Kako standard ISO 26000 pomaže u efikasnoj proceni društvene odgovornosti? | Project Management Srbija

Kako standard ISO 26000 pomaže u efikasnoj proceni društvene odgovornosti?

Kako standard ISO 26000 pomaže u efikasnoj proceni društvene odgovornosti?

Kako standard ISO 26000 pomaže u efikasnoj proceni društvene odgovornosti?

Šta je ISO 26000?

ISO 26000 je međunarodni standard razvijen da pomogne organizacijama da efikasno integrišu društvenu odgovornost u svoju strategiju i rad.

Primena standarda ISO 26000 pomaže organizacijama da primene društveno odgovorno ponašanje kao deo svojih vrednosti i poslovne prakse i na taj način doprinesu održivom ekološkom, društvenom i ekonomskom razvoju. Standard je pokrenut 2010. godine nakon pet godina pregovora između međunarodnih aktera kao što su predstavnici javnog i privatnog sektora, a razvila ga je radna grupa od oko 500 stručnjaka, postigavši međunarodni konsenzus.

Da bi se u potpunosti shvatila upotreba i svrha standarda ISO 26000, mora se pre svega razumeti sama definicija društvene odgovornosti.

Šta je društvena odgovornost i zašto je važna? 

Društvena odgovornost nalaže da kompanije imaju prirodnu dužnost da deluju u najboljem interesu životne sredine i društva. Primarni cilj društvene odgovornosti je doprinos održivom razvoju. Na kraju krajeva, organizacije igraju ključnu ulogu u odnosu na društvo u kojem deluju i imaju moralnu odgovornost da deluju na način koji osigurava održavanje zdravih ekosistema i socijalne jednakosti.

Zašto je potreban standard za društvenu odgovornost?

Danas je kritičan deo merenja ukupnih performansi organizacije posmatranje, odnosno uticaj na životnu sredinu i društvenu jednakost organizacije. Organizacije su postale svesne prednosti društveno odgovornog ponašanja. Društveno odgovorno ponašanje ima uticaj na konkurentske prednosti, ugled organizacije i odnos sa kompanijama, medijima, kupcima i zajednicom u kojoj organizacija posluje. Biti društveno odgovoran potrebno je dugoročno kako bi se poboljšali rezultati organizacije i održali svetski ekosistemi zdravim.

ISO 26000 je naglasio da je kritični faktor za efikasno poslovanje preduzeća njegova sposobnost da ostvari ekonomske performanse, pridržavajući se društvenih i ekoloških zakona. Zbog društvenog pritiska, organizacije postaju sve svesnije važnosti i potrebe za društveno odgovornim ponašanjem, delimično i zbog toga što njihove aktivnosti dugoročno zavise od zdravlja svetskih ekosistema.

Standard ISO 26000 pruža smernice o:

 1. Prepoznavanju društvene odgovornosti i angažovanju zainteresovanih strana
 2. Načinima integrisanja društveno odgovornog ponašanja u organizaciji
 3. Sedam ključnih načela društvene odgovornosti:
 • Odgovornost
 • Transparentnost
 • Etičko ponašanje
 • Poštovanje interesa zainteresovanih strana
 • Poštovanje vladavine prava
 • Poštovanje međunarodnih normi ponašanja
 • Poštovanje ljudskih prava

4.      Sedam ključnih tema i pitanja koja se odnose na društvenu odgovornost:

 • Organizaciono upravljanje
 • Ljudska prava
 • Praksa rada
 • Okolina
 • Pravična radna praksa
 • Pitanja potrošača
 • Uključivanje i razvoj zajednice

Kome je namenjen standard  ISO 26000?

Organizacije kako u privatnom tako i u javnom sektoru, bilo da su velike ili male, bilo da posluju u razvijenim zemljama ili zemljama u razvoju, trebalo bi da koriste standard ISO 26000. Svi ključni subjekti društvene odgovornosti su na neki način relevantni za svaku organizaciju. Ovaj standard je apsolutno primenjiv u svim organizacijama.

Budući da ključni predmeti pokrivaju niz pitanja, organizacije će imati koristi kada utvrde koja su pitanja za njih najrelevantnija i značajna kroz ispitivanje sopstvenih razmatranja i dijalog sa zainteresovanim stranama.

Šta se postiže standardom ISO 26000?

ISO 26000 ima za cilj da:

 • Pomogne organizacijama u rešavanju njihovih društvenih odgovornosti poštujući kulturne, društvene, ekološke i pravne razlike i uslove ekonomskog razvoja
 • Pruži praktične smernice organizacijama u vezi društvene odgovornosti
 • Pomogne u identifikovanju i angažovanju zainteresovanih strana i povećanju verodostojnosti izveštaja i tvrdnji o društvenoj odgovornosti
 • Naglasi rezultate performansi i poboljšanja
 • Poveća zadovoljstvo i poverenje same organizacije među klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama
 • Postigne doslednost sa postojećim dokumentima, međunarodnim ugovorima i konvencijama kao i postojećim ISO standardima
 • Promoviše zajedničku terminologiju u oblasti društvene odgovornosti
 • Proširi svest o društvenoj odgovornosti

 

Ovaj standard nema za cilj smanjenje vladinih ovlašćenja da se bavi društvenom odgovornošću organizacija.

Kako vašoj organizaciji pomaže standard ISO 26000?

 Neki od benefita ovog standarda za vašu organizaciju su:

 • Poboljšanje odnosa sa zainteresovanim stranama u kompaniji
 • Značajno povećanje zadovoljstva klijenata
 • Poboljšanje angažovanja zaposlenih u ublažavanju i upravljanju pitanjima društvene odgovornosti
 • Poboljšanje uslova rada zaposlenih i podsticanje angažovanja zaposlenih sprovodeći efikasan sistem upravljanja povratnim informacijama i rešavanja žalbi
 • Ograničavanje i smanjenje emisije gasova staklene bašte
 • Doprinos efikasnim programima upravljanja otpadom poput sortiranja različitih vrsta otpada i recikliranja
 • Promovisanje angažovanja sa lokalnim zajednicama davanjem donacija i sponzorstvom za dobrotvorne akcije
 • Promovisanje razvoja zajednice kroz poboljšanje ukupnog obrazovanja radnika i njihovih porodica
 • Poboljšanje razvoja biorazgradivog polietilenskog pakovanja u oblasti industrije ambalaže
 • Promovisanje veće transparentnosti sa partnerima u kompaniji
 • Poboljšanje zdravlja i bezbednosti korisnika i zaposlenih u organizaciji
 • Takođe može da razvije skalu plata zaposlenih na osnovu njihovih zahteva i organizacije
 • Poboljšanje procesa donošenja odluka kompanije
 • Promovisanje bolje komunikacije između zaposlenih i zainteresovanih strana o značajnim pitanjima u vezi sa društvenom odgovornošću
 • Naglašava prava zaposlenih, njihovo zdravlje i bezbednost
 • Poštujući ove standarde, račun za struju organizacije može se smanjiti do prosečno 3%.
 • Poboljšanje unutrašnjeg radnog okruženja i dodatno ojačanje strukture organizacije
 • Povećanje opšteg kvaliteta usluga organizacije održivim pristupom
 • Poboljšanje rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i svih drugih pitanja koja utiču na društvo
 • Smanjenje kontaminacije i potrošnje vode
 • Poboljšanje ugleda kompanije u odgovarajućoj industriji
 • Smanjenje potrošnje goriva, upotrebe papira i bolji plan upravljanja otpadom
 • Povećanje konkurentske prednosti organizacije

 

Za razliku od standarda sistema upravljanja, kao što su ISO 14001 ili ISO 9001, koji podležu sertifikaciji i mogu dopuniti društveno odgovorne pristupe, standard ISO 26000 služi kao skup smernica, a ne zahteva. To znači da standard nije namenjen sertifikaciji, već internom poboljšanju kompanije u domenu društvene odgovornosti.

Usvajanjem pristupa standarda ISO 26000 i radom na društveno odgovoran način, kompanije mogu pokazati zainteresovanim stranama i potrošačima svoju posvećenost stvaranju stvarnih razlika u svojoj poslovnoj praksi, povećavajući tako svoju konkurentnost i gradeći svoju reputaciju.

Standard ISO 26000 takođe nudi i smernice za održavanje morala zaposlenih.

Podsticanjem boljih društveno odgovornih strategija u kompanijij, zaposleni postaju zadovoljniji, motivisaniji i ponosni na kompaniju u kojoj rade. Sve ovo dodatno podstiče osećaj lojalnosti i može pomoći u zadržavanju stručnjaka i talenata u samoj kompaniji.