10 ključnih indikatora učinka proizvodnje

KPI za proizvodnju

Procena vašeg poslovanja treba da bude stalan proces. Može vam pomoći da identifikujete oblasti u kojima je vaše poslovanje snažno i oblasti koje treba poboljšati pre nego što postanu veliki problemi. Krajnji cilj svakog posla je uspeh eksponencijalnim rastom. Pa,

Prema tome prvi korak ka postizanju uspeha je da znate svoj trenutni učinak.

Proizvodnja se zasniva na isporuci kvalitetnih proizvoda na tržište u predviđenom roku. Korišćenje KPI-ja u proizvodnji može vam pomoći da odredite prednosti i slabosti koje vas mogu usmeriti ka poboljšanjima u svim fazama vašeg proizvodnog ciklusa.

Šta su ključni indikatori učinka Lean proizvodnje?

KPI (Key Performance Indicators) su kvantitativne mere koje se koriste za procenu ukupnih dugoročnih performansi kompanije. Ove metrike pomažu u određivanju operativnih, strateških i finansijskih dostignuća u poređenju sa ostalim u istom sektoru. Dobro konstruisani KPI-evi omogućavaju organizacijama da prevedu vizije u strategije pružanjem značajnijih uvida i informacija u realnom vremenu za donošenje odluka na osnovu informacija.

Lean razmišljanje uključuje prolazak kroz sve korake proizvodnog procesa kako bi se pratio učinak, kako bi se utvrdilo koje oblasti donose najviše vrednosti i znalo gde se mogu poboljšati. KPI-evi za Lean proizvodnju su prvenstveno fokusiran na povećanje efikasnosti proizvodnje i smanjenje otpada u svim operacijama u lancu snabdevanja. Oni su direktno povezani sa primarnim interesima proizvođača, a to su: kvalitet, efikasnost i profitabilnost.

Proizvodnja je industrija koja se brzo razvija u kojoj uspeh zavisi od efikasnosti. Uspešna preduzeća se oslanjaju na ključne indikatore performansi (KPI-evi) kako bi izmerili svoj proizvodni učinak i izvršili prilagođavanja po potrebi. Ove metrike u Lean proizvodnji imaju za cilj  da maksimiziraju produktivnost uz minimiziranje otpada u okviru svojih operacija. 5S metoda će svakako postaviti temelj organizaciji proizvodnje jer tek kada je sve na svom mestu možemo pričati o daljim koracima unapređenja. Nekada će to biti kroz mnogo malih koraka poboljšanja, tkz. Kaizen pristup, a neka će se sprovoditi radikalne i korenite promene.

Ovo je korisna informacija za poboljšanje proizvodnje tako što ćete uhvatiti šta radi dobro a gde ima prostora za poboljšanje. To može značiti smanjenje otpada ili čak automatizaciju procesa kako bi se proizvodni timovi usredsredili na važnije zadatke. KPI-evi pružaju uvid u izazove i uspehe u proizvodnim operacijama koji se mogu rešiti ili iskoristiti.

Kako postaviti KPI-eve za Lean proizvodnju

Preduzimanje prave inicijative za postavljanje značajnih KPI-eva za vaše proizvodne operacije je od suštinskog značaja. Kada definišete svoje metrike, uzmite u obzir SMART okvir (specifičan, merljiv, delotvoran , realan i zasnovan na vremenu).

Hajde da razložimo ovo:

 • Budite precizni o tome zašto je svaki KPI važan i šta će meriti
 • Uverite se da su vaši proizvodni KPI-evi merljivi i kvantifikativni prema određenom standardu
 • Koristite KPI-eve koji su dostižni i podložni radnji
 • Osmislite realistične KPI-eve koji mere kritične operacije i obezbeđuju podatke koji se mogu koristiti za poboljšanje
 • Uverite se da su vaši ciljevi dostižni u dogovorenom vremenskom okviru

Kada svi vaši KPI-evi ispune ove SMART kriterijume, dugoročno ćete postići efikasnost proizvodnje. Najbolje je izbegavati previše KPI-eva. Uverite se da imate dovoljno za merenje učinka vaše kompanije u odnosu na ključne ciljeve i definišete koji će pokazatelji ukazati na to da uspešno sledite svoju strategiju i viziju.

10 ključnih indikatora učinka proizvodnje

Uspostavljanjem sledećih KPI primera Lean proizvodnje, menadžeri mogu da donose odluke koje su u skladu sa njihovim planom rasta.

Ukupna efiksnost opreme – Overall Equipment Effectiveness (OEE)

OEE procenjuje ukupnu dostupnost proizvodnje, performanse i kvalitet kako bi ukazao na ukupnu efikasnost komada opreme ili proizvodne linije.

Zašto je važno?

