ISO 21401 – turizam i srodne usluge | Project Management Srbija

ISO 21401 – turizam i srodne usluge

ISO 21401 – turizam i srodne usluge

ISO 21401 – turizam i srodne usluge

ISO 21401 – Turizam i srodne usluge – Sistem upravljanja održivošću smeštajnih objekata – Zahtevi

Turizam je jedan od najvećih i najbrže rastućih privrednih sektora na svetu, sa milijardama ljudi koji putuju svake godine, a očekuje se da će se broj povećavati za 3,3% godišnje do 2030. godine.

Turistički smeštaj je jedan od važnih faktora u turizmu, što znači da je njegov potencijalni uticaj na održivi razvoj ogroman.

Smeštajni kapaciteti su veoma važni za svaku turističku aktivnost i stoga imaju ogroman potencijal za poboljšanje njegovog uticaja na životnu sredinu, promovišući društvenu razmenu i doprinoseći lokalnoj ekonomiji na pozitivan način. Ali uprkos brojnim programima održivog turizma koji postoje širom sveta, koje su postavili turistički operateri ili druge organizacije sa komercijalnim interesima, nikada nije postojao istinski nepristrasan međunarodni standard posvećen smeštaju.

Iz tog razloga, ISO je krajem 2018. objavio Standard ISO 21401, Turizam i srodne usluge – Sistem upravljanja održivošću za smeštajne objekte – Zahtevi. Ovo je novi međunarodni standard koji pomaže ugostiteljskoj industriji da smanji svoj uticaj na životnu sredinu, promoviše društvenu razmenu i pozitivan doprinos lokalnoj privredi. Namera ovog standarda je uvođenje reda u oblasti smeštaja i smeštajnih usluga, odnosno standardizacija turističkog smeštaja. 

Šta je Standard ISO 21401?

 Kao prvi nepristrasni međunarodni standard posvećen smeštaju, Standard ISO 21401 – Turizam i srodne usluge – Sistem upravljanja održivošću za smeštajne objekte – Zahtevi, precizira ekološke, društvene i ekonomske zahteve za implementaciju sistema upravljanja održivošću u turističkom smeštaju.

Novi međunarodni standard ISO 21401 ima za cilj da pomogne smeštajnim objektima da poboljšaju svoj odnos prema očuvanju životne sredine, promovišu društvenu razmenu i daju pozitivan doprinos lokalnoj privredi. Pored promovisanja programa održivosti, u fokusu ovog standarda su i pitanja vezana za:

 • Ljudska prava,
 • Zdravlje i bezbednost zaposlenih i gostiju,
 • Zaštitu životne sredine
 • Potrošnju vode i energije
 • Stvaranje otpada i
 • Razvoj lokalne ekonomije.

Standard ISO 21401 je zasnovan na istoj strukturi visokog nivoa koja se sada primenjuje u svim ISO standardima, kao što su ISO 9001 ili ISO 14001, što znači da se može lako integrisati u bilo koji postojeći ISO sistem.

Manuel Otero, predsednik ISO tehničkog komiteta koji je kreirao standard ISO 21401, prokomentarisao je da, iako postoje mnoge inicijative koje bi pružaoci smeštaja mogli da iskoriste da poboljšaju svoje ekološke prakse, nijedna ne integriše društvene i ekonomske aspekte ili nije nezavisna od komercijalnih interesa.

„Ovaj međunarodno dogovoreni standard pruža jasnoću na zbunjujućem tržištu, primenjuje se na sve vrste smeštaja i može poslužiti kao alat za poboljšanje održivog upravljanja“, rekao je Otero.

„To će takođe pomoći da se stimuliše tržište za veću održivost kako u sektoru smeštaja, tako i u turističkoj industriji u celini.“

Aleksandar Garrido, sazivač radne grupe uključene u razvoj standarda ISO 21401, dodao je da će provajderi smeštaja koji primenjuju sistem upravljanja održivošću zasnovan na standardu ISO 21401 moći da potvrde svojim gostima i tržištu da su održivi biznisi.

