Scaled Agile Framework (SAFe) metoda agilnog vođenja projekata

Scaled Agile Framework (SAFe)

Ako je vašoj organizaciji potrebna efikasna isporuka projekata, smanjeno vreme do puštanja na tržište i povećana vrednost isporučenih proizvoda zainteresovanim stranama, onda bi Scaled Agile Framework (SAFe) metoda mogla biti pravi izbor za vašu organizaciju.

SAFe metoda pripada porodici Agile metodologije, kao što su Scrum metodologija ili Kanban metodologija, ali glavna razlika je u tome što okvir ove metode nije ograničen samo na funkcionisanje tima. SAFe metoda je pre zamišljena da bude deo celokupne poslovne strategije. Ova metoda razmatra agilnost kao proces koji obuhvata čitav posao – međufunkcionalni proces. Zato govorimo o Agile na nivou preduzeća. Donošenje agilnosti u kompaniju kroz SAFe metodu znači postavljanje zajedničkog jezika i zajedničkog osnova za funkcionisanje.

Šta je Scaled Agile Framework (SAFe) – Skalirani agilni okvir?

Scaled Agile Framework obuhvata skup principa, procesa i najboljih praksi koje pomažu većim organizacijama da usvoje agilne metodologije, kao što su Lean, Kanban i Scrum, kako bi brže razvile i isporučile visokokvalitetne proizvode i usluge. SAFe metoda je posebno pogodna za složene projekte koji uključuju više velikih timova na nivou projekta, programa i portfelja.

Ovaj skup znanja uključuje strukturisana uputstva o ulogama i odgovornostima, kako planirati i upravljati radom i vrednostima koje treba podržavati.

 

SAFe metoda promoviše usklađivanje, saradnju i isporuku velikog broja agilnih timova. Omogućava većim organizacijama da upravljaju projektima sa višim stepenom agilnosti, nudeći način da zainteresovane strane brže dobijaju povratne informacije. Ova ubrzana povratna sprega dovodi do viših nivoa angažovanja, povećane produktivnosti i zadovoljstva poslom i poboljšanog kvaliteta rada.

Metoda je formirana oko tri osnovna tela znanja: agilnog razvoja, razvoja lean proizvoda i sistemskog razmišljanja.

 • Agilni razvoj – SAFe metoda izdvaja kulturu i timske napore zasnovane na saradnji koje Agile promoviše
 • Razvoj lean proizvoda – SAFe izdvaja lean način razmišljanja kako bi eliminisao otpad dok se fokusira na brzu i kvalitetnu isporuku prateći sve principe ove metode
 • Sistemsko razmišljanje – SAFe izdvaja način razmišljanja da timovi, resursi i poslovne jedinice rade u tandemu prema inicijativama za razvoj proizvoda

Scaled Agile Frameworkmetoda naglašava i Lean i Agile vrednosti u liderstvu, mešavinu Scrum-a i Extreme Programming XP (ekstremnog programiranja) za timove, kao i fokus cele organizacije na klijente kroz dizajn razmišljanja. Možete biti sigurni da vaš tim koristi dizajnersko razmišljanje tokom celog projekta koristeći alate za razmišljanje o dizajnu.

Zašto treba koristiti Scaled Agile Framework (SAFe) metodu?

Generalno, kompanije teže SAFe metodi kada osete potrebu da unesu više koherentnosti u celu poslovnu strategiju. Takođe, kada žele da povećaju fleksibilnost unutar svakog agilnog tima. Kada upravljate velikim brojem članova tima, da biste klijentima isporučili visokokvalitetne proizvode, mora da se uverite da su svi koji su uključeni u proces usklađeni. To znači da u velikim korporacijama agilnost  kao skup vrednosti i metoda mora biti prisutna svuda.

Iako zvuči odlično, moramo istaći da SAFe metoda nije uvek idealna i za bilo koju vrstu kompanije. Najbolje funkcioniše ako imate posla sa više agilnih razvojnih timova, od kojih se svaki sastoji od najmanje 50 ljudi.

Koji su SAFe principi?

SAFe deset Lean Agile principa fokusiraju se i na procese i vrednost, i na iteracije i decentralizaciju. Drugim rečima, SAFe metoda spaja osnovne aspekte Lean i Agile koncepata u jednu filozofiju.

