Pozitivni rizici (šanse) na projektu

Šanse na projektu

Sama reč rizik može izazvati strah kod menadžera projekata. Ali rizika se ne treba plašiti, to je samo još jedan deo projekta kojim treba upravljati. Svi projekti imaju neki element rizika, dok su drugi projekti visokorizični. Razmišljanje o riziku kao o lošoj stvari može dovesti do lošeg ishoda. Bavljenje rizicima na projektu je toliko značajno da je cela jedna oblast upravljanja projektima posvećena baš ovoj temi.

U ličnom, kao i u profesionalnom životu, preuzimanje rizika je nešto što radimo, ali što se mora pažljivo razmotriti pre nego što uđemo u to.

Pozitivan rizik (šansa) na projektu

Šta je pozitivan rizik?

Rizik se obično smatra negativnim i u mnogim slučajevima jeste. Ali rizik takođe može biti i pozitivan. Obe vrste rizika dele činjenicu da su neočekivane, ali negativan rizik je nešto što treba ublažiti, dok je pozitivan rizik nešto što treba iskoristiti. Pozitivan rizik je kada je taj neočekivani događaj dobar za vaš projekat. Važno je identifikovati i negativan i pozitivan rizik o čemu govorim na našoj obuci za upravljanje rizicima.

Pozitivan rizik ili šansa je vrsta rizika koja može dovesti do pozitivnih ishoda. Na primer, preuzimanje novog posla ili pokretanje novog poslovnog poduhvata su pozitivni rizici koji mogu rezultirati pozitivnim ishodima kao što su povećanje prihoda ili zadovoljstvo poslom. Dok pozitivni rizici mogu dovesti do pozitivnih ishoda, oni takođe nose potencijal za negativne ishode kao što su neuspeh ili gubitak. Zbog toga je važno pažljivo razmotriti sve rizike pre nego što ih preuzmete.

Koji su pozitivni rizici?

Pozitivan rizik (šansa, prilika) je onaj koji ima pozitivan uticaj na vaše ciljeve. Da biste započeli identifikaciju dotičnog rizika, SWOT analiza je dobro mesto za početak. PEST analiza se može uraditi zajedno sa SWOT analizom (političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom i tehnološkom). Šanse mogu pružiti nekoliko prednosti za preduzeća ili projekte:

1. Poboljšani učinak – Pozitivni rizici mogu dovesti do povećanja produktivnosti ili učinka. Na primer, ako je vaš tim efikasniji nego što se očekivalo, mogli biste da završite svoj projekat pre roka.

2. Uštede troškova – Mogućnosti mogu dovesti do uštede troškova. Na primer, otkrivanje efikasnijeg procesa ili resursa može smanjiti ukupne troškove projekta.

3. Poboljšana reputacija – Iskorišćavanje mogućnosti može poboljšati vašu reputaciju kod zainteresovanih strana. Na primer, završetak projekta pre roka ili ispod budžeta može povećati zadovoljstvo kupaca.

4. Konkurentska prednost – Pozitivni rizici mogu vam dati konkurentsku prednost. Na primer, iskorištavanje novog tržišnog trenda pre nego što to učine vaši konkurenti moglo bi da pozicionira vaše preduzeće kao lidera u industriji.

5. Inovacije i rast – Pozitivni rizici često dolaze sa šansom za inovacije, kao što je korišćenje nove tehnologije ili usvajanje novog procesa. Ovo može dovesti do rasta i širenja poslovanja.

6. Povećani profit – Sve gore navedene pogodnosti mogu doprineti povećanju profita vašeg poslovanja. Na primer, uštede troškova, poboljšane performanse i konkurentska prednost mogu dovesti do povećanja prihoda.

Njima treba pažljivo upravljati kako bi se maksimizirale potencijalne koristi, a minimizirali svi potencijalni nedostaci. Ovo se može postići dobrom praksom upravljanja rizikom, kao što su:

 • planiranje rizika
 • identifikacija,
 • procena,
 • taktika za upravljanje rizikom,
 • praćenje rizika.

Preuzimanje pozitivnih rizika može otvoriti mogućnosti koje su ranije bile nedostupne, omogućavajući vam da istražite nove ideje i potencijalne puteve. Ovo često može dovesti do uspeha, kao i ličnog rasta i razvoja. Preuzimanje rizika takođe može pružiti vredne lekcije, pomažući vam da razumete i prilagodite se različitim situacijama.

Pozitivan rizik u odnosu na negativan rizik

Rizici su neočekivani, ali mogu imati pozitivan ili negativan uticaj na vaš projekat. Kao što je gore navedeno, želećete da iskoristite šansu ako se pojavi u vašem projektu i rešite loš. Pozitivni rizici mogu poboljšati vašu profitabilnost, povećati vaš tržišni udeo i dati vam konkurentsku prednost. Negativni rizici mogu odložiti napredak, uzrokovati preveliku potrošnju i čak ugroziti održivost vašeg projekta.

Upravljanje šansama

Upravljanje šansama ili pozitivnim rizikom je proces koji pomaže organizacijama da identifikuju, procene i upravljaju rizicima koji potencijalno mogu dovesti do pozitivnih ishoda.

Cilj pozitivnog upravljanja rizikom je da se pomogne organizacijama da iskoriste prilike dok minimiziraju potencijal za negativne posledice. Koncept pozitivnog razmišljanja o upravljanju rizikom podrazumeva preduzimanje proaktivnih mera pre nego što se dogode veliki događaji kako bi se povećala verovatnoća da će se šanse desiti. Projektni timovi i projekt menadžeri moraju postati mnogo sigurniji u svoj rizik kako bi postigli cilj pozitivnog razmišljanja.