„ISO 21401 će koristiti smeštajnim objektima jačanjem njihovog upravljanja i poboljšanjem njihove reputacije, pružajući kvalitetnije usluge klijentima i poboljšavajući odnose sa dobavljačima, zaposlenima i lokalnom zajednicom“, rekao je Garrido.

Gde se ISO 21401 može primeniti?

Standard ISO 21401 primenjuje se na aspekte koje smeštajni objekti mogu da kontrolišu i na koje oni mogu da utiču.

Primenljiv je na sve smeštajne organizacije odnosno subjekte koji pružaju uslugu smeštaja, bez obzira na njihovu vrstu, veličinu, lokaciju ili geografski položaj, koji žele da:

a) implementiraju, održavaju i unapređuju održive prakse u svom radu,

b) obezbeđuju usklađenost sa svojom definisanom politikom održivosti.

Prednosti implementacije Standarda ISO 21401

 Standard ISO 21401 doprinosi smeštajnim objektima jačanjem njihovog menadžmenta i poboljšanjem njihove reputacije, pružanjem kvalitetnijih usluga klijentima i unapređenjem odnosa sa dobavljačima, zaposlenima i lokalnom zajednicom, a time i ostvarenju poslovnih ciljeva uz smanjenje troškova. Benefiti implementacije Standarda ISO 21401 su za:

 Lokalnu zajednicu

 • Minimiziranje negativnih ekoloških i društvenih efekata na odredište,
 • Povećanje prihoda za unapređenje zajednice od smeštajnih objekata,
 • Jačanje imidža zajednice,
 • Povećanje konkurentnosti destinacije

 

Organizacije za smeštaj – hotele i druge smeštajne objekte 

 •  
 • Jačanje i unapređenje poslovanja
 • Jačanje poslovnog upravljanja
 • Smanjenje operativnih troškova
 • Unapređenje operativnih kontrola
 • Smanjenje rizika
 • Povećanje mogućnosti i prilika
 • Poboljšanje brenda smeštajnog objekta
 • Povećanje prednosti nad konkurencijom
 • Akreditacija sistema upravljanja održivošću

Zaposlene

 • Unapređenje stručnih sposobnosti i priznanja,
 • Povećanje posvećenosti i motivisanosti;
 • Poboljšanje standarda radnog mesta,
 • Povećanje zadovoljstva zaposlenosti

 

Dobavljače

 •  Razvoj i jačanje partnerstva sa lokalnim dobavljačima,
 • Jačanje lokalne privrede,
 • Jačanje lokalne ekonomije

 

Turiste – goste 

 • Povećan kvalitet pruženih usluga
 • Povećano zadovoljstvo turista
 • Povećanje turističkog doživljaja

Turizam je osnovni stub privrede koji treba da se suoči sa izazovom da odgovori na nove potrebe. Turisti su danas bolje informisani, cene ekološke faktore, imaju nove prioritete i zahtevaju veću pažnju i bolji kvalitet usluga. Da bi napredovao u ovom značajnom izazovu, turistički sektor ima elemente za poboljšanje konkurentnosti.

Konkurentnost se može poboljšati kroz:

 • Sistem upravljanja kvalitetom – standard ISO 9001,
 • Sistem upravljanja životnom sredinom – standard 14001,
 • Sistem upravljanja održivošću smeštajnih objekata – 21401,
 • Različite vidove obuka i
 • Inovacije

Kompanije iz turističkog sektora sve više koriste sertifikaciju kao sredstvo za konkurentnost i unapređenje. Sertifikacija je važna za kompanije jer predstavlja način da se posetiocima pruži ugodan boravak i na taj način pomogne da se iskustvo ponovi i preporuči drugima.

Izvor https://www.iso.org/news/ref2366.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *