

Razmenjuje iskustva

Odličan vlasnik proizvoda deli svoja iskustva sa kolegama. Ovo može biti unutar organizacije, ali takođe seminari i konferencije su odličan način za razmenu iskustava i prikupljanje znanja. Naravno, veoma se ceni i zapisivanje naučenih lekcija.

Poseduje znanje mapiranja korisničkih priča

Odličan vlasnik proizvoda treba da savlada koncept mapiranja korisničkih priča. To je tehnika koja vam omogućava da dodate drugu dimenziju vašem Product Backlogu. Vizuelizacija vam omogućava da vidite širu sliku PB-a.

Fokus su funkcionalnosti

Odličan Product Owner fokusira se na funkcionalnost. Njegov cilj je da maksimizira vrednost za kupca. Funkcionalnost je ta koja ima vrednost, stoga je ovo glavni fokus za vlasnika proizvoda.

Ima znanja

Odličan vlasnik proizvoda ima duboko funkcionalno znanje o proizvodu i razume tehnički sastav. Za velike proizvode može biti teško da se poznaju i razumeju svi detalji, ali vlasnik proizvoda uvek treba da zna veće delove slagalice i na taj način donosi svesne, čvrste odluke.

Kako biti uspešan vlasnik proizvoda

Product Owner je ključni član Scrum tima čija je glavna svrha da maksimizira vrednost proizvoda i da kupac uvek i što pre ostvari najveće benefite od projekta. Način na koji postižu ovu svrhu mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

Biti Product Owner je zahtevno, treba da se posvetite tome da razumete kupce, korisnike, konkurenciju, trendove u vašoj industriji i još mnogo toga. Ali takođe mora da provedete vreme gledajući iznutra u tim, radeći sa timom i odgovarajući na njihova pitanja.

Budite dostupni, odredite prioritete u radu, jasno predstavite User Story, artikulišite jasan, uzdižući cilj, postavite visoka očekivanja i sarađujte. Bićete nagrađeni vrhunskim rezultatima.