Verovatnoća uspešnog ishoda se značajno povećava kada se u okruženju u kojem se predviđa rizik, razmatraju potencijalne posledice i identifikuju prilike. Uobičajeno je napraviti greške, izazvati značajne rizične događaje i pravite kritične greške kada se brzo krećete. Ključno je prepoznati da pozitivno razmišljanje o upravljanju rizikom zahteva snažan stav kao i efikasan proces. Da bismo to postigli, mora razviti tim koji je u potpunosti svestan rizika u okruženju i pridržava se pristupa zasnovanog na riziku. Kada razvijate projekat, morate postaviti prava pitanja da biste osigurali uspeh.

Kako upravljati prilikama?

Upravljajte prilikama na isti način na koji biste upravljali negativnim rizikom. Evo osnovnih koraka za upravljanje rizikom koje možete pratiti u upravljanju projektima.

1. Identifikujte sve potencijalne pozitivne rizike

Razmislite o svim dobrim stvarima koje bi se mogle dogoditi, kao što su:

 • Ponestaje zaliha brže nego što ste očekivali tokom lansiranja novog proizvoda
 • Prodajemo više nego što je predviđeno, tako da je skladište preplavljeno narudžbinama
 • Potrebno je da se proširite na veći kancelarijski prostor jer vaša kompanija raste velikom brzinom

2. Odredite verovatnoću i potencijalni uticaj pozitivnih rizika projekta

Da biste znali da li na priliku treba da reagujete brzo ili ne, mora da identifikujete verovatnoću da se on desi, kao i kakav će biti potencijalni uticaj na projekat.

3. Dodelite vlasnika rizika svakom pozitivnom riziku

Sledeći korak je da se rizik dodeli nekome u timu. To znači da će član tima biti odgovoran za rizik i, ako se isti pojavi, imaće zadatak da reaguju na to. Ako neko u timu odgovara za rizik, povećavate šanse da ga iskoristite na pravi način.

4. Planirajte strategije odgovora na rizik

Vlasnik rizika treba da ima uputstva šta da radi ako se šansa pojavi u projektu. Stoga, menadžer projekta treba da ima plan odgovora na rizike/šanse. Za svaku identifikovanu priliku, izradite plan da biste je iskoristili ili poboljšali. Opcije uključuju:

 • Eksploatisati – Učinite izmene kako biste osigurali da je prilika realizovana
 • Povećati – Povećajte verovatnoću šanse i/ili pozitivan uticaj na projekat. Ako se poveća verovatnoća ili uticaj šanse na projekat, pozitivne posledice će biti veće
 • Podeliti – Nekada nećemo moći samostalno da iskoristimo pun potencijal prilike. Nemamo dovoljno znanja, veština, kompetencija za tako nešto. Tada delimo priliku, odnosno angažujemo treću stranu.
 • Prihvatiti – Kada je prilika izuzetno mala, odnosno postoji mala verovatnoća da će se desiti, kao i mali uticaj na projekat, onda primenjujemo tehniku prihvatiti. Nema svrhe trošiti vreme i novac da izvučemo maksim iz ove male prilike pa onda ništa ne preduzimamo već čekamo da se šansa desi. Ako se desi, ima nekih minimalnih koristi, a ako se ne desi, nikom ništa.

Prilikom bavljenja rizicima, kako pozitivnim tako i negativnim, treba uključivati faktore kao što su troškovi resursa, ulaganje vremena i druge faktore koji mogu uticati na potencijalni ishod. Važno je uzeti u obzir sve ove faktore kako biste doneli informisanu odluku koja bi mogla da dovede do uspešnog ishoda.

U nastavku slede saveti kako na bolji način upravljati šansama/prilikama koje se mogu javiti na projektu.

8 saveta za upravljanje pozitivnim rizicima

Bez obzira da li odaberete da definišete rizik u smislu negativnog ili pozitivnog, iste metode i alati za upravljanje projektom koji se koriste za upravljanje negativnim rizicima takođe se mogu koristiti za upravljanje pozitivnim rizicima.Međutim, postoji nekoliko ključnih saveta koji vam mogu pomoći da efikasnije upravljate pozitivnim rizicima u vašem projektu:

 • Budite proaktivni – Pozitivnim rizicima se često može efikasnije upravljati ako se identifikuju i rešavaju pre nego što imaju priliku da utiču na projekat.
 • Obratite pažnju – Identifikujte sve indikacije da će se desiti pozitivan događaj.
 • Uključite svoj tim – Pozitivnim rizicima se često može efikasnije upravljati kada je ceo tim uključen u proces.
 • Podstaknite kreativnost  – Pozitivnim rizicima se često može efikasnije upravljati ako se članovi tima podstiču da budu kreativni i razmišljaju van okvira.
 • Budite otvorenog uma – Budite spremni da razmotrite nove ideje i pristupe jer mogu biti neophodni za iskorištavanje pozitivnih rizika.
 • Koristite registar rizika – Napravite listu rizika svih stvari koje bi vam mogle odgovarati kako biste mogli da ih pratite.
 • Uzmite u obzir toleranciju rizika vašeg tima – Pozitivnim rizicima se često može efikasnije upravljati kada se uzme u obzir tolerancija tima na rizik.
 • Dodelite odgovarajuće akcije – Napravite odgovor na pojavu rizika i dodelite ljude da posmatraju ili upravljaju svakim rizikom.

Srodne teme:

Obuka za upravljanje projektima