Kolika je plata projekt menadžera? | Project Management Srbija

Kolika je plata projekt menadžera?

Kolika je plata projekt menadžera?

Kolika je plata projekt menadžera?

Plata projekt menadžera

Jedno od najsopežnijih istraživanja koje se tiče plata projekt menadžera je ovo istraživanje koje je pred vama. Uradjeno je pod nazivom PMI’s Earning Power: Project Management Salary Survey 10th Edition, naravno od strane PMI-a i vodeći je izvor podataka o zaradama profesionalnih menadžera projekata u svetu. Poslednje izdanje pruža sveobuhvatne uvide od 33.000 ispitanika u 37 zemalja. Pre nego što krenemo na samo istraživanje, red je da još jednom obrazložimo koliko je njihov posao kompleksan i da je to glavni razlog zašto su

projekt menadžeri širom sveta tako dobro plaćeni! 

 

Uloga projekt menadžera

Uloga projektnog menadžera je izuzetno široka i kompleksna, Zahteva kombinaciju tehničkih veština i tzv. soft skills veština (pregovaranje, motivisanje, lidesrtvi, timski rad i sl). Menadžer projekta preuzima punu odgovornost za uspešno:

 • pokretanje,
 • planiranje,
 • izvršenje,
 • kontrolu i nadgledanje, i
 • zatvaranje projekta.

Plata projekt menadžera

Ovi profesionalci za upravljanje projektima su pravi agenti za promene, njihov posao je dinamičan, pun izazova, njihove dužnosti i odgovornosti su velike, kao što je velika i potreba za kvalifikovanim i dobrim menadžerima projekta.  Mnogi aspekti ove uloge su isti u svim kompanijama, bez obzira na oblast kojom rukovodite. Od menadžera projekta očekuje se uvek očekuje da:

 •  Ideje pretvore u izvršni plan projekta
 • Organizuju projektne zadatke
 • Sastave projektni tim koji će im pomoći da ideje projekta realizuju
 • Angažuju zainteresovane strane na projektu, što podrazumeva rad sa ljudima na koje utiče projekat kako bi se osiguralo da razumeju promene koje dolaze i kako će promene uticati na njih
 • Upravljaju novcem jer projekti koštaju, a menadžeri projekata moraju biti u stanju da sastave budžet projekta, upravljajući načinom na koji se troši novac i kontrolom troškova
 • Vode tim – od menadžera projekata ne retko se očekuje da treniraju, obučavaju i razvijaju motivaciju ljudi koji rade na projektu. Vođenje tima uključuje uspostavljanje i upravljanje saradnjom u timu,

 

Rezultati ankete

Danas je u svetu sve veća svest o značaju uloge menadžera projekta u svetu upravljanja projektima, a velike i uspešne kompanije vešte i kvalifikovane projekt menadžere smatraju jednim od svojih najvrednijih resursa. 

Na osnovu podataka iz 37 anketiranih zemalja i 33.000 anketiranih projekt menadžera, izvodi se zaključak da na prosek zarade u najvećoj meri utiču sledeći faktori:

 1. Zemlja zaposlenosti
 2. Broj godina iskustva u upravljanju projektima
 3. Položaj odnosno uloga projektnog menadžera
 4. Obim odnosno veličina vođenih projekata što uključuje broj članova projektnog tima i
 5. Budžet projekta  

 

Zemlja zaposlenosti 

U donjoj tabeli možemo videti prosek plata po državama i brpj ispitanika iz svake od njih. Jasno se vidi da srednja plata (izražena u američkim dolarima) značajno varira među profesionalcima u upravljanju projektima od zemlje do zemlje.

 

Zemlje u kojima profesionalci za upravljanje projektima prijavljuju najviše prosečne zarade su Švajcarska (130 996 USD), Sjedinjene Američke Države (112 000 USD) i Australija (108 593 USD), dok je zemlja sa najnižom srednjom zaradom Egipat (10 159 USD).   Ili, ako prevedemo na mesečnu platu, to bi bilo:

 • 1.165.000 RSD u Švajcarskoj, do
 • 90.300 RSD u Egiptu

 

Broj godina iskustva u upravljanju projektima 

Nije iznenađujuće da se prosečna godišnja zarada profesionalaca u oblasti projektnog menadžmenta povećava sa rastom broja godina provedenih u upravljanja projektima. Medjutim, taj procenat porasta varira od zemlje do zemlje što možemo videti u tabeli.