 1.     Zauzmite ekonomski pogled

Fokusirajte se na maksimizaciju vrednosti i smanjenje tekućih troškova, kao što biste to učinili u Lean-u. SAFe metoda promoviše prakse ranog i čestog pružanja i primene ekonomskog okvira. To pomaže da se smanje kašnjenja i skraćuje vreme isporuke, smanjujući troškove u procesu.

2.     Primenite sistemsko razmišljanje

Ne gubite iz vida veliku sliku kada pokušavate da optimizujete jedan proces. Sistemsko razmišljanje uključuje tri ključna koncepta:

 • rešenje je sistem,
 • preduzeće koje gradi sistem je takođe sistem i
 • optimizacija punog toka vrednosti.

Pojednostavljavajući ove koncepte, SAFe metoda nudi holistički pogled na razvoj rešenja.

3.     Pretpostavite varijabilnost, sačuvajte opcije

Nemojte se slagati sa opcijama dizajna pre nego što se pokažu kao najbolji izbor, empirijski. Promenljivost je neizbežna u Agile-u. Ovo uključuje kreiranje višestrukih izbora dizajna na početku, njihovo redovno procenjivanje, a zatim njihovo eliminisanje po potrebi.

4.     Gradite postepeno uz brze, integrisane cikluse učenja

Ovaj princip takođe ima za cilj smanjenje rizika sa početnim kreiranjem niza dizajnerskih opcija, a ne samo jedne. Tokom procesa razvoja, rešenje se može graditi u koracima, sa svakim vremenskim okvirom koji se poboljšava u odnosu na prethodni.

5.     Postavite realistične milestonove na osnovu vašeg toka posla

Koristeći radni sistem kao model, timovi mogu donositi bolje odluke i planirati svoje prekretnice u skladu sa tim. Primeri prekretnica (milestonova) uključuju dizajn, razvoj i testiranje. Redovni doprinos zainteresovanih strana je ovde dragocen kako bi se osiguralo da potencijal za povraćaj ulaganja ostane snažan.

6.     Vizualizujte i ograničite rad u toku, smanjite veličinu serija i upravljajte dužinama redova

Usko držite fokus. Da bi se poboljšao tok posla, timovi mogu da koriste Kanban tablu za veću vidljivost, kreiraju manje serije da bi minimizirali troškove zadržavanja i transakcije i povećali stopu obrade kako bi skratili vreme čekanja.

7.     Primenite ritam, sinhronizujte sa planiranjem više domena

Fokusirajte se na ritam da biste održali zamah. „ Ritmički obrazac događaja “ će dodati rutinu i strukturu procesu razvoja. Kada su ove kadence sinhronizovane, više događaja se može desiti istovremeno, dodajući različite perspektive koje pomažu u stimulisanju donošenja odluka.

8.     Otključajte unutrašnju motivaciju radnika

Koristeći SAFe model, lideri mogu motivisati svoje zaposlene razmatranjem uloge koju nadoknada igra kao podsticaj, slušajući i nudeći redovne povratne informacije i dajući članovima tima autonomiju u njihovom radu.

9.     Decentralizujte donošenje odluka

Menadžeri nemaju monopol nad dobrim idejama, a uvek čekanje na njihov doprinos stvara uska grla. Dok bi strateške odluke i dalje trebalo da donose lideri, druge odluke se mogu preneti na članove tima. Tim može da se pobrine za sve česte i kritične odluke, oslobađajući lidere da se fokusiraju na veće prioritete.

10.  Organizujte se oko vrednosti

Fokusirajte sve na vrednost koju možete isporučiti klijentima. Korišćenjem specifičnih organizacionih obrazaca opisanih u SAFe metodi, preduzeća mogu da proizvode rezultate i brzo reaguju na promenljive zahteve klijenata. Ovaj pristup ima za cilj da doda strukturu Agile okruženju i optimizuje isporuku vrednosti.

Vrednosti Scaled Agile Framework (SAFe)

Pored SAFe skupa principa, postoji i pet osnovnih vrednosti:

Usklađenost

SAFe je zasnovan na poslovnim ciljevima kako bi omogućio svim agilnim timovima da se suoče sa tržištem koje se brzo kreće. Ova vrednost Scaled Agile Framevork-a promoviše saradnju između menadžmenta i timova tako da su svi napori usmereni ka zadovoljstvu kupaca. Usklađivanje pomaže u reagovanju na promene i održavanju konkurentske prednosti dok se upravlja radom u geografski raspoređenim timovima. Radi se o očuvanju ritma procesa dok se osigurava da su svi na istoj strani i da razumeju sve prednosti i nedostatke sistema.