Da bi proizvodni pod postigao maksimalnu efikasnost, svaka mašina mora da radi nesmetano. Praćenje OEE pomaže u poboljšanju produktivnosti identifikovanjem uzroka gubitka proizvodnje. Neophodan je za sve proizvođače koji žele da osiguraju da su njihove mašine efikasne i produktivne.

Formula:  OEE = Dostupnost x Performanse x Kvalitet

Visok OEE znači povećanu efikasnost vaše opreme. Ovaj pokazatelj kombinuje dostupnost, kvalitet i učinak, ali uključuje samo zakazano vreme.

 • Dostupnost: Koliko često je mašina dostupna za proizvodnju tokom predviđenog radnog vremena?
 • Performanse: Koliko jedinica proizvodi mašina u okviru svog planiranog radnog vremena?
 • Kvalitet: Koliko proizvedenih jedinica je bez kvarova?

Standardna operativna efikasnost (OOE)

Još jedan KPI koji vredi pratiti u Lean proizvodnji je standardna operativna efikasnost ili OOE. Prati učinak zaposlenih u odnosu na radne ciljeve postavljene prilikom određivanja cene vaših proizvoda. Proizvodne industrije takođe koriste ovu metriku da procene svoje procese i identifikuju oblasti prerade i poboljšanja za optimalan učinak.

Formula: Efikasnost na standardnom nivou = Ukupan broj proizvedenih minuta / Ukupan broj minuta posećenih za standardne poslove x 100

Ukupna formula operativne efikasnosti sastoji se od tri faktora: performansi, kvaliteta i dostupnosti.

 • Performanse: Mereno kao procenat ukupnog mogućeg učinka. Na ovaj broj utiče brzina proizvodnje, jer se svi proizvodi ne mogu proizvoditi istom brzinom. Na primer, može biti potrebno više vremena za proizvodnju većih predmeta u poređenju sa nečim manjim.
 • Kvalitet: Meri se procentom proizvoda dobrog kvaliteta od ukupne proizvedene količine. Iako fabrike ciljaju na nultu grešku, većina proizvodnih linija će rezultirati barem određenom količinom neispravnih proizvoda koje treba odbaciti.
 • Dostupnost: Meri se kao procenat punog raspoloživog operativnog vremena. Ako je mašina neispravna, ne može da radi, niti radi tokom planiranog vremena održavanja, a oba nisu uključena u proračun operativne efikasnosti.

Kvalitet Stopa otpada

Ovaj KPI, identifikovan kao stopa otpada, omogućava praćenje proizvoda sa greškama u proizvodnji koji se ne mogu ispraviti. Ti isti proizvodi se ne mogu prodati. Stoga je važno da kompanija zna udeo proizvoda koji se smatraju škartom u ukupnoj proizvodnji, što joj omogućava da identifikuje neefikasne proizvodne procese.

Formula:  Stopa otpada = broj jedinica otpada / ukupan broj jedinica

Cycle time (vreme ciklusa)

Šta je vreme ciklusa?

Vreme proizvodnog ciklusa je ukupno vreme od početka do kraja proizvodnog procesa. Ovo je vreme potrebno da inputi prođu kroz sve mašinske procese i cikluse i postanu gotov proizvod. Cycle time se odnose na prosečnu količinu vremena utrošenog na proizvodnju gotovog proizvoda.

Zašto je važno?

Vreme ciklusa prati koliko dobro organizacija ispunjava potražnju kupaca i predviđa koliko će vremena biti potrebno da se dovrše proizvodne aktivnosti u budućnosti. Ova mera određuje efikasnost mašine, a istovremeno omogućava izveštavanje o njenim performansama  u realnom vremenu.

Formula: Vreme ciklusa = Vreme završetka procesa – Vreme početka procesa

Isporuka na vreme

Isporuka na vreme je povezana sa parametrom koji se zove takt time – vreme potrebna da se proizvod završi kako bi se zadovoljili zahtevi kupaca. Menadžeri mogu da koriste ovaj KPI da izmere procenat porudžbina isporučenih na vreme. Za statističku relevantnost, metrika se obračunava mesečno sa ciljem 100% ispunjenja. Sa ovim informacijama možete da utvrdite da li ispunjavate zahteve kupaca poštujući vreme isporuke utvrđeno u rasporedu proizvodnje. Takođe možete identifikovati oblasti poboljšanja kako biste postigli zadovoljstvo kupaca.

Formula:  Isporuka na vreme = (broj jedinica isporučenih na vreme x 100) / broj isporučenih jedinica

Prinos prvog prolaza – FPI

Šta je prinos prvog prolaza?

Prinos prvog prolaza je broj jedinica koje izlaze iz procesa podeljen brojem jedinica koje ulaze u taj proces tokom određenog vremenskog perioda. Računaju se samo dobre/ispravne jedinice bez prerade ili otpada.

Zašto je važno?

Pomaže u merenju kvaliteta i performansi proizvodnje, što je ključno za eliminisanje otpada. Proizvođači takođe treba da daju prioritet sprečavanju prepravki, jer one mogu predstavljati veliki teret.

Prinos prvog prolaza (FPI), ili proizvodni prinos, odnosi se na sposobnost da se proizvod ispravno isporuči bez korekcije. Ova mera kvaliteta smanjuje gubitak tako što optimizuje korišćenje raspoloživih resursa i istovremeno poboljšava zadovoljstvo kupaca.

Formula:  FPI = Jedinice kvaliteta / Ukupno proizvedene jedinice

Ukupno vreme zastoja

Šta je to?

Ukupno vreme zastoja je broj neplaniranih zaustavljanja koji su dovoljno dugi da se dodeli razlog za svaku pojavu. Ova zaustavljanja mogu biti rezultat kvarova opreme, nedostatka operatera ili neplaniranog održavanja.

Zašto je važno?

Svaki prekid ili kašnjenje u proizvodnom procesu je prekid toka. Praćenje zastoja omogućava menadžeru da optimizuje procese za bolje vreme proizvodnje u budućnosti.

Često čujemo za vreme neprekidnog rada, vreme zastoja mašine je takođe ključni proizvodni KPI koji treba pratiti samostalno. Predstavlja ukupno vreme u kojem mašina ne proizvodi proizvode. Ovo se može pripisati podešavanjima mašine, problemima sa osobljem, rutinskom preventivnom održavanju ili kvarovima opreme koji su neočekivano isključili mašinu.

Ponekad može doći do neplaniranih zastoja, što može uzrokovati značajne gubitke. Forbes navodi da bi neplanirani zastoji mogli koštati proizvođače do 50 milijardi dolara godišnje. Ne želite da budete deo ove statistike. Pratite ovu metriku da biste otkrili šta treba da uradite da sprečite gašenje vaših mašina i smanjite troškove održavanja.

Formula:  Zastoj mašine = Sati zastoja / (Sati zastoja + Radni sati)

Višak zaliha

Šta je višak zaliha?

Višak zaliha meri novčanu vrednost kupljenih artikala koji nikada nisu korišćeni u proizvodnji.

Zašto je važno?

Da biste uspostavili povlačenje, potrebno je da ograničite stavke zaliha, istovremeno osiguravajući da ima dovoljno resursa za nesmetan tok posla. Praćenje viškova zaliha i drugih KPI u vezi sa zalihama može vas dovesti na pravi put ka optimizaciji zaliha, čime se smanjuje gubitak i nepotrebni troškovi.

Rad kao procenat troškova

Češće se troškovi rada pogrešno izračunavaju u procesu budžetiranja. Vredi napomenuti da se ovi troškovi ne odnose samo na plate zaposlenih. Trebalo bi da uključite i druge beneficije kao što su plaćeni odmor, troškovi osiguranja, porezi i dani bolovanja. Merenje vašeg rada kao procentualne cene daje vam jasnu sliku o tome koliko vas košta, pomažući vam da identifikujete mogućnosti za optimizaciju ili smanjenje troškova.

Formula:  Procenat troškova rada = (trošak rada / bruto prodaja) x 100

Stopa fluktuacije zaposlenih

Uspešno zapošljavanje i obuka novih zaposlenih zahteva značajnu svotu novca. Da ne pominjemo da je novim zaposlenima potrebno vreme da steknu poverenje u rad sa mašinama i opremom. Iz tog razloga, potrebno je da vaša trenutna radna snaga bude srećna kako biste smanjili količinu prometa i održavali dosledne, efikasne proizvodne linije.

Formula:  Stopa fluktuacije zaposlenih (%) = (Zaposleni koji su napustili x 100) / Pros. Broj zaposlenih

Kako proizvođači čine svoje KPI-eve delotvornim?

Nema smisla nešto meriti ako ne planirate da koristite informacije. Od suštinskog je značaja da uzmete KPI-eve koji su najvažniji za povećanje uspeha vašeg poslovanja i koristite ih da biste ga poboljšali.

Ključne zainteresovane strane treba da dobiju informacije o merenju KPI-eva. Koristite povratne informacije od zainteresovanih strana da poboljšate svoje KPI-eve. Ovi parametri bi trebalo da vam pomognu da vidite šta radite dobro, a gde biste mogli bolje, kako biste mogli da unosite promene. Ako su vaši KPI-evi vezani za vašu poslovnu strategiju, oni mogu pokrenuti akciju koja će vas odvesti na pozitivan put.