Ako posmatramo Švajcarku kao zemlju sa najvećom prosečnom godišnjom zaradom uočićemo da sa porastom iskustvom od 15 do 20 godina, zabeležen je porast od 54% u odnosu na prosek početne zarade projekt menadžera sa iskustvom manjim od 3 godine. Dok Egipat kao zemlja sa najnižom prosečnom zaradom za isti period beleži porast od 28%.

Što bi se reklo, u zemljama gde se više cene projekt menadžeri i gde su najviše plaćeni, u tim zemljama se još više cene iskusni, vrhunski projekt menadžeri.

 

Uticaj položaja projekt menadžera na godišnju zaradu 

Studija pokazuje da se gotovo u svim zemljama, plate povećavaju zajedno sa dodatnom odgovornošću, odnosno pozicijom projektnog menadžera u kompaniji. Još jednom, stopa porasta znatno varira od zemlje do zemlje.

Najdramatičnije povećanje je u Nigeriji, gde se srednja plata povećava sa 13 079 USD za projektnog menadžera I, na 20 735 USD za projektnog menadžera II, i 30 305 USD za projektnog menadžera III.

Na Novom Zelandu, srednja plata projektnog menadžera I iznosi 52 800 USD, dok je srednja zarada menadžera projekta III  84 480 USD, na godišjem nivou.

U Kataru podaci pokazuju sledeće: srednja plata projektnog menadžera I je 72 436 USD, dok 114 581 USD na godišnjem nivou zaradiće menadžer projekata III.

 

Obim projekta (broj članova projektnog tima i budžet projekta)

Obim projekta takođe, ima uticaj na godišnju zaradu. Anketirani ispitanici koji upravljaju većim projektima u pogledu prosečnog broja članova tima i prosečnog budžeta projekta takođe su prijavili veće prosečne plate u većini zemalja. Međutim, razlike u platama između onih koji upravljaju većim projektima u odnosu na one koji upravljaju manjim projektima značajno se razlikuju od zemlje do zemlje.

Ako posmatramo Švajcarsku i Sjedinjene Američke Države kao zemlje sa najvećim prosečnim godišnjim zaradama možemo primetiti da u slučaju Švajcarske menadžer projekta koji vodi tima od 20 ili više članova imaće prosečnu godišnju zaradu veću 24% u odnosu na menadžera projekta čiji tim ima manje od 5 članova.

Kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države ovaj porast iznosi 19%. Sa druge strane Egipat, zemlja sa najmanjim prosečnim godišnjim zaradama beleži porast od 33%.

 

Budžet projekta

Donja tabela daje prikaz podataka godišnjih zarada (u američkim dolarima) prema prosečnom budžetu projekta (u američkim dolarima) dobijenih na osnovu studije.

Ako izdvojimo Švajcarsku, Sjedinjene Američke Države i Australiju, kao zemlje sa najvećim zaradama, možemo primetiti da godišnja zarada sa povećanjem budžeta projekta sa 100.000 na 10 miliona, svakako raste i to u slučaju Australije za 69%, Sjedinjene Američke Države za 41%, a Švajcarskoj 33%.       

Možemo zaključiti da na zarade menadžera projektata utiče više faktora, od zemlje u kojoj radite, preko iskustva i veličine tima i budzeta projekta kojim upravljate jer sve to poslodavcima pokazuje da imate veštine i znanje za uspešno upravljanje projektima i timovima. To su i razlozi zašto se formiraju i posebne službe za upravljanje projektima

 

DODATNO ZAPAŽANJE

Interesantna je činjenica da od 33.000 ispitanih projekt menadžera, više od dve trećine njih (70%) je prijavilo da su im ukupni prihodi (plata, bonusi i ostali vidovi kompenzacija) povećani u zadnjih godinu dana.

To bi značilo da je projektni menadžment posao budućnosti i da postoji trend rasta. Iskoristite ovaj trend i priključiti se poslu budućnosti.

 

Šta vam je potrebno za to?

Ultimativni vodič za upravljanje projektima

Obuka za upravljanje projektima