Kvalitet

Kvalitet mora da bude integrisan na svim nivoima i da bude iznad zahteva agilnosti. SAFe uključuje ugrađene prakse kvaliteta kako bi se osiguralo da su svi koraci ili mikrousluge celokupnog proizvoda u skladu sa standardima kvaliteta. Jednostavnim rečima, SAFe veruje u ugrađivanje kvaliteta u svaku fazu procesa razvoja umesto da ga dodaje kasnije.

Transparentnost

Pogrešna komunikacija može lako prodreti u timove za razvoj proizvoda . Ovo, zauzvrat, dovodi do kašnjenja, rasipanja resursa i lošeg upravljanja prioritetima. Transparentnost je potrebna da bi se ublažio efekat takvih neuspeha, što zauzvrat gradi poverenje. Ako timovi redovno komuniciraju i održavaju jasnoću činjenica, svi se mogu pouzdano osloniti jedni na druge i pokazati produktivnim.

Izvršenje programa

Da bi se obezbedila blagovremena i kontinuirana isporuka , Scaled Agile Framevork se oslanja na Essential SAFe. Sadrži upravljive uloge, sprintove i artefakte kao deo Agile Release Train-a (ART), koji nudi smernice za pojednostavljenje izvršavanja programa. Ove smernice uključuju timsku i tehničku agilnost (veštine i smernice za timove), agilnu isporuku proizvoda (fokusira se na potrebe kupaca) i lean-agile liderstvo (fokusira se na to kako lideri motivišu i osnažuju timove).

Pravac

Lean-Agile liderstvo je neophodno za vođenje transformacije sistema. Aktivna podrška za lean-agile liderstvo je takođe neophodna pored gore pomenute četiri osnovne vrednosti. Samo lideri mogu promeniti sistem i podstaći okruženje za kontinuirano učenje kako bi stvorili vrednost za kupce. Bez snažnog vođstva, vaša SAFe, agilna inicijativa neće uspeti da obuhvati sve osnovne vrednosti i pasti kao kuća od karata.

Prednosti SAFe-a

Scaled Agile Framework pruža nekoliko prednosti, uključujući:

 • Omogućava organizacijama da iskoriste prednosti relativno lakog okvira koji omogućava efikasnost u razvoju proizvoda dok nastavlja centralizovano donošenje odluka na nivou preduzeća
 • Pomaže timovima da ostanu usklađeni sa ciljevima poslovanja i postanu transparentniji
 • Olakšava međufunkcionalnim timovima efikasniju saradnju
 • Pogodno za velika preduzeća
 • Naglašava ljude radije nego tehnologiju

Ograničenja SAFe metode

Iako SAFe metoda nudi mnoge prednosti, dolazi i sa nekim ograničenjima, uključujući:

 • Zauzima previše pristupa odozgo nadole, umesto pristupa koji je zasnovan na timu.
 • Veliki naglasak stavlja na korišćenje sopstvenih praksi i pravila. Ne ostavlja mnogo prostora organizacijama da prilagode ove prakse i pravila.
 • Dodaje slojeve nadzora, administracije i koordinacije, čineći da liči na pristup „vodopada“ koji mnogi timovi žele da izbegnu.

Iako je agilno usvajanje često organsko (počevši od jednog razvojnog tima koji radi stand-up i sprintove), mnoge organizacije se bore da prošire agilno usvajanje na timove, a mnogo manje na odeljenja. Okviri kao što je SAFe daju organizacijama testirane pristupe za uspešno skaliranje agilnosti u složenim proizvodnim timovima i okruženjima.

Prema dokumentovanim studijama slučaja, organizacije mogu dobiti sledeće od implementacije SAFe:

 • 20 do 50 procenata povećanja produktivnosti
 • 30+ procenata brže vreme izlaska na tržište
 • 50 posto smanjenje nedostataka
 • Veća angažovanost zaposlenih

Opisi SAFe-a mogu izgledati prilično kruti ili autoritarni — posebno ako nemate iskustva u korišćenju okvira. Pre nego što odlučite da li ćete primeniti SAFe ili ne, važno je razumeti šta je okvir i kako funkcioniše. Tada možete shvatiti gde ima smisla usvojiti ili prilagoditi SAFe prakse kako bi odgovarale timovima vaše organizacije.


Srodne teme:

Scrum Master trening