Pitanja koja možete postaviti na razgovoru za posao projekt menadžera | Project Management Srbija

Pitanja koja možete postaviti na razgovoru za posao projekt menadžera

Pitanja koja možete postaviti na razgovoru za posao projekt menadžera

Pitanja koja možete postaviti na razgovoru za posao projekt menadžera

I vi kao kandidat za poziciju projekt menadžera možete postaviti pitanja potencijalnom poslodavcu

Bilo da tražite svoj prvi posao ili ste iskusan profesionalac, pozitivan utisak koji ćete ostaviti tokom intervjua je presudan za dobijanje posla.

Iako je ključno pripremiti odgovore na pitanja koja bi vam poslodavac mogao postaviti, važno je pripremiti i neka svoja pitanja.

Pisali smo o pitanjima koja vam mogu biti postavljena na razgovoru za posao projekt menadžera, ali i vi kao kandidat možete sa punim pravom postaviti pitanje vašem potencijalnom poslodavcu.

Kvalitet pitanja koja kandidat za poziciju menadžera projekta postavi tokom intervjua često je prekretnica u dobijanju posla, naručito ako je dobio mogućnost da postavi pitanje. Obično ćete od strane vaših sagovornika biti pozvani da pitate sve ono što vas interesuje i što biste želeli da znate. Tu priliku, svakako, treba da iskoristite i okrenete u svoju korist.

Kvalitetno pitanje će pokazati vaše dodatno interesovanje za
kompaniju, za konkretnu poziciju, kao i metodologiju koju kompanija primenjuje. Postavljanje pitanja je odličan način za izgradnju odnosa, uspostavljanje veze sa vašim sagovornikom i pokazivanja vašeg znanja u oblasti projektnog menadžmenta.

Generalno, trebalo bi postaviti pitanja u vezi sa poslom, kompanijom, vrstom posla i očekivanjima od novog zaposlenja.

Nažalost, mnogi kandidati zastanu kada dobiju priliku da postave pitanje HR menadžeru, odnosno osobama iz menadžmenta koje sprovode intervju. Ta greška je posledica nedostatka pripreme, samopouzdanja ili stresa tokom intervjua.

Zašto je to pogrešno?

Treba se postaviti za uspeh prilikom razgovora za posao.

Razgovor za posao projekt menadžera

Kada HR menadžeru postavljate pronicljiva i dobra pitanja, to je odličan način da pokažete svoju profesionalnost, promišljenost i posvećenost. Imajte na umu da su najbolja pitanja za intervju ona koja prirodno proizilaze iz razgovora. Ali svakako može biti efikasno a i od pomoći ako se unapred pripremite i dođete na intervju sa nekoliko spremnih pitanja. Postavljanje pitanja trebalo bi da bude dvosmerna ulica i da vam pomogne da ostavite pozitivan utisak.

Evo nekoliko primera koja vas mogu inspirisati na razmišljanje o ovoj temi.

Kakav je pristup kompanije u upravljanju projektima?

Da li sledite određenu metodologiju

Koji softver za upravljanje projektima koristite?

Ovakvim pitanjima pokazujete svoju sklonost i spremnost za preuzimanje nove uloge. Takođe odajete i utisak osobe koja ima veoma odgovoran i profesionalan pristup upravljanju projektima, ali i potrebna znanja iz oblasti projektnog menadžmenta. Naravno, odgovor na ova pitanja vama može pomoći da saznate da li kompanija primenjuje PMI metodologiju, Scrum, Kanban, ili nešto drugo.

I da li koristi neki od softvera za upravljanje projektima kao što su Microsoft Project, Oracle Primavera, Trello, Basecamp, Asana ili neki drugi specijalizovani softver.

Da li tim sarađuje ili ima tendenciju da radi nezavisno?

Kakva je dinamika tima?

Ovakva i slična pitanja ukazuju na svest kandidata o značaju timskog rada i dobre komunikacije za uspešnu realizaciju projekta. Takođe, govore i o svesti kandidata da postoje različiti timovi koji isto tako mogu različito uticati na radno okruženje. Svest o različitosti projektnih timova govori i o spremnosti kandidata na dodatni napor i angažovanje u smislu upravljanja timom i komunikacijom u timu.

Koju metriku koristite za merenje i praćenje uspeha?

Strateška pitanja poput ovog će otkriti vašu sposobnost razmišljanja na višem, strateškom nivou, a ne samo vašu sposobnost da efikasno upravljate rasporedom i aktivnostima na projektu.

Šta su zaposleni na ovoj poziciji činili da postignu uspeh?

