Avanturistički turizam i ISO standardi

ISO standardi serije 21100

Planinarenje, biciklizam ili rafting mogu biti uzbudljiva iskustva koja
zauvek ostaju kao jedinstvena uspomena, ali su i potencijalno opasne aktivnosti. Kako popularnost avanturističkog turizam raste, tako i bezbednost postaje ključno pitanje pa mu se treba detaljno i vrlo ozbiljno posvetiti.

Prema podacima i statistici avanturistički turizam je porastao za 17 % između 2009. i 2010. godine, a danas je uključen u celini ili delimično u jedno na svako četvrto putovanje.

Prema studiji koju je sprovela Asocijacija za trgovinu avanturističkim putovanjima zaključuje se da će avanturistički turizam biti zastupljen u 50 % svih putovanja do 2050. godine.

Svi pružaoci usluga avanturističkog turizma, gde god da posluju u svetu, imaju odgovornost da obezbede, pre svega, bezbednost učesnicima. Predložene aktivnosti nose rizike, a pružaoci usluga mora da upravljaju rizicima, jer posledice mogu biti katastrofalne. Bez obzira da li se radi o ronjenju, planinarenju, raftingu ili nekoj drugoj avanturističkoj aktivnosti bezbednost mora biti na prvom mestu.

Međunarodni ISO standardi pomažu u podršci turizmu i obezbeđuju sigurnost i bezbednost turista.

ISO standardi i bezbednost avantrurističkog turizma

Standard ISO 21101

Avanturistički turizam – Sistemi upravljanja bezbednošću – Zahtevi, postavlja zahteve sistema upravljanja bezbednošću za pružaoce avanturističkog turizma, podstičući ih da pregledaju aktivnosti koje nude, razumeju zahteve učesnika, definišu bezbednosne procese i drže ih pod kontrolom.

Standard se može koristiti za definisanje bezbednosne politike, ciljeva i planova, kao i za postavljanje procedura za upravljanje rizikom, kompetencije osoblja, operativne kontrole i spremnost za vanredne situacije.

Standard ISO 21101 je upravo osmišljen da obezbedi sistematski pristup bezbednosti. Predstavlja nadogradnju na ISO 9001.

Zbog toga sertifikacija, koja je zasnovana na standardu ISO 21101, omogućava dobavljaču usluga da:

 • poboljša performanse u smislu bezbednosti
 • ispuni očekivanja u pogledu bezbednosti učesnika i osoblja
 • pokaže i dokaže da se koriste bezbednosne prakse
 • doprinose usklađenosti sa zakonskim zahtevima koji se primenjuju

Sertifikacija je namenjena bilo kojoj vrsti pružaoca usluga, bez obzira na veličinu, geografsko, kulturno ili društveno okruženje. Sertifikat potvrđuje kvalitet sistema upravljanja bezbednošću za pružaoce usluga avanturističkog turizma.

Prednosti koje standard  ISO 21101  još može obezbediti su i:

 • sigurnost avanturističkog turizma
 • poboljšanje odnosa sa uključenim stranama (lokalnim partnerima, pružaocima usluga…)
 • smanjenje troškova zahvaljujući optimizaciji kupovine
 • poboljšanje reputacije kroz posvećenost društveno odgovornom poslovanju

Pored standarda, ISO 21101 Avanturistički turizam – Sistemi upravljanja bezbednošću – Zahtevi, i sledeći standardi su posvećeni bezbednosti avanturističkog turizma:

 • ISO 21102, Avanturistički turizam – Lideri – Kompetentnost osoblja,
 • ISO 21103, Avanturistički turizam – Informacije za učesnike,
 • ISO 20611, Avanturistički turizam – Dobre prakse za održivost – Zahtevi i preporuke

Ovi standardi zajedno pružaju osnovu za organizatore aktivnosti avanturističkog turizma da planiraju, komuniciraju i isporučuju aktivnosti avanturističkog turizma koliko kod je moguće bezbedno.

ISO 21102

Standard ISO 21102, Avanturistički turizam – Lideri – Kompetentnost osoblja, detaljno opisuje zahteve i preporuke za neophodne kompetencije lidera avanturističkog turizma.

Obuhvatajući najbolju globalnu praksu, standard daje poslodavcima međunarodno dogovoreno merilo koje prodire kroz ogroman broj programa obuke za vodiče avanturističkog turizma. Što poslodavcima daje uverenje da je njihovo osoblje dobilo ono što je potrebno da pruži bezbedno iskustvo turistima i da sami lideri dobijaju konkurentsku prednost.

Standard ISO 21102 je revidiran i proširen kako bi se bavio sve većim brojem kvalifikacionih programa za avanturističke lidere širom sveta.

Aleksandar Garrido, vođa projekta radne grupe stručnjaka koja je razvila standard, rekao je da niz kvalifikacija za kompetencije lidera u turističkoj industriji ne samo da zbunjuje, već može predstavljati opasnost ako se ne razume dobro.

Garido je primetio da „različite aktivnosti zahtevaju različite kompetencije, ali postoje mnoge koje su zajedničke svima, kao što su upravljanje rizikom, reagovanje u vanrednim situacijama, profesionalno ponašanje i etika“.

Leonardo Persi, sazivač radne grupe, rekao je da standard ISO 21102 predstavlja međunarodno usaglašene smernice koje ocrtavaju minimalne nivoe takvih kompetencija, kao i mere za ispravan nivo tehničke sposobnosti i znanja.

Leonardo Persi je savetovao „ovo osigurava da svaka zainteresovana strana jasno razume šta se očekuje, čime se uliva poverenje kod poslodavca, zaposlenog i učesnika“.

Persi je dodao da će standard poboljšati nivo usluga na globalnom nivou jer podstiče operatere da budu svesni i prihvate svoje odgovornosti. Kao rezultat toga, on očekuje da će to pomoći u podizanju bezbednosnih standarda u industriji avanturističkog turizma u celini podsticanjem usvajanja dobrih praksi svuda.

ISO 21103

Drugi standard, ISO 21103 Avanturistički turizam – Informacije za učesnike, precizira vrstu informacija koje treba pružiti potencijalnim učesnicima i drugim zainteresovanim stranama u industriji avanturističkog turizma, u pogledu ugovornih aspekata.

ISO 20611

Standard ISO 20611, Avanturistički turizam – Dobre prakse za održivost – Zahtevi i preporuke, pruža zahteve i preporuke za pružaoce aktivnosti avanturističkog turizma o dobrim praksama za održivost (ekološki, društveni i ekonomski aspekti) za aktivnosti avanturističkog turizma.

Zajedno, ovi standardi će se kombinovati kako bi doneli veću sigurnost, konkurentnost i pouzdanost avanturističkom turizmu širom sveta, posebno u destinacijama koje treba da preduzmu značajne korake da poboljšaju svoje usluge. A možda čaki ohrabre i podstaknu više ljudi da izađu napolje u potrazi za novim avanturama.