Ovo pitanje vas kategoriše kao osobu koja želi da uspe i unapred razmišlja šta je potrebno da bi se postigli pozitivni rezultati u radu. Možete se u svojim pitanjima osvrnuti i na zainteresovane strane na projektu. I postaviti recimo sledeće pitanje:

Kakvu podršku zainteresovanih strana imate na trenutno aktuelnom projektu?

Ovo je pitanje koje će vas izdvojiti od ostalih kandidata, stavljajući do znanja vašem sagovorniku da pored toga što posedujete soft skills projekt menadžera, kao što su veština komunikacije i organizacije, imate sposobnosti da pomognete kompaniji u rešavanju šire slike projekta. Zato što znate da prepoznate zainteresovane strane na projektu kao i njihov uticaj i značaj za sam uspeh projekta. Zapošljavanje menadžera projekta koji ume efikasno da upravlja zainteresovanim stranama na projektu je veliki benefit za samu kompaniju.


Po vama koji su kvaliteti najvažniji za uspeh na ovoj poziciji?

Odgovor koji dobijete na ovo pitanje će vam pomoći da shvatite da li kompanija ima jasnu ideju o tome koga želi da zaposli na ovoj poziciji. Možete postaviti i slično pitanje:

Koja su očekivanja kompanije od osobe koja preuzima funkciju projekt menadžera kroz 6 ili 12 meseci?

Jasno je da postoje očekivanja u prvom periodu, ali je i dobro znati da li je kompanija dovoljno organizovana da već ima postavljena i dugoročna očekivanja od novog zaposlenog.

Kako izgleda tipičan radni dan u kompaniji?

Na ovaj način pokazujete da želite da stvorite jasnu sliku o tome šta posao podrazumeva svakodnevo, ali i o samom funkcionisanju i organizaciji dnevnih obaveza i odgovornosti zaposlenih.

Kako reagujete na eventualna neslaganja u timu?

Odgovor će vam pružiti dobar uvid u kulturu organizacije. U isto vreme je i još jedna prilika da istaknete koliko ste svesni da dobro suočavanje sa neslaganjima unutar tima je važna odlika svake osobe na rukovodećoj poziciji.

Ima li prostora za rast odnosno napredak u kompaniji?

Ova vrsta pitanja pokazuje da ste motivisani za rad i spremni da svoje vreme uložite u lično obrazovanje i obuku, što nesumnjivo doprinosi i profesionalnom razvoju same kompanije. Pitanje o napredovanju u samoj kompaniji govori i o vašoj spremnosti da ostanete lojalni kompaniji ukoliko su vaše veštine, znanje i sposobnosti cenjeni od strane poslodavca.

Još jedna vrsta pitanja koje možete postaviti odnosi se na razvojni put vaše karijere.

Kakav je razvojni put za menadžere projekata u kompaniji?

Slično kao i pitanje o rastu i napretku, i ovo pitanje vam može pomoći da shvatite da li se menadžeri projekata unapređuju na više pozicije rukovodilaca, ili se unapređuju iz oblasti upravljanja projektima u drugi sektor poslovanja. Ovo će vam pomoći da utvrdite da li je put projekt menadžera u toj kompaniji u skladu sa vašim ciljevima u karijeri.

Sa kojim izazovima se mogu susresti na poziciji za koju apliciram?

Još jedno korisno pitanja jer pokazuje vašem sagovorniku da gledate unapred i da ste spremni da se suočavate sa brojnim izazovima koje nova pozicija nosi. Ali, daje vam i priliku da prepoznate koje su to posebne veštine i iskustva potrebna za radno mesto, a koja možete u daljem razgovoru iskoristiti kao ličnu prednost.

Koji je rok za donošenje odluke, tj. kada mogu očekivati vaš odgovor?

Na ovaj način stavićete do znanja da ste zainteresovani za poziciju i da želite čuti njihovu odluku.

Mogu li još nešto učiniti ili pružiti da vam pomognem oko donošenja odluke?

Ovim pitanjem pokazujete svoj entuzijazam i samouverenost. Imati samopouzdanje i odlučnost osobine su koje se vrlo cene kod svih projekt menadžera.

Prilika da postavite pitanja obično dolazi na samom kraju intervjua, a to znači da bi ova pitanja mogla imati veliki uticaj na to kako će vas zapamtiti vaši sagovornici. Zato je važno dobro proceniti trenutnu situaciju i dotadašnji tok razgovora, mudro odabrati i postaviti pitanja. Obično treba postaviti dva ili tri pitanja za koja smatrate da su tom trenutku najprikladnija i koja će vam razjasniti neke nedoumice.

Naravno, intervju za posao nije samo prilika da vas bolje upozna potencijalni poslodavac, već je i prilika da vi upoznate kompaniju gde ćete provoditi veći deo svog vremena.


Srodne teme:

Najčešća pitanja koja vam mogu postaviti na razgovoru za posao projekt menadžera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *